Kırgızistan

Kırgızistan

En büyük ithalatçı 2021
En büyük ithalatçı 2021
Rusya 1.78Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2021
En büyük ihracatçı 2021
Kazakistan 430.76Milyon
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
155.12 Milyon $
2017
86.46 Milyon $
2021
Türkiye’nin ihracatı
379.07 Milyon $
2017
749.44 Milyon $
2021

Genel Görünüm

Kırgızistan, 2022 yılında kişi başı 5.83 Bin $ ve toplam 10.93 Milyar $ gayri safi milli hasılaya sahiptir. 2021 yılında toplam 5.44 Milyar $ ithalat ve 1.68 Milyar $ ihracat gerçekleştirmiştir.

En çok ithalat yapılan başlıca ülkeler
Rusya 1.78 Milyar $
Çin Halk Cumhuriyeti 1.45 Milyar $
Kazakistan 655.88 Milyon $
Türkiye 321.23 Milyon $
Özbekistan 316.76 Milyon $
En çok ihracat yapılan başlıca ülkeler
Kazakistan 430.76 Milyon $
Rusya 387.26 Milyon $
İngiltere 234.23 Milyon $
Özbekistan 180.10 Milyon $
Türkiye 90.26 Milyon $
Ülkenin en fazla ithal ettiği ürünler
271019 Petrol yağları ve bitümlü minerallerden elde edilen yağlar; ağırlık% 70 veya daha fazla petrol yağı veya bitümlü minerallerden yağ içeren yağlar (hafif yağlar ve preparatlar hariç, biyodizel içeren, ham ve atık yağlar hariç) 344.79 Milyon $
271012 Petrol ve bitümenli yağlardan elde edilen hafif yağlar ve müstahzarları (petrol veya bitümenli yağ oranı >=%70) 340.37 Milyon $
600410 Örme veya kroşe mensucat (en>30cm, elastomerik iplik >%5) (60.01 Pozisyonundakiler hariç) 198.57 Milyon $
300490 Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan diğer ilaçlar 136.83 Milyon $
851712 Hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için telefonlar 120.27 Milyon $
Ülkenin en fazla ihraç ettiği ürünler
710812 Altın (diğer işlenmemiş şekillerde olanlar, para yerine kullanılmayan) 308.02 Milyon $
700529 Perdahlanmış, levha, yaprak halinde, takviyesiz diğer camlar 185.94 Milyon $
261690 Diğer kıymetli metal cevherleri ve konsantreleri 100.17 Milyon $
271019 Petrol yağları ve bitümlü minerallerden elde edilen yağlar; ağırlık% 70 veya daha fazla petrol yağı veya bitümlü minerallerden yağ içeren yağlar (hafif yağlar ve preparatlar hariç, biyodizel içeren, ham ve atık yağlar hariç) 67.91 Milyon $
740400 Bakır hurda ve döküntüler 67.47 Milyon $
Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2022
3 / 5
Lojistik performansı-2022
2 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2022
39.26%
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2021
5.44 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre-2022
10.0 gün
Enflasyon (yıllık)-2022
13.92%
Gayri safi yurtiçi hasıla-2022
10.93 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)-2022
7.02%-2022
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2022
5.83 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2022
67.95%
Mal ihracatı-2021
1.68 Milyar $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2022
16.36%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2022
0
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2022
-
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2022
12.12%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2022
24.04%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2022
52.07%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2022
37.76%
Toplam Nüfus-2022
6.80 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2022
2.59%
Mal ticareti (% GSYİH)-2022
108.1%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2022
84.12
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2022
-
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2022
-
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20172018201920202021

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20172018201920202021
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

{{countryImportPotentialList[1].gtipNumber}}
{{countryImportPotentialList[0].gtipNumber}}
{{countryImportPotentialList[2].gtipNumber}}
  • {{index + 1}}
    GTİP {{item.gtipNumber}}
    {{item.potential}}/1000
  • {{index + 6}}
    GTİP {{item.gtipNumber}}
    {{item.potential}}/1000

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri

  Standartlar

 

Kırgızistan’da standartlar, teknik düzenlemeler, ürün güvenliği konusunda yetkili kurum Ekonomi Bakanlığı Standardizasyon ve Metroloji Merkezi’dir. (http://www.nism.gov.kg)

 

  Teknik Düzenlemeler

 

Kırgızistan’da standartlar, teknik düzenlemeler, ürün güvenliği konusunda yetkili kurum Ekonomi Bakanlığı Standardizasyon ve Metroloji Merkezi’dir. (http://www.nism.gov.kg)

 

  Akreditasyon

 

Akreditasyon konusunda yetkili kurum Ekonomi Bakanlığı Kırgız Akreditasyon Merkezi’dir. (http://www.kca.gov.kg/)

 

  Ürün Güvenliği


Kırgızistan’da standartlar, teknik düzenlemeler, ürün güvenliği konusunda yetkili kurum Ekonomi Bakanlığı Standardizasyon ve Metroloji Merkezi’dir. (http://www.nism.gov.kg)

 

  İthalat Denetimi

 

İthalat denetimi konusunda yetkili kurum Kırgız Cumhuriyeti Gümrük Hizmeti’dir. (www.customs.gov.kg)

 

  Piyasa Gözetimi ve Denetimi


Piyasa Gözetim ve Denetim konusunda gıda ürünlerinde Sağlık Bakanlığı Hastalıkları Önleme ve Sıhhi- Epidemiolojik Kontrol Departmanı yetkilidir. (www.dgsen.kg)

- Tıbbi donanım, ilaç konularında – Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Donanımı Tedariği Departmanı
- Hayvansal ürünlerde – Tarım Bakanlığı Vetrinerlik Müfettişliği
- Teknoloji, inşaat ve diğer ilgili ürünlerde – Ekolojik ve Teknik Güvenlik Devlet Müfettişliği görevlidir.
 

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri

Standartlar, Teknik Düzenlemeler, Akreditasyon, Ürün Güvenliği, İthalat Denetimi, Piyasa Gözetim ve Denetimi konusundaki mevzuata Ekonomi Bakanlığı Standardizasyon ve Metroloji Merkezi (www.nism.gov.kg), Ekonomi Bakanlığı Kırgız Akreditasyon Merkezi (www.kca.gov.kg), Kırgız Cumhuriyeti Gümrük Hizmeti (www.customs.gov.kg), Sağlık Bakanlığı Hastalıkları Önleme ve Sıhhi-Epidemiolojik Kontrol Departmanı (www.dgsen.kg) web sitelerinden ulaşılabilmektedir.

Halihazırda Kırgızistan 12.08.2015 tarihi itibariye Avraya Ekonomik Birliğine girmiş bulunmaktadır. Anılan Birliğin standartları 12.08.2017 tarihinden sonra geçerli olacaktır. Bu tarihten sonra teknik mevzuatı Birlik mevzuatı ortak hale gelecektir. Birliğin teknik mevzuatına http://www.eurasiancommission.org/ sitesinden ulaşılabilmektedir.

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

CE işareti, ISO, TSE belgeleri uygunluk değerlendirme sürecini önemli ölçüde kısaltmaktadır. Avrasya Gümrük Birliği içinde üretilen ürünler (EAC-Eurasian Conformity Certificate) uygunluk değerlendirmesine tabii değildir.

Talep edilen belgeleri düzenleyen kuruluşlar:
Kırgızistan’da uygunluk belgeleri;
- Tıbbi donanım, ilaç konularında – Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Donanımı Tedariği Departmanı
- Gıda ürünlerinde – Sağlık Bakanlığı Hastalıkların Önlenmesi ve Sıhhi – Epidemiyoljik Devlet Kontrolü Departmanı
- Hayvansal ürünlerde – Tarım Bakanlığı Vetrinerlik Müfettişliği
- Teknoloji, inşaat ve diğer ilgili ürünlerde – Ekolojik ve Teknik Güvenlik Devlet Müfettişliği tarafından verilmektedir.

Zorunlu Belgelenmeye Tabi Ürünler

Kırgızistan mevzuatında ülkeye ithalatta Zorunlu Uygunluk Onayından Geçmesi Gereken Ürünler Listesi bulunmaktadır. İthal edilecek ürün bu listede yer alması halinde uygunluk değerlemesinden geçmesi beklenebilir.

Diğer ülke belgelerinin kabulü

Avrasya Gümrük Birliği içerisinde üretilen ürünlere Avrasya Gümrük Birliği içerisinde akredite olmuş yetkili Birimler tarafından verilen Belgeler kabul görmektedir. Ayrıca ilgili anlaşmalar kapsamında BDT ülkeleri tarafından verilen belgeler tanınmaktadır.

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar

Kırgızistan’da Sevk Öncesi İnceleme Sistemi gibi bir uygulama bulunmamaktadır. Kırgızistan’da ürünlerin güvenliğinin tespiti amacıyla hem İthalat Denetimi, hem Piyasa Gözetimi ve Denetimi sistemleri uygulanmaktadır. 

Sistemden sorumlu kurumlar Ekonomi Bakanlığı Standardizasyon ve Metroloji Merkezi, Kırgız Cumhuriyeti Gümrük Hizmeti, Sağlık Bakanlığı Hastalıkları Önleme ve Sıhhi-Epidemiolojik Kontrol Departmanı.

Piyasa Gözetimi ve Denetiminde ise tıbbi konularda Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Donanımı Tedariği Departmanı, gıdai ürünlerde Sağlık Bakanlığı Hastalıkların Önlenmesi ve Sıhhi – Epidemiolojik Devlet Kontrolü Departmanı yetkilidir. Güvensiz çıkan ürünlerde daha çok mali cezalandırma yöntemi uygulanmaktadır.

İthalat Denetimi

İthalat Denetiminde Gümrük Hizmeti ithal edilen ürünler sadece ilgili belgelerin mevcudiyetini kontrol eder. Belgelerin eksikliği durumunda ilgili kurumdan temin edilmesini talep eder. İthalat denetimi daha çok fiziki kontroller şeklinde gerçekleşir.

Ülke Haberleri

bilgilendirme-mesaji

İlgili haber bulunmamaktadır.

Yaklaşan Etkinlikler

bilgilendirme-mesaji

Yaklaşan etkinlik bulunmamaktadır.

chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot