Katar

Katar

En büyük ithalatçı 2020
En büyük ithalatçı 2020
ABD 4.05Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2020
En büyük ihracatçı 2020
Japonya 7.99Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
390.63 Milyon $
2018
0 $
2022
Türkiye’nin ihracatı
1.24 Milyar $
2018
0 $
2022

Genel Görünüm

Dünyanın 57. büyük ekonomisine sahip olan Katar, kişi başına düşen 68 bin 581 dolarlık milli geliri ile dünyanın refah seviyesi en yüksek ülkeleri arasındadır. Katar, artan nüfusu, ticarete dayalı dinamik ekonomisi ve düşük vergi oranları ve vergi muafiyetleri ile iş yapmak için çekici bir pazardır. Petrol ve doğalgazın ekonominin bel kemiği olduğu Katar’ın sosyal, ekonomik ve çevresel kalkınma programı olan Vizyon 2030’daki hedefleri arasında petrol ve gaz gelirlerine olan bağlılığın azaltılması, ekonomik çeşitliliğin artırılması ve özel sektörün teşvik edilmesi yer almaktadır. Katar, Dünya Bankası “İş Yapma Kolaylığı” endeksinde 77. sıradadır.

Katar; Birleşmiş Milletler, Arap Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyi üyesidir. Anayasal monarşi ile yönetilen Katar’da tüm yetkiler Emir’de toplanmış olup, Bakanlar Kurulu ve Başbakan Emir tarafından atanmaktadır. Başkent Doha’dan sonra ikinci büyük şehir Rayyan’dır. Resmi para birimi Katar Riyali’dir (QAR). Resmi dil Arapçadır, ülkede İngilizce yaygın olarak konuşulsa da işletme belgelerinin Arapça olması gerekmektedir.

Yüzölçümü olarak küçük bir ülke olan Katar’ın nüfusu 2,6 milyondur ve işgücü neredeyse tamamıyla yabancı işçilere dayanmaktadır. Başkent Doha, Katar nüfusunun %45’ini, 10 km uzaklıktaki Rayyan ise %37’sini barındırmaktadır. Katar’da 2021 yılında işgücüne katılım oranı %87’dir ve %0,3’lük işsizlik oranı dünyanın en düşük oranıdır. İşgücünün %44’ü hizmetler sektöründe, %54’ü sanayide istihdam edilmektedir. Katar’ın 2021 yılındaki GSYH büyüklüğü cari fiyatlarla 179,5 milyar dolardır. Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, 2021 yılında yıllık reel olarak %1,5 büyüyen Katar ekonomisinin, 2022 yılında %3,4 oranında büyüyeceği öngörülmektedir.

Ekonomist İstihbarat Birimi (EIU) verilerine göre, Hükümetin ekonomiyi geliştirme ve çeşitlendirme stratejisinin yanı sıra sosyal kalkınma ve çevre yönetimini ilerletme stratejisinin merkezini oluşturan Katar Ulusal Vizyonu 2030, 2022-26'da politikayı şekillendirmesi beklenmektedir. Uzun vadeli plan, daha yüksek yatırımları desteklemek için uygun bir iş ortamı yaratmaktır.

Birleşmiş Milletler (UN) Comtrade verilerine göre, Katar 2019 yılında toplam 73 milyar dolarlık ihracat ve 29 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirmiştir. En fazla ihracatı Japonya, Güney Kore, Çin ve Hindistan'a yaparken en fazla ithalatı ABD, Çin, Almanya ve Birleşik Krallık ’tan yapmıştır.

Türkiye, 2021 yılında Katar’a 1,14 milyar dolarlık ihracat yaparken Katar’dan 568 milyon dolarlık ithalat yapmıştır. İkili ticaret büyüklüğümüzün 1,7 milyar dolara ulaştığı Katar, 59. büyük ticari ortağımızdır. Son 5 yılda, Katar’a ihracatımızın büyürken ithalatımızın daralması, ticari ilişkimizin Türkiye lehine büyüdüğünün göstergesidir.  

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2022
3 / 5
Lojistik performansı-2022
3 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2022
-8.87%
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2020
25.83 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre-2022
8.7 gün
Enflasyon (yıllık)-2022
5%
Gayri safi yurtiçi hasıla-2022
237.29 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)-2022
4.83%-2022
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2022
110.64 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2022
34.13%
Mal ihracatı-2020
51.50 Milyar $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2022
-1.55%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2022
15.86 Bin
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2022
1.54 Milyon
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2022
0.25%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2022
65.61%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2022
38.26%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2022
58.91%
Toplam Nüfus-2022
2.69 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2022
0.03%
Mal ticareti (% GSYİH)-2022
69.3%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2022
3.64
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2022
10.0 gün
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2022
7.0 gün
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20162017201820192020

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20162017201820192020
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Sektörler ve Fırsatlar

Katar, dünyanın en büyük üçüncü kanıtlanmış doğal gaz rezervine sahiptir ve ikinci en büyük doğal gaz ihracatçısıdır. Petrol ve doğal gaz, Katar’da GSYH’nin %60'ından fazlasını ve ihracat gelirlerinin %86'sını oluşturan ülkedeki en önemli sektördür. İnci, plastik, alüminyum ve kimyasal ürünler ile gübre temini ülkedeki üretim ve ihracat açısından diğer önemli sektörlerdir. Hizmetler alanında ise finans, turizm ve taşımacılık öne çıkan sektörlerdir. Ekonomisi ticaret odaklı olan ve küçük bir ülke olan Katar’da tarım sektöründeki üretim oldukça kısıtlıdır.

Türkiye’nin Katar’a en fazla ihracat yaptığı sektörler mobilya, gemi ve tekneler, makine ve mekanik parçalar, plastik ve mamulleri ve elektrikli cihazlardır. Son 5 yılda bu sektörlerin her birinde artış görülmüş ve en yüksek artış yıllık ortalama %74 ile gemi ve tekneler olmuştur. Aynı dönemde en çok artış, yıllık ortalama %234 büyüme ile en fazla ihracat yaptığımız silah ve mühimmat sektöründe görülmüştür. Bu sektörü, yıllık ortalama %84 büyüme ile demiryolu araçları ve parçaları ve yıllık ortalama %58 büyüme ile parfümeri ve kozmetik ürünleri izlemektedir.

Katar’da yabancı yatırımcılar için potansiyel arz eden en önemli sektör inşaattır ve bu alanda önümüzdeki yıllar için planlanan 200 kadar yatırım projesinin toplam tutarı 200 milyar dolar düzeyindedir. Bunun %43’ü altyapı, kalanı ise sağlık ve eğitim sektörleri için tahsis edilmiştir. Türk firmaları, Katar’daki varlıklarının büyük bir bölümünü oluşturan ve takip edilen projelerin toplam tutarı 1 milyar dolar olan inşaat alanında ülkede prestij kazanmıştır. Firmalarımızın Katar’ın yatırım projelerinden kaynaklanacak fırsatları değerlendirmesi, ülkedeki varlığımızın devamı ve kârlılığı açısından faydalı olacaktır. Ayrıca, Katar başta inşaat demiri ve çimento olmak üzere inşaat malzemelerinin çok büyük bir kısmı için dışarıya bağımlıdır. Türk firmalarının bu alanda da tedarik fırsatlarını değerlendirmesi hem ülkedeki firmalarımız hem de ihracat gelirlerimiz için olumlu sonuçlar yaratacaktır.

Türkiye’nin Katar’dan en fazla ithalat yaptığı sektörler alüminyum ve mamulleri, plastik ve mamulleri, mineral yakıtlar ve yağlar, organik kimyasallar ve demir çelik ürünleridir. Bu sektörlerden hepsinde artış gözlemlenirken, Demir çelik ürünleri son 4 yılda ithalatına başlanmış ve yıllık ortalama %78 büyüme göstererek en yüksek büyümeyi elde etmiştir.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri

Standartlar, teknik düzenlemeler, akreditasyon, ürün güvenliği ve denetimi, ithalat denetimi konularında konusunda yetkili kurum ve kuruluşlar:
- Katar Standardizasyon Genel Teşkilatı (Qatar General Organization for Standardization): http://www.mme.gov.qa/cui/index.dox?siteID=2 
- Katar Belediye ve Çevre Bakanlığı (Ministry of Municipality and Environment): https://www.moph.gov.qa/health-services/other-services/port-health-and-food-control    
- KİK Akreditasyon Merkezi (GCC Accreditation Center): http://gcc-accreditation.net/en 
- Ministry of Interior, General Directorate of Civil Defence: https://portal.moi.gov.qa/wps/portal/MOIInternet/departmentcommittees/gacivildefence
- Ministry of Economy and Commerce: www.mec.gov.qa 

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri

Katar’da, standartlar, teknik düzenlemeler, akreditasyon, ürün güvenliği / güvenilirliği, ithalat denetimi (teknik düzenlemelere ilişkin, sürece ilişkin, yetkili birimler hakkında), piyasa gözetim denetimi (teknik düzenlemeler, süreç, birimler hakkında) konularındaki mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri aşağıda yer almaktadır.
- Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Standardizasyon Örgütü
- KİK Akreditasyon Merkezi (GCC Accreditation Center): http://gcc-accreditation.net/en
- Katar Mevzuat Portalı
- Katar Gümrük Genel İdaresi
- Katar Kamu Sağlığı Bakanlığı
- https://www.moph.gov.qa/health-services/other-services/port-health-and-food-control 
- 1990 yılı 8 nolu Yasa (Gıda  Denetimi  Hakkında  Yasa)

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

Halk Sağlığı Bakanlığı’nın Liman Sağlık ve Yiyecek Kontrol Bölümü Katar’a ithal edilen tüm gıdaların kontrolünü  yapmakla  yükümlüdür. Ülkeye girecek yiyecek, meyve, sebze, canlı türleri, et ve et ürünleri, süt, balık ve diğer gıda ürünlerinin tamamının denetimini gerçekleştirmektedir.

Gıda ürünlerinin Katar’a ithal edilebilmesi için ihracatçı ülkedeki onaylanmış yetkili kurum tarafından düzenlenen sağlık sertifikası ve  bitki sağlığı sertifikası talep edilmektedir. Söz konusu sertifikaların şablonları Halk Sağlığı Bakanlığı internet sitesinde yer almakta olup, farklı bir şablonda hazırlanması halinde Bakanlık tarafından talep edilen bilgileri içerdiğine ilişkin olarak söz konusu sertifikanın şekli olarak onaylanması gerekir.

İşlenmiş gıda ürünleri, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, yumurta ve yumurta içerikli ürünler, su ürünleri ve diğer gıda ürünlerinde  sağlık sertifikası; bitki ve bitkisel ürünlerde bitki sağlığı sertifikası sunulması gerekmektedir. Et ve et ürünleri ile hayvansal kaynaklı ürünlerin ise helal kesim sertifikasına sahip olması gerekmektedir.

Katar, ürünlerin sertifikalandırması hususunda ISO 22 ve 28 standartlarını uygulamaktadır. Ürünlerin sertifikalandırılması ihracatçı  ülkenin akredite laboratuvarı tarafından rapor edilen testler ve bildirimler esas alınarak imalatçı tarafından sağlanan uygunluk sertifikası ile gerçekleştirilmektedir.
 
Katar inşaat malzemeleri, gıda ve ölçü aletleri testlerini yapan laboratuvarlara sahiptir. Katar Standardizasyon Genel Teşkilatına ülkede laboratuvarların geliştirilmesi ve elektrikli alet ve cihazlar, oyuncaklar, petrol ürünlerinden üretilen teçhizatlar gibi ticaret konu olan birçok ürüne test imkânı sağlanması görevi verilmiştir.

Katar Standardizasyon Genel Teşkilatı gözetiminde faaliyet gösteren, Merkezi Laboratuvarlar, Kalite ve Standartlar Dairesi (The Departments of Central Laboratories, and Quality and Standards) ülkede ana test merkezi olarak faaliyet göstermektedir.

İşaretleme ve Etiketleme Uygulamaları:
Katar Tarım ve Belediye İşleri Bakanlığı ve Kamu Sağlığı Bakanlığının düzenlemeleri, özellikle gıda ürünleri ithalatında işaretleme ve etiketlemeye ilişkin kuralların uygulanmasını gerektirmektedir. Katar Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK) GS 150/1993 sayılı raf ömrü standartlarını uygulamaktadır. 170 gıda ürününü etkileyen bu standart ürün bazında farklı raf ömrü sürelerinin uygulanmasını şart koşmaktadır. Bu 170 ürün dışındaki ürünlerde ise üreticinin raf ömrü uygulamaları kabul edilmektedir.
Etiket üzerinde ürünün üretim ve son kullanım tarihlerinin yazılması bir zorunluluk arz etmektedir. Bu tarihler orijinal etiket üzerine yapıştırılacak ayrı bir “sticker” ile ilave edilemez. İhracatçı firma ürün bazında şart koşulan geçerli raf ömrü sürelerine ilişkin olarak ithalatçısı ile iletişim halinde olmalıdır.
Gıda ürünlerinin etiketi, ürün ve marka ismi, üretim ve son kullanma tarihleri, üretici ülke, üreticinin ismi ve adresi, metrik ölçü birimine göre ürünün net ağırlığı, üretimde kullanılan malzemelerin listesi gibi bilgileri içermelidir. Üretimde kullanılan yağlar etikette özellikle tanımlanmalıdır. Etiketler sadece Arapça veya Arapça ve İngilizce dillerinde hazırlanabilir.
Katar’a yapılacak ihracatta, ihraç edilen ürünlerin paketlerinin üzerinde “Made in …” ibaresinin bulunması zorunludur, ayrıca bu ibarede yer alan ülke isminin ticari faturada ve menşe belgesinde yer alan ülke ismiyle aynı olması gerekmektedir. Üzerinde üretim ülkesinin yer almadığı ürünlerin ithalatına izin verilmemektedir. Aynı zamanda, üretim ülkesine ilişkin bilgilerin paketlerin üzerinden çıkmayacak şekilde yer alması, sökülebilir stickerlar vasıtasıyla yapıştırılmaması, “Made in EU” gibi genel ifadeler içermemesi, spesifik ülke ismi belirtmesi gerekmektedir.

Zorunlu Belgelenmeye Tabi Ürünler

Katar’a ithalatta zorunlu belgelendirme talep edilen sanayi ürünlerinin listesi Katar Standardizasyon Genel Teşkilatı tarafından yayınlanmaktadır. Söz konusu belgeye elektronik ortamda ulaşmak mümkün değildir.

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar

İthalat Denetimi:
Katar’da ithalat denetimi Gümrük Genel İdaresi tarafından yapılmaktadır. Katar’da ithalat yapacak firmaların ithalat lisansı almaları  kanuni bir zorunluluktur. İthalat yapacak firmanın Katar'da yerel firma olarak kurumsallaşması gerekmektedir.

Piyasa Gözetimi ve Denetimi: 
Katar’da piyasa gözetimi ve denetimi Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının Tüketicinin Korunması ve Ticari Önleme Dairesi (The Consumer Protection and Combating Commercial Fraud Department) tarafından yürütülmektedir.

İthalat Denetimi

İthal edilecek ürünlerin gümrükten çekilebilmesi için, ithalatçı gümrük beyannamesi, konşimento, fatura ve ithalat lisansı gibi standart dokümanları sunmak zorundadır. Bu dokumanlar Katar Devleti Ankara Büyükelçiliği veya İstanbul Başkonsolosluğu’nda onaylatılmalıdır.
Katar Gümrük İdaresi 2011 yılında, gümrük işlemlerinin hızlı neticelendirilebilmesi için elektronik ortamda çalışan "tek pencere" uygulamasına geçmiştir. Bu yeni sistem, gereli şartları taşıyan yetkilendirilmiş kullanıcılara malların ithalatı ve ihracatı esnasında gümrük işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirmelerine imkân sağlamaktadır. Söz konusu sisteme aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir.
https://www.ecustoms.gov.qa/qccsw/jsf/common/custExternalHome.jsf

Katar Gümrük İşlemleri Tek Pencere sistemi (Al Nadeeb) çerçevesinde nakliye komisyoncuları ve taşıma şirketlerinden bilgi toplanarak malın limana varışından önce risk analizi yapılmasına ve gümrük işlemlerinin hızlıca sonuçlandırılması imkân yaratılmaktadır. Sistemde yaklaşık 9000 yerel ihracatçı ve ithalatçı kayıtlıdır.

İthalat sırasında ithal edilecek ürünlerin özelliğine göre çeşitli kamu kurumlarından uygunluk belgesi alınması gerekmektedir. Hangi ürünler için hangi Bakanlık ya da kamu kurumundan uygunluk belgesi alınması gerektiğine ilişkin bilgiye gümrük tarife pozisyonu ya da ürün adı bilgisiyle birlikte Tek Pencere Sistemi internet adresinin aşağıda yer alan ilgili bağlantısından ulaşılabilmektedir.
https://www.ecustoms.gov.qa/qccsw/jsf/tariff/EXPublicHSCodeSearch.jsf

Diğer taraftan, genel olarak hangi ürünlerde uygunluk belgesi arandığı ve bu belgelerin hangi kurumlarca verildiğine ilişkin olarak aşağıdaki bilgilerden faydalanılabilir.

- İlaçlar, kozmetik ürünler ve destekleyici gıdalar
  Halk Sağlığı Bakanlığı    
  www.moph.gov.qa

- Bilgisayarlar, ağ ekipmanları, kablosuz ağ cihazları    
  Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı    
  www.motc.gov.qa

- Güvenlik cihazları, özellikli kameralar, yangın alarmları ve yangınla ilgili diğer malzemeler    
  İçişleri Bakanlığı    
  www.moi.gov.qa

- Kimyasallar, sıvılar, madeni yağlar, radyoaktif materyaller    
  Belediye ve Çevre Bakanlığı    
  www.mme.gov.qa

- Eğitimle ilgili kitaplar    
  Eğitim ve Yüksek Eğitim Bakanlığı    
  www.edu.gov.qa

- Otomotiv yedek parçaları    
  Katar Standardizasyon Genel Teşkilatı    
  www.mme.gov.qa

Diğer taraftan, Standardizasyon Genel Teşkilatı kamu otoriteleri tarafından verilen uygunluk sertifikalarını ve kalite markalarını karşılıklı tanımakta, elektrikli aletlerle ilgili IECEE CB şeması gibi pek çok ülkenin onaylı kurumları tarafından uygunluk sistemlerini tanımakta ve otomotiv, lastik ve motosiklet ithalatında Körfez uygunluk sertifikalarını tanımaktadır. Ayrıca, Standardizasyon Genel Teşkilatının Guide to Restricted Consignments Procedures kılavuzunda yer alan ürünler için, ithalatçı tarafından ISO 17025 sertifikası olan bir akredite laboratuvar tarafından yapılan testlere ilişkin raporların sunulması halinde de ithalata izin verilmektedir.

Ülke Haberleri

07/06/2021
Katar’da artırım Asya’dan yeni bir anlaşma gündemde

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, banka genel müdürlerine 4 yeni swap hattı açılması için görüşmelerin olduğunu söyledi. Beklenti Katar ile 15 milyar dolarlık anlaşmanın artırılması ve Güney Kore ile Malezya başta olmak üzere Asya'dan yeni bir ülke ile anlaşma sağlanması yönünde.

Güncel
Katar’da artırım Asya’dan yeni bir anlaşma gündemde
03/03/2021
TİM Sanal Ticaret Heyeti programlarına Katar ve Umman ile devam ediyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, 2020 itibarıyla ikili ticaret hacminin Katar'la 1 milyar 312 milyon dolar, Umman ile 854 milyon dolar olarak gerçekleştiğini, geçen yıl Katar'a 760 milyon dolar, Umman'a ise 295 milyon dolar dış ticaret fazlası verdiklerini belirterek, "İnanıyorum ki bu yıl heyetimizin ve dış ticarette normalleşmenin de etkisiyle her iki ülkeye ihracatımızda yeni rekorlara imza atacağız." ifadesini kullandı.

Dış Ticaret
TİM Sanal Ticaret Heyeti programlarına Katar ve Umman ile devam ediyor
03/03/2021
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: Türkiye ve Katar arasındaki ilişkiler çok özel ve önemli

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: "Türkiye ve Katar arasındaki ilişkiler çok özel ve önemli. İki ülke arasındaki dayanışmayı daha çok pekiştirmek isteriz."

Güncel
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: Türkiye ve Katar arasındaki ilişkiler çok özel ve önemli
LNG İhracatı 07/11/2020
Katar sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatındaki liderliğini kaptırmadı

Dünyada geçen yıl en fazla sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihraç eden ülke 107,1 milyar metreküple yine Katar oldu.

Dış Ticaret
Katar sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatındaki liderliğini kaptırmadı
07/08/2020
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: Türkiye ile stratejik ilişkilerimiz günden güne güçleniyor

Al Sani, iki kardeş ülke ve halkın ekonomi, yatırım, ticaret, enerji, savunma alanlarındaki ortak çıkarlarının her geçen gün daha da güçlendiğini söyledi

Güncel
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: Türkiye ile stratejik ilişkilerimiz günden güne güçleniyor

Yaklaşan Etkinlikler

bilgilendirme-mesaji

Yaklaşan etkinlik bulunmamaktadır.

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

DOHA BÜYÜKELÇİLİĞİ Sinem EĞLENEN Ticaret Müşaviri Turkish Embassy Office of the Commercial Counselor Al Katifiya Zone 66, Al Rabwa Street 310, Diplomatic Area, Dafna, P.O.Box: 1977 DOHA - QATAR
doha@ticaret.gov.tr
00 974 443 421 30
(IP Tel) 0 312 204 80 11
(Fax) 00 974 443 421 28
DOHA BÜYÜKELÇİLİĞİ Muhammet Fatih ÇETİNKAYA Ticaret Müşaviri Turkish Embassy Office of the Commercial Counselor Al Katifiya Zone 66, Al Rabwa Street 310, Diplomatic Area, Dafna, P.O.Box: 1977 DOHA - QATAR
doha@ticaret.gov.tr
00 974 443 421 30
(IP Tel) 0 312 204 80 11
(Fax) 00 974 443 421 28
DOHA BÜYÜKELÇİLİĞİ Sinem EĞLENEN Ticaret Müşaviri Turkish Embassy Office of the Commercial Counselor Al Katifiya Zone 66, Al Rabwa Street 310, Diplomatic Area, Dafna, P.O.Box: 1977 DOHA / QATAR
doha@ticaret.gov.tr
00 974 443 421 30
(IP Tel) 0 312 204 80 11
(Fax) 00 974 443 421 28
DOHA BÜYÜKELÇİLİĞİ Muhammet Fatih ÇETİNKAYA Ticaret Müşaviri Turkish Embassy Office of the Commercial Counselor Al Katifiya Zone 66, Al Rabwa Street 310, Diplomatic Area, Dafna, P.O.Box: 1977 DOHA / QATAR
doha@ticaret.gov.tr
00 974 443 421 30
(IP Tel) 0 312 204 80 11
(Fax) 00 974 443 421 28
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot