İngiltere

İngiltere

En büyük ithalatçı 2023
En büyük ithalatçı 2023
ABD 94.29Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2023
En büyük ihracatçı 2023
ABD 41.89Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
180.42 Milyar $
2019
6.53 Milyar $
2023
Türkiye’nin ihracatı
360.91 Milyar $
2019
8.54 Milyar $
2023

Genel Görünüm

Dünyanın en büyük altıncı ekonomisi olan Birleşik Krallık, liberal ve küresel düzenle entegre ekonomisi ile ticaret ve yatırım için güvenli ve iş dostu bir ortam sağlamaktadır. Dünyanın en eski demokrasilerinden biri olan Birleşik Krallık, istikrarlı bir yasal ve düzenleyici ortama, iş yapmayı kolaylaştıran, özel mülkiyeti koruyan şeffaf ve esnek iş hukuku düzenlemelerine ve dünya çapında diplomatik etkiye sahip bir ülkedir. Başkenti Londra, dünyanın ikinci büyük finans merkezi olmasının yanı sıra kaliteli eğitim, uluslararası ticaret ve küresel ekonomi için komuta merkezlerinden biridir. Birleşik Krallık, Dünya Bankası’nın “İş Yapma Kolaylığı” endeksinde 8. sırada yer almaktadır.

Birleşik Krallık’ta (BK) 23 Haziran 2016 tarihinde yapılan referandum sonrasında başlayan Brexit süreci 1.1.2021 tarihinde tamamlanmış ve BK bu tarih itibarıyla AB’den ayrılmıştır. Bu süre içinde, 1.1.2021 tarihinden sonra BK ile ticari ilişkilerimizin bir Serbest Ticaret Anlaşması (STA) temelinde sürdürülebilmesini teminen ülkemiz ve BK arasında müzakereler gerçekleştirilmiş ve Anlaşma 29 Aralık 2020 tarihinde imzalanmıştır. 1.1.2021 tarihinden itibaren uygulamada olan söz konusu Anlaşma’nın, iç onay süreci tamamlanmış ve Anlaşma 20 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Comtrade verilerine bakıldığında, Türkiye Birleşik Krallık’a 2022 yılında 13 milyar dolarlık ihracat yaparken 5,9 milyar dolar ithalat yapmıştır. Birleşik Krallık ile olan toplam ikili ticaret hacmimiz 18,9 milyar dolar büyüklüğündedir. Sürdürülebilir ve güvenli bir ticari partnerimiz olan Birleşik Krallık ile olan ilişkilerimiz, ihracat gelirlerimiz açısından yüksek önem taşımaktadır.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2022
4 / 5
Lojistik performansı-2022
3 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2022
13.29%
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2023
710.11 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre-2022
4.5 gün
Enflasyon (yıllık)-2022
7.92%
Gayri safi yurtiçi hasıla-2022
3.07 Trilyon $
GSYİH büyüme (yıllık)-2022
4.1%-2022
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2022
54.92 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2022
36.2%
Mal ihracatı-2023
260.74 Milyar $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2022
9.89%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2022
4.09 Bin
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2022
9.84 Milyon
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2022
0.71%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2022
17.86%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2022
70.95%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2022
32.72%
Toplam Nüfus-2022
66.97 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2022
1.44%
Mal ticareti (% GSYİH)-2022
44.1%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2022
0.81
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2022
2.0 gün
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2022
3.0 gün
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20192020202120222023

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20192020202120222023
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Sektörler ve Fırsatlar

Birleşik Krallık, itici gücü olan finans ve profesyonel hizmetler konusunda uzmanlaşan hizmetler sektörüne ek olarak çeşitli sektörlerde dünyanın önde gelen ülkelerindendir. Havacılık sektörü, büyüklüğüyle Avrupa’da ikinci, dünyada ise üçüncü sırada yer alan önemli bir gelir kaynağıdır. Otomotiv sektörü, büyük Avrupalı otomobil üreticilerinin en yüksek verimlilik için başvurduğu, motor sporlarında dünya lideri olan ve çok çeşitli uzman mühendislik danışmanlığına sahiptir. Teknoloji, güçlü bir girişimci kültürü üzerine kurulu binlerce start-up'ı ile dünyanın en büyük inovasyon ekosistemlerinden birine sahiptir.

Sağlık sektörü ise, bilimsel buluşlar geçmişiyle dolu, yeni nesil yaşamı değiştiren tedaviler, teknolojiler ve hizmetler sunan dünyanın güvenini kazanmış bir sektördür.

ITC verilerine göre, Türkiye’nin Birleşik Krallık’a en fazla ihracat yaptığı otomotiv sektörü, Birleşk Krallık ihracatımızın %20’sini tek başına oluşturmaktadır. Birleşik Krallık, hafif ticaret araçları ihtiyacının büyük bir çoğunluğunu Türkiye’den karşılamaktadır ve ülkemize düzenli bir gelir kaynağı oluşturmaktadır. Otomotivden sonra en fazla ihracat yaptığımız tekstil ve hazır giyim, elektrikli cihazlar, değerli taşlar ve metaller sektörleri her biri 1 milyar doların üstünde gelir getiren önemli döviz kaynaklarıdır. Önde gelen bu sektörler arasından son 5 yılda artış gösteren tek sektör yıllık ortalama %4 artış ile elektrikli cihazlar sektörüdür.

Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılma kararının muhtemel sonucu olarak görülen Avrasya ile ekonomik ilişkilerini geliştirme stratejisinin iyi değerlendirilerek, ihracatımızda önde gelen  sektörlerdeki sabit veya azalan trendleri iyileştirme çabaları Türkiye için uzun vadede olumlu sonuçlar doğuracaktır.

Türkiye’nin Birleşik Krallık’tan en fazla ithalat yaptığı sektörler ise makineler, demir, çelik, değerli taşlar ve metallerdir. Her biri son 5 yılda artış gösteren bu sektörler arasında yıllık ortalama %307’lik önemli büyümesiyle değerli taşlar ve mettaler öne çıkmıştır.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri

AB teknik mevzuatı İngiltere piyasasına arz edilecek ürünlerde başat rehber konumunda olup, uygulamalar AB ile bütünlük içinde gerçekleşmektedir. Gelişmiş bir kalite altyapısına sahip olan İngiltere'de pek çok onaylanmış kuruluş, uluslararası gözetim şirketi ve test laboratuvarı faaliyet göstermektedir.
Birleşik Krallık Akreditasyon Servisi (UKAS) ile Ulusal Standartlar Kurumu (BSI) dünya çapında tanınmaktadır.

İhracatçılarımızın Avrupa Birliği Komisyonu’nun internet adresinden ihraç edecekleri ürüne ait gümrük pozisyonu, ihracatçı ve ithalatçı ülke bilgilerini (İngiltere) ilgili alanlara beyan ettikten sonra İngiltere'nin gümrük aşamasında gerekli gördüğü tüm belge, lisans, etiketleme, vergi, ilgili mevzuat, PGD kuruluşu, standardizasyon örgütü, teknik mevzuatın ismi, harmonize standartlar vb. düzenlemelere ilişkin detaylı bilgi almaları mümkündür.
İhracatçılarımızın mağduriyet yaşamamaları için bu sayfadan ihraç etmek istedikleri ürüne ilişkin detaylı bilgi almaları önem arz etmektedir.

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

Gümrükte ibraz edilmesi gereken temel belgeler ise C88 formu, satış faturası, konşimento, eğer ürün satılmamış ise ürünün durumunu açıkça gösteren mektup ya da belgeden oluşmaktadır.

Zorunlu Belgelenmeye Tabi Ürünler

İngiltere'ye ithalinde zorunlu belgelendirmeye tabi olan ürünler:
- Çift kullanımlı mallar, silahlar ve savunma sanayii ürünleri,
- Canlı Hayvanların ithalinde hayvan sağlığı sertifikası,
- İlaçlarda İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın vereceği lisans,
- Bitki ithalinde bitki sağlığı sertifikası,
- Kimyasallar için AB'nin REACH mevzutı gereği yapılması gereken prosedürler,
- Şaraplarda lisans gerekebilmekte,
- Organik ürünlerde organik sertifikasıdır.
 

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar

Denetimlerde ürün türüne göre aşağıdaki kurumlar görev almaktadır:

- Tarım ve Hayvancılık Ürünleri: 
*İngiltere:
Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA)
Animal and Plant Health Agency (APHA)
Centre for International Trade 
Website: https://www.gov.uk/animal-products-import-and-export
*İskoçya:
The Scotish Government
Animal Health and Welfare 
Website: http://www.scotland.gov.uk/Topics/farmingrural/Agriculture/animal-welfare 
*Galler:
The Welsh Government 
Environment and Countryside 
Website: http://new.wales.gov.uk/topics/environmentcountryside/ahw/importsexports/?lang=en 
*Kuzey İrlanda:
Department of Agriculture and Rural Development Northern Ireland (DARDNI) 
Trade Section
Veterinary Service 
Website: http://www.dardni.gov.uk/index/animal-health-and-welfare.htm

- Gıda Standartları:
*İngiltere:
Food Standards Agency (FSA)
 Website: http://www.food.gov.uk/ 
*Galler:
Food Standards Agency (FSA)
Website: http://www.food.gov.uk/wales/ 
*İskoçya:
Food Standards Agency (FSA) 
Website: http://www.food.gov.uk/scotland/
*Kuzey İrlanda:
Food Standards Agency (FSA) 

- Kimyasallar ve Diğer Tehlikeli Maddeler: 
Health and Safety Executive (HSE) 
Chemicals Regulation Directorate (CRD) 

- Sanayi Ürünleri, Etiketleme ve Diğer Ticari Konular:
Department for Business, Innovation and Skills (BIS) 
Consumer and Competition Policy Directorate
Website: http://www.bis.gov.uk/nmo 

İthalat Denetimi

AB Ortak Pazarının üyesi olan İngiltere'de gümrük aşamasında güvenlik ve sağlık mülahazasıyla ithalat denetimleri gerçekleşebilmektedir.
 
İthalat denetimleri büyük ölçüde AB uygulamaları doğrultusunda yapılmakta olup, yalnızca güvenlik (silah veya mühimmat gibi) ve sağlık konularında (kuş gribi vb.) ulusal mevzuat uygulanabilmektedir. Bu çerçevede, (http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo6/2-3/69/contents) adresinde bulunan İthalat, İhracat ve Gümrük Yetkileri Kanununun dikkate alınmasında fayda görülmektedir.
İngiltere’ye ihraç edilen ürünlerin gümrükteki denetimi risk analizine bağlı olarak rastgele seçim ile gerçekleşmektedir.
Denetimler ağırlıklı olarak piyasada yapılmakta olup, gümrük aşamasında belge kontrolü ile gerçekleşmekte, ürünler risk analizi esaslı teste tabi tutulabilmektedir.
AB teknik mevzuatına uygun olmayan ürünler, gerek ithalat gerekse piyasa gözetimi ve denetimi esasında tespit edilebilmekte ve ürünün ithalatına izin verilmemekte veya piyasada ise piyasadan toplatılabilmektedir.
Piyasadan toplatılan ürünler internet sayfasından kamuoyuna duyurulmaktadır. Ürün güvenliğine ilişkin ilave bilgilere https://www.gov.uk/product-safety-for-manufacturers ve https://www.gov.uk/product-liability-and-safety-law bağlantılarından ulaşılması mümkündür. İthalatta belgelendirmeye tabi ürün ve denetim sistematiğine ilişkin daha ayrıntılı bilgi https://www.gov.uk/import-controls bağlantısından elde edilebilir.

Ülke Haberleri

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ Devlet Selim PASLI Ticaret Başmüşaviri Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor 43 Belgrave Square LONDON SW1X 8PA / UNITED KINGDOMTurkish Embassy Office of the Commercial Counsellor 43 Belgrave Square LONDON SW1X 8PA / UNITED KINGDOM
london@ticaret.gov.trlondra@ticaret.gov.tr
00 4420 7838 9167
(IP Tel) 0 312 204 82 28(IP Tel) 0 312 204 80 48
(Fax) 00 4420 7235 2207
LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ Hacı Hasan Murat ÖZSOY Ticaret Başmüşaviri Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor 43 Belgrave Square LONDON SW1X 8PA / UNITED KINGDOM
london@ticaret.gov.trlondra@ticaret.gov.tr
00 4420 7838 9167
(IP Tel) 0 312 204 82 28(IP Tel) 0 312 204 80 48
(Fax) 00 4420 7235 2207
LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ Tarık SÖNMEZ Ticaret Başmüşaviri Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor 43 Belgrave Square LONDON SW1X 8PA / UNITED KINGDOM
londra@ticaret.gov.trlondon@ticaret.gov.tr
00 4420 7838 9167
(IP Tel) 0 312 204 82 28(IP Tel) 0 312 204 80 48
(Fax) 00 4420 7235 2207
LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ Abdurrahman DENİZ Ticaret Müşaviri Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor 43 Belgrave Square LONDON SW1X 8PA / UNITED KINGDOM
london@ticaret.gov.trlondra@ticaret.gov.tr
00 4420 7838 9167
(IP Tel) 0 312 204 82 28(IP Tel) 0 312 204 80 48
(Fax) 00 4420 7235 2207
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot