Macaristan

Macaristan

En büyük ithalatçı 2020
En büyük ithalatçı 2020
Almanya 27.89Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2021
En büyük ihracatçı 2021
Almanya 37.77Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
1.59 Milyar $
2017
1.64 Milyar $
2021
Türkiye’nin ihracatı
1.20 Milyar $
2017
1.39 Milyar $
2021

Genel Görünüm

Macaristan, 2021 yılında kişi başı 32.19 Bin $ ve toplam 155.80 Milyar $ gayri safi milli hasılaya sahiptir. 2021 yılında toplam 113.42 Milyar $ ithalat ve 141.25 Milyar $ ihracat gerçekleştirmiştir.

En çok ithalat yapılan başlıca ülkeler
Almanya 27.89 Milyar $
Çin Halk Cumhuriyeti 9.01 Milyar $
Polonya 6.59 Milyar $
Avusturya 6.58 Milyar $
Çek Cumhuriyeti 5.73 Milyar $
En çok ihracat yapılan başlıca ülkeler
Almanya 37.77 Milyar $
İtalya 8.27 Milyar $
Romanya 7.43 Milyar $
Slovakya 7.26 Milyar $
Avusturya 6.38 Milyar $
Ülkenin en fazla ithal ettiği ürünler
300490 Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan diğer ilaçlar 2.12 Milyar $
852990 Hava taşıtı, radar, telsiz-uzaktan kumanda cihazı aksam, parçaları 1.69 Milyar $
270900 Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar) 1.68 Milyar $
300215 Dozlandırılmış veya perakende satışa uygun şekilde ambalajlanmış/hazırlanmış bağışıklık ürünleri 1.64 Milyar $
271121 Doğal gaz (gaz halinde) 1.48 Milyar $
Ülkenin en fazla ihraç ettiği ürünler
850760 Lityum iyonlu elektrik akümülatörleri 4.14 Milyar $
870323 Araçlar; sadece kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorla, silindir kapasitesi 1500'ten fazla 3000cc'den az 3.72 Milyar $
852872 Televizyon; diğerleri, renkli olanlar 3.48 Milyar $
300490 Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan diğer ilaçlar 3.06 Milyar $
840734 Kara taşıtları için motorlar-silindir hacmı>1000cm3 2.85 Milyar $
Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2021
3 / 5
Lojistik performansı-2021
3 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2021
-3.48%
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2020
113.42 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre-2021
7.0 gün
Enflasyon (yıllık)-2021
5.11%
Gayri safi yurtiçi hasıla-2021
155.80 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)-2021
-4.68%-2021
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2021
32.19 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2021
77.78%
Mal ihracatı-2021
141.25 Milyar $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2021
-5.93%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2021
0
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2021
-
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2021
3.38%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2021
24.52%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2021
56.64%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2021
79.48%
Toplam Nüfus-2021
9.75 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2021
108.42%
Mal ticareti (% GSYİH)-2021
151.25%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2021
303.14
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2021
-
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2021
-
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20162017201820192020

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20172018201920202021
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

{{countryImportPotentialList[1].gtipNumber}}
{{countryImportPotentialList[0].gtipNumber}}
{{countryImportPotentialList[2].gtipNumber}}
  • {{index + 1}}
    GTİP {{item.gtipNumber}}
    {{item.potential}}/1000
  • {{index + 6}}
    GTİP {{item.gtipNumber}}
    {{item.potential}}/1000

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri

  Standartlar

 

AB tarafından düzenlenmemiş alanlarda, Macaristan kendi ulusal standart ve teknik mevzuatını uygulamaktadır. Macar standartlarına ilişkin bilgilere Macaristan Standartlar Ofisi’nin (Magyar Szabványügyi Testület-MSZT) aşağıda yer alan web sayfasından ulaşılması mümkündür.
- Macar Standartları Enstitüsü (MSZT) (Magyar Szabványügyi Testület) : www.mszt.hu 

 

  Teknik Düzenlemeler


- Macaristan Ticaret Lisans Ofisi (Magyar Kereskedelmi Engedelyezesi Hivatal, MKEH): http://www.mkeh.gov.hu/ 
- Teknik Denetleme Bölümü (Műszaki Felügyeleti Osztály, Technical Supervisory Department): http://mkeh.gov.hu/piacfelugyeleti_muszaki/felugyeleti_osztaly 

 

  Akreditasyon

 

Ulusal Akreditasyon Kurumu (NAH) ( Nemzeti Akkreditáló Hatóság): http://www.nah.gov.hu/?locale=en  

 

  Ürün Güvenliği/Güvenilirliği

 

- Milli Kalkınma Bakanlığı (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): http://fogyasztovedelem.kormany.hu/ 
- Avrupa Tüketici Merkezi (European Consumer Centre), Macaristan: http://magyarefk.hu/
- Ulusal Gıda Zinciri Güvenlik Ofisi (Nemzeti Élelmiszerlánc-Biztonsági Hivatal): www.nebih.hu
RASFF (Food and Feed Safety Alerts) sistemiyle her çeşit gıda ürününü kontrol edilmektedir.
 *Gıda Zinciri Kontrol Departmanı (Department of Food Chain Control)
 *Hayvan Sağlığı ve Hayvan Dairesi Müdürlüğü (Animal Health and Animal Welfare Directorate)
 *Bitki Koruma, Toprak Koruma ve Tarım-Çevre Müdürlüğü (Directorate of Plant Protection, Soil Conservation and Agri-environment)
- Ulusal Kalkınma Bakanlığı (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): http://fogyasztovedelem.kormany.hu/
Piyasa gözetimini yürütür: ürünlerin ve hizmetlerin emniyet ve uygunluğunu denetler. Tehlikeli malları listeleyen Merkezi Piyasa Gözetim Bilgi Sistemini işletir. RAPEX (Rapid Alert System) sistemi. (https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/)
- Ulusal Vergi ve Gümrük İdaresi (Nemzeti Adó - és Vámhivatal): www.nav.gov.hu 

 

  İthalat Denetimi

 

Macaristan Ticaret Lisans Ofisi (Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal): http://mkeh.gov.hu/ 
 

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri

  Standartlar

 

Teknik standartlar konusunda Macaristan, Avrupa Birliği mevzuatını takip etmektedir.
Ulusal Standarlarla ilgili Kanun (XXVIII of 1995) ile ilgili web sitesi: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500028.TV
Avrupa’nın üç standart organizasyonu olan CEN, CENELEC ve ETSI’ye uygun (http://www.cen.eu/cen/pages/default.aspx) üretilen ürünler, AB Direktiflerine uygun olduğu kabul edilmektedir.

1. CENELEC, Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi: http://www.cenelec.eu/
2. ETSI, Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü: http://www.etsi.org/
3. CEN, Avrupa Standardizasyon Komitesi, diğer tüm standartları ele alıyor: http://www.cen.eu/cen/pages/default.aspx
 
 

  Teknik Düzenlemeler

 

Macaristan Ticaret Lisans Ofisi (Magyar Kereskedelmi Engedelyezesi Hivital, MKEH): http://www.mkeh.gov.hu/ 

 

  Akreditasyon

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:218:0030:0047:en:PDF 

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

Macaristan-Türkiye ilişkilerinde, yatırım ve dış ticarette tamamıyla AB-Türkiye Gümrük Birliği anlaşması uygulanmaktadır. AB; üye devletlerin AB üyesi olmayan ülkelerden yapılan ithalatlarda belirli ürünlerin sevkiyatının yapılabileceği bazı sınır kontrol noktalarını belirlemelerini şart koşmaktadır. Bu prosedürler sırasında, ihracat sertifikalarının, Macarca sunulması zorunludur. Sertifikaların sertifikalı çevirileri de kullanılabilir.

Macar Ticaret Lisans Ofisi, AB mevzuatına uygun olarak tarımsal ürünler için ithalat lisansları yayınlamaktadır. Genellikle ithalatçı (muhtemelen ihracatçı), ilgili tüm ayrıntılarla birlikte öngörülen formu doldurması gerekmektedir.

Canlı hayvanların ve hayvan ürünlerinin Macaristan’a uyumlaştırılmamış ihracatları için öngörülen başvuru formunun, Macaristan Ulusal Gıda Zinciri Güvenlik Bürosu Hayvan Sağlığı ve Hayvan Refah Müdürlüğü'ne bildirilmesi gerekmektedir.

Macar Ticaret Lisans Ofisi;
(a) dış ticarette devlet yönetimi, 
(b) savunma sanayi (silah, mühimmat) sektöründe üretim ve hizmetin gözetimi, 
(c) ticarette belirli görevler, 
(d) piyasa gözetimi,
(e) kamu depolarının gözetimi, 
(f) değerli metallerin tahlil edilmesi ve kalifikasyonu,  
(g) metroloji, 
(h) teknik güvenlik 
alanlarında yetki ve idari görevleri yerine getirmektedir.

Gümrük Birliği dolayısıyla, Türk sanayi ürünlerinin Macaristan’a ithalatından gümrük vergisi alınmamakta ve Türk mallarının ithalatında ATR (Serbest Dolaşım) belgesi istenmektedir.
CE standartları mecburidir. Türkiye’deki bir firma CE işaretini almışsa, Macaristan için başka bir belgeye ihtiyaç yoktur.

Gümrük otoritelerine; TIR karnesi, EURO1, Mal Faturası, Nakliye Faturası, Gıda Sağlığı Belgesi, CMR(Convention Marchandises Routiers = Karayolu Taşıma Belgesi) ibraz edilmesi gerekmektedir. Macaristan, belirli ürün gruplarının ithalatında etiketleme mecburiyeti getirmektedir. Tüketim mallarında ürün bilgisinin Macarca olması gerekmektedir.

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar

Macaristan’da ithalat lisansı uygulaması kaldırılmasına rağmen, askeri malzemeler, silah, patlayıcı maddeler ve havai fişekler, sağlığa zararlı maddeler, biyolojik silah yapımında kullanılan maddeler, ilaçlar, banknot yapımında kullanılan özel kâğıt çeşitleri, nükleer ürünler ve uranyum cevheri gibi ürünlerin ithalatında çeşitli lisans ve ön izin uygulamaları mevcuttur.
Macaristan Ticaret Lisans Ofisi (Magyar Kereskedelmi Engedelyezesi Hivatal, MKEH): http://www.mkeh.gov.hu/  
Böcek ilaçları, kıymetli metaller, kullanılmış araba lastikleri ve atıkları ithalatında da çeşitli kısıtlamalar mevcuttur. Uyuşturucular, kimyasallar, atıklar ve nükleer maddeler ile ilgili diğer düzenlemeler, ilgili Bakanlıklar tarafından yürütülmektedir.
Kimyasal maddelerin ithalatı (http://export.gov/europeanunion/reachclp/index.asp), hayvan ve bitki sağlığı, teknik standartlar, paketleme ve etiketleme gibi konularda da aynı şekilde AB mevzuatı aynen uygulanmaktadır. 
 
Meyve sebze ürünlerinin ithalat aşamasında Bitki Sağlığı Merkezi tarafından kontrolü (çürük, küf, sağlıksız kimyasal madde vs.) yapılmaktadır. Ürün eğer rafta ise ANTSZ (Devlet Halk Sağlığı ve Sağlık Hizmetleri Merkezi) tarafından kontrol edilebilmektedir. Sebzelerde Avrupa Birliği’ne giriş yaptığı ilk ülkeden analiz raporu istenmektedir.

Macaristan’a gelen ürünlerde sevk öncesi inceleme yoktur. Ürünlerde ülkeye girişte yaptırılan bitki sağlık belgesi istenmektedir. Meyvelerde bu belge Macaristan’a giriş gümrüklerinde verilmektedir.
 

Ülke Haberleri

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

BUDAPEŞTE BÜYÜKELÇİLİĞİ Meral ŞENGÜL Ticaret Müşaviri Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Török Kereskedelmi Tanacsos, H-1062 BUDAPEST Andrassy ut 123 BUDAPEST / HUNGARY
budapeste@ticaret.gov.tr
00 36 1 479 06 8900 36 1 344 49 9800 36 1 344 49 58
(Fax) 00 36 1 344 58 96
BUDAPEŞTE BÜYÜKELÇİLİĞİ Ayşe Başak ARASLI AKYOL Ticaret Müşaviri Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Török Kereskedelmi Tanacsos, H-1062 BUDAPEST Andrassy ut 123 BUDAPEST / HUNGARY
budapeste@ticaret.gov.tr
00 36 1 479 06 8900 36 1 344 49 9800 36 1 344 49 58
(Fax) 00 36 1 344 58 96
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot