Kazakistan

Kazakistan

En büyük ithalatçı 2023
En büyük ithalatçı 2023
Çin Halk Cumhuriyeti 50.31Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2023
En büyük ihracatçı 2023
Çin Halk Cumhuriyeti 44.27Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
44.92 Milyar $
2019
1.64 Milyar $
2023
Türkiye’nin ihracatı
28.80 Milyar $
2019
2.96 Milyar $
2023

Genel Görünüm

Kazakistan, 2022 yılında kişi başı 27.08 Bin $ ve toplam 220.62 Milyar $ gayri safi milli hasılaya sahiptir. 2023 yılında toplam 183.48 Milyar $ ithalat ve 236.20 Milyar $ ihracat gerçekleştirmiştir.

En çok ithalat yapılan başlıca ülkeler
Çin Halk Cumhuriyeti 50.31 Milyar $
Rusya 48.57 Milyar $
Gambiya 8.72 Milyar $
ABD 7.67 Milyar $
Güney Kore Cumhuriyeti 6.62 Milyar $
En çok ihracat yapılan başlıca ülkeler
Çin Halk Cumhuriyeti 44.27 Milyar $
Rusya 29.36 Milyar $
Hollanda 12.17 Milyar $
Türkiye 11.90 Milyar $
Güney Kore Cumhuriyeti 11.43 Milyar $
Ülkenin en fazla ithal ettiği ürünler
84 Evlerde kullanılan bulaşık yıkama makineleri 9.63 Milyar $
87 Yük taşımaya mahsus römork ve yarı römorklar 7.76 Milyar $
85 Gümüş oksitli elektrik pilleri, bataryalar 5.85 Milyar $
8703 Hem dizel/yarı dizel hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu diğer taşıtlar; harici bir güç kaynağından şarj edilenler 3.05 Milyar $
73 Dökme demirden radyatör, aksam ve parçaları 2.67 Milyar $
Ülkenin en fazla ihraç ettiği ürünler
27 Bitümenli taşkömürü 46.39 Milyar $
2709 Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar) 42.31 Milyar $
270900 Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar) 42.31 Milyar $
26 Molibden cevherleri ve konsantreleri; kavrulmuş 4.97 Milyar $
28 Tabii uranyum vb. bileşikleri; alaşımları, dispersiyonlar vs. 4.34 Milyar $
Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2022
4 / 5
Lojistik performansı-2022
2 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2022
-2.7%
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2023
183.48 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre-2022
5.0 gün
Enflasyon (yıllık)-2022
8.04%
Gayri safi yurtiçi hasıla-2022
220.62 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)-2022
3.2%-2022
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2022
27.08 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2022
24%
Mal ihracatı-2023
236.20 Milyar $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2022
2%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2022
31.45
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2022
-
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2022
5.19%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2022
34.54%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2022
52.61%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2022
33.55%
Toplam Nüfus-2022
19.62 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2022
2.22%
Mal ticareti (% GSYİH)-2022
60.85%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2022
460.17
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2022
10.0 gün
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2022
-
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20192020202120222023

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20192020202120222023
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri

Kazakistan’da ürün güvenliği ve denetimi, sıkı kontrollere bağlı olarak devlet kurumları aracılığı ile yapılmaktadır.

Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanlığına bağlı bulunan Teknik Düzenleme ve Metroloji Komitesi (KAZMEMST) ve Kazakistan Standardizasyon ve Sertifikasyon Enstitüsü (KAZINST), ülkenin ürün güvenliği ve denetimi alanında yetkili bulunan temel kuruluşlarıdır.

Söz konusu kuruluşların temel görevleri arasında:
1. Teknik düzenleme alanında kontrol görevi görmek, ölçüm birliğini ve uygunluk değerlendirme alanında akreditasyonu sağlamak,
2. Yanlış ölçüm sonuçlarından Kazak ekonomisini ve vatandaş haklarını korumak,
3. İnsan sağlığı ve çevre şartları için ürünlerin güvenliğini sağlamak,
4. Hizmet ve ürünlerin kalite ve güvenliği konusunda tüketicilerin korunmasını sağlamak,
5. Yerli ürünlerin rekabet gücünü arttırmak,
6. Yerli ve ithal edilen ürün ve hizmetlerin kalitesini ve güvenliğini sağlamak,
7. Yerli Kazak ürünlerin dış ticarete açılmasını sağlamak,
8. Kendi yükümlülüğü altında uluslararası işbirliğini güçlendirmek,
hususları bulunmaktadır.

Yukarıda adı geçen kuruluşların iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır:
- K.C. Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı Teknik Düzenleme ve Metroloji Komitesi (KAZMEMST) 
- Kazakistan Standardizasyon ve Sertifikasyon Enstitüsü (KAZINST)

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri

Kazakistan’da yukarıda bahsi geçen konular ile ilgili teknik mevzuata aşağıda yer alan web-sitelerinden ulaşılabilmektedir.
https://en.tengrinews.kz/zakon/ 

Diğer taraftan, söz konusu linklerden ulaşılabilen bilgiler sadece Rusça ve Kazakça dillerinde yayımlanmakta olup, İngilizce ve/veya diğer yabancı dillerde teknik mevzuat bilgilerine ulaşılamamaktadır. Bu kapsamda, teknik mevzuat bilgilerine ihtiyaç duyulması durumunda, Astana Ticaret Müşavirliğimiz ve/veya Almatı Ticaret Ataşeliğimiz ile irtibata geçilmesinin yararlı olacağı değerlendirilmektedir.

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

Talep edilen belgelerin mahiyeti (CE işareti, sertifikalar vb.):
- Sözleşmeler,
- Lisans/Sertifikalar,
- Malların ülkeye girişini ispatlayan belge ve dolaylı vergilere ilişkin belgeler,
- Banka ekstreleri (Ödeme Belgeleri),
- İhracatçı Beyan Formu,
- Fikri mülkiyet haklarına ilişkin İlgili Kurumlardan alınan onay,
- Mal transferini doğrulayan nakliye belgeleri.

Talep edilen belgeleri düzenleyen kuruluşlar:
Belgelendirilmesi zorunlu olan yukarıda sıralı ürünler ile ilgili olarak, temel olarak yetkili kuruluşlar Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanlığına bağlı bulunan Teknik Düzenleme ve Metroloji Komitesi (KAZMEMST) ve Kazakistan Standardizasyon ve Sertifikasyon Enstitüsü(KAZINST)’dür.

Ayrıca, söz konusu kuruluşlara ilave olarak,
- Moody International Kazakhstan: Petrol ve doğal gaz, enerji, madencilik, kimyasal sanayii ve ağır sanayi konularında teknik danışmanlığın yanı sıra yönetim sistemleri konusunda eğitim ve belgelendirme hizmeti vermektedirler.
- BM TRADA Certification Kazakhstan: Yaklaşık 20 yıldır kalite yönetim sistemleri konusunda hizmet vermektedirler.
- TQCS International Kazakhstan: Sistem belgelendirme konularında hizmet vermektedirler.
- VELOSI Group Kazakhstan: Çevre, sağlık ve güvenlik konularında faaliyet gösteren bir firmadır. 65 ülkede faaliyet göstermektedir.
- DNV (Det Norske Veritas) Kazakhstan: Çoğunlukla demir yolları ve vagonlar konusunda uzmanlaşmış bir firmadır. Çevre Yönetim Sistemleri de ayrıca iştigal alanlarından birini oluşturmaktadır.
- Bureau Veritas Kazakhstan: Belgelendirme konularında Kazakistan’da faaliyet gösteren en büyük firmalardan biridir. Her türlü belgelendirme hizmetinin yanı sıra büyük projelerde kontrol mühendisliği hizmetleri de vermektedir.
- SGS Kazakhstan: Uygunluk değerlendirme, doğrulama, gözetim ve her türlü belgelendirme hizmeti veren bir firmadır. Kazakistan genelinde faaliyet gösteren bir firmadır.
- Türk Standardları Enstitüsü (TSE): Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi, İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinde faaliyet göstermektedir.

Zorunlu Belgelenmeye Tabi Ürünler


- Sanayi,
- Atom Enerjisi,
- Zehirli Maddeler,
- Kazakistan Cumhuriyeti’nin devlet sembollerinin imalatı,
- Transport,
- Uyuşturucu ve psikoterapik maddeler,
- Bilgi güvenliği,
- Arama işlemleri için tasarlanmış özel teknik araçlar,
- Silah, askeri teçhizat ve patlayıcı ürünler,
- Uzay alanlarının kullanımı,
- İletişim ve Haberleşme,
- Eğitim,
- Basın,
- Tarım,
- Sağlık,
- Gerçek ve Tüzel Kişilere Hizmet,
- Kumarhane oyunları,
- Veterinerlik,
- Ticaret Borsaları,
- Kültür,
- Mali Hizmetler,
- Mimarlık, şehircilik ve inşaat

Diğer ülke belgelerinin kabulü

Söz konusu sorunun cevabı üründen ürüne ve ülkeden ülkeye değişiklik göstermekte olup, Müşavirliğimize spesifik ürün ve ülke ile ilgili talepte bulunulması durumunda, Kazakistan Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı’na bağlı Gümrük Kontrol Komitesi ve merkezi Moskova’da bulunan Avrasya Ekonomik Komisyonu Tarife ve Tarife Dışı Vergileri Düzenleme Bölümü ile irtibata geçilmesi suretiyle firmalarımıza gerekli destekler sağlanacaktır.
 

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar

Kazakistan’da ürünlerin güvenliğinin tespiti amacıyla temel olarak “İthalat Denetimi” sistemi kullanılmaktadır. Söz konusu sistemden sorumlu kuruluş ise “Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanlığına bağlı bulunan Teknik Düzenleme ve Metroloji Komitesi(KAZMEMST)”dir. 
K.C. Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı Teknik Düzenleme ve Metroloji Komitesi (KAZMEMST)

Kazakistan genelinde 102 adet uygunluk değerlendirme firması faaliyet göstermektedir. Söz konusu uygunluk değerlendirme firmaları ana hatları ile gıda, tıbbi malzemeler, elektroteknik, elektro-mekanik, kozmetik ürünler, deterjan ve temizlik ürünleri, petrol ve türevleri, yakıtlarda kullanılan cihazlar, asansör ve yürüyen merdivenler, oyuncaklar, aydınlatma ürünleri, ambalaj malzemeleri konularında faaliyet göstermektedir.

Kazakistan’a ithal edilen ürünler ile ilgili olarak yurt dışı belgelendirme hizmetleri de KAZMEMST tarafından yapılmaktadır. Kazakistan’da ürün belgelendirmesi için akredite laboratuvar zorunluluğu bulunmaktadır.
 

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

NUR-SULTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ Erk OYAL Ticaret Müşaviri Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Taşenova Str. No:3 Office:314 NUR SULTAN / KAZAKHSTANTurkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Taşenova Str. No:3 Office:314 NUR SULTAN / KAZAKHSTAN
astana@ticaret.gov.tr
00 7 7172 70 46 7100 7 7172 70 46 7200 7 7172 70 46 73
(IP Tel) 0 312 204 82 94
(Fax) 007 7172 2243 67
NUR-SULTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ Selçuk OKTAY Ticaret Müşaviri Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Taşenova Str. No:3 Office:314 NUR SULTAN / KAZAKHSTAN
astana@ticaret.gov.tr
00 7 7172 70 46 7100 7 7172 70 46 7200 7 7172 70 46 73
(IP Tel) 0 312 204 82 94
(Fax) 007 7172 2243 67
ALMATI BAŞKONSOLOSLUĞU Sıddık KAYA Ticaret Ataşesi Turkish Consulate General Office of the Commercial Attache Tole Bi Str.No:29 Office: 6-7 ALMATI / KAZAKHSTAN
almati@ticaret.gov.tr
00 7 727 293 00 22
(IP Tel) 0 312 204 82 82
(Fax) 00 7 727 293 00 26
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot