İsviçre

İsviçre

En büyük ithalatçı 2020
En büyük ithalatçı 2020
Almanya 56.61Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2020
En büyük ihracatçı 2020
ABD 73.14Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
2.57 Milyar $
2016
7.77 Milyar $
2020
Türkiye’nin ihracatı
2.74 Milyar $
2016
1.09 Milyar $
2020

Genel Görünüm

İsviçre, 2020 yılında kişi başı 73.80 Bin $ ve toplam 703.08 Milyar $ gayri safi milli hasılaya sahiptir. 2020 yılında toplam 290.40 Milyar $ ithalat ve 318.58 Milyar $ ihracat gerçekleştirmiştir.

En çok ithalat yapılan başlıca ülkeler
Almanya 56.61 Milyar $
İtalya 23.67 Milyar $
ABD 20.88 Milyar $
Çin Halk Cumhuriyeti 17.66 Milyar $
Fransa 17.07 Milyar $
En çok ihracat yapılan başlıca ülkeler
ABD 73.14 Milyar $
Almanya 48.96 Milyar $
Çin Halk Cumhuriyeti 17.43 Milyar $
İngiltere 16.80 Milyar $
Fransa 16.47 Milyar $
Ülkenin en fazla ithal ettiği ürünler
710812 Altın (diğer işlenmemiş şekillerde olanlar, para yerine kullanılmayan) 87.48 Milyar $
300490 Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan diğer ilaçlar 20.08 Milyar $
711319 Diğer kıymetli metal-kaplamalarından mücevherci eşyası 7.80 Milyar $
300215 Dozlandırılmış veya perakende satışa uygun şekilde ambalajlanmış/hazırlanmış bağışıklık ürünleri 6.47 Milyar $
300214 Karışım halinde bağışıklık ürünleri; dozlandırılmamış veya perakende satışa uygun şekilde ambalajlanmamış/hazırlanmamış 3.89 Milyar $
Ülkenin en fazla ihraç ettiği ürünler
710812 Altın (diğer işlenmemiş şekillerde olanlar, para yerine kullanılmayan) 66.37 Milyar $
300490 Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan diğer ilaçlar 42.56 Milyar $
300215 Dozlandırılmış veya perakende satışa uygun şekilde ambalajlanmış/hazırlanmış bağışıklık ürünleri 34.61 Milyar $
910221 Kol saati; otomatik kurmalı olan diğerleri 9.19 Milyar $
711319 Diğer kıymetli metal-kaplamalarından mücevherci eşyası 8.04 Milyar $
Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu
4 / 5
Lojistik performansı
3 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)
-1.39%
Vizesiz Geçiş
YOK
Mal ithalatı 2020
290.40 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre
10.0 gün
Enflasyon (yıllık)
0.36%
Gayri safi yurtiçi hasıla
703.08 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)
0.93%
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)
73.80 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)
53.4%
Mal ihracatı 2020
318.58 Milyar $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)
0.53%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)
1.64 Bin
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)
103.41 Bin
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)
0.65%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)
25.6%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)
70.91%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)
66.03%
Toplam Nüfus
8.57 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)
5.31%
Mal ticareti (% GSYİH)
84.17%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)
0.99
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi
3.0 gün
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi
2.0 gün
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20162017201820192020

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20162017201820192020
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

{{countryImportPotentialList[1].gtipNumber}}
{{countryImportPotentialList[0].gtipNumber}}
{{countryImportPotentialList[2].gtipNumber}}
  • {{index + 1}}
    GTİP {{item.gtipNumber}}
    {{item.potential}}/1000
  • {{index + 6}}
    GTİP {{item.gtipNumber}}
    {{item.potential}}/1000

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

BERN BÜYÜKELÇİLİĞİ İbrahim USLU Ticaret Başmüşaviri Ambassade de Turquie Bureau du Conseiller Commercial Lombachweg 33, 3006 BERNE / SUISSE
bern@ticaret.gov.tr
00 41 31 351 43 75
(IP Tel) 0 312 204 81 20
(Fax) 00 41 31 351 43 55
BERN BÜYÜKELÇİLİĞİ Begüm TÜZÜN Ticaret Müşaviri Ambassade de Turquie Bureau du Conseiller Commercial Lombachweg 33, 3006 BERNE / SUISSE
bern@ticaret.gov.tr
00 41 31 351 43 75
(IP Tel) 0 312 204 81 20
(Fax) 00 41 31 351 43 55
DTÖ NEZDİNDE TÜRKİYE DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ Ayşegül ŞAHİNOĞLU YERDEŞ Daimi Temsilci Yardımcısı Mission Permanente de Turquie Aupres d'Organisation Commerciale Mondiale ICC R. de Pre-Bois 20 Case Postale 1837 1215 GENEVE 15 / SUISSE
cenevre@ticaret.gov.tr
00 41 22 791 70 1400 41 22 791 70 19
(Fax) 00 41 22 791 70 20
DTÖ NEZDİNDE TÜRKİYE DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ FIRAT YELTEKİN Ticaret Müşaviri Mission Permanente de Turquie Aupres d'Organisation Commerciale Mondiale ICC R. de Pre-Bois 20 Case Postale 1837 1215 GENEVE 15 / SUISSE
cenevre@ticaret.gov.tr
00 41 22 791 70 1400 41 22 791 70 19
(Fax) 00 41 22 791 70 20
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot