Küba

Küba

Türkiye’nin ithalatı
647.41 Milyon $
2019
25.16 Milyon $
2023
Türkiye’nin ihracatı
1.42 Milyar $
2019
89.18 Milyon $
2023

Genel Görünüm

bilgilendirme-mesaji

Ülke finansal özet bilgisi bulunamamıştır.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2022
0 / 5
Lojistik performansı-2022
2 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2022
-4.65%
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-
8.43 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre-2022
-
Enflasyon (yıllık)-2022
-
Gayri safi yurtiçi hasıla-2022
107.35 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)-2022
1.25%-2022
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2022
-
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2022
45.13%
Mal ihracatı-
1.76 Milyar $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2022
-9.11%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2022
22.32
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2022
322.00 Bin
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2022
0.88%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2022
23.35%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2022
74.96%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2022
34.89%
Toplam Nüfus-2022
11.21 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2022
-
Mal ticareti (% GSYİH)-2022
8.32%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2022
-
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2022
-
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2022
-
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20152016201720182019

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20152016201720182019
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri

Teknik mevzuata dair sistem ve işleyiş esasen bir düzene ve tahmin edilebilirliğe sahiptir. Anılan sistem ve işleyişe, ihracat ve ithalata ilişkin düzenlemeleri içeren 50/2014 Sayılı MINCEX Kararnamesinde yer verilmektedir. Aynı Kararname, teknik mevzuat hususunda, Küba Dış Ticaret ve Yabancı Yatırımlar Bakanlığını en üst yetkili makam kılmaktadır.

Herhangi bir Küba mevzuatı veya uygulaması hakkında internet aracılığı ile temin edilecek bilgilerin, güncelliğinin her zaman Havana Ticaret Müşavirliği ile kontrol edilmesinde fayda görülmektedir. Salt internet üzerinden edinilecek bilgilerin, Küba açısından güncel durumu yansıtmaması ihtimali mevcuttur. Küba makamlarına ait internet sitelerinin çoğunlukla sadece İspanyolca olarak hizmet verdikleri görülmektedir. Yine de; Küba Ticaret Odası’nın www.camaracuba.cu adresinden ulaşılabilen internet sitesi, ticaret ve yatırım olanaklarına ilişkin faydalı bilgiler ihtiva etmektedir.
 

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

Gümrük makamlarına gümrük beyannamesinin ibrazı gerekmektedir. 

 

Zorunlu Belgelenmeye Tabi Ürünler

Tüm ürünler için belgelendirme zorunludur.

Diğer ülke belgelerinin kabulü

Meksika, Rusya, Brezilya, Venezuela, Arjantin, Uruguay, Çin, Vietnam, İspanya, Nikaragua, Panama ve Kanada ülkeleri tarafından düzenlenen belgeler kabul görmektedir.

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar

Küba’ya ihraç edilmekte olan ürünlerin, güvenlik şartlarına uygunluğunun denetimi ithalat aşamasında yapılmaktadır.

Ürün güvenliğinin denetimlerinden, Cubacontrol S.A. (www.cubacontrol.com.cu) sorumludur.

Sevk Öncesi İnceleme

Küba’da sevk öncesi inceleme uygulaması yapılmaktadır. Cubacontrol S.A.’nın aşağıda yer verilen kuruluşlarla anlaşmaları bulunmaktadır.
Buró Veritas; Control Union; Maroni Group S.R.L; THIONVILLE SCI; Qpro China; THU DO; OTI; Lloyd Register; Aivepet; Cointec Chile; SGSSCI Chile; Cotecna; WSS Chile; Certispec; OMIC; CB Caribbean (Canadá); IITS Vietnam; CARINSER (Canadá); Vinacontrol,Vietnam; Ang Duong Vietnam; Alex Stewart Rusia; PWB Holanda; OU Services Rusia; Hamilton Rusia; Cargo Control Ltd; Baltic Control Rusia; Cargo Inspection Canada; Atlas Marine Venezuela; SEINSCO Keza Cubacontrol S.A.’nın, Meksika, Rusya, Brezilya, Venezuela, Arjantin, Uruguay, Çin, Vietnam, İspanya, Nikaragua, Panama ve Kanada’da anlaşmalı kuruluşlar nezdinde temsilcileri bulunmaktadır.
 

chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot