Karadağ

Karadağ

En büyük ithalatçı 2018
En büyük ithalatçı 2018
Sırbistan 579.44Milyon
Dolar
En büyük ihracatçı 2018
En büyük ihracatçı 2018
Sırbistan 110.08Milyon
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
8.00 Milyon $
2015
12.91 Milyon $
2019
Türkiye’nin ihracatı
38.30 Milyon $
2015
131.51 Milyon $
2019

Genel Görünüm

Karadağ, 2020 yılında kişi başı 24.12 Bin $ ve toplam 5.54 Milyar $ gayri safi milli hasılaya sahiptir. 2018 yılında toplam 3.00 Milyar $ ithalat ve 465.99 Milyon $ ihracat gerçekleştirmiştir.

En çok ithalat yapılan başlıca ülkeler
Sırbistan 579.44 Milyon $
Çin Halk Cumhuriyeti 302.21 Milyon $
Almanya 276.26 Milyon $
İtalya 223.72 Milyon $
Yunanistan 193.69 Milyon $
En çok ihracat yapılan başlıca ülkeler
Sırbistan 110.08 Milyon $
Macaristan 54.57 Milyon $
Bosna Hersek 36.55 Milyon $
Slovenya 33.31 Milyon $
Polonya 20.74 Milyon $
Ülkenin en fazla ithal ettiği ürünler
271019 Petrol yağları ve bitümlü minerallerden elde edilen yağlar; ağırlık% 70 veya daha fazla petrol yağı veya bitümlü minerallerden yağ içeren yağlar (hafif yağlar ve preparatlar hariç, biyodizel içeren, ham ve atık yağlar hariç) 218.34 Milyon $
870332 Araçlar; sadece kompresyon-ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motor (dizel veya yarı dizel), silindir kapasitesi 1500cc'den faza 2500cc'den az 70.46 Milyon $
300490 Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan diğer ilaçlar 61.28 Milyon $
850231 Rüzgar gücü ile çalışan elektrojen grupları 48.19 Milyon $
271600 Elektrik enerjisi 43.57 Milyon $
Ülkenin en fazla ihraç ettiği ürünler
760110 İşlenmemiş alaşımsız aluminyum 85.11 Milyon $
271600 Elektrik enerjisi 60.78 Milyon $
300490 Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan diğer ilaçlar 24.60 Milyon $
271019 Petrol yağları ve bitümlü minerallerden elde edilen yağlar; ağırlık% 70 veya daha fazla petrol yağı veya bitümlü minerallerden yağ içeren yağlar (hafif yağlar ve preparatlar hariç, biyodizel içeren, ham ve atık yağlar hariç) 18.41 Milyon $
260600 Aluminyum cevherleri ve konsantreleri 17.91 Milyon $
Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu
3 / 5
Lojistik performansı
2 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)
2.43%
Vizesiz Geçiş
VAR
Mal ithalatı 2018
3.00 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre
12.0 gün
Enflasyon (yıllık)
0.36%
Gayri safi yurtiçi hasıla
5.54 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)
4.06%
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)
24.12 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)
64.81%
Mal ihracatı 2018
465.99 Milyon $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)
5.44%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)
0.15
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)
15.74 Bin
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)
6.39%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)
16.13%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)
58.72%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)
43.7%
Toplam Nüfus
622.13 Bin
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)
7.55%
Mal ticareti (% GSYİH)
60.87%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)
0.89
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi
-
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi
-
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20152016201720182019

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20152016201720182019
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

{{countryImportPotentialList[1].gtipNumber}}
{{countryImportPotentialList[0].gtipNumber}}
{{countryImportPotentialList[2].gtipNumber}}
  • {{index + 1}}
    GTİP {{item.gtipNumber}}
    {{item.potential}}/1000
  • {{index + 6}}
    GTİP {{item.gtipNumber}}
    {{item.potential}}/1000

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri

  Standartlar

 

- Karadağ Standardizasyon Enstitüsü: www.isme.me 

 

  Teknik Düzenlemeler

 

İlgili Bakanlıklar, farklı gıda dışı ürün gruplarından sorumludur. Ekonomi Bakanlığı, teknik düzenlemeler ile ilgili karar verme çalışmalarını koordine etmektedir. 

 

  Akreditasyon

 

- Karadağ Akreditasyon Kurumu: www.akreditacija.me 

 

  Piyasa Gözetim Denetimi

 

Karadağ’da 20 Ocak 2012 denetimlerden sorumlu Teftiş İşleri İdaresi kurulmuştur. Bu idarenin amacı; denetim kontrolü konusunda daha fazla verimlilik elde etmek, denetimde pozitif-negatif çatışmaları ve yolsuzluğu önlemek, müfettişlerin eğitimini sağlamak ve denetimlerde Bakanlıklar ve diğer kuruluşlar arasında işbirliğini geliştirmektir.

Teftiş İşleri İdaresi (www.uip.gov.me) bünyesindeki birkaç teftiş kurulu farklı ürün grupları üzerinde piyasa denetimini uygulamakta olup (Denetime tabi tutulan ürün gruplarının belirlenmesi ile ilgili Karar (“Karadağ Resmi Gazete”, no.20/15), Piyasa Gözetim ve Denetimi ise (www.ti.gov.me) tehlikeli ürünler hakkında hızlı bilgi alışverişi sistemini de temsil etmektedir.

Diğer yetkili kurumların internet siteleri şunlardır:
- Karadağ Ulaştırma ve Denizcilik Bakanlığı: www.msp.gov.me
- Karadağ İçişleri Bakanlığı: www.mup.gov.me

Teftiş İşleri İdaresi yönetiminde 1 Haziran 2012 tarihinde Bakanlıklar ve diğer kuruluşlardan oluşan 26 denetim birimi kurulmuştur. 12 denetim birimi piyasa gözetiminden sorumludur. Bunlar;

- Teftiş İşleri Müdürlüğü: http://www.uip.gov.me/
- Karadağ Standartları Enstitüsü
- Şans Oyunları Denetimi / Karadağ Teftiş İşleri İdaresi
- Kamu İhalesi Denetimi: http://www.ujn.gov.me
- Elektronik Haberleşme, Posta Aktivite ve Bilgi Toplumu Hizmetleri Denetimi / Bilgi Toplumu ve Telekomünikasyon Bakanlığı: http://www.mid.gov.me
- İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Denetimi / Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: http://www.mrs.gov.me 
- Market, Elektrik, Termo Enerji , Maden , Jeoloji ve Hidrokarbonların Denetimi / Ekonomi Bakanlığı: http://www.mek.gov.me
- Metroloji Denetimi / Metroloji Bürosu: http://www.metrologija.gov.me/
- Turizm , Çevre Koruma Alanı , Kentsel Planlama ve Denetimi / Sürdürülebilir Kalkınma ve Turizm Bakanlığı: 
http://www.mrt.gov.me 
- Çevre Denetimi / Çevre Koruma Ajansı: http://www.epa.org.me/ 
- Sağlık ve Sıhhi Denetim / Sağlık Bakanlığı: http://www.mzdravlja.gov.me/
- Tarımsal Su Yönetimi , Ormancılık , Balıkçılık ve Bitki Koruma Denetimleri / Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı: http://www.minpolj.gov.me/
- Veteriner Kontrol / Veteriner İdaresi: http://www.vet.uprava.gov.me/
- Bitki sağlığı Muayene / Bitki sağlığı İdaresi: http://www.fito.gov.me/uprava

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri

  Standartlar

 

- Standardizasyon hakkında Mevzuat (“Karadağ Resmi Gazete”, no.13/08): www.isme.me 

 

  Teknik Düzenlemeler

 

- Karadağ Ekonomi Bakanlığı: www.mek.gov.me 
Farklı ürün grupları için teknik düzenlemelere ilişkin bilgilere, ilgili Bakanlıkların internet sitesinden ulaşılabilmektedir.
 

  Akreditasyon

 

Akreditasyon hakkında Mevzuat (“Karadağ Resmi Gazete”, no. 54/09): www.akreditacija.me 

 

  Piyasa Gözetim Denetimi

 

Uygunluk Değerlendirmesi ve Teknik Gereklilikler Kanunu (“Karadağ Resmi Gazete” No. 53/11), Genel Ürün Güvenliği Kanunu (“Karadağ Resmi Gazete”, No. 45/14), Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Kanun (“Karadağ Resmi Gazete”, No. 33/14).
- Teftiş İşleri Müdürlüğü: www.uip.gov.me
- Piyasa Teftişi www.ti.gov.me ve diğer sektörel Kanunlar (2 c’de Ürün Güvenliği Denetimi kısmındaki ayrıntılara bakılabilir)

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

Karadağ’a yapılan ihracatta Avrupa Birliği ülkeleri dışındaki ülkelerden daha fazla belge istenmektedir.
İthalat ve ihracat rejiminde bulunulan malların ithalat ve ihracat kontrol listesi (“Karadağ Resmi Gazetesi”, no.22/14) uyarınca belirlenmiştir. Kontrol listesinde bulunmayan mallar, eğer başka Kanuna göre farklı karar belirlenmediyse, serbest ihracat veya ithalat rejimindedir. Kontrol listesinde, ihracat veya ithalat iznine göre ihraç veya ithal edilen mallar “İ” ile işaretlenmişken otomatik izinler “Oİ” ile işaretlenmiştir.
İthal edilecek ürün ile ilgili kontrol listesinde yazılı olan belgelerin tamamının hazır olması ve etiketlemenin (Menşe Ülkesi, İthalatçısı, Üreticisi, Ürün Adı, İçeriği vs.) Karadağca yazılması gerekmektedir.

http://taric.carina.co.me/TariCG/public/Sections.jsp web adresinde ürünün tarife numarası girildiğinde, ilgili ürüne ait gerekli izinler ve belgeler ile ayrıntıları görülebilmektedir.

Zorunlu Belgelenmeye Tabi Ürünler

Dış Ticaret Kanununa göre (“Karadağ Resmi Gazete”, No. 28/04, 37/07), (“Karadağ Resmi Gazete” No. 73/10, 01/14, 14/14, 057/14) malın ithalatı ve ihracatına yönelik Kontrol listesi hakkında Karar kabul edilmiş olup ("Karadağ Resmi Gazete", No. 022/14, 38/15, 29/16, 62/16), izin rejimine tabi tutulan ürün listesi belirlenmiştir. Zorunlu liste, 27/03/2014 tarihli ve 28/04-37/07 sayılı Karadağ Resmi Gazetesinde yayımlanmıştır.
Karadağ Gümrük İdaresi web sayfasında (www.upravacarina.gov.me); Sağlık Kontrolü, Bitki Sağlığı Kontrolü ve Veteriner Kontrolüne tabi tutulan ürünlerin listesi, koruma altına alınan hayvan ve bitki çeşitleri ve onların ürünlerinin listesi, çift kullanımlı malların listesi, radyoaktivite kontrolüne tabi tutulan malların listesi vs. bulunmaktadır. Belirtilen listeler GTIP numarasına göre tablo şeklinde verilmiştir. Aynı zamanda tabloda Sağlık/bitki sağlığı/veteriner belgeleri hangi ürün grupları için lazım olup olmadığı ve hangi şartlar altında belgelerin alınması gerektiği belirtilmiştir.

Diğer ülke belgelerinin kabulü

Yabancı uygunluk değerlendirme kuruluşları tarafından verilen belgeler ve yurtdışında verilen uygunluk işaretleri kabul gören uluslararası anlaşmalara göre düzenlendiği taktirde, Karadağ’da da söz konusu belgeler/ işaretler kabul edilmektedir.
Diğer ülkeler tarafından verilen belgeler uluslararası akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış ise kabul edilmektedir (YUGOINSPEKT, SGS vs.)

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar

Piyasaya sürülmeden önce, ithal edilecek gıda dışı ürünlerin kontrolü gümrük yetkilisi tarafından, Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Kanun uyarınca (“Karadağ Resmi Gazete”, No. 33/14) yapılmaktadır.
Detarjan ve kozmetik ürünlerinin ithalat denetimi Sağlık Teftişi tarafından yapılmaktadır.

İç piyasada bulunan ürünlerin denetiminden sorumlu kurumlar Teftiş İşleri İdaresi, Ulaştırma ve Denizcilik Bakanlığı ve Karadağ İçişleri Bakanlığı’dır.

Denetime tabi tutulan ürün gruplarının belirlenmesi ile ilgili Karar (“Karadağ Resmi Gazete”, no.20/15) ve diğer uygun Kanunlar uyarınca, denetime tabi tutulacak ürün gruplarının listesi oluşturulmuş (düşük voltajlı elektrik ekipmanlar, makinalar, basınç altında olan ekipmanlar, inşaat ürünleri, oyuncaklar, tıbbi ürünleri vs.) ve denetimi yapan müfettişler belirlenmiştir.

Piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin ayrıntılı detaylara Teftiş İşleri İdaresi (www.uip.gov.me) ve Piyasa Teftişi (www.ti.gov.me) internet sitelerinden ulaşılabilmektedir.

İthalat Denetimi

Gümrük bölgesinde fiziki kontroller; organoleptik muayene, ambalaj kontrolü, numune alma ve laboratuvar analizlerini de kapsayan kontrolleri içerirmektedir. Fiziki kontroller risk analizi raporuna göre (belirlenen kriterlere göre riskin olup olmadığı ve ne ölçüde mevcut olduğunu öğrenmek amacıyla yapılan analiz) selektif olarak yapılmaktadır. Gümrük işlemlerinde (ithalat, ihracat, yeniden ihracat) malların kontrol yüzdesi % 4.63 iken Karadağ sınır kapılarını transit (geçiş) olarak kullanan malların kontrol yüzdesi % 1.32’dir. Vergilerin azatılması amacıyla tarife numarası yanlış yazılıp kötüye kullanım riski oldukça yüksek olduğu için, özel kontrol özel tüketim mallarına (excise goods) uygulanmaktadır.

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

PODGORİTSA BÜYÜKELÇİLİĞİ Fatma Derya KOÇ Ticaret Müşaviri Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Radosava Burica, br.23/81000, PODGORICA / MONTENEGRO
podgorica@ticaret.gov.tr
00 382 20 648 148
(IP Tel) 0 312 204 80 38(IP Tel) 0 312 204 94 10
(Fax) 00 382 20 648 149
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot