İtalya

İtalya

En büyük ithalatçı 2021
En büyük ithalatçı 2021
Almanya 89.43Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2021
En büyük ihracatçı 2021
Almanya 78.68Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
10.79 Milyar $
2018
0 $
2022
Türkiye’nin ihracatı
10.04 Milyar $
2018
0 $
2022

Genel Görünüm

İtalya, çeşitlendirilmiş ekonomisi, sanayileşme stratejisi ve turizm yoluyla ülkede yarattığı uluslararası trafik ile dünya ticaretinin aktif bir katılımcısıdır. İtalya’nın sanayi stratejisi, yenilikçi endüstrilerde başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünyaya fırsatlar yaratmaktadır. Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise ABD, Çin ve Japonya’nın arından dördüncü lüks tüketim merkezi olan ve dünyada en fazla turist çeken beşinci ülke olan İtalya, yapılacak ticari yatırımlar için yüksek karlılık potansiyeli taşımaktadır.

2023 yılı itibariyle 59,03 milyona ulaşan İtalya nüfusu, 2014 yılından sonra azalışa geçmiştir ve bu azalışı halen sürdürmektedir. İşsizlik oranı %9,1 civarında olan İtalya, %22 genç işsizlik oranı (15-24 yaş) ile bu anlamda Avrupa’daki en kırılgan ekonomilerden biridir. İş gücünün %69’u hizmetler sektöründe ve %20’si sanayide istihdam edilmektedir. IMF verilerine göre, 2022 yılı GSYH büyüklüğü cari fiyatlarla 2 trilyon dolar ile İtalya, Avrupa’nın üçüncü dünyanın en büyük sekizinci ekonomisidir. ISTAT verilerine göre 2022 yılında yıllık reel olarak %3,7 oranında büyüyen İtalya ekonomisinin, 2023 yılında %0,4 oranında büyüyeceği öngörülmektedir.

2. Dünya Savaşı sonrası dönemden günümüze kadarki süreçte İtalya, dünya savaşlarının sonuçlarından ciddi şekilde etkilenen tarım temelli bir ekonomiden Avrupa’nın en gelişmiş ülkelerinden birine dönüşmüştür. 2008 küresel finansal krizi sonrası ihracata verdiği önemi artırarak 2009’da ihracatın GSYH içindeki %19 olan payını 2023’de %32,6’e taşımıştır.

ISTAT verilerine göre, 2022 yılında, İtalya toplam 624 milyar avro ihracat ve 655 milyar avro ithalat değerine ulaşmıştır. En yakın ticari partnerleri Avrupa ülkeleridir. Türkiye’den aynı yılda 12,2 milyar avroluk ithalat yapan İtalya, Türkiye’ye 13,4 milyar avroluk ihracat yapmıştır. 2022 yılındaki 26 milyar dolarlık ikili ticaret büyüklüğümüz ile İtalya Türkiye’nin en büyük 5. ticaret ortağıdır.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2022
3 / 5
Lojistik performansı-2022
3 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2022
11.82%
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2021
557.22 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre-2022
11.0 gün
Enflasyon (yıllık)-2022
8.2%
Gayri safi yurtiçi hasıla-2022
2.01 Trilyon $
GSYİH büyüme (yıllık)-2022
3.67%-2022
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2022
52.47 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2022
38.69%
Mal ihracatı-2021
601.66 Milyar $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2022
9.41%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2022
1.15 Bin
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2022
11.30 Milyon
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2022
1.96%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2022
23.03%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2022
64.79%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2022
37.15%
Toplam Nüfus-2022
58.85 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2022
1.55%
Mal ticareti (% GSYİH)-2022
66.97%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2022
0.95
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2022
3.0 gün
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2022
4.0 gün
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20172018201920202021

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20172018201920202021
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Sektörler ve Fırsatlar

Avrupa sanayi üretiminde Almanya’dan sonra ikinci sırada olan İtalya, makine, otomotiv, ilaç, mobilya, gıda, giyim ve robotlar başta olmak üzere önemli bir ürün yelpazesinin büyük bir üreticisi ve ihracatçısıdır. Bunlarla birlikte, dünyanın önemli bir moda tasarım merkezi ve en büyük şarap üreticisidir.

Türkiye’nin İtalya’ya en çok ihracat yaptığı sektörler otomotiv, demir çelik, makine ve parçaları, meyve ve kuruyemiş, elektronik cihazlar ve plastik ve ürünleridir. Bu sektörler arasında, son 5 yılda yıllık ortalama %20 artışla demir çelik ve yıllık ortalama %19 artışla plastik ve ürünleri İtalya ihracatımızda en fazla büyüme gösteren sektörlerdir. Bunun yanı sıra, İtalya ihracatımızın %2’sini oluşturan mineral yağlar ve yakıtlar son 5 yılda yıllık ortalama %63 ve kimyasal ürünler yıllık ortalama %57 büyüme göstermiştir.

Bu sektörlere ek olarak, örme giyim eşyası ve aksesuarları, örme veya tığ işi kumaşlar ve pamuk sektörlerinin üçü de İtalya ihracatımızda ilk 10’da yer alan fakat son 5 yılda yavaş bir oranda (%5 ve altı) payları azalan sektörlerdir. Tekstil endüstrisinin oldukça geliştiği ve dünyaca ünlü olduğu İtalya’da, tekstil hammaddesi devamlı bir ihtiyaçtır. Bu nedenle, Türkiye’nin İtalyan tekstil markaları ile kuracağı iş birlikleri, ihracatımızda değer taşıyan sektörü tekrar canlandırarak ihracat gelirlerimiz üzerinde olumlu etki yaratabilir.

Türkiye’nin İtalya’dan en fazla ithalat yaptığı sektörler makine ve makine parçaları, otomotiv, plastik ve plastik ürünleri ve elektrikli cihazlar, mineral yağlar ve yakıtlardır. Otomotiv ve makine ve parçaları sektörleri Türkiye’nin ithalatında son 5 yılda azalma gözlenirken, tüm sektörler arasında en fazla artışı son 5 yılda yıllık %65’lik büyüme ile çinko ve mamulleri sektörü göstermiştir.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri

  Standartlar


Genel Standartlar:
- İtalyan Standardizasyon Örgütü (Ente Nazionale Italiano di Unificazione – UNI): http://www.uni.com/  

Elektronik Sektöründe Standartlar:
- İtalyan Elektroteknik Komitesi (Comitato Elettrotecnico Italiano – CEI) : http://www.ceiweb.it/  
- NANDO Sistemine Kayıtlı Onaylanmış Teknik Kuruluşlar ile İlgili “Yetkili Kuruluş”: 
Ürünlerin teknik standartlara uygunluğundan sorumlu çok sayıda sorumlu kuruluş olup, onaylanmış bu kuruluşlar belirli bir direktif kapsamında spesifik ürün gruplarından sorumludur. Bu kurumları yetkilendiren Otorite (Notifying Authority) ise;
*İtalyan Ekonomik Kalkınma Bakanlığı (Ministero Dello Sviluppo Economico) Piyasa, Rekabet, Tüketici, Denetim ve Teknik Normalar Genel Müdürlüğü’dür. (www.sviluppoeconomico.gov.it

 

  Teknik Düzenlemeler


“Ürün Güvenliği”, “Teknik Standartlar”, “Ambalajlama” ve “Etiketleme” olmak üzere 4 ana kategoride ele alınan AB düzeyinde uyumlaştırılmış teknik düzenlemeler, Birlik bünyesinde 3 bağımsız kuruluş tarafından hazırlanmaktadır:
- European Committee for Standardisation (CEN): http://www.cen.eu
- İtalyan Standardizasyon Örgütü (Ente Nazionale Italiano di Unificazione – UNI):  http://www.uni.com/index.php 
- European Committee for Electrotechnical Standardisation (CENELEC): https://www.cenelec.eu/ 
- İtalyan Elektroteknik Komitesi (Comitato Elettrotecnico Italiano – CEI): https://www.ceinorme.it/it/
- European Telecommunications Standards Institute (ETSI): http://www.etsi.org/ 

 

  Akreditasyon


- ACCREDIA (Italian National Accreditation Body): www.accredia.it

 

  Ürün Güvenliği


Gıda ve Yem Güvenliği
- İtalyan Sağlık Bakanlığı (Ministero Della Salute www.salute.gov.it
- Gıda Sağlığı ve Güvenliği, Beslenme Genel Müdürlüğü (General Directorate for Hygiene, Food Safety and Nutrition: http://www.salute.gov.it 

 

  İthalat Denetimi


AB’ye üçüncü ülkelerden ithal edilen ürünleri kontrol etmekle görevli idari organ, Gümrük ve Tekel İdaresi’dir. Bu idare, Ekonomik İlişkiler ve Maliye Bakanlığı tarafından koordine edilmektedir.
İtalyan Gümrük ve Tekel İdaresi (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli): https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/ 

 

  Piyasa Gözetim ve Denetimi


- İtalya’daki Piyasa Gözetimi Otoriteleri

01. Medikal Cihazlar
*Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale- www.cslp.it
*Ministry of Health, Department of Planning and Organisation of the National Health Service - Directorate General of Medical Devices, pharmaceutical services and safety in healthcare
02. Kozmetikler
*Ministry of Health, Department of Planning and Organisation of the National Health Service - Directorate General of Medical Devices, pharmaceutical services and safety in healthcare 
*Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale - www.cslp.it
03. Oyuncaklar
*Ministry of Economic Development - Directorate General for the Market, Competition, Consumers, Surveillance and Technical Standards - Division XIII - Technical Standards and Safety and product conformity Via Sallustiana- www.mise.gov.it
*Ministry of Health - www.salute.gov.it
*Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale - www.cslp.it
04. Kişisel Koruma Ekipmanları
*Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale - www.cslp.it
 *Ministry of Economic Development - Directorate General for the Market, Competition, Consumers, Surveillance and Technical Standards - Division XIII - Technical Standards and Safety and product conformity Via Sallustiana - www.mise.gov.it
05. İnşaat Malzemeleri
*Ministry of Economic Development - Directorate General for the Market, Competition, Consumers, Surveillance and Technical Standards - Division XIII - Technical Standards and Safety and product conformity Via Sallustiana - www.mise.gov.it
*Ministry of Home Affair - www.vigilfuoco.it
*Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale - www.cslp.it 
06. Aerosol Kaplar
*Ministry of Health - www.salute.gov.it 
*Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale - www.cslp.it
07. Basit Basınçlı Ekipmanlar
*Ministry of Economic Development - Directorate General for the Market, Competition, Consumers, Surveillance and Technical Standards - Division XIII - Technical Standards and Safety and product conformity Via Sallustiana - www.mise.gov.it
*Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale - www.cslp.it
08. Taşınabilir Basınç Ekipmanları
*Ministry of Infrastructure and Transport - Directorate-General motorization Via Caraci
*Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale - www.cslp.it
09. Makinalar
*Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale - www.cslp.it
*Ministry of Economic Development - Directorate General for the Market, Competition, Consumers, Surveillance and Technical Standards - Division XIII - Technical Standards and Safety and product conformity Via Sallustiana - www.mise.gov.it
10. Kablolar
*Ministry of Economic Development - Directorate General for the Market, Competition, Consumers, Surveillance and Technical Standards - Division XIII - Technical Standards and Safety and product conformity Via Sallustiana - www.mise.gov.it
*Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale - www.cslp.it
11. Ses Emisyon Ekipmanları
*Ministry of Environment and Land Protection - Institute Environmental Protection and Research – ISPRA
Via Vitaliano - http://www.isprambiente.gov.it/it
*Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale - www.cslp.it
12. Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler
*Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale - www.cslp.it
*Ministry of Economic Development - Directorate General for the Market, Competition, Consumers, Surveillance and Technical Standards; Division XII - Technical Standards and Safety and product conformity Via Sallustiana - www.mise.gov.it/
*Ministry of the Interio - National Council of Firemen - Central Management and Prevention Technical safety - Department of Public Safety - http://www.interno.gov.it/it
13. Havai Fişekler
*Ministry of the Interior - Affairs Office of the administrative police and social - Area weapons and explosives
Piazza del Viminale - www.interno.gov.it
*Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale - www.cslp.it
*Ministry of Economic Development - Directorate General for the Market, Competition, Consumers, Surveillance and Technical Standards - Division XIII- Technical Standards and Safety and product conformity Via Sallustiana - www.mise.gov.it/
14. Sivil Amaçlı Kullanılan Patlayıcılar
Affairs Office of the Police Administration and the Social - Area Firearms and Explosives Via Cesare Balbo 
*Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale - www.cslp.it
*Ministry of the Interior - www.interno.gov.it
15. Gaz Yakan Cihazlar
*Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale - www.cslp.it
*Ministry of Economic Development - Directorate General for the Market, Competition, Consumers, Surveillance and Technical Standards - Division XIII - Technical Standards and Safety and product conformity Via Sallustiana - www.mise.gov.it 
16. Ölçme Aletleri, Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Ve Ambalajlanmış Ürünler
*Ministry of Economic Development - Directorate General for the Market, Competition, Consumers, Surveillance and Technical Standards - Division XV - Measuring instruments and precious metals Via Sallustiana - www.mise.gov.it
*Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale - www.cslp.it
17. Elektrikli Ekipmanlar (EMC)
*Ministry of Economic Development - Directorate General for the Market, Competition, Consumers, Surveillance and Technical Standards - Division XIII - Technical Standards and Safety and product conformity Via Sallustiana - www.mise.gov.it
*Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale - www.cslp.it
*Directorate general for Planning and management radioelectric spectrum - Division II Emission Control radio management technical inspectors local market surveillance equipment General Affairs
Viale America - www.mise.gov.it
18. Radyo ve Televizyon Ekipmanları (R&TTE) – Radyo Ekipmanları (RED)
*Ministry of Economic Development - Directorate General for the Market, Competition, Consumers, Surveillance and Technical Standards - Division XIII - Technical Standards and Safety and product conformity Via Sallustiana - www.mise.gov.it
*Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale - www.cslp.it
*Directorate general for Planning and management radioelectric spectrum - Division II Emission Control radio management technical inspectors local market surveillance equipment General Affairs
Viale America - www.mise.gov.it
19. Elektrikli Cihazlar ve Ekipmanlar (LVD)
*Ministry of Economic Development - Directorate General for the Market, Competition, Consumers, Surveillance and Technical Standards Division XIII - Technical Standards and Safety and product conformity Via Sallustiana - www.mise.gov.it
*Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale - www.cslp.it 
20. Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar (RoHS ve WEEE ve bataryalar)
*Ministry for the Environment, Land and Sea via C.Colombo, 44 - 00147 Rome, Italy http://www.minambiente.it
*Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale - www.cslp.it
*ISPRA - Institute for Environmental Protection and Research (former APAT-Italian Agency for Environmental Protection & Technical Services) Via Vitaliano Brancati - http://www.isprambiente.it
21. REACH Kapsamındaki Kimyasal Maddeler Ve Sınıflandırma ve Etiketleme Yönetmelikleri
*Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale - www.cslp.it
*Ministry of Health - www.salute.gov.it
22. Diğer Kimyasallar (Deterjan, Boya, Kalıcı Organik Kirleticiler, Florlanmış Sera Gazları, Ozonu Tüketen Maddeler Vb.)
*Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale - www.cslp.it
*Ministry of Health Viale della Civiltà Romana - www.salute.gov.it
23. Eko-dizayn ve Enerji Etiketleme
*Ministry of Economic Development - Directorate General for the Market, Competition, Consumers, Surveillance and Technical Standards - Division XIII - Technical Standards and Safety and product conformity Via Sallustiana - www.mise.gov.it
*Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale - www.cslp.it
24. Lastik Etiketleme
*Ministry of Infrastructure and Transport Directorate-General motorization Via Caraci
*Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale - www.cslp.it
25. Süsleme Malzemeleri
*Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale - www.cslp.it
*Ministry of Infrastructure and Transport - Directorate-General for maritime transport and inland waterways Viale dell'Arte -  www.mit.gov.it
26. Denizcilik Ekipmanları
*Italian Coast Guard – Headquarters - Safety of Navigation Department - Flag State and National Legal Affairs Office Head office - National Fleet and Special Codes
*Headquarters of the Corps of the Port Captaincies – Sixth Division Viale dell'Arte
*Ministry of Economic Development - Directorate General for the Market, Competition, Consumers, Surveillance and Technical Standards - Division XII - Technical Standards and Safety and product conformity Via Sallustiana - www.mise.gov.it
*Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale - www.cslp.it
27. Motorlu Taşıtlar
*Ministry of infrastructure and Transport, Department for Transport, Directorate on Motor vehicles and drivers via Giuseppe Caraci
*Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale - www.cslp.it
28. Yol – Harici Mobil Makinalar
*Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale - www.cslp.it
*Ministry of infrastructure and Transport, Department for Transport, Directorate on Motor vehicles and drivers via Giuseppe Caraci
29. Gübreler
*Ministry of Agriculture and Forestry - Department of Central Inspectorate Quality Protection and Fraud Repression of food farming - Central Laboratory of Rome Via del Fornetto
*Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale - www.cslp.it
*Ministry of Agriculture and Forestry - Department of the competitive policies in the rural world and the quality - Directorate General of competitiveness for rural development - DISR V - Plant Production
Via XX settembre
30. Diğer Tüketim Ürünleri (GPSD)
*Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale - www.cslp.it
*Ministry of Economic Development- Directorate General for the Market, Competition, Consumers, Surveillance and Technical Standards - Division XIII - Technical Standards and Safety and product conformity Via Sallustiana - www.mise.gov.it 
31. Biyositler
*Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale - www.cslp.it
*Ministry of Health, Department of Planning and Organisation of the National Health Service - Directorate General of Medical Devices, pharmaceutical services and safety in healthcare via Giorgio Ribotta - www.sanita.it
32. Tekstil ve Ayakkabı Etiketleme
*Ministry of Economic Development - Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese Divisione VIII - Industria Agroalimentare, del Made in Italy e Industrie creative Via Molise

 

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri

Avrupa Birliği üyesi olan İtalya’da standartlar ve teknik düzenlemeler, AB mevzuatı ile uyumludur.
- Teknik Harmonizayon İle İlgili Yeni Yaklaşımlar Hakkında Bilgiler: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:l21001a 

 

  Standartlar


AB ile uyumlaştırılmış standartlar, üç bağımsız standardizasyon kuruluşu tarafından hazırlanmaktadır. Bu kuruluşların web siteleri:
- European Committee for Standardisation (CEN): http://www.cen.eu 
- European Committee for Electrotechnical Standardisation (CENELEC): https://www.cenelec.eu/  
- European Telecommunications Standards Institute (ETSI): http://www.etsi.org/  

İtalya’da :
- İtalyan Standardizasyon Örgütü (Ente Nazionale Italiano di Unificazione – UNI): http://www.uni.com/index.php 
- İtalyan Elektroteknik Komitesi (Comitato Elettrotecnico Italiano – CEI): https://www.ceinorme.it/it/ 

Kategoriler
- İnsan ve Bitki Sağlığı Standartları
- Çevresel Standartlar
- Teknik Standartlar
- Pazarlama Standartları

 

  Teknik Düzenlemeler

 

Tüketicilerin korunmasına yönelik olarak üçüncü ülkelerden AB'ne ithal edilen malların, AB teknik şartlarını karşılaması zorunludur. Söz konusu teknik düzenlemeler, 4 ana başlık altındadır: “Ürün Güvenliği”, “Teknik Standardizasyon”, “Ambalajlama”, “Etiketleme”.

 

  Akreditasyon


Mevzuat
89/686/EEC; 90/385/EEC; 92/42/EEC; 93/42/EEC; 98/79/EC; 99/5/EC; 2000/9/EC; 2000/14/EC; 2006/42/EC; 2008/57/EC; 2009/48/EC; 2009/142/EC; 2010/35/EU; Regulation (EU)
305/2011; 2013/29/EU; 2013/53/EU; 2014/28/EU; 2014/29/EU; 2014/30/EU; 2014/31/EU; 2014/32/EU; 2014/33/EU; 2014/34/EU; 2014/53/EU; 2014/68/EU; 2014/90/EU; Regulation
(EU) 2016/425; Regulation (EU) 2016/426; Regulation (EU) 2016/424; Decision 2009/750/EC;

Bildirim Usulleri
- 2010/35/EU Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
- 2013/53/EU Eğlence Teknesi ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detailntfproc&pid=2761
- 2014/29/EU Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detailntfproc&pid=1962
- 2014/30/EU Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detailntfproc&pid=1703
- 2014/31/EU Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detailntfproc&pid=1961
- 2014/32/EU Ölçü Aletleri Yönetmeliği: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detailntfproc&pid=1702  
- 2014/33/EU Asansör ve Aksamları Yönetmeliği: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detailntfproc&pid=1581
- 2014/34/EU Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detailntfproc&pid=1701
- 2014/53/EU Radyo Ekipmanları Yönetmeliği: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detailntfproc&pid=2001
- 2014/68/EU Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detailntfproc&pid=1941
- 2014/90/EU Denizcilik Ekipmanları Yönetmeliği: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detailntfproc&pid=2704 
- Regulation (EU) 2016/425 Kişisel Koruyucu Ekipmanlar Yönetmeliği: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detailntfproc&pid=3261
 

  Ürün Güvenliği/Güvenilirliği


AB Genel Mevzuatı
Direktif No: 2001/95/EC: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:l21253 

 

  İthalat Denetimi 


- AB Gümrük Mevzuatı: http://ec.europa.eu/taxation_customs/legislation/tax-customs-legislation/customs-legislation_en 
AB Gümrük Mevzuatı, AB üyesi olmayan ülkelerle olan ticarette gümrük konularını kapsayan tüm kurallar bütünüdür. Bu kurallar, tüm AB üyesi ülkelerde gümrük uygulamalarının aynı ve şeffaf olmasını sağlamaktadır. AB Gümrük Mevzuatına aşağıdaki linkten erişim sağlanabilir.
- AB İthalat Prosedürleri
- İthalat Kısıtlamaları
AB ülkeleri tarafından yapılan ithalatta tarım ürünleri, tekstil, demir çelik ürünlerine yönelik bazı kısıtlamalar bulunmaktadır.

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

“CE” işareti, bir ürünün CE işareti için tüm gereklilikleri yerine getirdiğini ve ilgili uygunluk değerlendirme prosedürünü geçtiğini göstermektedir. CE işareti, Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki (EEA) genişletilmiş Tek Pazar'da işlem gören birçok üründe bulunmaktadır. EEA'da satılan ürünler yüksek güvenlik, sağlık ve çevre koruma gereksinimlerini karşılamak üzere değerlendirilmektedir. EEA içerisinde yeni bir telefon, oyuncak ayı veya TV satın alındığında bu ürünler üzerinde CE’nin bulunduğu görülebilir. CE işareti, tüm şirketleri aynı kurallardan sorumlu tutarak adil rekabeti de desteklemektedir.

Üreticiler/İmalatçılar ürünlerinin AB güvenlik, sağlık ve çevre koruma gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını kontrol etmekle sorumludurlar. Uygunluk değerlendirmesini gerçekleştirmek, teknik dosyayı hazırlamak, AB uygunluk beyanını yayınlamak ve CE işaretini bir ürüne yapıştırmak üreticinin sorumluluğundadır. Ancak bu takdirde ilgili ürün AB pazarında işlem görebilmektedir.
Üretici/İmalatçı ürününe “CE işareti” eklemek için aşağıdaki adımları izlemek zorundadır:
- Ürünleriyle ilgili AB direktifini ve uyumlaştırılmış standartları belirlemek,
- Ürün için özel şartlar talep edilip edilmediğini tespit etmek,
- Bağımsız bir uygunluk değerlendirmesinin (NANDO sisteminde onaylı bir kuruluş tarafından) gerekli olup olmadığını belirlemek,
- Ürünü test etmek ve uygunluğunu kontrol etmek,
- Gerekli teknik belgeleri hazır bulundurmak,
- CE işaretini koymak ve AB Uyum Beyanını hazırlamak.

Üretici/İmalatçı, etiketleme işlemini yürürlüğe koyan AB direktiflerden birinin kapsamına girmeyen ürünlere “CE işareti” koymamalıdır.

Gaz kazanları veya motorlu testere gibi yüksek emniyet riskleri arz eden ürünler için güvenlik üretici tarafından tek başına kontrol edilememektedir. Bu durumda, bağımsız bir kuruluş
- özellikle ulusal makamlar tarafından atanmış olan onaylanmış bir kuruluş- güvenlik kontrolünü gerçekleştirmek zorundadır. Üretici, “CE işareti” ni ürüne yalnızca bu işlem yapıldıktan sonra koyabilmektedir.
 
İthalatçılar, AB dışı ülkelerden ithal ettikleri ürünleri AB piyasasına sürülmeden önce tüm AB güvenlik, sağlık ve çevre koruma şartlarını yerine getirip getirmediğini kontrol etmelidir.

İthalatçı tarafından aşağıdaki kontroller yapılmalıdır:
- AB dışındaki üretici/imalatçı tarafından ürünün AB pazarına girebilmesi için gerekli adımlar atıldı mı?
- AB Uygunluk Beyanı ve teknik dokümantasyon gibi zorunlu belgelerin talep halinde hazır mı?
- Üretici ile her an temas kurmak mümkün mü?

Dağıtıcılar/distribütörler ürünlerden hangi ürünlerin “CE işareti” taşıması gerektiğini ve bu işarete eşlik etmesi gereken belgeleri bilmelidir. Aynı zamanda, ulusal otoritelere imalatçıdan veya ithalatçıdan gerekli tedbirlerin alınmış olduğuna dair bir teyiti gösterebilmeli ve gerekli belgeleri almak için ulusal otoritelere yardımcı olmalıdırlar.

İthalatçılar veya distribütörler, ürünleri kendi adlarına AB piyasasında pazarlarlarsa, üreticinin sorumluluklarını üstlenmektedir. Bu durumda, CE markasını iliştirirken yasal sorumluluğu üstlenecekleri için ürün tasarım ve üretimi hakkında yeterli bilgiye sahip olmalıdırlar.

Kaynaklar:
https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking_en 
http://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/manufacturers_en 
http://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/importers-distributors/ 


Söz konusu belgeler, ülkede NANDO Sistemi’nde kayıtlı onaylanmış teknik kuruluşlar (notified body) tarafından verilmektedir.

Zorunlu Belgelenmeye Tabi Ürünler

- Aktif implante edilebilir tıbbi cihazlar / Active implantable medical devices
- Gazlı yakıt yakan aletler / Appliances burning gaseous fuels
- İnsan taşıyan teleferik teçhizatları / Cableway installations designed to carry persons
- Yapı malzemeleri / Construction products
- Enerji ile ilgili ürünlerin eko-tasarımı / Eco-design of energy related products
- Elektromanyetik uyumluluk / Electromagnetic compatibility
- Atmosferde patlama olasılığı bulunan ekipman ve koruyucu sistemler / Equipment and protective systems intended for use potentially explosive atmospheres
- Sivil amaçlı kullanılan patlayıcılar / Explosives for civil uses
- Sıcak su kazanları / Hot-water boilers
- Tüpte tıbbi teşhis cihazları / In vitro diagnostic medical devices
- Asansörler / Lifts
- Düşük voltaj ürünler / Low voltage
- Makinalar / Machinery
- Ölçüm aletleri / Measuring Instruments
- Tıbbi cihazlar / Medical devices
- Çevrede gürültü emisyonu yapan ürünler / Noise emission in the environment
- Otomatik olmayan tartı aletleri / Non-automatic weighing instruments
- Kişisel koruyucu ekipmanlar / Personal protective equipment
- Basınçlı Ekipmanlar / Pressure equipment
- Piroteknik / Havayi fişekler / Pyrotechnics
- Radyo ekipmanları / Radio equipment
- Eğlence amaçlı el sanatları ürünleri / Recreational craft
- Tehlikeli maddelerin kısıtlandığı elektrikli ve elektronik ekipmanlar / Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment
- Oyuncak güvenliği / Safety of toys
- Basit basınçlı kaplar / Simple pressure vessels

Kaynak: http://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/manufacturers_en 

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar

İtalya’ya ihraç edilen ürünlerin güvenlik şartlarına uygunluğunun denetim için sevk öncesi inceleme uygulaması bulunmamaktadır.

Üçüncü ülkelerden İtalya’ya ihracatı yapılan ürünlerin güvenliği açısından üreticilerin ve tedarikçilerin aşağıdaki zorunlukları yerine getirmesi gerekmektedir:
- Genel güvenlik gereksinimlerine uygun ürünler tedarik etmek,
- Tüketicileri bir ürünün sunabileceği risklerle ve alması gereken önlemler hakkında bilgilendirmek,
- Bir ürünün tehlikeli olduğu keşfedilirse ilgili ulusal otoritelere bildirmek ve tüketicileri korumak için alınan önlemler çerçevesinde kendileriyle işbirliği yapmak.
İtalya’ya ihraç edilen ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi, AB üyesi ülkelerce AB içerisinde uyumlaştırılmış olan ürün güvenlik kuralları çerçevesinde yapılmakta olup, RAPEX (tehlikeli ürünler konusunda AB Ülkeleri arasında hızlı bilgi değişim sistemi) gibi AB mekanizmaları tarafından desteklenmektedir.
- “RAPEX” Sistemini Görüntülemek İçin İnternet Sitesi: http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/index_en.htm 

Genel Ürün Güvenliği direktifi 2001/95/EC (GPSD) RAPEX’in yasal çerçevesini oluşturmaktadır. GPSD’nin temel amacı, yalnızca güvenli ürünlerin piyasada bulunmasını sağlamaktır. GPSD, diğer AB mevzuatı, ulusal standartlar, Komisyon tavsiyeleri veya ürün güvenliği ile ilgili uygulama kurallarının yokluğunda geçerlidir ve aynı zamanda sektörel mevzuatı da tamamlar niteliktedir. Oyuncaklar, elektrikli ve elektronik ürünler, kozmetik ürünler, kimyasallar ve diğer belirli ürün gruplarının güvenliği içinse özel kurallar mevcuttur.

GPSD, ayrı düzenlemeler kapsamında ele alınan farmasötik maddeleri, tıbbi cihazları veya yiyecekleri ise kapsamamaktadır. Nitekim, gıda ürünleri için, RAPEX’e benzer özel bir uyarı sistemi RASFF bulunmaktadır.

Güvenli ürünlerin satışından firmalar ve ulusal otoriteler sorumludur. Bu bağlamda, GPSD hem üretici/tedarikçi firmalara hem de AB Üyesi ülkelerin makamlarına ürün güvenliği konusunda yükümlülükler getirmektedir.

Üretici/tedarikçi firmalar güvenli ürünlerin piyasaya sokulmasından ve tüketicileri ürünler ile ilgili riskler hakkında bilgilendirmekten sorumludur. Diğer yandan, tüketicilere yönelik herhangi bir riski önlemek açısından piyasada bulunan tehlikeli ürünlerin izlenebilirliğinden emin olmak durumundadır.

AB Üyesi ülkelerin otoriteleri ise, piyasa denetiminden/gözetiminden sorumludur. Piyasadaki ürünlerin güvenli olup olmadığını kontrol ederek, ürün güvenliği mevzuatının ve kurallarının üreticiler ve dağıtım zincirleri tarafından uygulanmasını sağlamaktadırlar ve gerektiğinde yaptırım uygulayabilmektedirler. Ayrıca, piyasada bulunan gıda haricindeki tehlikeli ürünler hakkında RAPEX sistemine bilgi göndermektedirler.

Bu çerçevede, piyasa gözetim makamları, tüketicilerin AB dışından gelen tehlikeli ürünlerin tüketiminden korunmasında önemli bir rol oynayan gümrüklerle yakın işbirliği içerisindedir.

- Ürün Güvenliği ile İlgili Genel Kuralları Görüntülemek İçin İnternet Sitesi: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:l21253 

Ürün güvenliği ürün/ürün gruplarına göre farklılık göstermekte olup, ürün bazında sorgulama, internet üzerinden yapılabilmektedir.

-İtalya’da Piyasa Gözetimi/Denetimi ve RAPEX Sistemiyle ile İlgili Yetkili Kurum,
İtalyan Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, Piyasa, Rekabet, Tüketici, Denetim ve Teknik Normalar Genel Müdürlüğü XIII. Daire (Teknik Normlar ve Ürünlerin Uygunluğu): www.mise.gov.it

İlgili Bakanlık, AB Üyesi ülkeler Avrupa Komisyonu tarafından ortak finanse edilen projeler sayesinde, tek pazar için piyasa gözetim kurallarının uygulanması konusunda işbirliği yapmaktadır. Bu kapsamda yürütülen faaliyetler, piyasada bulunan ve tüketicilerin sağlığı ve güvenliği için olası riskler açısından test edilen seçilmiş ürünleri hedef almaktadır. Aynı zamanda, ilgili idare tarafından piyasa gözetimi ile ilgili en iyi uygulamaları (best practice) takip etmek üzere, koordineli faaliyetler de yürütülmektedir.
 
Kaynak: http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/product_safety_legislation/general_product_safety_directive/index_en.htm 

İthalat Denetimi

İtalya’ya ihracatı yapılan ürünler ile ilgili güvenlik denetimi (ithalat denetimi) ürün piyasadayken yapılmaktadır.

Ülke Haberleri

06/07/2022
Tekstil ihracatında tarihi rekor

Tekstil sektörü, Nisan'da ihracatını yüzde 13.4 artırarak tüm zamanların rekoruna imza attı. Sektörün geçen ay gerçekleştirdiği 996 milyon dolarlık ihracatın 389 milyon dolarlık bölümü İstanbul'dan yapılırken, en fazla dış satım gerçekleştirilen ülkeler 104 milyon dolarla İtalya, 64 milyon dolarla ABD ve 54 milyon dolarla İspanya oldu

Sektör
Tekstil ihracatında tarihi rekor
05/25/2022
Deri sektöründen ilk çeyrekte 502 milyon dolarlık ihracat

İDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Karaca, "Sektör olarak ihracat rakamlarımızı önümüzdeki dönemlerde daha da artırmak ve katma değeri yüksek ihracata ulaşmak ana hedefimiz." dedi.

Dış Ticaret
Deri sektöründen ilk çeyrekte 502 milyon dolarlık ihracat
10/22/2021
İtalyan spagettisinin sosu kurutulmuş Türk domatesinden

Konya'daki firma sahibi İlaslan,"Kuru domatese geçtiğimiz için iki yıldır ihracatını yapıyoruz. Kurutulmuş domateslerimizi İtalya'ya ihraç ediyoruz. İtalyanlar genelde makarna sosu olarak kullanmak amacıyla alıyorlar." dedi.

Dış Ticaret
İtalyan spagettisinin sosu kurutulmuş Türk domatesinden
10/22/2021
Doğu Karadeniz'den 9 ayda 1 milyar 60 milyon dolarlık ihracat

Doğu Karadeniz'deki 4 ilden, bu yılın ocak-eylül döneminde gerçekleştirilen ihracat, 1 milyar 60 milyon dolara ulaştı.

Dış Ticaret
Doğu Karadeniz'den 9 ayda 1 milyar 60 milyon dolarlık ihracat
08/02/2021
İtalya'da Kovid-19 kaynaklı ölümlerin yüzde 99'unu aşılaması tamamlanmayanlar oluşturuyor

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1 Şubat - 21 Temmuz'da kaydedilen ölümlerin, yaklaşık yüzde 99'unu aşılaması tamamlanmamış kişilerin oluşturduğu belirtildi.

Güncel
İtalya'da Kovid-19 kaynaklı ölümlerin yüzde 99'unu aşılaması tamamlanmayanlar oluşturuyor

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

ROMA BÜYÜKELÇİLİĞİ Selman TOKPUNAR Ticaret Müşaviri Ambasciata di Turchia Ufficio Commerciale Viale Pasteur 77/8, 00144 EUR, ROMA / ITALY
roma@ticaret.gov.tr
00 39 06 592 51 1700 39 06 592 23 34
(IP Tel) 0 312 204 80 86
(Fax) 00 39 06 591 79 84
ROMA BÜYÜKELÇİLİĞİ Malik BELHAN Ticaret Müşaviri Ambasciata di Turchia Ufficio Commerciale Viale Pasteur 77/8, 00144 EUR, ROMA / ITALY
roma@ticaret.gov.tr
00 39 06 592 23 3400 39 06 592 51 17
(IP Tel) 0 312 204 80 86
(Fax) 00 39 06 591 79 84
MİLANO BAŞKONSOLOSLUĞU Ahmet Erkan ÇETİNKAYIŞ Ticaret Ataşesi Turkish Consulate General Office of the Commercial Attache Via Antonio Canova, 36 - 20145 MILANO / ITALIA
milano@ticaret.gov.tr
00 39 02 33601241
(IP Tel) 0 312 204 80 05
(Fax) 00 39 02 3311497
MİLANO BAŞKONSOLOSLUĞU Ozan Murat ERGAN Ticaret Ataşesi Turkish Consulate General Office of the Commercial Attache Via Antonio Canova, 36 - 20145 MILANO / ITALIA
milano@ticaret.gov.tr
00 39 02 33601241
(IP Tel) 0 312 204 80 05
(Fax) 00 39 02 3311497
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot