Kazakistan

Kazakistan

En büyük ithalatçı 2020
En büyük ithalatçı 2020
Rusya 13.30Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2020
En büyük ihracatçı 2020
Çin Halk Cumhuriyeti 9.00Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
1.49 Milyar $
2017
1.59 Milyar $
2021
Türkiye’nin ihracatı
840.33 Milyon $
2017
1.28 Milyar $
2021

Genel Görünüm

Kazakistan, 2021 yılında kişi başı 24.41 Bin $ ve toplam 171.08 Milyar $ gayri safi milli hasılaya sahiptir. 2020 yılında toplam 38.08 Milyar $ ithalat ve 46.94 Milyar $ ihracat gerçekleştirmiştir.

En çok ithalat yapılan başlıca ülkeler
Rusya 13.30 Milyar $
Çin Halk Cumhuriyeti 6.34 Milyar $
Güney Kore Cumhuriyeti 4.88 Milyar $
Almanya 1.78 Milyar $
ABD 1.12 Milyar $
En çok ihracat yapılan başlıca ülkeler
Çin Halk Cumhuriyeti 9.00 Milyar $
İtalya 6.64 Milyar $
Rusya 4.89 Milyar $
Hollanda 3.14 Milyar $
Özbekistan 2.13 Milyar $
Ülkenin en fazla ithal ettiği ürünler
841480 Diğer amaçlar için kullanılan komresör, vantilatör, aspiratör 1.24 Milyar $
841899 Soğutucu/dondurucu-ısı pompalarına ait aksam-parçalar 835.15 Milyon $
841869 Isı pompaları; diğer soğutucu-dondurucu tertibat olanlar 827.04 Milyon $
300490 Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan diğer ilaçlar 810.53 Milyon $
848180 Diğer muslukçu eşyası 708.78 Milyon $
Ülkenin en fazla ihraç ettiği ürünler
270900 Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar) 23.70 Milyar $
740311 Rafine bakır-katotlar ve katot parçaları 2.35 Milyar $
271121 Doğal gaz (gaz halinde) 1.87 Milyar $
284410 Tabii uranyum vb. bileşikleri; alaşımları, dispersiyonlar vs. 1.71 Milyar $
260300 Bakır cevherleri ve konsantreleri 1.46 Milyar $
Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2021
4 / 5
Lojistik performansı-2021
2 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2021
-10.7%
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2020
38.08 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre-2021
5.0 gün
Enflasyon (yıllık)-2021
6.75%
Gayri safi yurtiçi hasıla-2021
171.08 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)-2021
-2.5%-2021
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2021
24.41 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2021
25.99%
Mal ihracatı-2020
46.94 Milyar $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2021
-12.1%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2021
23.54
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2021
-
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2021
5.39%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2021
33.1%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2021
56.1%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2021
30.23%
Toplam Nüfus-2021
18.75 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2021
4.33%
Mal ticareti (% GSYİH)-2021
48.91%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2021
425.91
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2021
10.0 gün
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2021
-
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20162017201820192020

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20162017201820192020
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

{{countryImportPotentialList[1].gtipNumber}}
{{countryImportPotentialList[0].gtipNumber}}
{{countryImportPotentialList[2].gtipNumber}}
  • {{index + 1}}
    GTİP {{item.gtipNumber}}
    {{item.potential}}/1000
  • {{index + 6}}
    GTİP {{item.gtipNumber}}
    {{item.potential}}/1000

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri

Kazakistan’da ürün güvenliği ve denetimi, sıkı kontrollere bağlı olarak devlet kurumları aracılığı ile yapılmaktadır.

Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanlığına bağlı bulunan Teknik Düzenleme ve Metroloji Komitesi (KAZMEMST) ve Kazakistan Standardizasyon ve Sertifikasyon Enstitüsü (KAZINST), ülkenin ürün güvenliği ve denetimi alanında yetkili bulunan temel kuruluşlarıdır.

Söz konusu kuruluşların temel görevleri arasında:
1. Teknik düzenleme alanında kontrol görevi görmek, ölçüm birliğini ve uygunluk değerlendirme alanında akreditasyonu sağlamak,
2. Yanlış ölçüm sonuçlarından Kazak ekonomisini ve vatandaş haklarını korumak,
3. İnsan sağlığı ve çevre şartları için ürünlerin güvenliğini sağlamak,
4. Hizmet ve ürünlerin kalite ve güvenliği konusunda tüketicilerin korunmasını sağlamak,
5. Yerli ürünlerin rekabet gücünü arttırmak,
6. Yerli ve ithal edilen ürün ve hizmetlerin kalitesini ve güvenliğini sağlamak,
7. Yerli Kazak ürünlerin dış ticarete açılmasını sağlamak,
8. Kendi yükümlülüğü altında uluslararası işbirliğini güçlendirmek,
hususları bulunmaktadır.

Yukarıda adı geçen kuruluşların iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır:
- K.C. Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı Teknik Düzenleme ve Metroloji Komitesi (KAZMEMST) 
- Kazakistan Standardizasyon ve Sertifikasyon Enstitüsü (KAZINST)

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri

Kazakistan’da yukarıda bahsi geçen konular ile ilgili teknik mevzuata aşağıda yer alan web-sitelerinden ulaşılabilmektedir.
https://en.tengrinews.kz/zakon/ 

Diğer taraftan, söz konusu linklerden ulaşılabilen bilgiler sadece Rusça ve Kazakça dillerinde yayımlanmakta olup, İngilizce ve/veya diğer yabancı dillerde teknik mevzuat bilgilerine ulaşılamamaktadır. Bu kapsamda, teknik mevzuat bilgilerine ihtiyaç duyulması durumunda, Astana Ticaret Müşavirliğimiz ve/veya Almatı Ticaret Ataşeliğimiz ile irtibata geçilmesinin yararlı olacağı değerlendirilmektedir.

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

Talep edilen belgelerin mahiyeti (CE işareti, sertifikalar vb.):
- Sözleşmeler,
- Lisans/Sertifikalar,
- Malların ülkeye girişini ispatlayan belge ve dolaylı vergilere ilişkin belgeler,
- Banka ekstreleri (Ödeme Belgeleri),
- İhracatçı Beyan Formu,
- Fikri mülkiyet haklarına ilişkin İlgili Kurumlardan alınan onay,
- Mal transferini doğrulayan nakliye belgeleri.

Talep edilen belgeleri düzenleyen kuruluşlar:
Belgelendirilmesi zorunlu olan yukarıda sıralı ürünler ile ilgili olarak, temel olarak yetkili kuruluşlar Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanlığına bağlı bulunan Teknik Düzenleme ve Metroloji Komitesi (KAZMEMST) ve Kazakistan Standardizasyon ve Sertifikasyon Enstitüsü(KAZINST)’dür.

Ayrıca, söz konusu kuruluşlara ilave olarak,
- Moody International Kazakhstan: Petrol ve doğal gaz, enerji, madencilik, kimyasal sanayii ve ağır sanayi konularında teknik danışmanlığın yanı sıra yönetim sistemleri konusunda eğitim ve belgelendirme hizmeti vermektedirler.
- BM TRADA Certification Kazakhstan: Yaklaşık 20 yıldır kalite yönetim sistemleri konusunda hizmet vermektedirler.
- TQCS International Kazakhstan: Sistem belgelendirme konularında hizmet vermektedirler.
- VELOSI Group Kazakhstan: Çevre, sağlık ve güvenlik konularında faaliyet gösteren bir firmadır. 65 ülkede faaliyet göstermektedir.
- DNV (Det Norske Veritas) Kazakhstan: Çoğunlukla demir yolları ve vagonlar konusunda uzmanlaşmış bir firmadır. Çevre Yönetim Sistemleri de ayrıca iştigal alanlarından birini oluşturmaktadır.
- Bureau Veritas Kazakhstan: Belgelendirme konularında Kazakistan’da faaliyet gösteren en büyük firmalardan biridir. Her türlü belgelendirme hizmetinin yanı sıra büyük projelerde kontrol mühendisliği hizmetleri de vermektedir.
- SGS Kazakhstan: Uygunluk değerlendirme, doğrulama, gözetim ve her türlü belgelendirme hizmeti veren bir firmadır. Kazakistan genelinde faaliyet gösteren bir firmadır.
- Türk Standardları Enstitüsü (TSE): Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi, İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinde faaliyet göstermektedir.

Zorunlu Belgelenmeye Tabi Ürünler


- Sanayi,
- Atom Enerjisi,
- Zehirli Maddeler,
- Kazakistan Cumhuriyeti’nin devlet sembollerinin imalatı,
- Transport,
- Uyuşturucu ve psikoterapik maddeler,
- Bilgi güvenliği,
- Arama işlemleri için tasarlanmış özel teknik araçlar,
- Silah, askeri teçhizat ve patlayıcı ürünler,
- Uzay alanlarının kullanımı,
- İletişim ve Haberleşme,
- Eğitim,
- Basın,
- Tarım,
- Sağlık,
- Gerçek ve Tüzel Kişilere Hizmet,
- Kumarhane oyunları,
- Veterinerlik,
- Ticaret Borsaları,
- Kültür,
- Mali Hizmetler,
- Mimarlık, şehircilik ve inşaat

Diğer ülke belgelerinin kabulü

Söz konusu sorunun cevabı üründen ürüne ve ülkeden ülkeye değişiklik göstermekte olup, Müşavirliğimize spesifik ürün ve ülke ile ilgili talepte bulunulması durumunda, Kazakistan Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı’na bağlı Gümrük Kontrol Komitesi ve merkezi Moskova’da bulunan Avrasya Ekonomik Komisyonu Tarife ve Tarife Dışı Vergileri Düzenleme Bölümü ile irtibata geçilmesi suretiyle firmalarımıza gerekli destekler sağlanacaktır.
 

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar

Kazakistan’da ürünlerin güvenliğinin tespiti amacıyla temel olarak “İthalat Denetimi” sistemi kullanılmaktadır. Söz konusu sistemden sorumlu kuruluş ise “Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanlığına bağlı bulunan Teknik Düzenleme ve Metroloji Komitesi(KAZMEMST)”dir. 
K.C. Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı Teknik Düzenleme ve Metroloji Komitesi (KAZMEMST)

Kazakistan genelinde 102 adet uygunluk değerlendirme firması faaliyet göstermektedir. Söz konusu uygunluk değerlendirme firmaları ana hatları ile gıda, tıbbi malzemeler, elektroteknik, elektro-mekanik, kozmetik ürünler, deterjan ve temizlik ürünleri, petrol ve türevleri, yakıtlarda kullanılan cihazlar, asansör ve yürüyen merdivenler, oyuncaklar, aydınlatma ürünleri, ambalaj malzemeleri konularında faaliyet göstermektedir.

Kazakistan’a ithal edilen ürünler ile ilgili olarak yurt dışı belgelendirme hizmetleri de KAZMEMST tarafından yapılmaktadır. Kazakistan’da ürün belgelendirmesi için akredite laboratuvar zorunluluğu bulunmaktadır.
 

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

NUR-SULTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ Erk OYAL Ticaret Müşaviri Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Taşenova Str. No:3 Office:314 NUR SULTAN / KAZAKHSTANTurkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Taşenova Str. No:3 Office:314 NUR SULTAN / KAZAKHSTAN
astana@ticaret.gov.tr
00 7 7172 70 46 7100 7 7172 70 46 7200 7 7172 70 46 73
(IP Tel) 0 312 204 82 94
(Fax) 007 7172 2243 67
NUR-SULTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ Selçuk OKTAY Ticaret Müşaviri Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Taşenova Str. No:3 Office:314 NUR SULTAN / KAZAKHSTAN
astana@ticaret.gov.tr
00 7 7172 70 46 7100 7 7172 70 46 7200 7 7172 70 46 73
(IP Tel) 0 312 204 82 94
(Fax) 007 7172 2243 67
ALMATI BAŞKONSOLOSLUĞU Sıddık KAYA Ticaret Ataşesi Turkish Consulate General Office of the Commercial Attache Tole Bi Str.No:29 Office: 6-7 ALMATI / KAZAKHSTAN
almati@ticaret.gov.tr
00 7 727 293 00 22
(IP Tel) 0 312 204 82 82
(Fax) 00 7 727 293 00 26
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot