Irak

Irak

En büyük ithalatçı 2023
En büyük ithalatçı 2023
Çin Halk Cumhuriyeti 57.14Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2023
En büyük ihracatçı 2023
Çin Halk Cumhuriyeti 141.86Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
85.70 Milyar $
2019
2.61 Milyar $
2023
Türkiye’nin ihracatı
327.14 Milyar $
2019
9.90 Milyar $
2023

Genel Görünüm

Bütçe gelirlerinin yaklaşık %93’ünün ham petrol satışına bağlı olduğu, devletin üretim tesislerinin büyük çoğunluğunu elinde tuttuğu, kamu istihdamı odaklı bir işgücü piyasasına sahip Irak’ta, petrol fiyatları ekonominin kaderini belirleyen en önemli faktördür.

Saddam Hüseyin sonrasında göreve gelen hükümetlerin devletin ekonomideki ve toplumdaki rolünü genişletme politikaları, özellikle çalışan ve emeklilerin maaşlarına yapılan yüksek harcamalar, ülkede süren iç karışıklıkların bir sonucu olarak zarar gören altyapıyı düzeltmek için ihtiyaç duyulan kaynağın ayrılamamasına neden olmuştur.

Kamu sektörünün ekonomideki rolünün genişlemesi özel sektöre önemli zararlar vermiş ve özel sektörün büyüme için kullanabileceği alanı daraltmış olup, petrol gelirlerine aşırı bağımlılıktan uzak, sürdürülebilir ekonomik büyüme için gerekli sabit sermaye birikimi ülkede henüz oluşturulamamıştır.  Bunun sonucu olarak, Irak ekonomisi esas itibariyle mal ve hizmet ithalatının yönlendirdiği bir ekonomidir.

Türkiye’nin hem sınır komşusu hem de Orta Doğu ve Körfez bölgesindeki en büyük ticaret partneridir. Dinar, Irak’ın resmi para birimi olmakla birlikte ülkede ABD Doları da yaygın olarak kullanılmaktadır. Irak, Birleşmiş Milletler, Arap Ligi, İslam İşbirliği Teşkilatı, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Örgütü (OAPEC), Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ, gözlemci üye) gibi önemli uluslararası kuruluşların üyesidir. Irak, Dünya Bankası “İş Yapma Kolaylığı” endeksinde 190 ülke arasında 172. sırada yer almaktadır. 

Dünya Bankası’nın 2021 yılı verilerine göre, Irak’ın nüfusu 43,5 milyon olup, işsizlik oranı %16,2; GSYİH’sı 207,89 milyar Dolar; kişi başına düşen milli geliri 4.775 Dolar, tüketici enflasyonu oranı %6’dır.

Irak’ta hidrokarbon sektörü, ekonomik performansın birincil itici gücü olmaya devam etmektedir. 2022 yılında reel GSYH büyümesindeki belirgin güçlenmenin ardında, artan petrol ihracat geliri ve gaz kullanım kapasitesini artırma çabalarının etkisi vardır. Irak ekonomisi, küresel petrol fiyatlarındaki değişime son derece duyarlıdır.

Türkiye 2022 yılında Irak’a 13,75 milyar dolarlık ihracat yaparken, Irak’tan 10,4 milyar dolarlık ithalat yapmıştır. 2021 yılına kıyasla Irak’a yaptığımız ihracat %23,6 artış göstermiştir. 2022 yılında, dış ticaret hacmimizin 24 milyar dolara ulaştığı Irak, en fazla ihracat yaptığımız 3. ülke olmuştur.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2022
0 / 5
Lojistik performansı-2022
2 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2022
7.67%
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2023
104.95 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre-2022
26.5 gün
Enflasyon (yıllık)-2022
4.99%
Gayri safi yurtiçi hasıla-2022
264.18 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)-2022
7.01%-2022
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2022
10.82 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2022
24.41%
Mal ihracatı-2023
222.84 Milyar $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2022
-13.29%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2022
0
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2022
932.72 Bin
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2022
2.85%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2022
62.75%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2022
34.79%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2022
37.68%
Toplam Nüfus-2022
44.49 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2022
-0.79%
Mal ticareti (% GSYİH)-2022
85.36%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2022
1,450
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2022
-
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2022
-
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20192020202120222023

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20192020202120222023
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Sektörler ve Fırsatlar

Petrole dayalı bir ekonomiye sahip olan Irak, Suudi Arabistan ve Rusya’dan sonra dünyanın üçüncü büyük petrol ihracatçısıdır. Bu nedenle, Irak’ın ticaret büyüklüğü petrol fiyatları ile doğru orantılıdır ve petrol fiyatlarının arttığı dönemlerde Irak’ın hem ihracatı hem de ithalatı artış göstermektedir. Petrol dışında, mücevherat, altın ve tarım ve hayvancılık ürünleri en çok üretim ve ticaret yapılan alanlardır. Irak’ta üretilen başlıca tarım ürünleri buğday ve arpanın başı çektiği tahıllar, hurma, koyun ve keçi eti, tavuk eti ve süttür.

Irak'ta bulunan petrol arıtma istasyonları, petrol boru hatları, montaj fabrikaları, çimento ve demir çelik fabrikaları, enerji santralleri devlete aittir. Hizmetler sektöründe ise özel sektörün ağırlığı hissedilmektedir. Irak tüketim, ara malları ve yatırım mallarını büyük oranda ithal etmektedir.

Türkiye’nin Irak’a en fazla ihracat yaptığı ürünler; değerli taş ve metaller, buğday unu, ayçiçek tohumu, kanatlı hayvan eti, soya fasulyesi, mercimek, salça, mobilya ve tekstil ürünleridir.

Petrol fiyatlarındaki artışa paralel olarak Irak ekonomisinin Türkiye’den ithal ettiği mallara olan talebinin de artacağı öngörülmektedir. Ayrıca, Irak pazarında Türk malı imajının ihracatta rakibimiz olan diğer ülke mallarına göre yüksek olduğu gözlemlenmektedir.

Türkiye’nin Irak’tan en fazla ithalat yaptığı ürünler; ham petrol ve ürünleri, yağlar, işlenmemiş altın ve hurda metallerdir.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri

TİCARET BAKANLIĞI - http://www.mot.gov.iq/index.php

 

SAĞLIK BAKANLIĞI - http://www.moh.gov.iq/index.php

 

MALİYE BAKANLIĞI - http://www.mof.gov.iq/Pages/MainMof.aspx

 

PLANLAMA BAKANLIĞI - http://www.mop.gov.iq/mop/index.jsp?&lng=en

 

SANAYİ VE MADENLER BAKANLIĞI - http://www.industry.gov.iq/index.php

 

ELEKTRİK BAKANLIĞI - http://www.moelc.gov.iq/index.php

 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI - http://www.mofa.gov.iq/ab/

 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI - www.moi.gov.iq

 

COSQC - http://cosqc.gov.iq/en/allnews.aspx?PN=1

 

SU KAYNAKLARI BAKANLIĞI - http://www.mowr.gov.iq/en

 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI - http://www.motrans.gov.iq/index.php

 

TARIM BAKANLIĞI - www.zeraa.gov.iq

 

YÜKSEK EĞİTİM BAKANLIĞI - http://www.en.mohesr.gov.iq/

 

İMAR, İSKAN, BELEDİYELER ve KAMU İŞLERİ BAKANLIĞI - https://mofa.gov.iq/en/

 

IRAK MERKEZ BANKASI - http://www.cbi.iq/index.php?pid=NewsAnnoucements

 

IRAK BAKANLAR KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ - http://www.cabinet.iq/ArticlesBrowse.aspx?CatID=1

 

PETROL BAKANLIĞI - http://www.oil.gov.iq/index.php?name=News&new_topic=69

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri

-Ticaret Bakanlığı: http://www.mot.gov.iq/index.php

-Planlama Bakanlığı:  http://www.mop.gov.iq/mop/index.jsp?&lng=en

-Sanayi ve Madenler Bakanlığı: http://www.industry.gov.iq/index.php

-İmar, İskan, Belediyeler Ve Kamu İşleri Bakanlığı: https://mofa.gov.iq/en/

-Irak Merkez Bankası: http://www.cbi.iq/index.php?pid=NewsAnnoucements

-Irak Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği: http://www.cabinet.iq/ArticlesBrowse.aspx?CatID=1

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

Irak’a yapılacak ihracatta gümrük idaresinin kontrol ettiği belgeler aşağıda sıralanmıştır;

- Gümrük beyannamesi (Customs Import Declaration)

- Belirli ürünler için İthalat lisansı (Import Licence)

- Ticari fatura (Commercial Invoice)

- Konşimento (Bill of Lading)

- Menşe Şahadetnamesi (Certificate of Origin)

- Ambalaj Listesi (Packing List)

- Ürün standart dokümanları ve sertifikaları (Technical Standart/Health Certificate)

- Sevk öncesi kontrol sertifikası (Preshipment Inspection)

Irak standardizasyon ve denetim kurumlarınca, diğer ülkelerin belgelendirmeleri kabul görmemektedir.

Zorunlu Belgelenmeye Tabi Ürünler

Irak’ta zorunlu belgelendirmeye tabi olan ürünlerin listesine göre, Merkezi Irak’a ihraç edilecek oyuncaklar, elektrikli ve elektronik ürünler, inşaat malzemeleri, gıda mamulleri, oto lastikleri ve yedek parçaları, kozmetik, kişisel temizlik ve hijyen ürünleri, mutfak malzemeleri, kimyasallar, tekstil ve ayakkabılar sevk öncesi incelemeye tabidir.

Bahse konu ürünler için COSQC ile sözleşmesi bulunan Bureau Veritas firmasının Uygunluk Belgesi düzenlemesi, analiz raporlarının da Gümrük İdaresine ibraz edilmesi gerekmektedir.

Öte yandan,  IMH ile IKBY arasında ticaret alanında teknik mevzuat ve uygulamalara ilişkin farklılıklar söz konusudur. Bu kapsamda, IKBY’nin uygunluk değerlendirme alanında yetkilendirdiği İntertek firması ile sözleşmesi devam etmektedir.

Bu çerçevede, uygunluk değerlendirme alanında IMH ile IKBY’nin farklı kuruluşları yetkilendirmesinin, Irak’a ihracat yapan firmalarımızın geçişlerde sıkıntılar yaşamasına neden olabileceği değerlendirilmektedir.

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Sevk Öncesi İnceleme

2011 yılından beri bazı ürünlerin ithalatında “sevk öncesi inceleme sistemi” uygulaması yürürlükte olup, gıda ürünleri, kozmetik, kişisel temizlik, mutfak eşyaları, yapı kimyasalları, elektronik ürünler, tekstil ve ayakkabı gibi bazı ürünlerin ihracatı için Irak’ta söz konusu uygulama zorunludur. İhracat sevkiyatı yapmadan önce ihraç edilecek ürünün uygulama kapsamında olup olmadığının öğrenilmesi yetkili gözetim şirketlerinden güncel bilgi alınması tavsiye edilir.

Bahse konu ürünler için COSQC ile sözleşmesi bulunan Bureau Veritas firmasının Uygunluk Belgesi düzenlemesi, analiz raporlarının da Gümrük İdaresine ibraz edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, IMH ile IKBY arasında ticaret alanında teknik mevzuat ve uygulamalara ilişkin farklılıklar söz konusudur. Bu kapsamda, IKBY’nin uygunluk değerlendirme alanında yetkilendirdiği İntertek firması ile sözleşmesi devam etmektedir.

İthalat Denetimi

Irak’a ihraç edilen ürünlerin ilgili güvenlik şartlarına uygunluğu genellikle ithalat aşamasında yapılmakta olup, piyasa gözetimi ve denetimi yaygın değildir. Fiziki kontroller genellikle gıda ürünleri ve inşaat malzemeleri için yapılmaktadır. Gümrük bölgesindeki fiziki kontroller genellikle gıda ürünlerine uygulanmakta olup, özellikle son kullanma tarihi konusunda hassasiyet gösterilmektedir.

Ülke Haberleri

Yaklaşan Etkinlikler

bilgilendirme-mesaji

Yaklaşan etkinlik bulunmamaktadır.

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

T.C. BAĞDAT BÜYÜKELÇİLİĞİ, TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ Ferdi YAYLA Ticaret Müşaviri International (Green) Zone – Yeşil Bölge Kerradat Maryam 406/4213, Baghdad-IRAQ
bagdat@ticaret.gov.tr
00 964 790 316 75 8100 964 780 916 69 11
(IP Tel) 0 312 204 83 59
MUSUL BAŞKONSOLOSLUĞU Eren ZENGİN Ticaret Ataşesi Turkish Consulate General Office of the Commercial Attache Al Hadba Mah. 104/3-4 Ninova MOSUL / IRAQ
musul@ticaret.gov.tr
00 964 770 826 5296
ERBİL BAŞKONSOLOSLUĞU Ersay CETE Gümrük Ataşesi Turkish Consulate General Office of the Commercial Attache Ster Tower No:602 Gulan Street ERBIL / IRAQ
erbil@ticaret.gov.trerbilgumruk@ticaret.gov.tr
00 964 66 224 623400 964 750 717 4345
ERBİL BAŞKONSOLOSLUĞU Kerem TUZLU Ticaret Ataşesi Turkish Consulate General Office of the Commercial Attache Ster Tower No:602 Gulan Street ERBIL / IRAQ
erbil@ticaret.gov.trerbilgumruk@ticaret.gov.tr
00 964 66 224 623400 964 750 717 4345
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot