Madagaskar

Madagaskar

En büyük ithalatçı 2023
En büyük ithalatçı 2023
Çin Halk Cumhuriyeti 6.37Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2023
En büyük ihracatçı 2023
Fransa 11.41Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
313.10 Milyon $
2019
12.04 Milyon $
2023
Türkiye’nin ihracatı
2.30 Milyar $
2019
114.00 Milyon $
2023

Genel Görünüm

Madagaskar, 2022 yılında kişi başı 1.72 Bin $ ve toplam 14.95 Milyar $ gayri safi milli hasılaya sahiptir. 2023 yılında toplam 16.92 Milyar $ ithalat ve 78.78 Milyar $ ihracat gerçekleştirmiştir.

En çok ithalat yapılan başlıca ülkeler
Çin Halk Cumhuriyeti 6.37 Milyar $
Hindistan 5.47 Milyar $
Fransa 4.08 Milyar $
Mauritius 2.02 Milyar $
Güney Afrika Cumhuriyeti 1.60 Milyar $
En çok ihracat yapılan başlıca ülkeler
Fransa 11.41 Milyar $
ABD 9.90 Milyar $
Japonya 6.49 Milyar $
Güney Kore Cumhuriyeti 6.49 Milyar $
Çin Halk Cumhuriyeti 6.42 Milyar $
Ülkenin en fazla ithal ettiği ürünler
27 Bitümenli taşkömürü 995.40 Milyon $
27 Bitümenli taşkömürü 995.29 Milyon $
27 Bitümenli taşkömürü 995.24 Milyon $
27 Bitümenli taşkömürü 995.15 Milyon $
85 Gümüş oksitli elektrik pilleri, bataryalar 271.38 Milyon $
Ülkenin en fazla ihraç ettiği ürünler
75 Alaşımsız nikelden sac, levha, şerit ve yaprak 832.38 Milyon $
75 Alaşımsız nikelden sac, levha, şerit ve yaprak 832.38 Milyon $
75 Alaşımsız nikelden sac, levha, şerit ve yaprak 832.38 Milyon $
75 Alaşımsız nikelden sac, levha, şerit ve yaprak 832.38 Milyon $
7502 Alaşımlı işlenmemiş nikel 823.43 Milyon $
Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2022
1 / 5
Lojistik performansı-2022
2 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2022
19.84%
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2023
16.92 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre-2022
8.0 gün
Enflasyon (yıllık)-2022
8.16%
Gayri safi yurtiçi hasıla-2022
14.95 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)-2022
3.8%-2022
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2022
1.72 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2022
40.14%
Mal ihracatı-2023
78.78 Milyar $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2022
27.45%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2022
2.72
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2022
199.71 Bin
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2022
22.4%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2022
22.43%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2022
47.99%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2022
31.08%
Toplam Nüfus-2022
29.61 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2022
2.65%
Mal ticareti (% GSYİH)-2022
60.72%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2022
4,096.12
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2022
1.0 gün
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2022
1.0 gün
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20192020202120222023

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20192020202120222023
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri

Madagaskar’da, teknik  düzenlemeler, standartlar ve uygunluk değerlendirmeleri konularında Ticaret ve Tüketim Bakanlığı’nın Standartlar ve Kalite Daire Başkanlığı, Rekabet Tüketicinin Korunması Müdürlüğü, Uluslararası İlişkiler ve Ekonomik Entegrasyon Müdürlüğü ve bunlara bağlı teknik alt birimleri sorumludur.

Ülkedeki tek akredite laboratuarın, mikrobiyoloji alanında faaliyet gösteren “Institut Pasteur” olduğu belirtilmektedir.

Metroloji alanında, Başkent Antananarivo’da bulunan ve diğer bazı illerde de şubeleri olan “Yasal Metroloji Merkezi Bürosu” vasıtasıyla, mevzuata uygun olarak gerekli çalışmaların yapıldığı ve bu bağlamda ağırlık, hacim, uzunluk, ısı v.b. ölçü birimleri ile ilgili olarak ulusal ölçü ve ayarların tesis edildiği belirtilmekte ve ticari işlemlerde kullanılan ölçme aletlerine de müdahale edildiği ifade edilmektedir.
 

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri

Madagaskar 1966 yılında ISO üyesi olmuştur. Ülkede 1998 yılında ise standardizasyon, sertifikasyon ve kalite konularında ulusal politika belirlemek üzere, Madagaskar Standartlar Bürosu (Bureau de Normes de Madagascar – BNM) kurulmuştur. Mevcut durumda ISO belgelerine sahip şirket sayısı da oldukça sınırlıdır.
AB teknik mevzuatına uyum henüz söz konusu olmadığı cihetle, AB teknik mevzuatının öngördüğü çerçevede şeffaflıktan bahsetmek mümkün olamamaktadır.

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

Madagaskar’a ithal edilecek ürünler için “ certificat de consommabilité (tüketilebilirlik belgesi)” ile “certificat de non contamination radioactive ( radyoaktif kirlenme yoktur belgesi)” isimli iki belgenin Madagaskarlı ithalatçı vasıtasıyla mutlaka temin edilmesi gerekmektedir.

İthalat kontrolleri, liman ve havalimanlarına gelen ürünlerden numune alınarak yapılmaktadır. Sağlık Güvenliği ve Gıda Maddeleri Kalite Kontrolü Ajansı - ACSSQDA (Agence de Contrôle de Sécurité Sanitaire et de la Qualité de Denrée Alimentaire) ile Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknikler Enstitüsü – INSTN (Institut National de la Science et Technique Nucléaire) laboratuarları vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.

Bunlardan ACSSQDA isimli kuruluş, özellikle insan sağlığını doğrudan ilgilendiren gıda ürünlerinin kontrolünü yapmakta ve “ certificat de consommabilité (tüketilebilirlik belgesi)” düzenlemektedir.

INSTN ise, başta ilaç, gıda, sabun&deterjan, kişisel bakım ve temizlik malzemeleri olmak üzere, radyoaktivite içermesi muhtemel ürünlerin kontrolünü müteakip, “certificat de non contamination radioactive ( radyoaktif kirlenme yoktur belgesi)” tanzim etmektedir.

Madagaskar’a ihraç edilecek ürünler için sözkonusu iki belgenin mutlaka temin edilmesi gerekmektedir.
 

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar

İthalatta belge bazında inceleme gümrükler tarafından yapılmaktadır.

İnsan sağlığını doğrudan ilgilendiren ürünlerin, genel olarak, menşe ülkenin akredite bir laboratuar veya kuruluşundan alınmış ya da numune bazında yapılan inceleme üzerine Madagaskar Halk Sağlığı Bakanlığı’nca düzenlenmiş bir sertifikaya (belge) sahip olmaları gerekmektedir. Bu sertifikanın ithalattan önce temin edilmiş olması zarureti bulunmaktadır.

İthalatçılar, gümrük idarelerine, kontrollerle ilgili gerekli tüm belgeleri sunmakla yükümlüdür. Özellikle ürünün teknik dosyası ile akredite bir kuruluş veya laboratuar tarafından düzenlenmiş analiz sertifikasını ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu tür bir sertifikanın temin edilememesi halinde masrafları ithalatçıya ait olmak üzere, Madagaskar Halk Sağlığı Bakanlığı’nın ürünle ilgili yapacağı inceleme sonucunda analiz sertifikası düzenleyebileceği açıklanmaktadır.

İthalat izinleri ve sertifikalar konusunda, esas itibariyle, Halk Sağlığı Bakanlığı ön planda bulunmaktadır. Zira, 2011 yılında yürürlüğe girmiş bulunan 28520/2011 sayılı mezkur Bakanlıklararası Karar uyarınca ilaçlar, gıda ürünleri, sabunlar, deterjanlar, bakım ve temizlik maddeleri gibi pek çok ürünün karakteristik ve etiketleme bakımından kontrolü ve bilahare sertifika tanzimi Halk Sağlığı Bakanlığı tarafından yapılmaktadır.

Ürünlerin etiketlerinde miktar, marka, üretim tarihi, üretim partisi, ürün tanımı, kompozisyonu, menşe ülke ve barkod gibi hususlara yer verilmesi gerekmektedir.

İnsan sağlığını etkileyebilecek ürünlerde Halk Sağlığı Bakanlığı/ Sağlık Güvenliği ve Gıda Maddeleri Kalite Kontrolü Ajansı (Agence de Contrôle de Sécurité Sanitaire et de la Qualité de Denrée Alimentaire - ACSSQDA) tarafından yapılan kontroller, ürünün tüketilebilirliğine yönelik olup, düzenlenen belge “Tüketilebilirlik Belgesi” (Certificat de Consommabilité) olarak adlandırılmaktadır.
 

Sevk Öncesi İnceleme

Sevk öncesi inceleme konusunda, özel olarak gözetim şirketlerinin hizmetlerinden yararlanma imkânlarının bulunduğu, bu görevi yerine getirecek gözetim şirketlerinin belirlenmesi konusunun ise tamamen arz talep ilişkisi çerçevesinde değerlendirildiği, bu bağlamda örneğin SGS’nin gözetim, ECOCERT’in ise biyolojik kontroller konusunda faaliyette bulunduğu belirtilmektedir.

İthalat Denetimi


- Mikrobiyolojik, Fiziki ve Kimyasal Kontroller (Contrôle Microbiologiques et Physico-Chimiques) 
   Ürünler: “İnsan sağlığını doğrudan ilgilendiren ürünler” 
   Sorumlu Kuruluş: Halk Sağlığı Bakanlığı (Ministère de la Santé)
- Fitosaniter Kontroller (Contrôle Phytosanitaire)    
   Ürünler: “Tarımsal ürünler ve bitkiler”    
   Sorumlu Kuruluş: Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı (Ministère de l’Agriculture)
- Saniter Kontroller (Contrôle Sanitaire)    
   Ürünler: “Hayvanlar ve hayvansal ürünler”
   Sorumlu Kuruluş: Hayvancılık ve Hayvanları Koruma Bakanlığı (Ministère de l’Elevage)
- Saniter Kontroller (Contrôle Sanitaire)    
   Ürünler: “Su ve balıkçılık ürünleri” 
   Sorumlu Kuruluş: Balık Kaynakları ve Balıkçılık Bakanlığı (Ministèr de la Pêche) 
- Radyoaktivite Kontrolleri (Contrôle de Radioactivité)    
   Ürünler: “Başta gıdalar, sabun&deterjan olmak üzere radyoaktivite içermesi muhtemel ürünler”
   Sorumlu Kuruluş: Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknikler Enstitüsü (Institut National des Sciences et Techniques Nucléaire – INSTN)

Ülke Haberleri

bilgilendirme-mesaji

İlgili haber bulunmamaktadır.

Yaklaşan Etkinlikler

bilgilendirme-mesaji

Yaklaşan etkinlik bulunmamaktadır.

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

ANTANANARİVO BÜYÜKELÇİLİĞİ Osman SERT Ticaret Müşavir Yardımcısı Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Immeuble Burdigala A 6 Ter Andranomena ANTANANARIVO / 101 MADAGASCAR
antananarivo@ticaret.gov.tr
00 261 20 22 583 66
(Fax) 00 261 20 22 583 57
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot