Karadağ

Karadağ

En büyük ithalatçı 2021
En büyük ithalatçı 2021
Sırbistan 591.58Milyon
Dolar
En büyük ihracatçı 2021
En büyük ihracatçı 2021
Sırbistan 126.85Milyon
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
14.33 Milyon $
2018
0 $
2022
Türkiye’nin ihracatı
80.36 Milyon $
2018
0 $
2022

Genel Görünüm

Karadağ, 2022 yılında kişi başı 27.53 Bin $ ve toplam 6.09 Milyar $ gayri safi milli hasılaya sahiptir. 2021 yılında toplam 2.94 Milyar $ ithalat ve 515.91 Milyon $ ihracat gerçekleştirmiştir.

En çok ithalat yapılan başlıca ülkeler
Sırbistan 591.58 Milyon $
Çin Halk Cumhuriyeti 289.70 Milyon $
Almanya 272.66 Milyon $
İtalya 183.65 Milyon $
Yunanistan 174.32 Milyon $
En çok ihracat yapılan başlıca ülkeler
Sırbistan 126.85 Milyon $
İsviçre 59.47 Milyon $
Bosna Hersek 39.49 Milyon $
İtalya 29.91 Milyon $
Türkiye 28.60 Milyon $
Ülkenin en fazla ithal ettiği ürünler
271019 Petrol yağları ve bitümlü minerallerden elde edilen yağlar; ağırlık% 70 veya daha fazla petrol yağı veya bitümlü minerallerden yağ içeren yağlar (hafif yağlar ve preparatlar hariç, biyodizel içeren, ham ve atık yağlar hariç) 188.21 Milyon $
300490 Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan diğer ilaçlar 90.46 Milyon $
271600 Elektrik enerjisi 83.27 Milyon $
870332 Araçlar; sadece kompresyon-ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motor (dizel veya yarı dizel), silindir kapasitesi 1500cc'den faza 2500cc'den az 54.09 Milyon $
210690 Başka bir yerde belirtilmemiş veya dahil olmayan gıda preparatları; süt yağı, sakaroz, izoglukoz, glikoz veya nişasta içermeyen veya ağırlığa göre %1,5'den daha az süt yağı, %5'den daha az sakaroz veya izoglukoz, %5'den daha az glikoz veya nişasta içermeyen gıdalar 35.68 Milyon $
Ülkenin en fazla ihraç ettiği ürünler
271600 Elektrik enerjisi 75.87 Milyon $
760110 İşlenmemiş alaşımsız aluminyum 50.18 Milyon $
760120 İşlenmemiş aluminyum alaşımları 45.62 Milyon $
300490 Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan diğer ilaçlar 26.88 Milyon $
440712 Göknar (Abies spp.) ve ladin (Picea spp.) ağaçlarından kereste; kalınlık>6 mm 26.10 Milyon $
Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2022
3 / 5
Lojistik performansı-2022
2 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2022
21.28%
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2021
2.94 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre-2022
12.0 gün
Enflasyon (yıllık)-2022
13.04%
Gayri safi yurtiçi hasıla-2022
6.09 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)-2022
6.09%-2022
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2022
27.53 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2022
75.97%
Mal ihracatı-2021
515.91 Milyon $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2022
22.73%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2022
0.03
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2022
15.74 Bin
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2022
6.35%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2022
13.04%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2022
60.7%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2022
52.68%
Toplam Nüfus-2022
616.15 Bin
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2022
14.31%
Mal ticareti (% GSYİH)-2022
72.93%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2022
0.95
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2022
-
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2022
-
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20172018201920202021

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20172018201920202021
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri

  Standartlar

 

- Karadağ Standardizasyon Enstitüsü: www.isme.me 

 

  Teknik Düzenlemeler

 

İlgili Bakanlıklar, farklı gıda dışı ürün gruplarından sorumludur. Ekonomi Bakanlığı, teknik düzenlemeler ile ilgili karar verme çalışmalarını koordine etmektedir. 

 

  Akreditasyon

 

- Karadağ Akreditasyon Kurumu: www.akreditacija.me 

 

  Piyasa Gözetim Denetimi

 

Karadağ’da 20 Ocak 2012 denetimlerden sorumlu Teftiş İşleri İdaresi kurulmuştur. Bu idarenin amacı; denetim kontrolü konusunda daha fazla verimlilik elde etmek, denetimde pozitif-negatif çatışmaları ve yolsuzluğu önlemek, müfettişlerin eğitimini sağlamak ve denetimlerde Bakanlıklar ve diğer kuruluşlar arasında işbirliğini geliştirmektir.

Teftiş İşleri İdaresi (www.uip.gov.me) bünyesindeki birkaç teftiş kurulu farklı ürün grupları üzerinde piyasa denetimini uygulamakta olup (Denetime tabi tutulan ürün gruplarının belirlenmesi ile ilgili Karar (“Karadağ Resmi Gazete”, no.20/15), Piyasa Gözetim ve Denetimi ise (www.ti.gov.me) tehlikeli ürünler hakkında hızlı bilgi alışverişi sistemini de temsil etmektedir.

Diğer yetkili kurumların internet siteleri şunlardır:
- Karadağ Ulaştırma ve Denizcilik Bakanlığı: www.msp.gov.me
- Karadağ İçişleri Bakanlığı: www.mup.gov.me

Teftiş İşleri İdaresi yönetiminde 1 Haziran 2012 tarihinde Bakanlıklar ve diğer kuruluşlardan oluşan 26 denetim birimi kurulmuştur. 12 denetim birimi piyasa gözetiminden sorumludur. Bunlar;

- Teftiş İşleri Müdürlüğü: http://www.uip.gov.me/
- Karadağ Standartları Enstitüsü
- Şans Oyunları Denetimi / Karadağ Teftiş İşleri İdaresi
- Kamu İhalesi Denetimi: http://www.ujn.gov.me
- Elektronik Haberleşme, Posta Aktivite ve Bilgi Toplumu Hizmetleri Denetimi / Bilgi Toplumu ve Telekomünikasyon Bakanlığı: http://www.mid.gov.me
- İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Denetimi / Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: http://www.mrs.gov.me 
- Market, Elektrik, Termo Enerji , Maden , Jeoloji ve Hidrokarbonların Denetimi / Ekonomi Bakanlığı: http://www.mek.gov.me
- Metroloji Denetimi / Metroloji Bürosu: http://www.metrologija.gov.me/
- Turizm , Çevre Koruma Alanı , Kentsel Planlama ve Denetimi / Sürdürülebilir Kalkınma ve Turizm Bakanlığı: 
http://www.mrt.gov.me 
- Çevre Denetimi / Çevre Koruma Ajansı: http://www.epa.org.me/ 
- Sağlık ve Sıhhi Denetim / Sağlık Bakanlığı: http://www.mzdravlja.gov.me/
- Tarımsal Su Yönetimi , Ormancılık , Balıkçılık ve Bitki Koruma Denetimleri / Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı: http://www.minpolj.gov.me/
- Veteriner Kontrol / Veteriner İdaresi: http://www.vet.uprava.gov.me/
- Bitki sağlığı Muayene / Bitki sağlığı İdaresi: http://www.fito.gov.me/uprava

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri

  Standartlar

 

- Standardizasyon hakkında Mevzuat (“Karadağ Resmi Gazete”, no.13/08): www.isme.me 

 

  Teknik Düzenlemeler

 

- Karadağ Ekonomi Bakanlığı: www.mek.gov.me 
Farklı ürün grupları için teknik düzenlemelere ilişkin bilgilere, ilgili Bakanlıkların internet sitesinden ulaşılabilmektedir.
 

  Akreditasyon

 

Akreditasyon hakkında Mevzuat (“Karadağ Resmi Gazete”, no. 54/09): www.akreditacija.me 

 

  Piyasa Gözetim Denetimi

 

Uygunluk Değerlendirmesi ve Teknik Gereklilikler Kanunu (“Karadağ Resmi Gazete” No. 53/11), Genel Ürün Güvenliği Kanunu (“Karadağ Resmi Gazete”, No. 45/14), Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Kanun (“Karadağ Resmi Gazete”, No. 33/14).
- Teftiş İşleri Müdürlüğü: www.uip.gov.me
- Piyasa Teftişi www.ti.gov.me ve diğer sektörel Kanunlar (2 c’de Ürün Güvenliği Denetimi kısmındaki ayrıntılara bakılabilir)

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

Karadağ’a yapılan ihracatta Avrupa Birliği ülkeleri dışındaki ülkelerden daha fazla belge istenmektedir.
İthalat ve ihracat rejiminde bulunulan malların ithalat ve ihracat kontrol listesi (“Karadağ Resmi Gazetesi”, no.22/14) uyarınca belirlenmiştir. Kontrol listesinde bulunmayan mallar, eğer başka Kanuna göre farklı karar belirlenmediyse, serbest ihracat veya ithalat rejimindedir. Kontrol listesinde, ihracat veya ithalat iznine göre ihraç veya ithal edilen mallar “İ” ile işaretlenmişken otomatik izinler “Oİ” ile işaretlenmiştir.
İthal edilecek ürün ile ilgili kontrol listesinde yazılı olan belgelerin tamamının hazır olması ve etiketlemenin (Menşe Ülkesi, İthalatçısı, Üreticisi, Ürün Adı, İçeriği vs.) Karadağca yazılması gerekmektedir.

http://taric.carina.co.me/TariCG/public/Sections.jsp web adresinde ürünün tarife numarası girildiğinde, ilgili ürüne ait gerekli izinler ve belgeler ile ayrıntıları görülebilmektedir.

Zorunlu Belgelenmeye Tabi Ürünler

Dış Ticaret Kanununa göre (“Karadağ Resmi Gazete”, No. 28/04, 37/07), (“Karadağ Resmi Gazete” No. 73/10, 01/14, 14/14, 057/14) malın ithalatı ve ihracatına yönelik Kontrol listesi hakkında Karar kabul edilmiş olup ("Karadağ Resmi Gazete", No. 022/14, 38/15, 29/16, 62/16), izin rejimine tabi tutulan ürün listesi belirlenmiştir. Zorunlu liste, 27/03/2014 tarihli ve 28/04-37/07 sayılı Karadağ Resmi Gazetesinde yayımlanmıştır.
Karadağ Gümrük İdaresi web sayfasında (www.upravacarina.gov.me); Sağlık Kontrolü, Bitki Sağlığı Kontrolü ve Veteriner Kontrolüne tabi tutulan ürünlerin listesi, koruma altına alınan hayvan ve bitki çeşitleri ve onların ürünlerinin listesi, çift kullanımlı malların listesi, radyoaktivite kontrolüne tabi tutulan malların listesi vs. bulunmaktadır. Belirtilen listeler GTIP numarasına göre tablo şeklinde verilmiştir. Aynı zamanda tabloda Sağlık/bitki sağlığı/veteriner belgeleri hangi ürün grupları için lazım olup olmadığı ve hangi şartlar altında belgelerin alınması gerektiği belirtilmiştir.

Diğer ülke belgelerinin kabulü

Yabancı uygunluk değerlendirme kuruluşları tarafından verilen belgeler ve yurtdışında verilen uygunluk işaretleri kabul gören uluslararası anlaşmalara göre düzenlendiği taktirde, Karadağ’da da söz konusu belgeler/ işaretler kabul edilmektedir.
Diğer ülkeler tarafından verilen belgeler uluslararası akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış ise kabul edilmektedir (YUGOINSPEKT, SGS vs.)

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar

Piyasaya sürülmeden önce, ithal edilecek gıda dışı ürünlerin kontrolü gümrük yetkilisi tarafından, Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Kanun uyarınca (“Karadağ Resmi Gazete”, No. 33/14) yapılmaktadır.
Detarjan ve kozmetik ürünlerinin ithalat denetimi Sağlık Teftişi tarafından yapılmaktadır.

İç piyasada bulunan ürünlerin denetiminden sorumlu kurumlar Teftiş İşleri İdaresi, Ulaştırma ve Denizcilik Bakanlığı ve Karadağ İçişleri Bakanlığı’dır.

Denetime tabi tutulan ürün gruplarının belirlenmesi ile ilgili Karar (“Karadağ Resmi Gazete”, no.20/15) ve diğer uygun Kanunlar uyarınca, denetime tabi tutulacak ürün gruplarının listesi oluşturulmuş (düşük voltajlı elektrik ekipmanlar, makinalar, basınç altında olan ekipmanlar, inşaat ürünleri, oyuncaklar, tıbbi ürünleri vs.) ve denetimi yapan müfettişler belirlenmiştir.

Piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin ayrıntılı detaylara Teftiş İşleri İdaresi (www.uip.gov.me) ve Piyasa Teftişi (www.ti.gov.me) internet sitelerinden ulaşılabilmektedir.

İthalat Denetimi

Gümrük bölgesinde fiziki kontroller; organoleptik muayene, ambalaj kontrolü, numune alma ve laboratuvar analizlerini de kapsayan kontrolleri içerirmektedir. Fiziki kontroller risk analizi raporuna göre (belirlenen kriterlere göre riskin olup olmadığı ve ne ölçüde mevcut olduğunu öğrenmek amacıyla yapılan analiz) selektif olarak yapılmaktadır. Gümrük işlemlerinde (ithalat, ihracat, yeniden ihracat) malların kontrol yüzdesi % 4.63 iken Karadağ sınır kapılarını transit (geçiş) olarak kullanan malların kontrol yüzdesi % 1.32’dir. Vergilerin azatılması amacıyla tarife numarası yanlış yazılıp kötüye kullanım riski oldukça yüksek olduğu için, özel kontrol özel tüketim mallarına (excise goods) uygulanmaktadır.

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

PODGORİTSA BÜYÜKELÇİLİĞİ Erdal KARAÖMEROĞLU Ticaret Müşaviri Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Radosava Burica, br.23/81000, PODGORICA / MONTENEGRO
podgorica@ticaret.gov.tr
00 382 20 648 148
(IP Tel) 0 312 204 80 38(IP Tel) 0 312 204 94 10
(Fax) 00 382 20 648 149
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot