Gürcistan

Gürcistan

En büyük ithalatçı 2023
En büyük ithalatçı 2023
Türkiye 15.44Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2023
En büyük ihracatçı 2023
Azerbaycan 5.17Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
8.71 Milyar $
2019
1.11 Milyar $
2023
Türkiye’nin ihracatı
50.49 Milyar $
2019
15.44 Milyar $
2023

Genel Görünüm

Dünyanın 120. büyük ekonomisi olan Gürcistan, diğer eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ülkelerinde olduğu gibi bağımsızlığını kazanmasından hemen sonra ekonomik olarak bir kriz dönemine girmiş, başta tarım ve sanayi alanları olmak üzere ülkede ekonomik üretim yarı yarıya düşmüştür. Dünya Ticaret Örgütü’nün üyesi olan Gürcistan, dünyanın en geniş manganez yataklarından birine sahiptir. 2004 yılından itibaren büyük bir kararlılıkla kayıt dışı ekonomi ve yolsuzlukla mücadeleye girilmiş, vergi oranları düşürülmüş, firmaların kuruluş işlemleri kolaylaştırılmıştır. Gürcistan, Dünya Bankası “İş Yapma Kolaylığı” endeksinde 7. sırada yer almaktadır.

SSCB’nin dağılmasından sonra Gürcistan’ın milli geliri içerisinde sanayinin payı azalmış, hizmetler sektörünün payı artış göstermiştir. Gürcistan’da hükümet öncelikleri arasında bağımsız bir özel sektör kurma, istihdamı artıracak yapısal reformlar uygulama, ihtiyatlı mali ve parasal politikalar ile sağlam bir makroekonomik ortam yaratma bulunmaktadır. Gürcistan resmi para birimi Lari’dir. Resmi dili Gürcüce olan Gürcistan’ın 3,7 milyonluk nüfusu içerisinde işgücüne katılım oranı %51,3, işsizlik oranı ise %11,6’dır. Gürcistan, 2019 yılında cari fiyatlarla 17,7 milyar dolar GSYH büyüklüğüne sahiptir.

Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre 2019 yılında yıllık reel olarak %5,1 oranında büyüyen Gürcistan ekonomisinin, 2020 yılında COVID-19 pandemisinin etkisiyle -%4 oranında daralacağı öngörülmektedir.

Comtrade verilerine göre, Gürcistan 2019 yılında toplam 3,7 milyar dolarlık ihracat ve 9 milyar dolarlık ithalat yapmıştır. En yakın ticari ilişkilerini Türkiye ve Rusya ile kurarken en fazla ithalatı Türkiye’den yapmaktadır. Türkiye, 2019 yılında Gürcistan’a 1,6 milyar dolarlık ihracat yaparken Gürcistan’dan 272 milyon dolarlık ithalat yapmıştır. 2019 yılındaki 1,8 milyar dolarlık ikili ticaret büyüklüğümüz ile Gürcistan, Türkiye’nin 43. büyük ticari ortağı konumundadır.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2022
4 / 5
Lojistik performansı-2022
2 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2022
14.42%
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2023
93.54 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre-2022
1.0 gün
Enflasyon (yıllık)-2022
11.9%
Gayri safi yurtiçi hasıla-2022
24.60 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)-2022
10.11%-2022
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2022
18.83 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2022
63.03%
Mal ihracatı-2023
36.54 Milyar $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2022
38.22%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2022
0.11
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2022
553.30 Bin
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2022
6.09%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2022
21.54%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2022
59.9%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2022
52.9%
Toplam Nüfus-2022
3.71 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2022
8.27%
Mal ticareti (% GSYİH)-2022
77.75%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2022
2.92
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2022
2.0 gün
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2022
2.0 gün
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20192020202120222023

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20192020202120222023
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Sektörler ve Fırsatlar

Türkiye’nin Gürcistan’a ihracatı son 5 yıl içerisinde yıllık ortalama %6 büyümüştür. İhracat değerinin en yüksek olduğu ürün grubu son 5 yılda yıllık ortalama %10 büyüme ile 159 milyon dolara ulaşan kalay ve mamülleri olmuştur. İhracat büyüklüğünün en yüksek olduğu ikinci ürün grubu, 131 milyon dolarlık hacimle odun hamuru olmuştur. Sanat eserleri ve müzik enstrümanları son 5 yılda sırasıyla %49 ve %28 büyüme kaydererek en yüksek büyüme oranlarına sahip iki ürün grubu olarak dikkat çekmektedir.

Artan üretkenlik seviyesine bağlı olarak, Gürcistan’ın enerji ihtiyacı ve tüketimi de son yıllarda artış göstermektedir. Halihazırda Hidro Elektrik Santrallerin (HES) rehabilitesinin yanı sıra yeni HES’lerin kurulumu gerçekleşmeye başlamıştır. Gürcistan’da yeni enerji santrallerinin kurulumu teşvik edilmektedir. Öte yandan ülkede artan gelir düzeyi ile perakende sektörü gelişmekte olup tüketici harcamaları artmaktadır. Başkent Tiflis, gelir düzeyinin en yüksek olduğu, tüketici harcamalarının en fazla yapıldığı bölgedir.

Türkiye’nin Gürcistan’dan yaptığı ithalat son 5 yıl içerisinde yıllık ortalama %1 azalmıştır. Türkiye’nin en çok ithal ettiği ürün 57 milyon dolar ile demir-çelik olmuştur. En çok ithal edilen diğer ürünler ise hayvan yemi ve giyim eşyası ve aksesuarlarıdır.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri

Gıda ile ilgili kurumun adı: 
National Food Agency (NFA) (Milli Gıda Ajansı): http://nfa.gov.ge/?lang_id=ENG

İnsan sağlığında kullanılan ilaçlar ve veteriner ilaçları ile ilgili Kurumun adı: 
LEPL State Regulation Agency for Medical Activities: http://rama.moh.gov.ge/?lang=eng

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri

Standartlar, teknik düzenlemeler, akreditasyon, ürün güvenliği/güvenilirliği, ithalat denetimi (teknik düzenlemelere ilişkin, sürece ilişkin, yetkili birimler hakkında), piyasa gözetimi denetimi (teknik düzenlemeler, süreç, birimler hakkında) konularındaki mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri (DTÖ bildirimleri dışında) aşağıda yer almaktadır.

 

a)      Standartlar: Metrology Institute of Georgian National Agency for Standards and Metrology  http://geostm.ge/geostm_eng.php?id_pages=72

 

b)      Teknik Düzenlemeler: Metrology Institute of Georgian National Agency for Standards and Metrology  http://geostm.ge/geostm_eng.php?id_pages=72

 

c)      Akreditasyon: Georgian Accreditation Center: http://gac.gov.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=6

 

d)      Ürün güvenliği / güvenilirliği: NATIONAL FOOD AGENCY (Ulusal Gıda Ajansı): http://nfa.gov.ge/?lang_id=ENG

 

e)      İthalat Denetimi (teknik düzenlemelere ilişkin, sürece ilişkin, yetkili birimler hakkında): Gürcistan Gelirler İdaresi

 

f)       Piyasa Gözetimi Denetimi (teknik düzenlemeler, süreç, birimler hakkında): Gürcistan Gelirler İdaresi

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

Gürcistan'a ihracatta Gürcü gümrük otoritesine ibraz edilmesi zorunlu olan belgeler şunlardır: 
- Kara aracıyla nakliyatta yük belgesi (waybill yahut TIR karnesi, şayet yoksa araç)
- Kayıt sertifikası,
- Denizden nakliyatta yükleme belgesi (bill of lading)
- Havadan nakliyatta havayolu belgesi (air way bill)
- Demiryoluyla nakliyatta demiryolu belgesi (railway bill),
- Alım belgeleri (Purchase document) 
- Alım Kontratı Belgesi
- Fatura (invoice)
- Diğer Finansal Dokümanlar
- Gerekli ise lisans/ izin/ sertifika arz edilecektir.
 

Zorunlu Belgelenmeye Tabi Ürünler

Canlı hayvan ve et ürünlerinde ön izin, ilaçta önceden tescil gereklidir. Bunların dışında zorunlu belgelendirmeye tabi ürünlerden pek bahsedilemez.

Diğer ülke belgelerinin kabulü

İthalatta asgarisinden talep edilen belgeler dışında başkaca bir belge zaten nadiren talep edilmektedir. Diğer ülkeler tarafından veriler belgeler kabul edilmektedir.

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar

Gürcistan'a ihraç edilen ürünlerin ilgili güvenlik şartlarına uygunluğunun denetimi temel olarak ithalat aşamasında yapılmaktadır. Ancak bezdirici ve geciktirici uygulamalar pek söz konusu olmamaktadır.
Canlı hayvan, et ve et ürünleri söz konusu olduğunda National Food Agency (Milli Gıda Ajansı) adlı kurumdan önceden izin alınması gerekmektedir. Bu kurumdan görevliler malı ihraç eden firmanın tesislerini yerinde inceleyerek uygunluk denetimi yapmakta ve firma, tesisler ve mallar uygun bulunduğunda gerekli izin verilmektedir.
Ön izin alan firmalarımızın ciddi bir sıkıntı ile karşılaştıklarına dair şu ana kadar bir duyum alınmamıştır. İzin verilmiş malın ithalinde nadiren sıkıntı yaşanmaktadır. Verilen bu izinlerden sonra malların gümrükte şüpheli bulunarak laboratuvar incelemesine tabi tutulması ve  geciktirilmesi  çok nadiren söz konusu olmaktadır.
İnsan sağlığında kullanılan ilaçlar ve veteriner ilaçlarında da State Regulation Agency for Medical Activities adlı kuruma ürünün önceden tescili gerekmektedir. Kabul ve tescil işlemi için umumiyetle ürün örneği üzerinde inceleme yapılmaktadır. Türkiye'de kabul gören bir ürünün Gürcistan'da da kabul göreceğinden emin olunabilir. Tescil işlemi yaptıran firmalarımızın ciddi bir sıkıntı ile karşılaştıklarına dair şu ana kadar bir duyum alınmamıştır.
Uluslararası anlaşmalarla tehlikeli atık kabul edilen maddelerin de ithali ve transit geçişi için bu anlaşmaların öngördüğü şartlar yerine getirilerek ön izin alınması gerekir.
Harp vasıtası sayılan malların ithalinde ve transit geçişinde de ön izin gereklidir.

Sevk Öncesi İnceleme

Canlı hayvan, et ve et ürünleri söz konusu olduğunda National Food Agency (Milli Gıda Ajansı) adlı kurumdan önceden izin alınması gerekmektedir. İlaçlar için de önceden kabul ve tescil gereklidir. Tehlikeli atık kabul edilen maddelerin ve harp vasıtalarının ithali ve transit geçişinde de ön izin gereklidir.

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

TİFLİS BÜYÜKELÇİLİĞİ Ahmet Cüneyt DARÇIN Ticaret Müşavir Yardımcısı Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor 35, Chavchavadze Ave., TBILISI / GEORGIA
tiflis@ticaret.gov.tr
00 995 32 225 12 89
BATUM BAŞKONSOLOSLUĞU Feyza ERDOĞAN Ticaret Ataşesi Turkish Consulate General Office of the Commercial Attache Ninoshvili Kucha No:9 BATUMI / GEORGIA
batum@ticaret.gov.tr
00 995 422276638
BATUM BAŞKONSOLOSLUĞU Didem DİRLİK SONGÜR Ticaret Ataşesi T.C. Batum Başkonsolosluğu PK:35 08600 HOPA - ARTVİN / TÜRKİYE
batum@ticaret.gov.tr
0 466 213 15 00
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot