Kongo Demokratik Cumhuriyeti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti

En büyük ithalatçı 2022
En büyük ithalatçı 2022
Çin Halk Cumhuriyeti 9.08Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2022
En büyük ihracatçı 2022
Çin Halk Cumhuriyeti 22.16Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
14.73 Milyon $
2019
39.07 Milyon $
2023
Türkiye’nin ihracatı
1.74 Milyar $
2019
301.06 Milyon $
2023

Genel Görünüm

Kongo Demokratik Cumhuriyeti, 2022 yılında kişi başı 1.28 Bin $ ve toplam 58.06 Milyar $ gayri safi milli hasılaya sahiptir. 2022 yılında toplam 34.21 Milyar $ ithalat ve 47.01 Milyar $ ihracat gerçekleştirmiştir.

En çok ithalat yapılan başlıca ülkeler
Çin Halk Cumhuriyeti 9.08 Milyar $
Güney Afrika Cumhuriyeti 3.92 Milyar $
Birleşik Arap Emirlikleri 3.42 Milyar $
Hindistan 1.96 Milyar $
Tanzanya 1.52 Milyar $
En çok ihracat yapılan başlıca ülkeler
Çin Halk Cumhuriyeti 22.16 Milyar $
Singapur 4.09 Milyar $
Hong Kong 3.73 Milyar $
Tanzanya 3.51 Milyar $
Güney Afrika Cumhuriyeti 3.47 Milyar $
Ülkenin en fazla ithal ettiği ürünler
27 Bitümenli taşkömürü 2.77 Milyar $
2710 Petrol ve bitümenli yağlardan elde edilen hafif yağlar ve müstahzarları (petrol veya bitümenli yağ oranı >=%70) 2.61 Milyar $
84 Evlerde kullanılan bulaşık yıkama makineleri 1.85 Milyar $
271019 Petrol yağları ve bitümlü minerallerden elde edilen yağlar; ağırlık% 70 veya daha fazla petrol yağı veya bitümlü minerallerden yağ içeren yağlar (hafif yağlar ve preparatlar hariç, biyodizel içeren, ham ve atık yağlar hariç) 1.74 Milyar $
25 Kayağan taşı (arduvaz) 1.31 Milyar $
Ülkenin en fazla ihraç ettiği ürünler
74 Bakırdan sağlığı koruyucu eşya ve aksamı 12.73 Milyar $
7403 Rafine bakır-katotlar ve katot parçaları 12.52 Milyar $
740311 Rafine bakır-katotlar ve katot parçaları 11.83 Milyar $
28 Tabii uranyum vb. bileşikleri; alaşımları, dispersiyonlar vs. 2.15 Milyar $
2822 Kobalt oksitleri ve hidroksitleri (ticari kobalt oksitleri) 2.15 Milyar $
Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2022
0 / 5
Lojistik performansı-2022
2 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2022
24.89%
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2022
34.21 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre-2022
7.0 gün
Enflasyon (yıllık)-2022
-
Gayri safi yurtiçi hasıla-2022
58.06 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)-2022
8.92%-2022
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2022
1.28 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2022
50.91%
Mal ihracatı-2022
47.01 Milyar $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2022
18.91%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2022
0.95
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2022
42.21 Bin
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2022
17.44%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2022
48.65%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2022
31.48%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2022
48.02%
Toplam Nüfus-2022
99.01 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2022
3.18%
Mal ticareti (% GSYİH)-2022
67.51%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2022
1,989.39
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2022
-
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2022
-
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20182019202020212022

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20182019202020212022
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde Endüstri Bakanlığı standartlardan ve uygulanmasından sorumludur.

OCC (İthalat, İhracat Kontrol Bürosu) standartların geliştirilmesinden, uygunluğundan, ihracat ve ithalatta uygunluğunun değerlendirilmesinden sorumlu olup, Endüstri Bakanlığı’nın gözetiminde faaliyet göstermektedir.

Endüstri Bakanlığı Standardizasyon için ulusal bir komite kurmuştur, ancak bu komite henüz etkin çalışmamaktadır.

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri

Demokratik Kongo Cumhuriyeti kendi ulusal standartlarına sahip değildir. Ancak, bölgesel ve uluslararası organizasyonların standartlarını uygulamaktadır. Bu organizasyonların arasında WTO (Dünya Ticaret Örgütü), COMESA (Doğu ve Güney Afrika için Ortak Pazar), SADC (Güney Afrika Kalkınma Birliği), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ARSO (Standartlar için Afrika Bölgesel Örgütü) yer almaktadır.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde ticari engellerin önemli bir kısmı karmaşık uygulamalardan kaynaklanmaktadır. Ticari konularda Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde çok sayıda yetkili kurum bulunmaktadır. Gerekli imzaları almak ise genellikle çok zordur. Uygulamalar karışık ve bir sisteme bağlanmamıştır.

Uygulamalar ülke çapında büyük değişiklikler göstermektedir. Rüşvet ve yolsuzluk her zaman görülmekte olup, ticari meselelerde rüşvet ve yolsuzluk olağan karşılanmakta olup, çok sayıda resmi görevli ile uzayıp giden görüşmeleri gerektirmektedir. Pek çok yasa tam olarak ya da sürekli uygulanmamaktadır (özellikle de taşrada). Sonuç olarak pek çok mahalli tüccar, mallarının taşınmasında kendi özel ağlarını oluşturmuşlardır. Uluslararası desteklerle Kongo Devleti malların nakli konusunda çeşitli teknik ve yasal reformlar yapmıştır ve bu reformlara devam edilmektedir. Gümrükler konusunda belirgin ilerlemeler kaydedilmiştir. Ancak yine de rüşvet ve dolandırıcılık çok büyük bir sorun olarak durmaktadır.

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

Zorunlu belgeler, Ürün Güvenliği ve Denetimi başlığı altında yer alan Sevk Öncesi İnceleme maddesinde yer verilmiştir. 

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne ithal edilen ürünlerin ilgili güvenlik şartlarına uygunluğunun denetimi bugün için söz konusu değildir.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti gıda maddeleri konusunda büyük ölçüde Codex alimentarus’u dayanak alarak çalışmaktadır. Halen Codex ithalatta uygulanmakta olup, OCC laboratuvarlarında yeterli ekipman olmaması nedeniyle ihracatta uygulanmamaktadır. Pratikte ise pek çok ürün belirli standartları karşılayıp karşılamadıklarına bakılmaksızın ithal edilmektedir. Çoğu kez OCC gözleme görevini yerine getirememekte ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti standartları kullanan diğer devletlerin kontrollerine göre hareket etmektedir.

Herhangi bir ambalaj zorunluluğu ya da uygulaması yoktur. Uluslararası normlara uygun ambalajlar her zaman kabul görmektedir.
 
Ürünler uygun şekilde ambalajlanmalı, özellikle aşırı sıcak ve rutubetli iklime karşı uygun ambalaj malzemesi kullanılmalı, pestlere, yanlış taşımaya (düşüp kırılmaya) çalınmaya ve gecikmelere karşı güvenli olabilecek şekilde ambalajlanmalıdır. IATA (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin) ve ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu’nun) uygulamalarına riayet edilmelidir.

Tarım Bakanlığına bağlı Hayvan ve Bitki Karantina Servisi (SQAV Fransızca) hayvansal ve bitkisel ürünlerde sağlık ve bitki sağlığı konusunda sorumlu olup ulusal sınır kapılarında görev yapmaktadır. Bu görevini yaparken çok sayıda kamu organları ile birlikte çalışmaktadır.

Madencilik Bakanlığına rapor sunan ayrı bir birim olan CEEC (Değerlendirme, Ekspertiz ve Sertifikasyon Merkezi) elmas ve altının sertifikalandırılması ile ilgili çalışmaktadır.
 

Sevk Öncesi İnceleme

BIVAC ve OCC birlikte şu şekilde çalışırlar;
- İthalatçı, ihracatçıdan proforma fatura alır.
- İthalatçı; ithalat amacıyla faturayı yetkili ticari bir bankaya verir.
- İthalat lisansının onaylanmasından sonra, ithalatçı ithalat lisansını BIVAC international’a iletir.
- BIVAC international, ithalat lisansına bir numara verir.
- Bu numara ihracatçı ülkedeki BIVAC merkezine gönderilir.
- BIVAC; OCC adına malların yükleme öncesi kontrolünü yapar.
- BIVAC; malların kalite, miktar ve değer olarak proforma fatura ile aynı olduğunu ve uluslararası standartlara uygunluğunu tasdik eder.
- Kontrol onaylandıktan sonra, ihracatçı ülkedeki BIVAC bir sertifika hazırlayarak bu sertifika ile ithalatçı ülkedeki BIVAC aracılığı ile ithalatçıya sunar.

Bu sertifika; ihracatçının fatura numarasını, konşimento numarasını, konteyner sayısını, ithalat lisans numarasını ve ürün miktarını onaylayan bilgileri içerir. Sertifika CIF bedeli belirler ve bu bedel DGDA tarafından, sertifika onaylandıktan sonra değiştirilemez. OCC; FOB değer üzerinden % 2 oranında bir meblağı tahsil eder. BIVAC hizmetlerinin karşılığı olarak FOB değer üzerinden % 0,75 oranında bir tutarı OCC’den alır. OCC ve DGDA bütün evrakları Fransızca olarak talep etmektedir.

Yüklemede talep edilen diğer dokümanlar; ticari fatura, sevk irsaliyesi, konşimento/hava taşıma senedi, ithalat lisansı, pro-forma fatura, sigorta poliçesi ve menşe şahadetnamesidir.

Sevk öncesi incelemeden muaf olan ürünler ise; FOB değeri 2500 ABD Dolarının altında olan ürünler, canlı hayvanlar, taze yumurta, sebze, balık ve et, taze ya da soğutulmuş gıdalar, gazete ve periyodikler, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde ikamet edip de ülkelerine dönenlerin motorlu araçlar da dahil kişisel eşyaları, ticari değeri olmayan paketler, ticari numuneler, kişisel hediyeler, yabancı devletler ya da uluslararası organizasyonlar tarafından hayır derneklerine yapılan bağışlar, yabancı devletler, uluslararası organizasyonlar ya da özel bireylerce tabii afetler nedeniyle yapılan yardımlar.

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

KİNŞASA BÜYÜKELÇİLİĞİ Yusuf Biçer Ticaret Müşaviri Ambassade de Turquie Bureau du Conseiller Commercial 18 Avenue Pumbu, B.P.7817, Gombe KINSHASA / REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
00 243 895 56 78 98
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot