Kırgızistan

Kırgızistan

En büyük ithalatçı 2023
En büyük ithalatçı 2023
Çin Halk Cumhuriyeti 32.11Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2023
En büyük ihracatçı 2023
İsviçre 3.26Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
2.47 Milyar $
2019
515.55 Milyon $
2023
Türkiye’nin ihracatı
14.14 Milyar $
2019
1.91 Milyar $
2023

Genel Görünüm

Kırgızistan, 2022 yılında kişi başı 5.83 Bin $ ve toplam 10.93 Milyar $ gayri safi milli hasılaya sahiptir. 2023 yılında toplam 37.05 Milyar $ ithalat ve 9.92 Milyar $ ihracat gerçekleştirmiştir.

En çok ithalat yapılan başlıca ülkeler
Çin Halk Cumhuriyeti 16.05 Milyar $
Rusya 6.52 Milyar $
Kazakistan 2.51 Milyar $
Güney Kore Cumhuriyeti 1.65 Milyar $
Türkiye 1.35 Milyar $
En çok ihracat yapılan başlıca ülkeler
İsviçre 3.26 Milyar $
Rusya 2.23 Milyar $
Kazakistan 1.36 Milyar $
Özbekistan 872.03 Milyon $
Birleşik Arap Emirlikleri 567.64 Milyon $
Ülkenin en fazla ithal ettiği ürünler
87 Yük taşımaya mahsus römork ve yarı römorklar 3.20 Milyar $
8703 Hem dizel/yarı dizel hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu diğer taşıtlar; harici bir güç kaynağından şarj edilenler 2.76 Milyar $
84 Evlerde kullanılan bulaşık yıkama makineleri 2.58 Milyar $
8422 Evlerde kullanılan bulaşık yıkama makineleri 1.04 Milyar $
842290 Bulaşık yıkama makinelerine ait aksam-parçalar 1.02 Milyar $
Ülkenin en fazla ihraç ettiği ürünler
71 Gümüşten kuyumcu eşyası, aksamı 1.28 Milyar $
7108 Altın (diğer yarı işlenmiş şekilde) 1.28 Milyar $
710812 Altın (diğer işlenmemiş şekillerde olanlar, para yerine kullanılmayan) 1.28 Milyar $
26 Molibden cevherleri ve konsantreleri; kavrulmuş 233.47 Milyon $
27 Bitümenli taşkömürü 200.13 Milyon $
Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2022
3 / 5
Lojistik performansı-2022
2 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2022
39.26%
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2023
37.05 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre-2022
10.0 gün
Enflasyon (yıllık)-2022
13.92%
Gayri safi yurtiçi hasıla-2022
10.93 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)-2022
7.02%-2022
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2022
5.83 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2022
67.95%
Mal ihracatı-2023
9.92 Milyar $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2022
16.36%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2022
0
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2022
-
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2022
12.12%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2022
24.04%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2022
52.07%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2022
37.76%
Toplam Nüfus-2022
6.80 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2022
2.66%
Mal ticareti (% GSYİH)-2022
108.1%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2022
84.12
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2022
-
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2022
-
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20192020202120222023

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20192020202120222023
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri

Standartlar

Kırgızistan’da standartlar, teknik düzenlemeler, ürün güvenliği konusunda yetkili kurum Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Standardizasyon ve Metroloji Merkezi’dir. (http://www.nism.gov.kg)

 

Teknik Düzenlemeler

Kırgızistan’da standartlar, teknik düzenlemeler, ürün güvenliği konusunda yetkili kurum Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Standardizasyon ve Metroloji Merkezi’dir. (http://www.nism.gov.kg)

 

Akreditasyon

Akreditasyon konusunda yetkili kurum Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Kırgız Akreditasyon Merkezi’dir. (http://www.kca.gov.kg/)

 

Ürün Güvenliği
Kırgızistan’da standartlar, teknik düzenlemeler, ürün güvenliği konusunda yetkili kurum Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Standardizasyon ve Metroloji Merkezi’dir. (http://www.nism.gov.kg)

 

İthalat Denetimi

İthalat denetimi konusunda yetkili kurum Maliye Bakanlığı’na Bağlı Devlet Gümrük Hizmeti’dir. (www.customs.kg)

 

Piyasa Gözetimi ve Denetimi
Piyasa Gözetim ve Denetim konusunda gıda ürünlerinde Sağlık Bakanlığı Hastalıkları Önleme ve Sıhhi- Epidemiolojik Kontrol Departmanı yetkilidir. (www.dgsen.kg)

- Tıbbi donanım, ilaç konularında – Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Donanımlar Departmanı (http://www.pharm.kg)

- Hayvansal ürünlerde – Tarım Bakanlığı Veterinerlik Hizmeti (https://agro.gov.kg)

- İnşaat ve İnşaat malzemelerinde – Bakanlar Kurulu’na Bağlı Mimarlık, İnşaat, Konut ve Kamu Hizmetleri Devlet Ajansı (https://gosstroy.gov.kg/)

- Madencilik, çevre ve teknik gözetimde – Doğal Kaynaklar, Çevre ve Teknik Gözetim Bakanlığı (https://mnr.gov.kg/) görevlidir.

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri

Standartlar, Teknik Düzenlemeler, Akreditasyon, Ürün Güvenliği, İthalat Denetimi, Piyasa Gözetim ve Denetimi konusundaki mevzuata:

- Ekonomi  ve Ticaret Bakanlığı (https://mineconom.gov.kg/)

- Ekonomi  ve Ticaret Bakanlığı  Standardizasyon ve Metroloji Merkezi (www.nism.gov.kg),

- Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Kırgız Akreditasyon Merkezi (www.kca.gov.kg),

- Maliye Bakanlığı’na Bağlı Devlet Gümrük Hizmeti (www.customs.kg),

- Sağlık Bakanlığı Hastalıkları Önleme ve Sıhhi-Epidemiolojik Kontrol Departmanı (www.dgsen.kg) web sitelerinden ulaşılabilmektedir.

- Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası (www.cci.kg)

- Tarım Bakanlığı (www.agro.gov.kg)

- Sağlık Bakanlığı (https://med.kg/)

- Maliye Bakanlığı (https://www.minfin.kg/)

- Doğal Kaynaklar, Çevre ve Teknik Gözetim Bakanlığı (https://mnr.gov.kg)

- Bakanlar Kurulu’na Bağlı Mimarlık, İnşaat, Konut ve Kamu Hizmetleri Devlet Ajansı (www.gostroy.gov.kg)

 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı "Dış Ticaret Alanında Tek Pencere Merkezi" Devlet İşletmesi’ne ait Kırgızistan Ticari Bilgi Portalı’nın https://info.trade.kg/ web sitesinde malların ithalat ve ihracat işlemlerine ilişkin bilgiler ve mevzuatlar hakkında bilgiler yer almaktadır. Tek pencere sistemi web adresi: https://swis2.trade.kg/ru/login

 

Kırgızistan 12.08.2015 tarihi itibariye Avrasya Ekonomik Birliğine üye olmuş bulunmaktadır. Anılan Birliğin standartları 12.08.2017 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Bu tarihten sonra teknik mevzuat alanında Birlik mevzuatı ortak hale gelmiştir. Birliğin teknik mevzuatına https://eec.eaeunion.org/comission/direction/texnreg/ sitesinden ulaşılabilmektedir.

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

CE işareti, ISO, TSE belgeleri uygunluk değerlendirme sürecini önemli ölçüde kısaltmaktadır.

Avrasya Gümrük Birliği içinde üretilen ürünler (EAC-Eurasian Conformity Certificate) uygunluk değerlendirmesine tabi değildir.

Zorunlu Belgelenmeye Tabi Ürünler

Kırgızistan mevzuatında ülkeye ithalatta Zorunlu Uygunluk Onayından Geçmesi Gereken Ürünler Listesi bulunmaktadır. İthal edilecek ürünün bu listede yer alması halinde uygunluk değerlemesinden geçmesi beklenebilir. Zorunlu uygunluk onayına tabi ürünlerin ortak listesine buradan ulaşılabilir.

Diğer ülke belgelerinin kabulü

Avrasya Gümrük Birliği içerisinde üretilen ürünlere Avrasya Gümrük Birliği içerisinde akredite olmuş yetkili Birimler tarafından verilen belgeler kabul görmektedir. Ayrıca ilgili anlaşmalar kapsamında Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri tarafından verilen belgeler tanınmaktadır. Belgelerin ve bu belgeleri düzenleyen kurumların bir listesi aşağıda verilmiştir:

 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı - Mal ve hizmet ihracat/ithalat lisansı

Tarım Bakanlığı - Avrasya Ekonomik Birliği, Form 1,2,3 ve 4 Veterinerlik Sertifikası, Form 5а, 5b, 5с, 5d, 5е, 5f, 5g veterinerlik sertifikaları, Bitki Sağlığı Sertifikası, Karantina Bitki Sağlığı Kontrolü Tutanağı

Dijital Kalkınma Bakanlığı - Uygunluk belgesi

Sağlık Bakanlığı - Ürünün ilaç ve tıbbi ürünlere ait olduğunu teyit eden sertifika, İlaç ürünleri uygunluk belgesi, Uyuşturucu ilaçların/psikotrop maddelerin/ara maddelerin ihracatı/ithalatı için lisans, Ürünlerin devlet tescil belgesi, Uygunluk beyanı (gıda ürünleri)

Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı - Karayolu ile uluslararası yolcu ve yük taşıma ruhsat belgeleri

Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası - Ürün Menşei Şahadetnamesi

Uygunluk Belgeleri Vermeye Yetkili Diğer Akrediteli Kurumlar - Zorunlu Uygunluk Belgesi, İhtiyari Uygunluk Belgesi, Uygunluk Beyanı

Maliye Bakanlığı - Etil alkol üretimi ve satışı için lisans, Alkollü ürünlerin üretim ve satışına ilişkin lisans

Doğal Kaynaklar, Çevre ve Teknik Gözetim Bakanlığı - CITES sözleşmesi çerçevesinde, hayvan ve bitki nesnelerinin, bunların parçalarının veya türevlerinin Kırgız Cumhuriyeti'ne ithalatı veya Kırgız Cumhuriyeti dışına ihracatı için izin

Mimarlık, İnşaat, Konut ve Kamu Hizmetleri Devlet Ajansı - Zorunlu Uygunluk Belgesi, İhtiyari Uygunluk Belgesi, Uygunluk Beyanı

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar

Kırgızistan’da Sevk Öncesi İnceleme Sistemi gibi bir uygulama bulunmamaktadır.

Kırgızistan’da ürünlerin güvenliğinin tespiti amacıyla hem İthalat Denetimi, hem Piyasa Gözetimi ve Denetimi sistemleri uygulanmaktadır. 

İlgili denetimler ürün, sektör ve işleme göre Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Standardizasyon ve Metroloji Merkezi, Gümrük Hizmeti, Sağlık Bakanlığı Hastalıkları Önleme ve Sıhhi-Epidemiolojik Kontrol Departmanı v.b. kurumlar tarafından yapılmaktadır.

Gümrük denetimi, yetkili gümrük memuru tarafından gümrük beyannamesinde gösterilen bilgilerin doğruluğu, ilgili gümrük mevzuatlarına uygunluğunu denetler. Gümrük kontrolü kamera veya saha gümrük kontrolü şeklinde yapılır.

Piyasa gözetimi ve denetiminde ise tıbbi konularda Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Donanımlar Departmanı; gıda ürünlerinde Sağlık Bakanlığı Hastalıkların Önlenmesi ve Sıhhi – Epidemiolojik Devlet Kontrolü Departmanı yetkilidir. Piyasa gözetim ve denetim işlemleri, her kurumun denetim kapsamı ve denetim belgelerine ilişkin bilgiler http://proverka.gov.kg/ linkinde yer almaktadır.

Güvensiz çıkan ürünlerde daha çok mali cezalandırma veya imha yöntemi uygulanmaktadır.

Ülke Haberleri

Yaklaşan Etkinlikler

bilgilendirme-mesaji

Yaklaşan etkinlik bulunmamaktadır.

chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot