Hollanda

Hollanda

En büyük ithalatçı 2023
En büyük ithalatçı 2023
Almanya 134.44Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2023
En büyük ihracatçı 2023
Almanya 403.58Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
102.49 Milyar $
2019
5.31 Milyar $
2023
Türkiye’nin ihracatı
184.38 Milyar $
2019
6.91 Milyar $
2023

Genel Görünüm

Dünyanın en büyük 4. ihracatçısı ve 6. ithalatçısı olan Hollanda, dünyada yatırıma ve ticarete en açık ekonomilerinden biridir. Avrupa’nın en büyük ve kalabalık limanı Rotterdam’a ve dünyanın en iyi ulaşım altyapılarından birine sahip olması ile Hollanda, Avrupa’ya yapılacak birçok ticaret için giriş noktasıdır. Yeni ürünlere ve trendlere açık ve İngilizce dil yetkinliği yüksek olan Hollandalı tüketiciler, yabancı ihracatçılar için ideal bir hedef tüketici grubudur. Hollanda, Dünya Bankası “İş Yapma Kolaylığı” endeksinde 42. sırada yer almaktadır.

Hollanda’nın 17,3 milyonluk toplam nüfusu içinde  işgücüne katılım oranı yaklaşık %71,  işsizlik oranı ise %5,4 ile , AB ortalamasının altındadır. İşgücünün %82’si hizmetler sektöründe ve %16’si sanayide istihdam edilmektedir. 909 milyar dolarlık GSYH büyüklüğü ile Hollanda, Avrupa’nın 5. ve dünyanın 17. büyük ekonomisidir. Aynı yılda, kişi başına düşen 52 bin 368 dolarlık GSYH’si ile dünyada 12. sıradadır. 2019 yılında yıllık reel olarak %1,8 oranında büyüyen Hollanda ekonomisinin, 2020 yılında COVID-19 pandemisinin etkisiyle -%7,5 oranında daralacağı öngörülmektedir.

Comtrade verilerine göre, Hollanda 2019 yılında toplam 577,6 milyar dolarlık ihracat ve 514,5 milyar dolarlık ithalat yapmıştır. En yakın ticaret ilişkilerini komşu ülkeleri olan Almanya, Belçika ve Birleşik Krallık ile kurarken en fazla ithalatı Almanya’dan yapmaktadır. Türkiye, 2019 yılında Hollanda’ya 5,76 milyar dolarlık ihracat yaparken Hollanda’dan 3,2 milyar dolarlık ithalat yapmıştır. 2019 yılındaki 8,9 milyar dolarlık ikili ticaret büyüklüğümüz ile Hollanda, Türkiye’nin en büyük 10. ticaret ortağı konumundadır. Son 5 yılda artış gösteren ikili ticaretimizde ihracatımız ithalatımıza oranla daha yüksek bir büyüme oranı sergilemiştir. 

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2022
3 / 5
Lojistik performansı-2022
4 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2022
4.14%
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2023
497.62 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre-2022
3.5 gün
Enflasyon (yıllık)-2022
10%
Gayri safi yurtiçi hasıla-2022
991.11 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)-2022
4.48%-2022
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2022
66.75 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2022
83.21%
Mal ihracatı-2023
1.88 Trilyon $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2022
4.66%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2022
4.34 Bin
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2022
15.78 Milyon
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2022
1.67%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2022
18.91%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2022
68.84%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2022
92.64%
Toplam Nüfus-2022
17.70 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2022
-1.16%
Mal ticareti (% GSYİH)-2022
188.17%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2022
0.95
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2022
2.0 gün
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2022
1.0 gün
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20192020202120222023

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20192020202120222023
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Sektörler ve Fırsatlar

Uluslararası işletmeler için çekici bir ekonomik ortam olan Hollanda, birçok uluslararası şirketin genel merkezine ev sahipliği yapmaktadır. Çok sayıda uluslararası banka, sigorta şirketi, hukuk firması ve danışmanlık hizmetini ülkede bulundurması ile yapılacak yatırımlar için kapsamlı ve global bir hizmet sağlayıcısı konumundadır. Bu yönüyle Hollanda, uluslararası piyasalara hakim Türk hizmet firmalarının Avrupa’da iş yapması ve şirketleşmesi için çekici bir opsiyondur.

Endüstriyel alanda ise Hollanda ağırlıklı olarak gıda işleme, makineler, kimyasallar, petrol arıtımı, yüksek teknoloji ve elektrikli makineler sektörlerine önem vermiştir. Yoğun bir karayolu, demiryolu, su ve uçuş bağlantı ağına sahip olması endüstriyel üretimin diğer ülkelere ihtacatını kolaylaştırmıştır. Buna paralel olarak, 2019 yılında en fazla ihracat yaptığı makine ve parçaları sektöründe, 17 milyarlık önemli bir ticaret fazlası elde etmiştir. Ayrıca, Avrupa Birliği'ndeki doğal gaz rezervlerinin %25'inden fazlasına sahip olan Hollanda, gelişmiş ekonomiye sahip komşuları için istikrarlı bir sağlayıcıdır.

Türkiye’nin Hollanda’ya en fazla ihracat yaptığı sektörler otomotiv, mineral yakıtlar ve yağlar ve giyim ve aksesuarlarıdır. Son 5 yılda her biri %10 ve üzeri büyüme gösteren bu sektörler arasından mineral yakıtlar ve yağlar, yıllık ortalama %50 büyüme ile en fazla artış gösteren sektördür. Hollanda’ya ihracatımızın %13’ünü oluşturan mineral yakıt ve yağlar sektörünün alt sektörü olan petrol jeli ve petrol mumu ise son 5 yılda yıllık ortalama %498 oranında kayda değer bir büyüme göstermiştir.

Hollanda hükümeti, ülkede artan obezite ve diyabet sorunuyla mücadele etmek için daha sağlıklı yaşam tarzlarını teşvik etmektedir ve vatandaşlarına bitki temelli beslenme alışkanlığı kazandırmak için ulusal bir kampanya başlatmıştır. Ayrıca, önde gelen Hollanda süpermarketleri hem geleneksel ürün alternatifleri hem de yeni sağlıklı seçenekler için her zaman yeni tedarikçiler arayışındadır. Türkiye’nin Hollanda ihracatında balık ve deniz ürünleri ile sebze, meyve, kuruyemiş ve bunların preparatları kategorileri, 2019 yılında toplamda 374 milyon dolar gelir getiren fakat %-1 ila -%3 arasında küçülen kategorilerdir. Hollanda’da yürütülen sağlıklı beslenme kampanyası ve süpermarketlerin tedarikçi arayışı ile paralel olarak Türk ihracatçıların bu alandaki fırsatları değerlendirmesi ihracat gelirlerimizi artırmada için faydalı olacaktır.

Türkiye’nin Hollanda’dan en fazla ithalat yaptığı sektörler demir çelik, plastik ve plastik ürünleri, makineler ve organik kimyasallardır. Bu sektörler arasında son 5 yılda artış gösteren tek sektör Hollanda ithalatımızda lider olan ve ithalatımızın %30’luk büyük bir bölümünü oluşturan demir çelik sektörüdür.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri

Ürünlerin piyasa gözetimi ve denetiminden sorumlu kuruluşlar:
- Hollanda Telekomünikasyon Kurumu (Agentschap Telecom/AT): www.agentschaptelecom.nl/ 
- Sağlık Denetim Kurumu (Inspectie Gezondheidszorg/IGZ) : http://www.igz.nl/ 
- Sosyal İşler ve İstihdam Denetim Kurumu (Inspectie Sociale zaken en Werkgelegenheid /Inspectie SZW): www.inspectieszw.nl/
- Çevre ve Ulaştırma Denetim Kurumu (Inspectie Leefomgeving en Transport/ILT): www.ilent.nl/
- Verispect BV. (Ölçüm cihazları, benzin pompaları, değerli maden, metal, film, oyun, paketleme)
- Hollanda Gıda ve Tüketim Ürünleri Güvenliği Kurumu (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit/NVWA)
- Ekonomi Bakanlığı 
- Gümrük İdaresi

Hollanda Telekomünikasyon Kurumu (AT), Sosyal İşler ve İstihdam Denetim Kurumu (Inspectie SZW), Çevre ve Ulaştırma Denetim Kurumu (ILT), Ölçüm cihazları, Benzin Pompaları, Değerli Maden, Metal, Film, Oyun, Paketleme (Verispect) ve Hollanda Gıda ve Tüketim Ürünleri Güvenliği Kurumu (NVWA) denetim alanları ile ilgili olarak AB Gıda Dışı Ürünler Erken Uyarı Sistemi (RAPEX)’e bağlıdırlar. Denetim alanları ile ilgili olarak RAPEX duyurularda bulunur ve diğer üye ülkelerden gelen duyurular da takip edilir.

Aynı zamanda aşağıda belirtilen gözetim/denetim kuruluşlarının tam yetki alanları ile ilgili olarak ICSMS’ye (The internet supported information and communication system for the pan-European market surveillance) bağlıdırlar. ICSMS denetimcilerinin görevlendirilmesi, yönetiminin ulusal koordinasyonu Hollanda Gıda ve Tüketim Ürünleri Güvenliği Kurumu (NVWA)’na aittir.
 
Hollanda Telekomünikasyon Kurumu (AT), Sosyal İşler ve İstihdam Denetim Kurumu (Inspectie SZW), Çevre ve Ulaştırma Denetim Kurumu (ILT), Ölçüm cihazları, benzin pompaları, değerli maden, metal, film, oyun, paketleme (Verispect) ve  Hollanda Gıda ve Tüketim Ürünleri Güvenliği Kurumu (NVWA) ve Gümrük İdaresi.
Her denetimcinin kendi koordinatörü vardır ve kendi hizmet alanının yönetim ve idaresinden yükümlüdür.
 

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri

a. Gıda ve Tüketim Ürünlerinin gözetim ve denetimi ile ilgili direktif ve yönetmelikleri:
- Verordening (EG) 1223/2009 (Cosmetica)  
- Richtlijn 2009/48/EG (Speelgoed)
- Richtlijn 89/686/EEG (Persoonlijke beschermingsmiddelen voor consumenten) 
- Richtlijn 75/324/EEG (Aerosolen)
- Richtlijn 2006/42/EG, (Machines bestemd voor consumenten) 
- Richtlijn 2009/142/EG (Gastoestellen) 
- Richtlijn 2006/95/EG ( Laagspanningsrichtlijn)
- Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) 
- Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP)
- Verordening (EG) 648/2004 (Reinigingsmiddelen) 
- Richtlijn 2004/42/EG (Verven)
- Richtlijn 2009/125/EG (Energie etikettering) 
- Richtlijn 2001/95/EG, (Algemene Productveiligheid)  
- Verordening (EG) nr. 528/2012 (Biociden)
- Verordening (EG) 1007/2011 (Textielbenamingen)

İlgili Kuruluş: Hollanda Gıda ve Tüketim Ürünleri Güvenliği Kurumu (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA)

b. Çevre ve ulaştırma denetimi ile ilgili direktif ve yönetmelikler:
- Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) 
- Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP)
- Verordening (EG) nr. 1102/2008 (kwik)
- Verordening (EG) nr. 689/2008, ingetrokken en vervangen door
- Verordening (EG) nr. 649/2012 (Prior Informed Consent)
- Verordening (EG) nr. 850/2004 (persistente organische verontreinigde stoffen, POP) 
- Richtlijn 87/217/EEG (Asbest)
- Richtlijn 2011/65/EU (Beperking gebruik gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur, Rohs II))
- Commissiebesluit 2002/359/EC (drinkwater)
- Richtlijn 93/15/EEG (explosieven voor civiel gebruik)
- Richtlijn 2007/23/EG, ingetrokken en vervangen door 
- Richtlijn 2013/29/EG (pyrotechnische artikelen)
- Verordening (EG) nr. 1005/2009 (ozonlaag afbrekende stoffen) 
- Verordening (EG) nr. 842/2006 (gefluoreerde broeikasgassen) 
- Richtlijn 98/70/EG (kwaliteit benzine en dieselbrandstof) 
- Richtlijn 1999/32/EG (zwavelgehalte in vloeibare brandstoffen) 
- Richtlijn 2004/42/EG (Vluchtige organische stoffen)
- Verordening (EG) nr. 528/2012/ (Biociden) 
- Verordening (EG) nr. 1451/2007 (Biociden)
- Richtlijn 89/106/EEG, ingetrokken en vervangen door 
- Verordening (EG) nr. 2011/305 (Bouwproducten)
- Richtlijn 2005/32/EG, ingetrokken en vervangen door 
- Richtlijn 2009/125/EG (Ecodesign) 
- Richtlijn 2004/12/EG (verpakking en verpakkingsafval)
- Richtlijn 2003/37/EG (typegoedkeuring van o.a. aanhangwagens)
- Richtlijn 2002/24/EG (typegoedkeuring twee- en driewielige motorvoertuigen)
- Richtlijn 2007/46/EG (goedkeuring motorvoertuigen en aanhangwagens en onderdelen daarvan) 
- Richtlijn 94/25/EG, gewijzigd in Richtlijn 2003/44/EG (pleziervaartuigen)
- Richtlijn 2006/66/EG (batterijen en accu’s) 
- Richtlijn 2000/53/EG (autowrakken)

İlgili Kuruluş: Çevre ve Ulaştırma Denetim Kurumu (Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) - www.ilent.nl/

c. Telekomünikasyon sektörüne ilişkin direktifler:
- Radio- en Randapparatuur (R&TTE)
- Elektromagnetische Compatabiliteit (EMC)

İlgili Kuruluş: Hollanda Telekomünikasyon Kurumu (Agentschap Telecom (AT) - www.agentschaptelecom.nl/ 

d. Ölçüm cihazları, benzin pompaları, değerli maden, metal, film, oyun, paketleme sektörüne ilişkin direktifler:
- 2004/22/EG Meetinstrumenten (MID)
- 2009/23/EG Niet-automatische weegwerktuigen (NAW)

İlgili Kuruluş: Verispect BV (Ölçüm cihazları, benzin pompaları, değerli maden, metal, film, oyun, paketleme) 

e. Profesyonel alandaki ürünlerin denetimi ile ilgili direktifler:
- Richtlijn Machines (2006/42/EG, behalve consumentenproducten)
- Richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen (89/686/EEG, behalve consumentenproducten)
- Richtlijn Liften (95/16/EG)
- Richtlijn Drukapparatuur (97/23/EG)
- Richtlijn Drukvaten van eenvoudige vorm (2009/105/EG)
- Richtlijn Explosieveilig materieel (94/9/EG)

İlgili Kuruluş: Sosyal İşler ve İstihdam Denetim kuruluşu (Inspectie Sociale zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) - www.inspectieszw.nl 

f. Sağlık Denetimleri:
Sağlık hizmetinin, ilaçların ve eczacılık ürünlerinin güvenliği ve kalitesini denetlemektedir. Sağlık bakımı ile ilgili kurallar ve yaptırımlar 25 ayrı kanuna atıfta bulunmaktadır.

İlgili Kuruluş: Sağlık Denetim Kurumu (Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) - http://www.igz.nl/ 

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

İthalatında konşimento, ticari fatura, bitki sağlık sertifikası (bitki ve bitkisel ürünler), A.TR Dolaşım Belgesi, EUR.1 Dolaşım Sertifikası (tarım ve demir çelik ürünleri), kontrol belgesi (tarım ürünleri), gümrük beyannamesi gibi zorunlu belgelerin gerektiği ürünlerin dışında bazı ürünlerin Hollanda’ya ithalatı yasaklanmış veya ithal lisansına bağlanmıştır. Bu ürünler stratejik ürünler veya çevreye zararlı ürünler (silah, mühimmat, nesli korunan bitki ve hayvan türleri ile uyuşturucu vb.) kategorisinde yer almaktadır. 
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontenten/belastingdienst/customs/safety_health_economy_and_environment/safety/ http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontenten/belastingdienst/customs/safety_health_economy_and_environment/health/

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar

İthalatçı ürünlerin serbest dolaşıma girmesinden sorumlu kişidir. Ürün serbest dolaşıma girmeden önce yapılması gerekenler, uygunluk değerlendirme raporları, üreticin yaptığı teknik dokümantasyon, ürünün belirlenen uygunluk işaretlerine uyulması şeklinde  sıralanmaktadır. İthalatçı ürünün belirli riskleri taşıdığını düşündüğünde pazar denetleme otoritesine bu durumu bildirmektedir.

Operasyonel prosedürler dışında gümrük yetkilileri ve pazar denetleme otoritesinde çalışan yetkililerin Avrupa Birliği’ne giren ürünlerin belgelerinin doğrulanması ve laboratuvar kontrollerinin tamamlanmış olmasına azami dikkat göstermesi  gerekmektedir. Gümrük yetkilileri kontrollerle uğraşırken pazar denetleme otoritesinin vereceği bilgilerle zaman kaybının önüne geçilebilmektedir. Açıklayıcı bilgilerin sağlanması durumunda belirli bir strateji oluşturarak güvenlik ve uygunluk kontrolleri eşliğinde risk analizi yapılabilmektedir.

Kurallara uymak için çaba gösteren ve bunu net bir şekilde belli eden üretici ve ithalatçılar ise daha az kontrole tabi tutulmaktadır. Bunun için firmalarla anlaşmalar imzalanabilmektedir. Denetçiler bu yöntemi tercih ederek firmaların maliyetlerini düşük tutmayı da hedeflemektedirler. Üçüncü ülkelerden özellikle Uzak Doğu’dan yapılan ithalatın yüksekliği sınır dışında da kontroller yapılması için çalışmaların yoğunlaştırılmasına yol açmıştır.

Bir ürün doğru şekilde monte edildiği ve bakımı olduğu halde, genel anlamda sağlığa, güvenliğe veya çevreye zarar veriyorsa, uygunluk raporları bulunmuyorsa, ürüne yanlış veya yanıltıcı bir şekilde CE-işaretlemesi yapılması durumunda gümrük memurları ürünün serbest dolaşıma girmesine izin vermemekte, aynı zamanda pazar denetleme otoritesine anılan ürün hakkında bilgi vermektedir. Pazar denetleme otoritesi üç iş günü sonrasında gümrük memurlarına nihai alınan tedbirleri ve kararlarını bildirmektedir.

Herhangi bir üründe ciddi bir risk tespit edildiğinde ürün pazara girememektedir. Pazar denetleme otoritesi yapılan araştırmalardan sonra  bu kararını gümrük yetkililerine bildirmektedir. Ürünün faturalarına, diğer belgelerine ve elektronik sisteme "Tehlikeli ürün-serbest dolaşıma izin verilmemiştir” yazısı eklenmektedir. Pazar denetleme otoritesi bu ürünlerin imhasına da karar verebilmektedir.

Hollanda hükümeti tarafından oluşturulmuş olan “Kaderstellende Visie op Toezicht II- Denetim Çerçeve Vizyonu II” ile ürün güvenliği denetçilerinin nasıl çalışması gerektiği belirlenmiştir. Bu vizyon altı prensipten oluşmaktadır ve her birinde bir denetimci görevlendirilmiştir. Söz konusu prensipler seçici, hızlı, iş birliği içerisinde, bağımsız, şeffaf ve profesyonel olmaktır. Bu vizyon ürün denetimlerinde de aynı şekildedir.

Sınır dışı kontrollerde gümrük idaresi ürünlere ve ithalat hacmine bağlı olarak ürün piyasa gözetimi ve denetiminden sorumlu kurumlarla birlikte çalışabilmektedir. Ürün denetçileri ürünler serbest dolaşıma girmeden kontrol etmektedirler. Rotterdam limanından günlük giriş yapan ürün miktarı göz önüne alındığında bu uygulamanın Hollanda için verimli ve sistematik bir yöntem olduğu yadsınamaz bir gerçektir.
 
Denetçiler ve gümrük yetkilileri gerçekleştirilecek faaliyetleri, 2008 yılında kurulan ve NVWA’nın başkanlığını yaptığı ulusal forumla (Alliantiewerkgroep Markttoezicht en Buitengrenscontrole producten– Ürünlerde Pazar Denetimi ve Dış Sınırlar Kontrolü Çalışma Grubu) koordinasyon ve iş birliği halinde kararlaştırmaktadırlar. AB’de akreditasyon ve piyasa gözetimi ve denetiminin kurallarını düzenleyen 765/2008/EC sayılı AB Tüzüğü’nün en iyi şekilde uygulanmasını teminen anılan çalışma grubu görüş ve değerlendirmelerini Avrupa Birliği’ne iletmektedir.

Hollanda’da risk analizi piyasa gözetimi ve denetiminin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Piyasa gözetimi ve denetimi belge kontrolü, fiziki kontrol ve üründen numune alınarak testlerin yapılması şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Öte yandan, AB Gıda Dışı Ürünler Erken Uyarı Sistemi (RAPEX) altında bildirilen ürünler için AB’deki diğer piyasa gözetimi ve  denetimi kuruluşları tarafından gerçekleştirilen testlerin sonuçları çok fazla dikkate alınmamakta, yetkili kuruluşlar kendi laboratuar analizlerini yapmaktadırlar.

AB ülkeleri ile işbirliği Prosafe (http://www.prosafe.org/), EU Joint Actions ve ADCO’ya katılım çerçevesinde olmaktadır. Daha ileri safhalardaki iş birliği ise RAPEX ve ICSMS sistemi ile yapılmaktadır.

Üçüncü ülkeler ile iş birliğinde, NVWA, Çin piyasa denetimcileri ile sıkı bir iş birliği içerisindedir. Çin ürünleri ihracat kontrolleri Çin hükümeti tarafından yapılmakta, Hollanda tarafından ithal denetimleri ise Rotterdam’da NVWA tarafından yapılmaktadır. Çin hükümeti ihracat kontrollerini, malın güvenilirliğini üreticinin sorumluluğuna yükleyerek, kaldırmak istemektedir.

Hollanda hükümeti tarafından oluşturulmuş olan “Kaderstellende Visie op Toezicht II- Denetim Çerçeve Vizyonu II” ile ürün güvenliği denetçilerinin nasıl çalışması gerektiği belirlenmiştir. Bu vizyon altı prensipten oluşmaktadır ve her birinde bir denetimci görevlendirilmiştir. Söz konusu prensipler seçici, hızlı, iş birliği içerisinde, bağımsız, şeffaf ve profesyonel olmaktır. Bu vizyon ürün denetimlerinde de aynı şekildedir.

Sınır dışı kontrollerde gümrük idaresi ürünlere ve ithalat hacmine bağlı olarak ürün piyasa gözetimi ve denetiminden sorumlu kurumlarla birlikte çalışabilmektedir. Ürün denetçileri ürünler serbest dolaşıma girmeden kontrol etmektedirler. Rotterdam limanından günlük giriş yapan ürün miktarı göz önüne alındığında bu uygulamanın Hollanda için verimli ve sistematik bir yöntem olduğu  yadsınamaz  bir gerçektir.
 
Denetçiler ve gümrük yetkilileri gerçekleştirilecek faaliyetleri, 2008 yılında kurulan ve NVWA’nın başkanlığını yaptığı ulusal forumla (Alliantiewerkgroep Markttoezicht en Buitengrenscontrole producten– ürünlerde pazar denetimi ve dış sınırlar kontrolü çalışma grubu) koordinasyon ve iş birliği halinde kararlaştırmaktadırlar. AB’de akreditasyon ve piyasa gözetimi ve denetiminin kurallarını düzenleyen 765/2008/EC sayılı AB Tüzüğü’nün en iyi şekilde uygulanmasını teminen anılan çalışma grubu görüş ve değerlendirmelerini Avrupa Birliği’ne iletmektedir.

Hollanda’da risk analizi piyasa gözetimi ve denetiminin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Piyasa gözetimi ve denetimi belge kontrolü, fiziki kontrol ve üründen numune alınarak testlerin yapılması şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Öte yandan, AB Gıda Dışı Ürünler Erken Uyarı Sistemi (RAPEX) altında bildirilen ürünler için AB’deki diğer piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşları tarafından gerçekleştirilen testlerin sonuçları çok fazla dikkate alınmamakta, yetkili kuruluşlar kendi laboratuar analizlerini yapmaktadırlar.

AB ülkeleri ile işbirliği Prosafe (http://www.prosafe.org/), EU Joint Actions ve ADCO’ya katılım çerçevesinde olmaktadır. Daha ileri safhalardaki iş birliği ise RAPEX ve ICSMS sistemi ile yapılmaktadır.

Üçüncü ülkeler ile iş birliğinde, NVWA, Çin piyasa denetimcileri ile sıkı bir iş birliği içerisindedir. Çin ürünleri ihracat kontrolleri Çin hükümeti tarafından yapılmakta, Hollanda tarafından ithal denetimleri ise Rotterdam’da NVWA tarafından yapılmaktadır. Çin hükümeti ihracat kontrollerini, malın güvenilirliğini üreticinin sorumluluğuna yükleyerek, kaldırmak istemektedir.

Ülke Haberleri

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

LAHEY BÜYÜKELÇİLİĞİ Aşkın PEKEL Ticaret Müşavir Yardımcısı Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Jan Evertstraat 15, 2514 BS DEN HAAG / THE NETHERLANDS
lahey@ticaret.gov.tr
00 3170 362 35 76
(IP Tel) 0 312 204 82 01
(Fax) 00 3170 362 43 32
ROTTERDAM BAŞKONSOLOSLUĞU Veysel PARLAK Ticaret Ataşesi Turkish Consulate General Office of the Commercial Attache Rotterdam Chamber of Commerce Building Blaak 40, 3011 TA ROTTERDAM / THE NETHERLANDS
rotterdam@ticaret.gov.tr
00 31 10 412 42 12
(IP Tel) 0 312 204 80 95
(Fax) 00 31 10 752 37 39
DEVENTER BAŞKONSOLOSLUĞU Volkan Ümit TAKIŞ Ticaret Ataşesi Turkish Consulate General Office of the Commercial Attache Singel 23, 7411 HW DEVENTER / THE NETHERLANDS
deventer@ticaret.gov.tr
00 31 570 597 42800 31 570 597 239
(IP Tel) 0 312 204 83 35
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot