Güney Kore Cumhuriyeti

Güney Kore Cumhuriyeti

En büyük ithalatçı 2020
En büyük ithalatçı 2020
Çin Halk Cumhuriyeti 108.86Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2019
En büyük ihracatçı 2019
Çin Halk Cumhuriyeti 136.20Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
6.63 Milyar $
2018
0 $
2022
Türkiye’nin ihracatı
982.48 Milyon $
2018
0 $
2022

Genel Görünüm

Asya Pasifik bölgesinde yer alan Güney Kore, son 30 yılda yaptığı reformlar ve ticaret anlaşmalarıyla ekonomik büyüklüğünü ve dış ticaret hacmini çok hızlı bir oranda artırmıştır. Üretim ve teknoloji kapatesi yüksek olan Güney Kore, ticarete bağlı karma ekonomik yapısı ile dış ticarette tüm dünya ülkeleri için fırsatlar yaratmaktadır. Dünya Bankası’nın “İş Yapma Kolaylığı” endeksinde 5. Sırada yer almaktadır.

Kore Savaşı’ndan sonraki 20 yıllık süreçte endüstriyel devrimlerle hızlı bir büyüme ivmesi elde eden Güney Kore, 1997’deki Asya ekonomik krizinden ve 2007’deki ekonomik durgunluktan yüksek iyileşme hızıyla çıkmıştır. Günümüzde, başkanı Moon’un gelişen teknolojilere ve 4. Sanayi Devrimi’ne odaklanması, ülkenin endüstriyel yapısının yakın gelecekte değişikliklere uğrayacağını haber vermektedir.

51,7 milyonluk Güney Kore nüfusu, eğitim kalitesi yüksek bir karakteristiktedir ve nüfusun %74’ü lisansüstü düzeyde eğitim almaktadır. Dünya Bankası verilerine göre %3,8 olan işsizlik oranı, dünya ortalaması olan %5,2’nin altındadır. Güney Kore işgücünün %70’i hizmet sektöründe çalışmaktadır ve hedeflenen teknolojik gelişmeler ile bu oranın gelecek yıllarda daha da artması öngörülmektedir. 2019 yılındaki 1,64 trilyon dolarlık nominal GSYH büyüklüğü ile Asya’da 4.,dünyada ise 12. sıradadır. 2019 yılında gerçekleştirdiği 542 milyar dolarlık ihracat ile dünyada 7. Sırada ve 503 milyar dolarlık ithalat ile dünyada 9. sıradadır. Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre 2019 yılında yıllık reel olarak %2 oranında büyüyen Güney Kore ekonomisinin, 2020 yılındaki COVID-19 pandemisin etkisi ile -%1,2 oranında daralacağı beklenmektedir.

Comtrade verilerine göre, Güney Kore, 2019 yılında Türkiye’ye yaptığı 5,7 milyar dolar ihracatın karşılığında, Türkiye’den 943 milyon dolar değerinde ithalat yapmıştır. Ticari ortaklarımız arasında oransal olarak en fazla ticaret açığı verdiğimiz ülkelerden biri olan Güney Kore ile 2019 yılındaki iki taraflı ticaretimiz 6,6 milyar doları aşmıştır. Son 5 yılda Güney Kore’ye yaptığımız ihracatın artarken ve ithalatımızın daralması, ticaret açığımızın kapanmaya başladığını göstermektedir.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2022
4 / 5
Lojistik performansı-2022
3 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2022
3.69%
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2020
467.49 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre-2022
8.0 gün
Enflasyon (yıllık)-2022
5.09%
Gayri safi yurtiçi hasıla-2022
1.66 Trilyon $
GSYİH büyüme (yıllık)-2022
2.56%-2022
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2022
50.73 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2022
48.53%
Mal ihracatı-2022
2.73 Trilyon $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2022
3.2%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2022
15.37 Bin
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2022
29.78 Milyon
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2022
1.59%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2022
31.76%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2022
58.24%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2022
48.26%
Toplam Nüfus-2022
51.62 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2022
1.08%
Mal ticareti (% GSYİH)-2022
84.97%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2022
1,291.45
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2022
-
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2022
-
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20162017201820192020

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20152016201720182019
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Sektörler ve Fırsatlar

Güney Kore, doğal kaynaklar bakımından zengin olmadığından imalat sanayisini güçlendirmiş ve ihracat odaklı bir ekonomik strateji izlemiştir. Dünyaya en fazla ihracat yaptığı sektörler yüksek teknolojili elektrikli cihazlar, makineler ve otomotivdir. Üç lider sektörü de son 5 yılda dünya ihracatında büyüme göstermektedir. Samsung ve LG gibi dünya devlerinin sahibi olduğu elektronik sektöründe dünya ihracatında 5. sıradadır. İleri teknoloji ve yenilikte dünya öncülerinden olduğu, düşük karbonlu araçlar ve sürücüsüz teknolojide uzmanlaştığı otomotiv sektöründe ise 6. sıradadır. Üretim ve teknoloji kapasitesinin bir hayli yüksek olduğu bu sektörlerden doğacak ara mamul ve parça ihtiyaçlarını takip etmek, Türkiye için faydalı olacaktır.

ITC verilerine göre, Türkiye’den Kore’ye yapılan ihracatta en yüksek paya sahip sektörler arasında eczacılık ürünleri (özellikle bağışıklık güçlendiriciler), makine parçaları, motorlu taşıtlar ve parçaları yer almaktadır. Bu sektörler arasından en yüksek büyümeyi son 5 yılda yıllık ortalama %51 büyüyen motorlu taşıtlar sektörü göstermiştir. Motorlu taşıtların alt sektörü olan binek araçlarda Güney Kore’ye ihracatımız son 5 yılda her yıl yıllık ortalama %257 gibi dev bir büyüme göstermiştir. Güney Kore hükümetinin de teknolojik yatırımlarla desteklediği ve çevre dostu araç programı oluşturarak odağını artırdığı bu sektör, Türkiye’nin Güney Kore’ye ihracatındaki en önemli büyüme potansiyelini oluşturmaktadır.

Bu sektörleri takiben, hem kürk ve yapay kürk hem de balık ve kabuklu hayvanlar sektörlerindeki ihracatımız 2005-2019 yılları arasında yıllık ortalama %60 büyüyerek gelecek yıllar için alternatif bir potansiyel sektör olmuştur.

Türkiye’nin Güney Kore’den en fazla ithalat yaptığı sektörler plastik ve plastik ürünleri, demir ve çelik, makineler ve organik kimyasallardır. Güney Kore’den yaptığımız ithalatın yarısını oluşturan bu sektörler arasından son 5 yılda yalnızca organik kimyasallar sektöründeki ithalatta artış gözlemlenmiştir. Güney Kore’nin dünyada en fazla ithalat yaptığı fakat Türkiye ithalatında 6. sırada olan elektronik sektöründe ise son 5 yılda yıllık ortalama %28’lik bir azalma görülmektedir.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri

Kore standartları genellikle uluslararası standartlarla uyumlu olmakla birlikte, özellikle gıda ürünlerinde ülkenin iklim ve kültüründen kaynaklanan farklı uygulamalar olabilmektedir. Belgelendirme işlemlerinde diğer ülkelerde yapılmış testlerin kabul edilmemesi mükerrer testlere neden olabilmektedir.

Ülke düzenleme ve uygulamaları hakkında bilgi edinilebilecek web siteleri ve başvuru kaynakları:
- Kore Teknoloji ve Standartlar Ajansı: http://www.kats.or.kr/
- Kore Gaz Güvenliği Kurumu: http://www.kgs.or.kr/
- Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı: http://www.mfds.go.kr/
- Hayvansal ve Zirai Karantina Ajansı: http://www.qia.go.kr/
- Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığı
- Gümrük İdaresi: http://www.customs.go.kr/
- Mevzuat Bakanlığı: http://www.moleg.go.kr/
- Seul Ticaret Müşavirliği

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

Zorunlu Olan Belgeler:
- İthalat deklarasyonu
  İthalat deklarasyonunda malların açıklamaları olmalıdır (miktarı, değeri ve diğer gerekli bilgiler). Ürün gümrüğe gelmeden önce ya da malların gümrüğü ödenmemiş mallar bölümüne alınmasının hemen öncesinde de doldurulabilmektedir. İki durumda da talep kabul edildiğinde mallar serbest kalmaktadır. Mal sahibi, alıcı ya da ikisinden biri tarafından belirlenmiş gümrük aracısı dışında kimse bu bildiriyi yapıp malları gümrüğe alamaz.
- İthalat lisansı (ithalatı izne bağlı ürünlerde)
- Ticari fatura ya da proforma fatura
- Fiyat bildirimi
- Konşimento
- Paketleme listesi
- Menşe Şahadetnamesi
- Özel durumlarda istenebilecek çeşitli belgeler

Zorunlu Belgelenmeye Tabi Ürünler

Zorunlu belgeye tabi ürünler için genel bir liste bulunmamakla birlikte, ilgili kuruluşların web sayfasında ürün bazında bilgiler bulmak mümkündür. Özellikle KATS web sayfasında denetime tabi ürünler ve uygulanacak süreçler yer almaktadır.

Diğer ülke belgelerinin kabulü

Başta gıda ürünleri olmak üzere bazı ürünlerde ilgili ülke kamu kuruluşları tarafından düzenlenen belgeler aranmakta ve kabul edilmektedir. Buna karşın sanayi ürünleri için test raporları ve uygunluk belgelerinin Kore makamlarınca düzenlenmesi esastır. Bazı ürünlerde, karşılıklı tanıma anlaşması yapılan kurumlar tarafından düzenlen test raporları kabul edilmektedir.

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar

Güvenlik denetimleri temel olarak ithalat aşamasında (bazı ürünlerde ithalat öncesinde) yapılmaktadır.
Sanayi ürünlerinde Kore Teknoloji ve Standartlar Ajansı’ndan (KATS) tarafından denetlenen ürünler Tüketici Ürünleri ve Elektrikle Çalışan Cihazlar olarak iki ana kategoriye ayrılmaktadır. Ayrıca gaz yakan cihazların denetimi Kore Gaz Güvenliği Kurumu (KGS) tarafından yapılmaktadır.
Tüketici ürünlerinde güvenlik belgelendirme mevzuatı (Sanayi Ürünlerinin Kalite Güvencesi ve Güvenlik Denetimleri Kanunu / Quality Management & Safety Control of Industrial Products Act), tüketici veya çocuk ürünlerinden kaynaklanan kaza ve yaralanmalardan korumak üzere hazırlanmıştır. Bu mevzuat uyarınca yerli ve yabancı üreticilerin, ürün tesliminden önce model üzerinden Güvenlik Belgelendirmesi (Safety Certification) yaptırması zorunludur. Güvenlik Belgelendirmesine tabi tüketici ürünlerinde ise ürün denetiminin yanında fabrika incelemesi de yapılması gerekmektedir.
- Gıda, İlaç, Tıbbi Cihazlar, Kozmetik: MDFS
- Tüketici Ürünleri ve Elektrikli Ev Aletleri: KATS
- Gazlı Cihazlar: KGS
- Yaş Meyve Sebze: APQA
- Et, Süt ve Tavukçuluk Ürünleri: APQA ve MFDS 

Tüketici Ürünleri İçin Güvenlik Belgelendirmesi Süreçleri:
- Başvuru: Başvuru formuyla birlikte Ticaret Sicil Belgesi ve ürün tanımı sunulur.
- Fabrika Denetimi: Üretim ve denetim ekipmanlarının ve teknik yetkinliğin güvenlik kriterlerine uygunluğu denetlenir.
- Ürün Testi: Ürün, güvenlik kriterlerine göre test ve muayene edilir.
- Gözetim: (i) Ürünlerin tüketiciler için güvenlik kriterlerini karşılayıp karşılamadığı doğrulamak amacıyla ürünler yılda en az bir kere düzenli muayene tabi tutulur. (ii) Güvenlik gereklerinin korunup korunmadığının doğrulanması için üretici kendisi denetim yapar ve denetim raporlarını muhafaza eder.

Güvenlik Belgelendirmesine Tabi Tüketici Ürünleri (18 Kalem)
- Tekstil: Takma kirpikler
- Kimyasal Ürünler: Kaplama lastikler
- Makine: Evlerde kullanılan basınçlı (düdüklü) tencereler, taşınabilir fırça kesiciler için bıçaklar.
- Ev ve Hobi Ürünleri: Gazlı çakmaklar, motorlu kaykaylar, deniz malzemeleri, ıslak mendiller, bebekler için yürüteçler, boncuk atan tabancalar, otomobiller için koruyucu kasklar, çocuk parkı ekipmanları, sporcular için koruyucu kasklar, bebek taşıyıcılar, bebek karyolaları, çocuk kaykayları, çocuk güvenlik sistemleri, çocuk skutırları.

Elektrikle Çalışan Cihazlar Güvenlik Kontrolleri Kanunu’nda (Electrical Appliances Safety Control Act) belirtilen, 50 – 1.000 volt arası elektrikli cihazlar bu kanuna göre denetlenmektedir. Elektrikle çalışan cihazların belgelendirme süreci risk derecelerine göre değişmektedir. Yüksek riskli görülen ve aralarında televizyon, monitör, flüoresan ampuller de bulunan 93 üründe Güvenlik Yönetim Sistemi (Safety Management System) uygulanmaktadır.

Güvenlik Yönetim Sistemi kapsamındaki cihazların güvenliği ürün testi ve fabrika incelemesiyle doğrulanmakta ve belge düzenlenmektedir. Ürünler, güvenlik gereklerini koruyup korumadıklarının teyidi için yılda en az bir kere denetlenmektedir. Belgelendirme Süreci Güvenlik Yönetim Sistemi aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır.
- Güvenlik değerlendirmesi başvurusu (Üretici)
- Ürün testi ve fabrika incelemesi (Belgelendirme Kuruluşu)
- Güvenlik Sertifikası Düzenlenmesi (Belgelendirme Kuruluşu)
- Rutin denetimler (Belgelendirme Kuruluşu)

Daha az riskli 53 üründe ise Üreticinin Denetimine Dayalı Güvenlik Değerlendirmesi Sistemi (Self-Regulatory Safety Confirmation System) uygulanmaktadır. Bu ürünlerde fabrika denetimi yapılmadan sadece ürün test edilmekte ve 5 yıl geçerli Kayıt Teyit Mektubu (Registration Confirmation Letter) düzenlenmektedir. Üretim sonrası ayrıca ürün denetimi yapılmamaktadır. Üreticinin Denetimine Dayalı Güvenlik Değerlendirmesi Sistemi aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:
- Güvenlik değerlendirmesi başvurusu (Üretici ve ithalatçı)
- Ürün testi (Belgelendirme Kuruluşu)
- Kayıt Teyit Mektubu düzenlenmesi (Belgelendirme Kuruluşu)
- Ürünün piyasaya arzı

2012 yılı başında, aralarında ses ve görüntü ekipmanları, bilişim ve ofis gereçleri de olan düşük riskli 33 cihaz ve aksam için Avrupa Birliği'nin CE işaretine benzer KC Belgesi yürürlüğe girmiştir. KC Belgesi, üreticinin ürünün güvenliğini sağlayarak piyasaya arz etmesine olanak tanımakta ve üçüncü taraf belgelendirme mecburiyeti getirmemektedir. Üretici ürünün ilgili güvenlik standartlarına uygunluğunu belgeleyen dokümanları 5 yıl boyunca muhafaza etmek zorundadır. KC Belgesi aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:
- Üreticinin ürün testlerini yapması veya dilerse üçüncü tarafa yaptırması (Üretici ve İthalatçı)
- Ürünün piyasaya arzı
  Ürünlerin hangi sisteme göre belgelendirilebileceğine ilişkin bilgiler Kore Teknoloji ve Standartlar Ajansı web sayfasında (http://www.kats.or.kr/) bulunmaktadır.

 Doğal gaz veya sıvılaştırılmış petrol gazı ile çalışan cihazların denetimi Kore Gaz Güvenliği Kurumu (KGS) tarafından yapılmaktadır. Denetimler, fabrika incelemesini de kapsamaktadır. Gaz ile çalışan cihazlardan, yalnızca KGS tarafından belgelendirilmiş tesislerde üretilenler Kore’de piyasaya arz edilebilmektedir.

Gıda, kozmetik, ilaç ve tıbbi cihazlar için Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı’ndan (MFDS) ruhsat alınması gerekmektedir.

Tıbbi cihazlar için Tıbbi Cihaz Satış Ruhsatı (Licence for Dealing in Medical Equipment), Onaylanmış Ambalaj Malzemesi İçerisindeki Ürünler İçin İthal İzni (Import Permit for Goods in Approved Packaging Materials) ve Tıbbi Cihazlar İçin İthalat Bildirimi (Import Notification for Medical Equipment) olmak üzere 4 koşulun sağlanması gerekmektedir. Bu belgeler genellikle tek kullanımlık olup,  her ithalat işlemi için yeniden alınmaları gerekmektedir.

Güney Kore’ye ilk kez ithal edilen işlenmiş gıda ürünleri MFDS tarafından detaylı incelemeye tabi tutulmakta, bu kapsamda ürünün bileşenleri ve sağlık raporları incelenmekte, genellikle ürünler teste de tabi tutulmaktadır. İzin alınan ürünler rastlantısal olarak veya şüphe/şikayet üzerine müteakip sevkiyatlarda yeniden denetlenebilmektedir.
Yaş meyve sebze, et ve süt ürünlerinde ise, Tarım, Gıda ve Köyişleri Bakanlığına bağlı Bitki ve Hayvan Karantina Ajansı’nın Zirai Karantina Birimi (APQA) tarımsal ithalat bakımından hastalık kontrollerini yapmaktadır. Bu çerçevede, hangi tarımsal ürünün hangi ülkelerden ithal edilebileceği ve ilgili hastalık veya tarım zararlıları belirlenmektedir. Kore’ye yaş meyve sebze ithalatı ancak APQA tarafından ürün bazında onaylanan ülkelerden yapılabilmektedir. Bu izinler dışındaki ülke ve ürünler için ithal yasağı uygulanmaktadır. Yasağın kaldırılması için ihracatçı ülke tarafından ürün bazında başvuru yapılması gerekmektedir. Başvurunun ardından ülkenin hayvan ve bitki sağlığı mevzuatı (Act on the Prevention of Contagious Animal Diseases and the Plant Protection Act) çerçevesinde ithal risk değerlendirmesi (import risk asssessment) yapılmakta ve değerlendirmenin sonunda uygun bulunan ürünlere ithal izni verilmektedir. İthal risk değerlendirmesi 8 aşamadan oluşmakta ve ürüne/ülkeye göre 3 ile 10 yıl arasında sürebilmektedir.
Dondurma ve diğer süt ürünlerinde, aşağıdaki belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir:
- İhracatçı veya üretici ülkenin hayvansal karantinadan sorumlu yetkili kamu kurumu tarafından düzenlenen karantina belgesi,
- İhracatçı ülkenin merkezi veya yerel yetkili kurumu tarafından onaylanmış ısıl işlem veya işleme dokümantasyonu.
- Üretici veya ihracatçı ülkeden noter onaylı doküman (Şirket Genel Müdürünün imzası olmalıdır)
Ürünün karantinaya tabi olması halinde, ilgili kanun hükümlerine göre karantina uygulanmaktadır. Örneğin dondurmanın, işleme ve bileşen şartlarına uygun olması gerekmektedir (örneğin dondurma doğal tatlandırıcı içermeli ve en az %6 tereyağı içermelidir).

Gözetim şirketleri tarafından yapılan zorunlu bir sevk öncesi inceleme uygulaması bulunmamaktadır. Bununla birlikte, yukarıda açıklandığı üzere bazı ürünlerde üretim yeri belgelendirmesinin ve numune testlerinin sevkiyattan önce tamamlanmış olması gerekmektedir.

İthalat Denetimi

Güney Kore’de ithalatın yaklaşık % 85’inde gümrük işlemleri üç saatte tamamlanmaktadır. Bununla birlikte özellikle ilk kez ithal edilen gıda ürünleri MFDs tarafından detaylı incelemeye tabi tutulmakta, bu kapsamda ürünün bileşenleri ve sağlık raporları incelenmekte, genellikle ürünler teste de tabi tutulmaktadır. Bu itibarla genellikle ilk parti ithalat küçük miktarda yapılmakta, ilk partide izin alındıktan sonra ithalata başlanmaktadır. İzin alınan ürünler rastlantısal olarak veya şüphe/şikayet üzerine denetlenmektedir.

Ülke Haberleri

10/21/2021
Pandemi döneminde ihracata ‘ilaç’ oldu

İlaç ve eczacılık endüstrisi, pandemi döneminde sergilediği ihracat performansıyla göz doldurdu. Sektör, 2020 yılında ihracatını yüzde 26,8 oranında artırarak 1,8 milyar dolara çıkardı. Böylece, sektörün Türkiye'nin genel ihracatındaki payı ilk defa yüzde 1'in üzerine çıktı. Bu yılın ilk 6 ayında ise sektörün ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 büyüyerek 896 milyon doları aştı.

Dış Ticaret
Pandemi döneminde ihracata ‘ilaç’ oldu
08/02/2021
Ege İhracatçı Birliklerinin Güney Kore'ye ihracatı yüzde 102 arttı

Ege İhracatçı Birlikleri tarafından Güney Kore'ye yapılan ihracatın bu yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 102 artışla 44,8 milyon dolara yükseldiği bildirildi.

Dış Ticaret
Ege İhracatçı Birliklerinin Güney Kore'ye ihracatı yüzde 102 arttı
06/19/2021
Güney Kore ihracatta 32 yılın en hızlı artışını gördü

Güney Kore'nin ihracatı mayıs ayında 1988 yılından bu yana görülen en hızlı artışı yaşadı.

Dış Ticaret
Güney Kore ihracatta 32 yılın en hızlı artışını gördü
03/02/2021
Güney Kore Merkez Bankası, faiz oranını değiştirmedi

Güney Kore Merkez Bankası (BOK), yüzde 0,50 olan politika faiz oranında değişikliğe gitmediğini açıkladı.

Güncel
Güney Kore Merkez Bankası, faiz oranını değiştirmedi
03/02/2021
İhracatçılara "Asya Pasifik'i markaja alın" tavsiyesi

DEİK Türkiye-Asya Pasifik İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Murat Kolbaşı, Asya Pasifik bölgesine ihracatı 30 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. İhracatçılara bu bölgede paylarını artırmak için tavsiyelerde bulunan Kolbaşı, Güney Kore, Malezya ve Singapur'un hedef ülkeler olabileceğini vurguladı.

Dış Ticaret
İhracatçılara "Asya Pasifik'i markaja alın" tavsiyesi

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

SEUL BÜYÜKELÇİLİĞİ Ayşe FERDAĞ TEKİN Ticaret Müşaviri Türkiye Cumhuriyeti, Seul Büyükelçiliği, Ticaret Müşavirliği Turkish Embassy in Seoul, Office of the Commercial Counsellor 40, Dongho-ro 20 Na-gil, Jung-gu, Seoul (Jangchoong-dong 63-2, Haedong Bldg.) 서울 중구 동호로 20나길 40 (장충동 1가 63-2)
seul@ticaret.gov.tr
+82 2 794 1382
(IP Tel) 0 312 204 80 17
(Fax) +82 2 796 2177
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot