Hong Kong

Hong Kong

En büyük ithalatçı 2022
En büyük ithalatçı 2022
Çin Halk Cumhuriyeti 804.10Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2022
En büyük ihracatçı 2022
Çin Halk Cumhuriyeti 1.05Trilyon
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
8.43 Milyar $
2019
1.58 Milyar $
2023
Türkiye’nin ihracatı
23.80 Milyar $
2019
848.43 Milyon $
2023

Genel Görünüm

Hong Kong, 2022 yılında kişi başı 73.94 Bin $ ve toplam 359.83 Milyar $ gayri safi milli hasılaya sahiptir. 2022 yılında toplam 2.00 Trilyon $ ithalat ve 1.83 Trilyon $ ihracat gerçekleştirmiştir.

En çok ithalat yapılan başlıca ülkeler
Çin Halk Cumhuriyeti 804.10 Milyar $
Singapur 154.50 Milyar $
Güney Kore Cumhuriyeti 112.02 Milyar $
Japonya 105.99 Milyar $
ABD 84.72 Milyar $
En çok ihracat yapılan başlıca ülkeler
Çin Halk Cumhuriyeti 1.05 Trilyon $
ABD 114.05 Milyar $
Hindistan 67.52 Milyar $
Vietnam 43.36 Milyar $
Japonya 39.26 Milyar $
Ülkenin en fazla ithal ettiği ürünler
85 Gümüş oksitli elektrik pilleri, bataryalar 375.52 Milyar $
8542 Diğer entegre devreleri 222.20 Milyar $
854231 Elektronik entegre devreler; işlemci ve kontrolör 95.56 Milyar $
71 Gümüşten kuyumcu eşyası, aksamı 84.67 Milyar $
854239 Diğer entegre devreleri 79.55 Milyar $
Ülkenin en fazla ihraç ettiği ürünler
85 Gümüş oksitli elektrik pilleri, bataryalar 370.96 Milyar $
8542 Diğer entegre devreleri 213.80 Milyar $
854239 Diğer entegre devreleri 83.46 Milyar $
84 Evlerde kullanılan bulaşık yıkama makineleri 82.23 Milyar $
854231 Elektronik entegre devreler; işlemci ve kontrolör 81.28 Milyar $
Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2022
4 / 5
Lojistik performansı-2022
4 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2022
-12.19%
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2022
2.00 Trilyon $
Bir iş kurmak için gereken süre-2022
1.5 gün
Enflasyon (yıllık)-2022
1.88%
Gayri safi yurtiçi hasıla-2022
359.83 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)-2022
-3.48%-2022
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2022
73.94 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2022
189.93%
Mal ihracatı-2022
1.83 Trilyon $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2022
-12.61%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2022
9.02 Bin
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2022
17.77 Milyon
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2022
0.08%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2022
5.99%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2022
89.69%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2022
193.86%
Toplam Nüfus-2022
7.34 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2022
33.61%
Mal ticareti (% GSYİH)-2022
355.01%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2022
7.83
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2022
-
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2022
2.0 gün
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20182019202020212022

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20182019202020212022
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri

Ürün Standartları Enformasyon Bürosu (The Product Standards Information Bureau (PSIB)), Hong Kong Akreditasyon Hizmetleri (The Hong Kong Accreditation Service (HKAS)) ve İnovasyon ve Teknoloji Komisyonu-Standartlar ve Kalibrasyon Labratuvarı (The Standards and Calibration Laboratory (SCL) of the Innovation and Technology Commission (ITC)) standartlar ve uygunluk değerlendirmesi konularında uluslararası ve bölgesel faaliyetlerde aktif rol oynamaktadır. Standartlara ilişkin olarak merkezi irtibat noktası İnovasyon ve Teknoloji Komisyonu’dur.
HK’ta, test, kalibrasyon, sertifikasyon ve denetim de dahil olmak üzere kapsamlı bir yelpazede uygunluk değerlendirmesi hizmetleri verilmektedir. Bu hizmetlerin büyük bir çoğunluğu özel sektör tarafından sağlanmaktadır.

Hong Kong Akreditasyon Hizmetleri (The Hong Kong Accreditation Service) bir Hükümet organizasyonu olup, laboratuvarlar, sertifika organları ve teftiş organlarına akreditasyon sağlamaktadır.
 - The Hong Kong Accreditation Service(HKAS): http://www.itc.gov.hk/en/quality/hkas/about.htm

HKAS, üç akreditasyon şemasında faaliyet göstermektedir:
- Hong Kong Laboratory Accreditation Scheme (HOKLAS): http://www.itc.gov.hk/en/quality/hkas/hoklas/about.htm
- Hong Kong Certification Body Accreditation Scheme (HKCAS): http://www.itc.gov.hk/en/quality/hkas/hkcas/about.htm
- Hong Kong Inspection Body Accreditation Scheme (HKIAS): http://www.itc.gov.hk/en/quality/hkas/hkias/about.htm

Bu şemalara katılım gönüllülük esasına göredir. HKAS aynı zamanda pek çok sayıda karşılıklı tanıma anlaşmasına taraftır.

Hong Kong’daki yetkili birimlerin iletişim bilgileri:
- HK Merkezi İrtibat Noktası:
 Innovation and Technology Commission; Executive Administrator; Hong Kong Accreditation Service: http://www.itc.gov.hk/psib

- Düzenleyici İrtibat Noktaları Hayvan ve Bitki (Sanitary and Phytosanitary):
 Agriculture, Fisheries and Conservation Department; Import and Export Division: http://www.afcd.gov.hk
 
- Buhar Kazanı ve Basınçlı Kaplar:
 Labour Department; Principal Surveyor/ Boilers and Pressure Vessels: http://www.labour.gov.hk

- İnşaat (Hükümet):
 Architectural Services Department; Chief Building Services Engineer/4: http://www.archsd.gov.hk

- İnşaat (Özel):
 Buildings Department; Chief Officer/ Technical Support: http://www.bd.gov.hk

- Kimyasallar (Zirai İlaçlar):
 Agriculture, Fisheries and Conservation Department; Plant and Pesticides Regulatory Division: http://www.afcd.gov.hk

- Tüketici Malları ve Oyuncak, Çocuk Ürünleri (Enforcement):
 Customs and Excise Department; Head, Consumer Protection and Prosecution Bureau: http://www.customs.gov.hk

- Tüketici Malları ve Oyuncak, Çocuk Ürünleri (Policy Making):
 Commerce and Economic Development Bureau; Assistant Secretary: http://www.cedb.gov.hk

- İlaç ve Tıbbi Cihazlar (Pharmaceutical Products):
Department of Health; Chief Pharmacist/ Pharmaceutical Service: http://www.drugoffice.gov.hk

- İlaç ve Tıbbi Cihazlar (Chinese Proprietary Medicine):
 Department of Health; Chinese Medicine Division: http://www.cmchk.org.hk

- İlaç ve Tıbbi Cihazlar (Medical Devices):
 Department of Health; Medical Device Control Office: http://www.mdco.gov.hk

- Elektrikli Ürünler:
 Electrical and Mechanical Services Department; Chief Electrical and Mechanical Engineer/ Electricity Legislation: http://www.emsd.gov.hk

- Enerji:
 Electrical and Mechanical Services Department; Assistant Director/ Energy Efficiency: http://www.emsd.gov.hk

- Çevre:
 Environmental Protection Department; Senior Environmental Protection Officer (Knowledge Management): http://www.epd.gov.hk

- Gıda:
 Food and Environmental Hygiene Department; Assistant Director/Food Surveillance and Control: http://www.fehd.gov.hk

- Yanıcı Gazlar (Fuel Gas):
 Electrical and Mechanical Services Department; Assistant Director/ Gas and General Legislation: http://www.emsd.gov.hk

- İlaç, Gıda ve Radyasyon Sağlığı Dışındaki Sağlık Düzenlemeleri:
 Department of Health; Principal Medical and Health Officer: http://www.dh.gov.hk

- Bilgi ve İletişim Teknolojileri Ekipman ve Sistemleri:
 Office of the Communications Authority; Chief Telecommunications Engineer/ Development: http://www.ofca.gov.hk
Office of the Government Chief Information Officer: http://www.ogcio.gov.hk

- Asansör ve Yürüyen Mertdivenler:
 Electrical and Mechanical Services Department; Chief Electrical and Mechanical Engineer/General Legislation: http://www.emsd.gov.hk

- Radyasyon Sağlığı:
 Department of Health; Senior Physicist/ Radiation Health: http://www.info.gov.hk/dh-rhu

- Deniz Ulaştırması Güvenliği:
 Marine Department; Principal Surveyor of Ships/ Multi-Lateral Policy: http://www.mardep.gov.hk

- Ulaşım Ekipmanları:
 Transport Department; Senior Engineer/ Vehicle Regulations & Standards: http://www.td.gov.hk

- İhtisaslaşmış Bölgesel Organlar- İrtibat Noktaları:
 Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC) and Pacific Accreditation Cooperation (PAC):
Hong Kong Accreditation Service Innovation and Technology Commission; Executive Administrator; Hong Kong Accreditation Service: http://www.itc.gov.hk/hkas

Asia-Pacific Legal Metrology Forum (APLMF):
Customs and Excise Department; Head, Consumer Protection and Prosecution Bureau: http://www.customs.gov.hk

Asia Pacific Metrology Programme (APMP):
Standards and Calibration Laboratory Innovation and Technology Commission; Head, Standards and Calibration Laboratory: http://www.itc.gov.hk/scl

Pacific Area Standards Congress (PASC):
Product Standards Information Bureau Innovation and Technology Commission; Executive Administrator; Hong Kong Accreditation Service: http://www.itc.gov.hk/psib 

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri

Hong Kong tarafından uygulanmakta olan tüm mevzuata Adalet Bakanlığının (https://www.elegislation.gov.hk/?_lang=en) adresinden düzenleme numarası (örneğin Cap 139) veya Ordinance ismi yazılarak ulaşılabilir.

- Hayvan ve Bitki:
(Animals and plants (importation and quarantine): http://www.itc.gov.hk/en/quality/psis/srca/animalsandplants.htm)
Politika Yapıcı: Food and Health Bureau (http://www.fhb.gov.hk/)
Düzenleyici Kuruluş: Agriculture, Fisheries and Conservation Department (http://www.afcd.gov.hk/)
Mevzuat: The Public Health (Animals and Birds) Ordinance (Cap 139)
Bağlantı Linki: http://www.afcd.gov.hk/english/quarantine/quarantine.html 
Mevzuat: Rabies Ordinance (Cap 421)
Bağlantı Linki: http://www.pets.gov.hk/en_rabies_main.php
Mevzuat: The Plant (Importation and Pest Control) Ordinance (Cap 207)
Bağlantı Linki: http://www.afcd.gov.hk/english/quarantine/qua_plants/qua_plants.html

- Boiler ve Basınçlı Kaplar:
(Boilers and pressure vessels)
Politika Yapıcı: Labour and Welfare Department (http://www.lwb.gov.hk/)
Düzenleyici Kuruluş: Labour Department (http://www.labour.gov.hk/)
Mevzuat: Boilers and Pressure Vessels Ordinance
Bağlantı Linki: http://www.labour.gov.hk/eng/osh/content3.htm

- İnşaat Malzemeleri ve İnşaat:
(Building materials and construction: http://www.itc.gov.hk/en/quality/psis/srca/buildings.htm)
Politika Yapıcı: Development Bureau (http://www.devb.gov.hk/)
Düzenleyici Kuruluş: Buildings Department (http://www.bd.gov.hk/)
Mevzuat: The Buildings Ordinance (Cap 123)
Standartlaştırılmış Komponent ve Uygulamalar (veri araştırma): http://www.devb.gov.hk/standard.aspx?section=81&lang=1

- Kimyasallar:
(Chemicals (control of chemicals related to the manufacture of narcotic drugs or psychotropic substances): http://www.itc.gov.hk/en/quality/psis/srca/chemicals.htm)
Politika Yapıcı: Security Bureau (http://www.sb.gov.hk/)
Düzenleyici Kuruluş: Customs and Excise Department (http://www.customs.gov.hk/)
Mevzuat: Control of Chemical Ordinance (Cap. 145)
Bağlantı Linki: http://www.customs.gov.hk/en/trade_facilitation/chemicals/index.html

- Tüketici Malları:
(Consumer goods)
Politika Yapıcı: Commerce and Economic Development Bureau (http://www.cedb.gov.hk/)
Düzenleyici Kurum: Customs and Excise Department (http://www.customs.gov.hk/)
Mevzuat: Consumer Goods Safety Ordinance (Cap 456)
Kanun gereği imal edilen, ithal edilen ve tüketim için sağlanan tüm tüketici ürünlerinin Bölüm 4’de belirtilen “General Safety Requirement” ı karşılamaları gerekmektedir. Halihazırda, Kanunda onaylanmış bir standart bulunmamaktadır. Tüketici malları imalatçı, ithalatçı ve tedarikçilerinin uluslararası standart/ları veya iyi bilinen standart/ları güvenlik amacıyla referans olarak kullanmaları tavsiye edilmektedir.
Bağlantı Linki: http://www.customs.gov.hk/en/consumer_protection/goods_safety/index.html

- Tehlikeli Maddeler:
(Dangerous goods)
Politika Yapıcı: Security Bureau (http://www.sb.gov.hk/)
Düzenleyici Kurum: Hong Kong Fire Services Department (http://www.hkfsd.gov.hk/)
Mevzuat: Dangerous Goods Ordinance (Cap. 295)
Bağlantı Linki: http://www.hkfsd.gov.hk/eng/source/licensing/premises.htm#d0

- Elektrikli Ürünler:
(Electrical products (home appliances powered with line electricity and appliances powered above 24V ac/dc)
Politika Yapıcı: Development Bureau (http://www.devb.gov.hk/en/home/index.html)
Düzenleyici Kurum: Electrical and Mechanical Services Department (http://www.emsd.gov.hk/)
Mevzuat: the Electricity Ordinance (Cap 406) altındaki Electrical Products (Safety) Regulation (Cap 406G) Ev kullanımı için tasarlanan tüm elektrikli ürünler Düzenlemenin güvenlik koşullarını sağlamalıdır.
Mevzuat: Energy Efficiency (Labelling of Products) Ordinance (Cap 598)
Bağlantı Linki: http://www.energylabel.emsd.gov.hk/en/about/background2.html
Mevzuat: Voluntary Energy Efficiency Labeling Scheme (EELS)
Bağlantı Linki: http://www.emsd.gov.hk/en/energy_efficiency/voluntary_energy_efficiency_labelling_scheme/index.html
Not: 24V ve altı voltaj ile çalışan elektrikli ürünler Consumer Goods and Safety Ordinance ile düzenlenmektedir.

- Çevre:
(Environment)
Politika Yapıcı: Environment Bureau (http://www.enb.gov.hk/)
Düzenleyici Kuruluş : Environmental Protection Department (http://www.epd.gov.hk/)
Mevzuat:
Air Pollution Control Ordinance (Cap 311)
Waste Disposal Ordinance (Cap 354)
Water Pollution Control Ordinance (Cap 358)
Noise Control Ordinance (Cap 400)
Ozone Layer Protection Ordinance (Cap 403)
Dumping At Sea Ordinance (Cap 466)
Environmental Impact Assessment Ordinance (Cap 499)
Hazardous Chemicals Control Ordinance (Cap 595)
Product Eco-responsibility Ordinance (Cap 603)
Motor Vehicle Idling (Fixed Penalty) Ordinance (Cap 611)
Bağlantı Linki: http://www.epd.gov.hk/epd/english/laws_regulations/envir_legislation/laws_overview.html

- Gıda:
(Food)
Politika Yapıcı: Food and Health Bureau (http://www.fhb.gov.hk/)
Düzenleyici Kuruluş: Food and Environmental Hygiene Department (http://www.fehd.gov.hk/)
Mevzuat:
Part V of the Public Health and Municipal Services Ordinance (Cap 132)
Food Safety Ordinance (Cap 612)

- Gaz Arzı ve Gazlı Aletler:
(Gas supply and gas appliances)
Politika Yapıcı: Development Bureau (http://www.devb.gov.hk/)
Düzenleyici Kuruluş: Electrical and Mechanical Services Department (http://www.emsd.gov.hk/)
Mevzuat: Gas Safety Ordinance (Cap 51)
Bağlantı Linki: http://www.emsd.gov.hk/en/gas_safety/index.html

- Bilgi ve İletişim Teknoloji Ekipmanları ve Sistemleri
(Information and communications technology equipment and systems)
Politika Yapıcı: Commerce and Economic Development Bureau (http://www.devb.gov.hk/)
Düzenleyici Kuruluş: Office of Communications Authority (http://www.ofca.gov.hk/)
Mevzuat: Telecommunications Ordinance (Cap 106B)

- Asansör ve Yürüyen Merdivenler:
(Lifts and escalators: http://www.itc.gov.hk/en/quality/psis/srca/liftsandescalators.htm)
Politika Yapıcı: Development Bureau
Düzenleyici Kuruluş: Electrical and Mechanical Services Department
Mevzuat: Lifts and Escalators Ordinance (Cap. 618)
Kanun asansör ve yürüyen merdivenlerin tasarım ve inşasını düzenlemekte, ayrıca, bakım onarım değiştirme teste tabi tutma ve benzeri faaliyetlerin standartlarını da belirlemektedir.
Bağlantı Linki: http://www.emsd.gov.hk/en/lifts_and_escalators_safety/index.html

- Zirai İlaçlar:
(Pesticides)
Politika Yapıcı: Food and Health Bureau (http://www.fhb.gov.hk/)
Düzenleyici Kuruluş: Agriculture, Fisheries and Conservation Department (http://www.afcd.gov.hk/)
Mevzuat: The Pesticides Ordinance (Cap 133) (Her türlü zirai ilacın ithalatı, imalatı, satış ve tedariğini düzenlemektedir)
Bağlantı Linki: http://www.afcd.gov.hk/english/quarantine/qua_pesticide/qua_pesticide.html

- Eczacılığa Ait Ürünler, İlaçlar, Tehlikeli İlaçlar ve Medikal Cihazlar:
(Pharmaceutical products, medicines, dangerous drugs and medical devices)
Politika Yapıcı: Food and Health Bureau (http://www.fhb.gov.hk/)
Düzenleyici Kuruluş: Department of Health (http://www.dh.gov.hk/)
Mevzuat:
Dangerous Drugs Ordinance (Cap 134)
Antibiotics Ordinance (Cap 137)
Pharmacy and Poisons Ordinance (Cap 138)
Bağlantı Linki: http://www.drugoffice.gov.hk/eps/do/en/pharmaceutical_trade/other_useful_information/drug_regulatory_system.html
Mevzuat: Chinese Medicine Ordinance (Cap 549)
Bağlantı Linki: http://www.cmchk.org.hk/pcm/eng/#main_rpcm.htm
Tıbbi Cihazlar: http://www.mdco.gov.hk/english/mdacs/mdacs.html

- Radyoaktif Maddeler ve Işın Aparatları:
(Radioactive substances and irradiating apparatus)
Politika Yapıcı: Food and Health Bureau (http://www.fhb.gov.hk/)
Düzenleyici Kuruluş: Department of Health (Radiation Healt Unit) (http://www.info.gov.hk/dh-rhu/)
Mevzuat: The Radiation Ordinance (Cap 303)
Bağlantı Linki: http://www.info.gov.hk/dh-rhu/english/html/index.htm

- Kara Ulaşım Araçları:
(Road transport vehicles)
Politika Yapıcı: Transport and Housing Bureau (http://www.thb.gov.hk/)
Düzenleyici Kuruluş: Transport Department (http://www.td.gov.hk/)
Mevzuat:
Road Traffic Ordinance (Cap 374)
Road Traffic (Construction and Maintenance of Vehicles) Regulations (Cap 374A)
Road Traffic (Safety Equipment) Regulations (Cap 374F)
Specification of Safety Glass Notice (Cap 374H)
Guidelines for Importation & Registration of Motor Vehicle: http://www.td.gov.hk/en/public_services/licences_and_permits/vehicle_first_registration/guidelines_for_importation_and_registration_of_mot/

- Oyuncak ve Çocuk Ürünleri:
(Toys and children's products)
Politika Yapıcı: Commerce and Enconomic Development Bureau (http://www.cedb.gov.hk/)
Düzenleyici Kuruluş: Customs and Excise Department (http://www.customs.gov.hk/)
Mevzuat:
The Toys and Children's Products Safety Ordinance (Cap 424)
Toys and Children's Products Safety (Additional Safety Standards or Requirements) Regulation (Cap 424C)
Consumer Goods Safety Ordinance (Cap 456)

- Su Boruları ve Tesisatı:
(Water pipes and fittings)
Politika Yapıcı: Development Bureau (http://www.devb.gov.hk/)
Düzenleyici Kuruluş: Water Supplies Department (http://www.wsd.gov.hk/)
Mevzuat: Waterworks Regulation (Cap 102A) 
Bağlantı Linki:
http://www.wsd.gov.hk/en/plumbing_and_engineering/installation_requirements/index.html  http://www.wsd.gov.hk/en/plumbing_and_engineering/fittings_install_in_inside_services/index.html 

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

İlgili mevzuat gereğince, HK’a herhangi bir bitkinin ithalatında, HK Agriculture, Fisheries and Conservation Department tarafından düzenlenen Bitki İthalat Lisansı (Plant Import Lisence) ile ürünün menşe ülkesindeki yetkili otorite tarafından düzenlenmiş olan Bitki Sağlığı Sertifikası (Phytosanitary Certificate) bulunmak zorundadır.

Zorunlu Belgelenmeye Tabi Ürünler

- Topraksız bitkiler: Bitki İthalat Lisansı(*) ve Bitki Sağlık Sertifikası(**)
- Turbalı/turba yosunlu bitkiler(peat/peat moss): İthalat Ruhsatı(*) ve Bitki Sağlık Sertifikası(**)
- Bitki yayılımı için tohumlar: Bitki Sağlık Sertifikası(**)
- Turba/turba yosunu (peat/peat moss): İthalat Ruhsatı(*) ve Bitki Sağlık Sertifikası(**) veya turba yosununun gönderiden önce bitkilendirme için hiç kullanılmadığını kanıtlayıcı, yurtdışındaki tedarikçi tarafından sağlanmış Sertifika
- Bitki zararlıları ve hastalıkları: İthalat Ruhsatı(*)
- Tüketim için kesme çiçekler, sebzeler/meyveler/tohumlar, kereste ve ürünleri, toprak ve Çin'in herhangi bir yerinde Hong Kong'un dışında yetiştirilmiş ve ithal edilmiş toprak ve bitki: 2017 sayılı bölüm ile belgelendirmeden muaf

(*) HK Hükümeti Agriculture, Fisheries and Conservation Department (AFCD) tarafından hazırlanmış
(**) İhracatçı Ülke/Bölge içinde ilgili kurum tarafından hazırlanmış

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar

1. Hayvan ve Bitki Sağlığı:
İlgili Kuruluş: Tarım, Balıkçılık ve Koruma Departmanı, Gıda ve Çevresel Hijyen Departmanı

Pazara Giriş Öncesi Sertifikasyon (Pre-market):
- Hong Kong, Çin’e ithal edilecek hayvan ve bitkiler, Tarım, Balıkçılık ve Koruma Departmanı tarafından verilen geçerli bir Bitki İthalat Lisansına ve kaynak ülkedeki otorite tarafından düzenlenmiş Bitki Sağlığı Sertifikasına sahip olmalıdır.
(Kesilmiş çiçek, tüketime yönelik sebze/meyve/tohum, kereste, kereste ürünleri ya da ÇHC Anakara’da üretilen ve buradan ithal edilen bitkiler Bitki İthalat Lisansından muaftır)
- Sevkiyatlarda geçerli veteriner ya da bitki sağlığı sertifikası da bulunmalıdır.
- İthal edilen hayvansal ürünlerin, yasaklanmış bir kimyasal ya da maksimum kalıntı limitlerini aşan tarımsal ya da veteriner kimyasalları içermediğini gösteren geçerli bir sertifikaya sahip olması gerekir.

Pazardaki Gözetim (post surveillance):
- Tarım, Balıkçılık ve Koruma Departmanı şikayet ve raporları dikkate alır.
- Gıda ve Çevresel Hijyen Departmanı hayvansal ürünlerin doku örneklerini teste tabi tutar.

2. Buhar Kazanı ve Basınç Kapları :
İlgili Kuruluş: Çalışma Departmanı

Kullanım Öncesi Şartlar:
- Buhar Kazanı ve Basınçlı Kaplar Otoritesi’ne kayıt zorunluluğu ve Hükümet tarafından yetkilendirilen Atanmış Denetçi tarafından verilen Uygunluk Sertifikası ya da
- Buhar Kazanı ve Basınçlı Kaplar Otoritesi tarafından, 56 No’lu Kanundan muaf kılınılması

Kullanım Esnasındaki Gözetim:
- Çalışma Departmanı tarafından buhar kazanları ve basınçlı kaplar için habersiz olarak yapılan denetim

3. İnşaat Malzemeleri ve İnşaat:
İlgili Kuruluş: İnşaat Departmanı (Özel binalar), Mimari Hizmetler Departmanı (Hükümet/kamu binaları)

Pazar Öncesi Onay ve Denetim:
- Kanun çerçevesinde, Yetkilendirilmiş Kişi yapılması planlanan inşaat işinin öngörülen planlarının onayını ve işe başlamadan önce İnşaat Otoritesinin onayını almakla yükümlüdür.
- İnşaat işi esnasında, İnşaat Departmanı düzenli olarak inşaati izleyecek ve yapılan işi denetleyecektir.
- Nihai denetim, Oturum (İşgal) İzni verilmeden  önce gerçekleştirilecektir.

Pazardaki Gözetim:
- İnşaat Departmanı tehlikeli ve kusurlu binalara ilişkin raporları inceler ve onarılmaları veya imha edilmeleri için gerekli koşulları oluşturmaya yönelik araştırmalar yürütür.

3. Kimyasallar (Zirai İlaç Kalıntısı):
İlgili Kuruluş:Tarım, Balıkçılık ve Koruma Departmanı, Gıda ve Çevre Hijyen Departmanı

Pazar Öncesi Kayıt ve Lisans:
- Tarım, Balıkçılık ve Koruma Departmanı yerel kullanımdaki zirai ilaçların kaydına yönelik başvuruları yürütmekten sorumludur. Departman aynı zamanda onaylanmış zirai ilaçların kaydını da muhafaza eder.
-Herhangi bir kimse zirai ilaç ithal etmek, üretmek veya arz etmek istediğinde anılan Departmana başvurarak Lisans (Registered Pesticide) ya da İzin (Unregistered Pesticide) almak zorundadır.

Pazardaki Gözetim:
-Tarım, Balıkçılık ve Koruma Departmanı 133 nolu kanunun ihlaline ilişkin şikayetleri, raporları inceler sonuçlandırır ve habersiz ani denetimler yapar.
- Gıda ve Çevre Hijyen Departmanı, çeşitli gıda ürünlerinden farklı örnekler alarak, zirai ilaç kalıntılarının gıda ürünleri içerisinde tolere edilen düzeylerde olup olmadığını kontrol eder.

4. Tüketim Malları:
İlgili Kuruluş: Ticari ve Ekonomik Kalkınma Bürosu

Onaylanmış Labratuvarlar:
- Aşağıda belirtilen mevzuat çerçevesinde “onaylanmış labaratuvar”, sözkonusu mevzuat çerçevesindeki ürünleri teste tabi tutmak üzere İnovasyon ve Teknoloji Komisyonu’nun yazılı olarak onayladığı labaratuvarlardır. Halihazırda aşağıdaki kategoride yer alan labaratuvarlar onaylanmış labaratuvarlardır:
           *Hong Kong Laboratory Accreditation Scheme (HOKLAS) altında akredite olan tüm labaratuvarlar
           *HOKLAS ile karşılıklı tanıma anlaşması sonuçlandırmış olan tüm labaratuvarlar

Pazardaki Gözetim:
- Gümrük ve Vergi Departmanı, kanunun ihlaline ilişkin şikayetleri, raporları inceler sonuçlandırır ve habersiz ani denetimler yapar.

5. İlaç ve Tıbbi Cihazlar:
İlgili Kuruluş: Pharmacy and Poisons Board, Chinese Medicine Board (Sağlık Departmanı tarafından desteklenmektedir)

Pazar Öncesi Kayıt ve Lisans:
- Pharmacy and Poisons Board, kanunen ehliyetli olan ilaç üreticilerine, ithalatçılarına, toptancılara ve perakendecilere lisans düzenler.
- Yerel tüketime yönelik olarak, sadece kayıtlı eczacılık ürünlerinin imal edilmesi, ithal edilmesi ya da satılmasının temini amacıyla, eczacılığa ait kayıt ve ithalat/ihracat kontrol sistemi uygulanmaktadır.
- Kayıt için başvuruda bulunulan eczacılık ürünleri, güvenlik, etkinlik ve kalite temelinde değerlendirilmektedir.
- Chinese Medicine Board, kanunen ehliyetli bitkisel Çin ilacı toptancı ve perakendecilerine ve mülkiyet hakkına sahip Çin ilaçlarının üretici ve toptancılarına lisans düzenler.
- Sözkonusu Kurul, kayıt başvurularını, güvenlik, etkinlik ve kalite temelinde değerlendirilmektedir

Pazardaki Gözetim:
- Sağlık Departmanı ürünlerin mevcut mevzuata uygunluğunu, denetleme, ve ürünlerden örnekleme ve test etme yoluyla kontrol eder.

6. Elektrikli Ürünler:
İlgili Kuruluş: Electrical and Mechanical Services Department (http://www.emsd.gov.hk/emsd/)

Pazar Öncesi Sertifikasyon:
- Ev kullanımına yönelik bütün elektrikli ev aletleri/ ürünleri, güvenlik uygunluk belgesi ile ihraç edilmelidir.
- Öngörülen bir ürün için güvenlik uygunluk belgesi, tanımlanmış sertfikasyon kuruluşu tarafından verilen bir sertifika/test raporu; ya da, genel kabul görmüş bir üretici tarafından verilmiş uygunluk deklarasyonudur.
- Öngörülmeyen bir ürün için güvenlik uygunluk belgesi, öngörülen bir ürün için yukarıda belirtilen dokümanlardan birisi ya da ürün imalatçısı tarafından verilen uygunluk deklerasyonudur.

Pazardaki Gözetim:
- Electrical and Mechanical Services Department, mevzuatı, şikayetleri ele alarak, kaza incelemesi yaparak mağaza denetlemesi yaparak uygular.

7. Enerji:
İlgili Kuruluş: Electrical and Mechanical Services Department (http://www.emsd.gov.hk/emsd/)

Pazar Öncesi İnceleme Kayıt ve Sertifikasyon:
Elektrik Arzı
- Sabit elektrik tesisatı kullanıma başlanmadan önce, kayıtlı bir elektrik işçisi tarafından teftiş edilmeli, test edilmeli ve onaylanmalıdır.
- Elektrik ve Mekanik Hizmetler Departmanı onaylanmış elektrik kontraktörlerini, elektrik işçilerini ve ilgili kişileri yealtı elektrik kablolarının döşenmesi için kayıt altına alır.
Gaz Arzı
- Gas Safety Ordinance (Cap 51), gaz üretim tesisleri, yüksek basınçlı boru hatları ve LPG depo sahaları gibi bazı kurulumları Bildirilmesi Zorunlu Gaz Kurulumları olarak tanımlar ve vu alanların sahipleri ve işleticileri Gaz Otoritesinden ön izin almakla yükümlüdür.
- Hong Kong’a ithal edilen her takım regülatörün, kabul edilmiş standartlara uygun olduğunu gösteren bir Uygunluk Sertifikasına haiz olması gerekmektedir.

Pazardaki Gözetim:
Elektrik Arzı
- Elektrik ve Mekanik Hizmetler Departmanı şikayetleri ve ilgili raporları dikkate alarak, sabit elektrik tesisatına ilişkin saha denetlemesi yapar.
Gaz Arzı
Önceden Bildirimi Gereken Gaz Tesisatı Kurulumları
- Bütün gaz kurulumları, Gaz Otoritesi tarafından kayıt altına alınan ve ilgili kurulumun sahipleri tarafından atanan ilgililerce zorunlu yıllık denetime tabi tutulmak zorundadır.
- Elektrik ve Mekaniz Hizmetler Departmanındaki gaz güvenliği müfettişleri zaman zaman denetimler yapar.
Esnek Gaz Boruları ve Yerel Gaz Cihazları
- Onaylanmış esnek gaz boruları, sevkiyat temelinde örnekleme metoduyla teste tabi tutulur. Yerel gaz ekipmanlarının onaylanmış modelleri ise yerel kalite güvenlik örnekleme testlerine periyodik olarak tabi tutulur.

8. Çevre:
İlgili Kuruluş: Çevre Koruma Departmanı (http://www.emsd.gov.hk/emsd/)

Pazar Öncesi İnceleme Kayıt ve Sertifikasyon:
Çevre Koruma Departmanı aşağıda belirtilen önlemleri alır:
- Kayıt altına alma (amyant profesyonelleri, kimyasal atık üreticileri, ithalatçıları ve ihracaçıları
- Gürültü Emisyon Düzeyi, İnşaat Gürültü Üzni, baca kurulumu, inşaat ve operasyon için çevre izinleri vb müracaatları sonuçlandırır.
- Kimyasal atık toplanması, işlem ve atık kuruluşları vb konularda lisans düzenleme
- Denizlere ilişkin konularda izin düzenleme
- Onaylanmış emisyon azaltıcı araçların kayıt altına alınması

Pazardaki Gözetim:
- Çevre Koruma Departmanı kirlilik kaynaklarının teftişini yapar ve kovuşturma yürütür.

chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot