Kamerun

Kamerun

En büyük ithalatçı 2021
En büyük ithalatçı 2021
Çin Halk Cumhuriyeti 4.74Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2021
En büyük ihracatçı 2021
Çin Halk Cumhuriyeti 4.44Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
1.66 Milyar $
2019
4.65 Milyon $
2023
Türkiye’nin ihracatı
5.01 Milyar $
2019
187.80 Milyon $
2023

Genel Görünüm

Kamerun, 2022 yılında kişi başı 4.35 Bin $ ve toplam 44.34 Milyar $ gayri safi milli hasılaya sahiptir. 2021 yılında toplam 27.86 Milyar $ ithalat ve 17.17 Milyar $ ihracat gerçekleştirmiştir.

En çok ithalat yapılan başlıca ülkeler
Çin Halk Cumhuriyeti 4.74 Milyar $
Fransa 2.49 Milyar $
Hindistan 2.01 Milyar $
Rusya 1.90 Milyar $
Belçika 1.06 Milyar $
En çok ihracat yapılan başlıca ülkeler
Çin Halk Cumhuriyeti 4.44 Milyar $
Hollanda 2.13 Milyar $
Hindistan 1.66 Milyar $
İspanya 1.05 Milyar $
Bangladeş 685.47 Milyon $
Ülkenin en fazla ithal ettiği ürünler
-2 27.86 Milyar $
-2 22.44 Milyar $
-2 26.24 Milyar $
271019 Petrol yağları ve bitümlü minerallerden elde edilen yağlar; ağırlık% 70 veya daha fazla petrol yağı veya bitümlü minerallerden yağ içeren yağlar (hafif yağlar ve preparatlar hariç, biyodizel içeren, ham ve atık yağlar hariç) 491.91 Milyon $
271012 Petrol ve bitümenli yağlardan elde edilen hafif yağlar ve müstahzarları (petrol veya bitümenli yağ oranı >=%70) 360.58 Milyon $
Ülkenin en fazla ihraç ettiği ürünler
-2 17.17 Milyar $
-2 12.61 Milyar $
-2 16.30 Milyar $
270900 Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar) 1.55 Milyar $
180100 Kakao dane ve kırıkları (ham/kavrulmuş, bütün/kırık) 420.45 Milyon $
Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2022
0 / 5
Lojistik performansı-2022
2 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2022
-3.73%
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2021
27.86 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre-2022
13.5 gün
Enflasyon (yıllık)-2022
6.25%
Gayri safi yurtiçi hasıla-2022
44.34 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)-2022
3.54%-2022
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2022
4.35 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2022
20.5%
Mal ihracatı-2021
17.17 Milyar $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2022
3.03%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2022
0.03
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2022
366.66 Bin
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2022
16.98%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2022
25.48%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2022
50.41%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2022
19.41%
Toplam Nüfus-2022
27.91 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2022
2%
Mal ticareti (% GSYİH)-2022
30.9%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2022
623.76
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2022
5.0 gün
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2022
6.0 gün
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20172018201920202021

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20172018201920202021
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri

Ülkede normlara uygunluk denetimi 2009 yılında kurulan Kamerun Norm ve Kalite Ajansı (ANOR- l’Agence de Norme et de la Qualité) tarafından yapılmaktadır.

- Kamerun Normlar ve Kalite Kurumu: http://www.anorcameroun.info/ 
- Sevk öncesi muayenede yetkili uluslararası firma: http://www.sgs.com.tr/
- CEMAC bölgesi Gümrük İdaresi: http://www.sydonia.cemac.int/harmonisation/tarif.html 

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri

Kamerun Norm ve Kalite Ajansı (ANOR- l’Agence de Norme et de la Qualité) tarafından yapılan denetimler 1996 tarihli kanun (96-11, 5/8/1996) çerçevesinde yürütülmektedir. Ülkede 400 civarında standart mevcuttur. Standartlar ve ilgili mevzuat konusunda anılan kurumun internet sitesinden bilgi alınması mümkündür. (http://www.anorcameroun.info)

Etiketleme gıda ürünleri için ülkede üretilen veya ithal ürün farkı gözetilmeksizin zorunlu olup nihai tüketim ambalajının üzerinde Fransızca ve İngilizce (ülkenin iki resim dili) olarak nihai kullanım tarihi, ürünün adı, üretici bilgisi, üretim tarihi ve mevzuata uygunluk belge numarası konusunda açıklama bulunması zorunludur.

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

İhracat Dökümanları :
- Yükleme Faturası
- Yük Bırakma Talimatı 
- Menşe Şehadetnamesi
- Fatura
- Gümrük İhracat Deklarasyonu 
- Elektronik Yük Takip Notu
- Foreign Exchange Document (Engagement de Change) 
- Yükleme Listesi
- Ödeme Belgesi
- Teknik Standarta Uygunluk/Sağlık Sertifikası (SGS) 
- Terminal Teslim Belgeleri

İthalat Dökümanları :
- Yükleme Faturası
- Yük Bırakma Talimatı 
- Fatura
- Gümrük İthalat Deklarasyonu 
- Elektronik Yük Takip Notu
- Foreign Exchange Document (Engagement de Change) 
- Sigorta Faturası
- Yükleme Listesi
- Yükleme Öncesi Denetim Temiz Belgesi 
- Vergi Sertifikası
- Teknik Standarta Uygunluk/Sağlık Sertifikası (SGS) 
- Terminal Teslim Belgeleri

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar

Kamerun’a yapılan CEMAC bölgesi kaynaklı olanlar dahil 3.050 Avro (2 milyon FCFA) üzeri tüm ithalat sevk öncesi  muayene uygulamasına tabidir. Söz konusu denetim 1988 yılından itibaren Societe General de Surveillance (SGS) firması tarafından icra edilmekte olup 2001 yılında DTÖ’ye gerekli bildirim yapılmıştır. SGS tarafından kalite, miktar ve değer kontrolleri yapılmaktadır. Bu hizmet karşılığı olarak FOB bedelin %0,95 tutarında (asgari olarak 110 bin FCFA) bir bedel alınmaktadır.

Ülkenin anıl firma ile yapmış olduğu bir nevi imtiyaz sözleşmesi gereği uyguladığı denetim dışında Ağustos 2016’da  başlatılan yeni bir sevk öncesi muayene uygulaması bulunmaktadır. kısaca PECAE (Le Programme d’Evaluation de la Comformité avant Embarquement des marchandises importées en République du Cameroun) olarak adlandırılan sevk öncesi muayene uygulaması hakkında Kamerun Standart ve Kalite Kurumu’nun resmi internet sitesi üzerinden, http://www.anorcameroun.info/pecae/ linkinden detaylı bilgi alınması mümkündür.

Uluslararası denetim şirketi SGS yanında, yine uluslararası bir kuruluş olan ve Ülkemizde de şubesi bulunan INTERTEK) firmasınca da yürütülen söz konusu işlemlere tabi olacak bütün ürünlerin listesine de yine http://www.anorcameroun.info/documents/produits-pecae.pdf linkinden ulaşılabilmektedir.

Sevk Öncesi İnceleme

Sevk öncesi muayeneye ilişkin olarak üç farklı yöntem tespit edilmiş olup sürekli Kamerun’a mal sevkiyatında bulunan firmalar için basitleştirilmiş bir yöntem söz konusu olmaktadır. Sevk öncesi uygulamasını özetleyen SGS firmasınca İngilizce dilinde olarak hazırlanmıştır.
 

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

YAOUNDE BÜYÜKELÇİLİĞİ İbrahim Tuna ÖZEL Ticaret Müşavir Yardımcısı Ambassade de Turquie Bureau du Conseiller Commercial Boulevard de l'URSS 1782 B.P.35155 Bastos - YAOUNDE / CAMEROUN
yaounde@ticaret.gov.tr
00 237 22 21 80 23
(IP Tel) 0 312 204 27 76
(Fax) B.E. 00 237 22 20 67 78
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot