Japonya

Japonya

En büyük ithalatçı 2023
En büyük ithalatçı 2023
Çin Halk Cumhuriyeti 504.17Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2023
En büyük ihracatçı 2023
ABD 435.39Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
116.73 Milyar $
2019
5.83 Milyar $
2023
Türkiye’nin ihracatı
16.09 Milyar $
2019
860.18 Milyon $
2023

Genel Görünüm

Japonya, dünyanın 3. büyük ekonomisi olan, oldukça gelişmiş ve istikrarlı bir serbest piyasa ekonomisine sahiptir. Yeni ürün ve hizmetleri erken benimseyen büyük, zengin ve yüksek eğitimli bir tüketici pazarına sahiptir. Dünya Bankası “İş Yapma Kolaylığı” endeksinde 29. sıradadır.

Japonya, Asya'nın Pasifik kıyısı boyunca uzanan 6.852 adadan oluşan bir ada ülkesidir. Resmi dil Japonca birçok lehçeye ayrılmıştır, en yaygın konuşulan lehçe başkentte konuşulan Tokyo lehçesidir. Ulusal para birimi Japon Yeni’dir (JPY). Japonya, parlamentonun devletin en üst organı ve hükümetin parlamentoya karşı sorumlu olduğu temsili demokrasi ile yönetilmektedir.

125,5 milyon nüfusu ile Japonya, dünyanın 9. en kalabalık ülkesidir. Yaşlı nüfus oranının en yüksek ülke olduğu Japonya’da 65 yaş ve üstü kesimin tüm nüfusa oranı %29’dur. 2021 yılında %62,6 olan işgücüne katılım oranının yaşlı nüfusun etkisiyle 2050 yılı itibariyle %53,1’e düşeceği tahmin edilmektedir. Japonya’daki %2,8’lik işsizlik oranı, dünya ve Asya ortalamasının oldukça altındadır. 2019 yılı itibariyle işgücünün %72,6’sı hizmetler sektöründe ve %24’ü sanayide istihdam edilmektedir. Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, Japonya’nın 2021 yılı GSYH büyüklüğü cari fiyatlarla 4,94 trilyon dolardır. 2021 yılında yıllık reel olarak %1,6 oranında büyüyen Japonya ekonomisinin, 2022 yılında %2,4 oranında büyüyeceği öngörülmektedir.

Ekonomist İstihbarat Birimi (EIU) tahminleri uyarınca Japonya’da ekonomik büyüme 2022 yılında hızlanacak, ancak Ukrayna'daki savaşın, özellikle yüksek küresel enerji fiyatları yoluyla etkisi, hane halkı tüketimindeki ve iş yatırımlarındaki toparlanmayı sınırlayacaktır. Japon Yeni’nin, 2022-23'te, iki ekonomideki farklı para politikası ayarlarının bir sonucu olarak genişleyen faiz oranı farklılıkları nedeniyle ABD doları karşısında değer kaybı baskısı altında kalacağı öngörülmektedir. Demografik yaşlanma ve durgun iç talep, uzun vadeli büyümeyi kısıtlayan başlıca faktörler olmaya devam edecektir.

Birleşmiş Milletler (UN) Comtrade verilerine göre, Japonya 2021 yılında toplam 757 milyar dolarlık ihracat ve 772,2 milyar dolarlık ithalat yapmıştır. En yakın ticari ilişkilerini Çin, ABD ve Güney Kore ile kurmuştur. Türkiye, 2021 yılında Japonya’ya 521,7 milyon dolarlık ihracat yaparken Japonya’dan 4,3 milyar dolarlık ithalat yapmıştır. 2021 yılında 4,9 milyar doları aşan ikili ticaret büyüklüğü ile Japonya, Türkiye’nin 24. büyük ticari ortağı konumundadır..

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2022
4 / 5
Lojistik performansı-2022
3 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2022
5.06%
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2023
2.25 Trilyon $
Bir iş kurmak için gereken süre-2022
11.2 gün
Enflasyon (yıllık)-2022
2.5%
Gayri safi yurtiçi hasıla-2022
4.23 Trilyon $
GSYİH büyüme (yıllık)-2022
1.03%-2022
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2022
48.47 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2022
18.74%
Mal ihracatı-2023
2.15 Trilyon $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2022
11.69%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2022
10.94 Bin
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2022
22.20 Milyon
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2022
0.95%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2022
28.8%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2022
69.89%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2022
18.2%
Toplam Nüfus-2022
125.12 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2022
1.12%
Mal ticareti (% GSYİH)-2022
38.86%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2022
131.5
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2022
2.0 gün
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2022
3.0 gün
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20192020202120222023

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20192020202120222023
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Sektörler ve Fırsatlar

Dünyaca ünlü birçok teknoloji şirketine ev sahipliği yapan Japonya, teknolojideki gelişmişliğini tüketici elektroniği, otomotiv, yarı iletkenler, optik fiberler, elektrik elektronik, biyokimya gibi birçok alana başarıyla uygulamaktadır. Japonya dünyanın en büyük elektronik ürünler endüstrisine sahiptir, dünyanın en büyük üçüncü otomobil üreticisidir ve dünyanın en yenilikçi ülkeleri arasında yer almaktadır. Hizmetler alanında finans ile öne çıkan Japonya’da, Tokyo Menkul Kıymetler Borsası, piyasa değeri açısından, New York Borsası ve NASDAQ’ın ardından dünyanın üçüncü büyük borsasıdır.

Türkiye’nin Japonya’ya en fazla ihracat yaptığı sektörler balıklar ve kabuklu hayvanlar, tahıllar, meyve ve kuruyemiş, otomotiv, demir çelik ve sebze ve bitki preparatlarıdır. Otomotiv ve demir çelik haricinde gıda alanına yönelen ihracatımızda son 5 yılda yıllık ortalama %14 büyüme ile meyve ve kuruyemişler en çok artış gösteren sektördür. Otomotiv sektörü ise son 5 yılda yıllık ortalama %9 ile en çok daralma gösteren sektördür.

Japonya, modern endüstrisi için gerekli olan demir, bakır ve alüminyum gibi maden cevherlerinde dışarıya bağımlıdır. Türkiye’den tedarikini yaptığı maden cevherleri ve demir çelik, Japonya’ya ihracatımızda ilk 10’da yer alan ve son 5 yılda sırasıyla yıllık ortalama %27 ve %3 büyüme gösteren ürün gruplarıdır. Japonya için devamlı bir talep oluşturan bu gruplar, Japonya’ya ihracatımızı artırmada potansiyel taşımaktadır.

Buna ek olarak, önümüzdeki dönemde Japonya ithalatında özellikle yaşlı nüfusun kullanabileceği ürünlerin önem kazanacağı ve pazarın başlıca alıcı kesiminde bulunacak olan bu demografik segmentin ihtiyaçları çerçevesinde şekilleneceği düşünülmektedir. Türkiye’nin bu alanda doğabilecek ihtiyaçlara karşı hazırlıklı olması ve potansiyel ihracat olanaklarına karşı atik davranması faydalı olacaktır.

Türkiye’nin Japonya’dan en fazla ithalat yaptığı sektörler makine ve mekanik parçalar, elektrikli cihazlar, otomotiv, optik ve foto grafik aletler ve demir çeliktir. En fazla ithalat yaptığımız bu sektörler, Japonya’nın teknolojik gelişmişliği ile öne çıkan ve Japonların en çok ihracat yaptığı sektörlerdir. Bu sektörler arasından, son 5 yılda yıllık ortalama %34 büyüme ile demir çelik ürünleri en çok artışı gösteren sektördür. En fazla ithalat yaptığımız makineler ve mekanik parçalar sektörü ise yıllık ortalama -%4, otomotiv sektörü %6 daralma ile en çok düşüş gösteren sektörlerdir.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri

Japonya çoğunlukla kendine özgü standartları bulunmakta olup, denkliğini kabul etmiş uluslararası standartları da uygulayan bir ülkedir. Dolayısıyla ürünlere göre diğer ülkelerde karşılaşılmayan test veya standartlar talep edilebilmektedir. Dolayısıyla yürürlükteki teknik düzenleme ve standartlar AB standartlarından farklılık gösterebilmektedir.

Japonya’nın düzenleme ve uygulamaları şeffatır. Yürüklükteki teknik düzenleme ve koşullar ile ilgili olarak www.custom.co.jp internet sitesinden bilgi alınabilir.

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

Gümrük otoritesine ibraz edilmesi gereken belgeler şunlardır:
- Fatura
- Konşimento
- Ürün orijin belgesi
- Navlun kargo ve sigorta belgeleri
- Ürünlere göre gerekli diğer belge ve sertifikalar

Zorunlu Belgelenmeye Tabi Ürünler

İhracatta zorunlu belgelendirmeye tabi olan ürünlerin listesi bulunmamaktadır. 

Diğer ülke belgelerinin kabulü

Ülkeler arası yapılan müzakere ve anlaşmalara bağlı olmakla birlikte genel olarak diğer ülkeler tarafindan verilen belgeler kabul edilmektedir.

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar

Japonya’ya ithal edilen ürünler ithalat aşamasında veya ithalat süreci başlamadan da yerinde denetlenebilmektedir. Bakanlıklar ve kendi sorumluluklarına giren ürün gruplarında denetim yapmaktadırlar. Hayvansal ürünlerde Sağlık Bakanlığı, tarım ürünlerde Tarım ve Ormancılık Bakanlığı, sanayi ürünlerinde METI denetim ve inceleme yapmaktadır. 
METI-Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (Ministry of Economy, Trade and Industry): https://www.meti.go.jp/english/ 

Ürünlere göre değişmekle birlikte tarım ve gıda ürünlerinde fiziki kontroller sıkı bir şekilde yapılmaktadır.
 

Sevk Öncesi İnceleme

Sevk öncesi inceleme özellikle gıda ürünlerinde bulunmaktadır. Uluslararası belge düzenleme yetkisine sahip olan gözetim şirketleri inceleme yapabilmektedir.
 

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

TOKYO BÜYÜKELÇİLİĞİ Mukaddes Nur YILMAZ Ticaret Başmüşaviri Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Kozuki Capital East Building 5F Kita Aoyama Minato-ku, TOKYO 107- 0061 TOKYO / JAPAN
tokyo@ticaret.gov.tr
00 81 3 3470 672300 81 3 3470 6286
(IP Tel) 0 312 204 81 86(IP Tel) 0 312 204 81 87
(Fax) 00 81 3 3470 6280
TOKYO BÜYÜKELÇİLİĞİ Güzide Zeynep KARAHİSARLI Ticaret Müşaviri Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Kozuki Capital East Building 5F Kita Aoyama Minato-ku, TOKYO 107- 0061 TOKYO / JAPAN
tokyo@ticaret.gov.tr
00 81 3 3470 672300 81 3 3470 6286
(IP Tel) 0 312 204 81 86(IP Tel) 0 312 204 81 87
(Fax) 00 81 3 3470 6280
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot