İsviçre

İsviçre

En büyük ithalatçı 2019
En büyük ithalatçı 2019
Almanya 57.40Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2019
En büyük ihracatçı 2019
Almanya 47.90Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
2.50 Milyar $
2016
0 $
2020
Türkiye’nin ihracatı
2.68 Milyar $
2016
0 $
2020

Genel Görünüm

İsviçre, 2019 yılında kişi başı 72.39 Bin $ ve toplam 703.08 Milyar $ gayri safi milli hasılaya sahiptir. 2019 yılında toplam 276.29 Milyar $ ithalat ve 313.62 Milyar $ ihracat gerçekleştirmiştir.

En çok ithalat yapılan başlıca ülkeler
Almanya 57.40 Milyar $
İtalya 22.34 Milyar $
ABD 18.80 Milyar $
Fransa 18.78 Milyar $
İngiltere 16.25 Milyar $
En çok ihracat yapılan başlıca ülkeler
Almanya 47.90 Milyar $
ABD 43.85 Milyar $
İngiltere 28.30 Milyar $
Çin Halk Cumhuriyeti 21.53 Milyar $
Fransa 19.38 Milyar $
Ülkenin en fazla ithal ettiği ürünler
710812 Altın (diğer işlenmemiş şekillerde olanlar, para yerine kullanılmayan) 60.28 Milyar $
711319 Diğer kıymetli metal-kaplamalarından mücevherci eşyası 16.39 Milyar $
300490 Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan diğer ilaçlar 15.76 Milyar $
293359 Yapısında bir piridin/piperizin halkası olan diğer bileşikler 4.42 Milyar $
300215 Dozlandırılmış veya perakende satışa uygun şekilde ambalajlanmış/hazırlanmış bağışıklık ürünleri 4.28 Milyar $
Ülkenin en fazla ihraç ettiği ürünler
710812 Altın (diğer işlenmemiş şekillerde olanlar, para yerine kullanılmayan) 53.11 Milyar $
300490 Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan diğer ilaçlar 42.34 Milyar $
300215 Dozlandırılmış veya perakende satışa uygun şekilde ambalajlanmış/hazırlanmış bağışıklık ürünleri 29.67 Milyar $
711319 Diğer kıymetli metal-kaplamalarından mücevherci eşyası 11.58 Milyar $
910221 Kol saati; otomatik kurmalı olan diğerleri 10.44 Milyar $
Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu
4 / 5
Lojistik performansı
3 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)
-1.39%
Vizesiz Geçiş
YOK
Mal ithalatı 2019
276.29 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre
10.0 gün
Enflasyon (yıllık)
0.36%
Gayri safi yurtiçi hasıla
703.08 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)
0.93%
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)
72.39 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)
53.4%
Mal ihracatı 2019
313.62 Milyar $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)
0.53%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)
1.84 Bin
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)
102.91 Bin
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)
0.65%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)
25.6%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)
70.91%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)
66.03%
Toplam Nüfus
8.57 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)
-2.61%
Mal ticareti (% GSYİH)
84.04%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)
0.99
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi
3.0 gün
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi
2.0 gün
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20162017201820192020

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20162017201820192020
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

{{countryImportPotentialList[1].gtipNumber}}
{{countryImportPotentialList[0].gtipNumber}}
{{countryImportPotentialList[2].gtipNumber}}
  • {{index + 1}}
    GTİP {{item.gtipNumber}}
    {{item.potential}}/1000
  • {{index + 6}}
    GTİP {{item.gtipNumber}}
    {{item.potential}}/1000

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

BERN BÜYÜKELÇİLİĞİ İbrahim USLU Ticaret Başmüşaviri Ambassade de Turquie Bureau du Conseiller Commercial Lombachweg 33, 3006 BERNE / SUISSE
bern@ticaret.gov.tr
00 41 31 351 43 75
(IP Tel) 0 312 204 81 20
(Fax) 00 41 31 351 43 55
BERN BÜYÜKELÇİLİĞİ Begüm TÜZÜN Ticaret Müşaviri Ambassade de Turquie Bureau du Conseiller Commercial Lombachweg 33, 3006 BERNE / SUISSE
bern@ticaret.gov.tr
00 41 31 351 43 75
(IP Tel) 0 312 204 81 20
(Fax) 00 41 31 351 43 55
DTÖ NEZDİNDE TÜRKİYE DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ Mustafa TUZCU Ticaret Başmüşaviri Mission Permanente de Turquie Aupres d'Organisation Commerciale Mondiale ICC R. de Pre-Bois 20 Case Postale 1837 1215 GENEVE 15 / SUISSE
cenevre@ticaret.gov.tr
00 41 22 791 70 1400 41 22 791 70 19
(Fax) 00 41 22 791 70 20
DTÖ NEZDİNDE TÜRKİYE DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ Pınar KARAKAYA Ticaret Müşaviri Mission Permanente de Turquie Aupres d'Organisation Commerciale Mondiale ICC R. de Pre-Bois 20 Case Postale 1837 1215 GENEVE 15 / SUISSE
cenevre@ticaret.gov.tr
00 41 22 791 70 1400 41 22 791 70 19
(Fax) 00 41 22 791 70 20
DTÖ NEZDİNDE TÜRKİYE DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ Göksü TÜLÜMEN Ticaret Müşaviri Mission Permanente de Turquie Aupres d'Organisation Commerciale Mondiale ICC R. de Pre-Bois 20 Case Postale 1837 1215 GENEVE 15 / SUISSE
cenevre@ticaret.gov.tr
00 41 22 791 70 1400 41 22 791 70 19
(Fax) 00 41 22 791 70 20