Kanada

Kanada

En büyük ithalatçı 2023
En büyük ithalatçı 2023
ABD 831.12Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2023
En büyük ihracatçı 2023
ABD 1.31Trilyon
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
52.21 Milyar $
2019
3.91 Milyar $
2023
Türkiye’nin ihracatı
31.55 Milyar $
2019
2.48 Milyar $
2023

Genel Görünüm

Dünyanın 9. büyük ekonomisi olan Kanada, yüzölçümü olarak dünyanın en büyük 2. ülkesidir. Kanada, kurucu üyesi olduğu Dünya Bankası’nın “İş Yapma Kolaylığı” endeksinde 23. sırada yer almaktadır.

Ülkenin dış ticaret politikasına üç önemli anlaşma yön vermektedir: Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA veya USMCA), Kapsamlı Ekonomik ve Ticaret Anlaşması (CETA) ve Kapsamlı ve İlerici Trans-Pasifik Ortaklık Anlaşması (CPTPP). Özellikle ABD ile ekonomik ve ticari ilişkileri, ülke ekonomisi için ciddi önem taşımaktadır. NAFTA’yla birlikte Kanada-ABD ikili ticaret hacmi, ABD-Çin ticaretinden sonra dünyada en büyük ikili ticaret miktarına ulaşmıştır. Kanada ile Avrupa Birliği arasındaki mal ticaretinin %98’inde gümrük vergilerini karşılıklı olarak kaldıran Kapsamlı Ekonomik ve Ticaret Anlaşması-CETA, 7 (yedi) yıl süren müzakerelerin ardından, 21 Eylül 2017 tarihinde yürürlüğe girmiş, ancak AB ülkelerinin yarısı iç onay sürecini henüz tamamlamamıştır.

Kanada genel itibariyle liberal bir dış ticaret rejimine sahiptir. Döviz kısıtlamaları söz konusu değildir. Tarım ürünleri, demir-çelik mamulleri, silahlar ve mühimmat, hazır giyim ve tekstil, ilaçlar ve tıbbi cihazlar gibi belirli mal gruplarının ithalatında kota, izin vb. alınması talep edilebilmektedir.

Kanada’nın, 38,2 milyonluk nüfusu içerisinde işgücüne katılım oranı %64,9, işsizlik oranı ise %7,4’tür. Resmi para birimi Kanada Doları (CAD) olan ülkenin 2021 yılı GSYH büyüklüğü cari fiyatlarla 1,99 trilyon dolardır. Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre 2021 yılında yıllık reel olarak %4,6 oranında büyüyen Kanada ekonomisinin, 2022 yılında %3,9 oranında büyüyeceği öngörülmektedir.

Ekonomist İstihbarat Birimi (EIU) verilerine göre Kanada’da reel GSYH’nin, bastırılmış hane halkı talebinin serbest bırakılmasıyla desteklenen diğer G7 ülkeleri ile uyumlu olarak, 2022'de koronavirüs öncesi (2019) seviyelere döneceği beklenmektedir. Küresel emtia fiyatlarındaki artış 2022’de Kanada’da enflasyonu yukarı çekmesi, ancak bunun büyüme üzerindeki olumsuz etkisinin, yükselen küresel petrol fiyatlarının olumlu etkisiyle telafi edileceği öngörülmektedir.

Birleşmiş Milletler (UN) Comtrade verilerine göre, Kanada 2021 yılında toplam 485,7 milyar dolarlık ihracat ve 480,1 milyar dolarlık ithalat yapmıştır. En yakın ticari ilişkilerini ABD ve Çin ile kurarken, 2019 yılında en fazla ithalatı 234 milyar dolar ile ABD’den yapmıştır. Türkiye, 2021 yılında Kanada’ya 1,68 milyar dolarlık ihracat yaparken Kanada’dan 1 milyar dolarlık ithalat yapmıştır. 2021 yılındaki 2,7 milyar dolarlık ikili ticaret büyüklüğümüz ile Kanada, Türkiye’nin 39. büyük ticari ortağı konumundadır.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2022
4 / 5
Lojistik performansı-2022
4 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2022
7.25%
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2023
1.67 Trilyon $
Bir iş kurmak için gereken süre-2022
1.5 gün
Enflasyon (yıllık)-2022
6.8%
Gayri safi yurtiçi hasıla-2022
2.13 Trilyon $
GSYİH büyüme (yıllık)-2022
3.4%-2022
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2022
57.82 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2022
33.54%
Mal ihracatı-2023
1.69 Trilyon $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2022
2.59%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2022
3.24 Bin
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2022
7.16 Milyon
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2022
1.7%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2022
24.08%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2022
67.67%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2022
33.72%
Toplam Nüfus-2022
38.92 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2022
2.51%
Mal ticareti (% GSYİH)-2022
55.19%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2022
1.3
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2022
4.0 gün
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2022
5.0 gün
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20192020202120222023

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20192020202120222023
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Sektörler ve Fırsatlar

Türkiye’nin Kanada’ya ihracatı son 5 yıl içerisinde yıllık ortalama %10 artmıştır. İhracatımızın en yüksek olduğu sektör, son 5 yıllık dönemde yıllık ortalama %26 büyüme kaydederek 541 milyon dolar ihracat büyüklüğüne ulaşan demir-çelik olmuştur. İhracat büyüklüğünün en yüksek olduğu ikinci sektör ise, son 5 yıldaki yıllık ortalama %6’lık büyüme ile ihracat büyüklüğü yaklaşık 102,2 milyon dolar olan makine ve mekanik parçalar olmuştur. Meyveler ve kuruyemiş en çok ihracatını yaptığımız üçüncü sektör olmakla beraber son 5 yıl içerisinde yıllık ortalama %5 daralmaya rağmen,  86,2 milyon dolar ihracat büyüklüğüne ulaşmıştır.

Tarım ve gıda ürünlerinde önemli bir üretici konumundaki Kanada, özellikle daha sıcak iklimlerde yetişen ürünlere yönelik talebin karşılanması amacıyla düzenli olarak ithalat yapmaktadır. Kanada’nın önde gelen sanayi sektörleri; otomotiv ve yedek parça, telekomünikasyon, uçak ve helikopter sanayii, elektrikli ve elektronik cihazlar, kimyasallar ve metal ürünleridir. Başta otomotiv olmak üzere ülkedeki pek çok sanayi kolu, ABD üretimi ile entegre halde faaliyet göstermektedir. Ülkedeki imalat sanayiinin önemli bir kısmı ABD firmalarının Kanada şubeleri tarafından yürütülmektedir. ABD pazarına bu bağımlılık hali, Kanadalı üreticileri ABD pazarındaki ekonomik ve kurla ilgili dalgalanmalara karşı oldukça duyarlı hale getirmiştir. Ülkenin sanayi sektörleri aynı zamanda başta Çin ve diğer Asya ülkeleri olmak üzere düşük üretim maliyetli ülkelerden kaynaklanan rekabetten olumsuz etkilenmektedir. Kanada’nın önemli bir eyaleti olan Quebec, uzay ve havacılık sektöründe ABD’nin Seattle ve Fransa’nın Tolouse şehirleriyle birlikte dünyanın en önemli merkezlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Türkiye’nin Kanada’dan yaptığı ithalat son 5 yıl içerisinde yıllık ortalama %13 daralmıştır. Türkiye’nin Kanada’dan en çok ithalat yaptığı sektör 292 milyon dolar değerinde sebzeler ve sebze kökleridir. Ülkemize en çok ithal edilen diğer ürünler ise makine ve mekanik parçalar, mineral yağlar ve yakıtlar, tahıllar ve mısır gevreği ve demir-çelik olmuştur.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri

Enerji tüketen ürünler, silahlar, patlayıcılar, kozmetik ürünler, gübreler ve taşıt araçları gibi belirli ürün gruplarının Kanada’ya ithalatında spesifik düzenlemeler bulunmaktadır. Özel olarak denetime tabi ürün listesinin tamamı ve Kanada Sınır Hizmetleri İdaresi (CBSA) ile birlikte bu ürünlerin denetimi ile yetkili kurumlara ulaşabilmek için gerekli internet sitelerinin listesi aşağıda belirtilmektedir.


- Alkol Ürünleri: Bölgesel otoriteler
- Otomobiller: Transport Canada ve Importation of Vehicles sitelerinin ziyaret edilmesi tavsiye edilir.
- Kontrollü İthalat: Export and Import Controls sitesi ziyaret edilebilir veya 613-944-1265 ve 1-877-808-8838 numaralar aranabilir. Bu kontroller Export and Import Permits Act (EIPA) kanununa uygun yapılır. Kanuna ilişkin bilgi için, Export and Import Permits Act (Importations) sitesi ziyaret edilebilir. (Örn: Tarım ürünleri, çelik ürünleri, tekstil ile silahlar ve mühimmat)
- Beşeri ilaçlar: Health Product and Food Branch Inspectorate sitesinden bilgi temin edilebilir.
- Nesli tükenmekte olan hayvan ve bitkiler: The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES); ve Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) siteleri incelenebilir.
- Enerji kullanan ürünler: Kanada enerji verimliliği yönetmelikleri için, Kanada Tabii Kaynakları (Natural Resources Canada), Office of Energy Efficiency ve Importation of Energy-Using Products sitelerden bilgi alınabilir.
- Patlayıcılar: Patlayıcılar için yine Kanada Tabii Kaynakları Explosives Regulatory Division (ERD) ve Administration of  the Explosives Act and Regulations siteleri ziyaret edilebilir.
- Ateşli silahlar ve aletler: Importing and Exporting Firearms, Weapons, and Devices sitesi ziyaret edilebilir.
- Gıda, tarımsal ürünler, hayvanlar, hayvansal ürünler ve bitkiler: Canadian Food Inspection Agency (CFIA); ve Consult the Automated Import Reference System (AIRS) siteleri ziyaret edilebilir. 
- Tehlikeli maddeler: Consumer Product Safety ve Administration of the Hazardous Products Act and Regulations sitelerinden bilgi alınabilir.
- Etiketleme yükümlülükleri: Birçok devlet kurumu bu konudan sorumlu olabilmekte olup, Competition Bureau, Canadian Food Inspection Agency or Health Canada, siteleri ziyaret edilebilir.
- İşaretleme yükümlülükleri: Ülkeye ithal edilen ürünlerde ülke menşeinin açık bir şekilde işaretlendiğinden emin olunmalıdır. Konu hakkında daha fazla bilgiye Marking of Imported Goods sitesinden ulaşılabilir.
- Ozon tabakasını incelten maddeler: Bu ürünlerin ticareti için Environment Canada ve Requirements Concerning the Importation and Exportation of Ozone-Depleting Substances and Products siteleri ziyarte edilebileceği gibi 819-997-2800 veya 1-800-668-6767 numaralar aranabilir.
- Değerli metaller, mücevher (işaretleme): Competition Bureau sitesinden bilgi temin edilebilir veya 1-800-348-5358 numara aranabilir.
- Kanada Atom Enerjisi Kurumu kontrolü altındaki maddeler: Atomic Energy of Canada Limited sitesinden ilgili otoritelerle bağlantıya geçilebilir.
- Lastikler (yeni ve kullanılmış): Transport Canada ve Importation of Tires sitelerinden bilgi alınabilir.
- Tütün ve tütün ürünleri: Bölgesel otoriteler
Ayrıca tüm bölgesel yönetim ve Kanada kuruluşlarının internet sitelerine https://www.canada.ca/en/government/dept.html adresinden ulaşılabilir.
Yukarıda bahse konu düzenlenmiş ürünler dışında kalan tüketim malları, 20 Haziran 2011’de yürürlüğe giren Tüketim Mallarının Güvenliği Yasası (Canadian Consumer Product Safety Act – CCPSA) ile Kanada Sağlık Bakanlığı tarafınca düzenlenmektedir.

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar

Kanada ulusal standartlar sisteminde yer alan kurumlar aşağıda sıralanmıştır. 


- Kanada Standart Konseyi (Standard Council of Canada (SCC)): www.scc.ca 
- The Bureau de normalisation du Québec (BNQ): www.bnq.qc.ca
- Kanada Genel Standartlar Kurulu (Canadian General Standards Board (CGSB)): www.pwgsc.gc.ca/cgsb 
- Canadian Standards Association (CSA): www.csa.ca
- Underwriters’ Laboratories of Canada (ULC): www.ulc.ca 
- Kanada Sanayi (Industry Canada): www.ic.gc.ca
- Measurement Canada: http://strategis.ic.gc.ca/epic/internet/inmc-mc.nsf/en/Home 
- Telecommunications Standards Advisory Council of Canada (TSACC)
- National Research Council Canada: www.nrc-cnrc.gc.ca
- Institute for National Measurement Standards
- National Institute for Nanotechnology (NINT)
- Standart Council of Canada (SCC), söz konusu ulusal sistemi gözetmekle yükümlü olan federal bir kamu kuruluşudur. SCC, Kanada’daki tüm standardizasyon, test, muayene ve belgelendirme ile ilgili 250’den fazla kurumu akredite etmekte ve düzenli olarak bunların kriter ve prosedürlere uygunluğunu denetlemektedir.
SCC’nin yapısı ve organizasyon şeması incelendiğinde; kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren; federal, eyalet, bölge ve tüketici temsilcilerini kapsayan ve federal hükümetin atamasıyla göreve gelen 13 üyeli bir konseyden oluştuğu anlaşılmaktadır. Konsey, Kanada Sanayi Bakanlığı aracılığı ile parlamentoya bağlıdır. SCC teşkilatı içinde Konseyden bağımsız olarak; daimi komite, istişare komite ve yönetim kurulu bulunmaktadır (http://www.scc.ca/en/about-scc/governance).
SCC çatısı altında akredite edilmiş olan; standart geliştirme, muayene, laboratuvar, yönetim sistemleri, personel belgelendirme, ve ürün, usul ve hizmet belgelendirmelerine ilişkin kurum ve kuruluşlara ait detaylı bilgilere SCC web sayfası aracılığı ile ulaşılabilmektedir (https://www.scc.ca/en/accreditation).
SCC tarafından akredite edilmiş sertifikalandırma kuruluşlarına ve yine söz konusu kuruluşların faaliyet alanına giren ürün, usul ve hizmet gruplarının yer aldığı belgelendirme listelerine aşağıdaki link aracılığı ile ulaşılabilmektedir. (https://www.scc.ca/en/accreditation/product-process-and-service-certification/directory-of-accredited-clients).
Kanada’nın ulusal standart sistemi, SCC aracılığı ile ISO, IEC, IAF ve ILAC gibi uluslararası örgütlere üyeliği bulunmaktadır. Ayrıca, SCC tarafından akredite edilen 4’ü Kanadalı toplam 6 standart geliştirme kurumu, global standartların şekillendirilmesi kapsamında ve uzmanlıkları doğrultusunda uluslararası komitelerde yer almaktadır.

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

OTTAVA BÜYÜKELÇİLİĞİ Mehmet Hakan AKGÜN Ticaret Başmüşaviri Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor 197 Wurtemburg St OTTAWA On K1N 8L9 OTTAWA / CANADA
ottava@ticaret.gov.tr
00 1 613 / 789 20 90
(IP Tel) 0 312 204 81 48
(Fax) 00 1 613 / 789 23 06
TORONTO BAŞKONSOLOSLUĞU Mehmet EKİZOĞLU Ticaret Ataşesi Turkish Consulate General Office of the Commercial Attache 9 Lower Spadina Avenue, Suite 201 TORONTO/ONTARIO M5V 2Z2 / CANADA
toronto@ticaret.gov.tr
00 1 416 598 03 03
(IP Tel) 0 312 204 82 48
(Fax) 00 1 416 598 78 87
TORONTO BAŞKONSOLOSLUĞU Ahmet Necati KARIŞMAN Ticaret Ataşesi Turkish Consulate General Office of the Commercial Attache 9 Lower Spadina Avenue, Suite 201 TORONTO/ONTARIO M5V 2Z2 / CANADA
toronto@ticaret.gov.tr
00 1 416 598 03 03
(IP Tel) 0 312 204 82 48
(Fax) 00 1 416 598 78 87
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot