Malezya

Malezya

En büyük ithalatçı 2020
En büyük ithalatçı 2020
Çin Halk Cumhuriyeti 40.96Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2021
En büyük ihracatçı 2021
Çin Halk Cumhuriyeti 46.35Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
2.25 Milyar $
2018
0 $
2022
Türkiye’nin ihracatı
375.68 Milyon $
2018
0 $
2022

Genel Görünüm

Malezya ekonomisi Endonezya ve Tayland'dan sonra Güneydoğu Asya'nın 3. büyük ekonomisi ve dünyanın en büyük 35. ekonomisidir. Malezya Singapur, Tayland ve Vietnam'ı içeren Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) bir parçasıdır. 2002 yılından bu yana her yıl ortalama %5,1 büyüyen ekonomisiyle Malezya hızlı ve istikrarlı bir şekilde gelişmektedir. Bilgi tabanlı endüstrilerin yoğunluğu ve üretimde en son teknolojinin benimsenmesi ekonomik gelişmenin itici gücüdür. Dünya Bankası “İş Yapma Kolaylığı” endeksinde 12. sıradadır.

Malezya’da başkent Kuala Lumpur iken, resmi idari başkent Putrajaya’dır. Malezya, meşruti monarşi altında parlamenter demokratik sistem ile yönetilmektedir. Federal bir devlet olduğu için her eyaletin kendine ait yasama meclisi ve hükümeti bulunmaktadır. Ulusal para birimi Malezya Ringgiti’dir (MYR/RM). Malezya'da yerleşik üç büyük etnik grup Malezyalılar, Çinliler ve Hintlilerdir. Resmi dil Malayca’dır ancak Çince ve Hintçe de gruplar arasında konuşulmaktadır. İngilizce yaygın olarak konuşulmaktadır ve iş dili olarak kabul edilmesi değerlendirme aşamasındadır.

31,9 milyon nüfusu ile Malezya, dünyanın 45. kalabalık ülkesidir. Nüfusun 8 milyonu (%25’i) başkent Kuala Lumpur’da yaşamaktadır. 2019 yılında işgücüne katılım oranı %64 ve işsizlik oranı %3,3’tür. İşgücünün %62’si hizmetler sektöründe ve %27’si sanayide istihdam edilmektedir. Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, Malezya’nın 2019 yılı GSYH büyüklüğü cari fiyatlarla 365 milyar dolardır. 2019 yılında yıllık reel olarak %4,3 oranında büyüyen Malezya ekonomisinin, 2020 yılında COVID-19 pandemisinin etkisiyle -%1,7 oranında daralacağı öngörülmektedir.

Comtrade verilerine göre, Malezya 2019 yılında toplam 238 milyar dolarlık ihracat ve 204,9 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirmiştir. En yakın ticari ilişkilerini Çin, Singapur ve ABD ile kurmuştur. Türkiye, 2019 yılında Malezya’ya 354 milyon dolarlık ihracat yaparken Malezya’dan 1,8 milyar dolarlık ithalat yapmıştır. 2019 yılında 2,2 milyar dolarlık ikili ticaret büyüklüğü ile Malezya, Türkiye’nin 38. büyük ticari ortağı konumundadır. 

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2022
4 / 5
Lojistik performansı-2022
3 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2022
14.23%
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2020
190.40 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre-2022
17.5 gün
Enflasyon (yıllık)-2022
3.38%
Gayri safi yurtiçi hasıla-2022
406.30 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)-2022
8.69%-2022
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2022
32.25 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2022
66.91%
Mal ihracatı-2023
2.50 Trilyon $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2022
12.84%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2022
1.11 Bin
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2022
28.26 Milyon
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2022
8.93%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2022
39.2%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2022
50.82%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2022
73.84%
Toplam Nüfus-2022
33.93 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2022
3.62%
Mal ticareti (% GSYİH)-2022
159.19%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2022
4.4
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2022
2.0 gün
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2022
2.0 gün
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20162017201820192020

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20172018201920202021
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Sektörler ve Fırsatlar

Malezya ekonomisi, GSYH’nın yarısından fazlasını oluşturan hizmetler sektöründe finans ve bankacılık ile turizm ön plana çıkmaktadır. Büyük bir finans sektörüne sahip olan Kuala Lumpur, Global Finans Merkezleri Endeksi'nde (GFCI) dünyada 44. sıradadır – kıyaslama açısından, İstanbul 79. sıradadır. İslami finans alanında dünyanın en önemli ülkeleri arasında olan Malezya, İslami Finans Endeksi’nde (IFCI) Endonezya’nın ardından ikinci sırada yer almaktadır. Malezya, 2019 yılında 25,8 milyon turist ile dünyanın en çok ziyaret edilen 13. ülkesidir. Ek olarak Malezya, modern özel sağlık tesisleri ve yüksek verimli tıp uzmanları ile en çok tercih edilen medikal turizm destinasyonlarından biri olarak bilinmektedir.

Sanayi sektöründe elektrik elektronik, petrol ve doğal gaz ve makineler öne çıkan sektörlerdir. Dünya petrol şirketleri arasında önemli bir konumda olan yerli Petronas şirketi, dünyanın önde gelen firmalarını sıralayan Fortune 500 listesinde 2019 yılında 158. sıradadır. Elektronik ürünler en önemli ihracat kalemi olmasına karşın, üretim ağırlıklı olarak ithal ara mallara bağımlıdır. Malezya aynı zamanda bazı tarım ürünleri ile dünya pazarlarında hakim durumdadır. Dünyanın önemli kauçuk üreticilerinden birisidir ve dünyanın ikinci büyük palm yağı üreticisidir.

Malezya doğal kaynaklar açısından zengin bir ülkedir. Kalay, boksit, bakır, altın, gümüş ve demir cevheri ülkede çıkarılan madenlerdir. Malezya, petrol ihtiyacının %80'inden fazlasını kendisi karşılayabilmektedir. Ülkede çıkan petrol kaliteli olduğu için ihraç edilmekte ve ülke içi ihtiyacı görece ucuz petrol ithalatı ile karşılanmaktadır. Petrol üretimi sabit bir oranda sürmesine rağmen doğal gaz üretiminde son yıllarda önemli bir artış meydana gelmiştir.

Türkiye’nin Malezya’ya en fazla ihracat yaptığı sektörler demir çelik, mineral yakıtlar ve yağlar, makineler, değerli taşlar ve metaller ve halılardır. Bu sektörler arasından, en çok ihracat yaptığımız demir çelik, son 5 yılda yıllık ortalama %127 büyüme ile en çok artış gösteren sektördür. Demir çelik haricinde makineler sektöründe meydana gelen yıllık ortalama %1 büyüme haricinde, diğer tüm sektörlerde düşüş yaşanmıştır. Yıllık ortalama -%48 daralma ile mineral yakıtlar ve yağlar en çok düşüş gösteren sektördür.

Malezya imalat sanayiinde Öncü Statüsü (PS) ve Yatırım Vergi Muafiyeti (ITA) adında iki önemli teşvik uygulamaktadır. Öncü Statüsü teşviğini almaya hak kazanan firma 5 ile 10 yıllık bir süre için %70 ile %100 oranları arasında gelir vergisi muafiyeti kazanmaktadır. Yatırım Vergi Muafiyeti teşviğini almaya hak kazanan firma 5 ile 10 yıllık bir süre için yatırım harcamalarının %60 ile %100 oranları arasındaki bölümünü vergiden düşebilmektedir. Bu teşvikleri değerlendirmek, Türk imalat firmalarının yararına olacaktır.

Ayrıca, İslami finans alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden olan Malezya ile yapılacak iş birlikleri, gelişmekte olan İslami finans sektörümüz için faydalı olacaktır.

Türkiye’nin Malezya’dan en fazla ithalat yaptığı sektörler hayvan ve bitki yağları, elektrikli cihazlar, kauçuk ve mamülleri, filamentler ve suni tekstil malzemeleri ve alüminyum ve mamulleridir. Her biri son 5 yılda artış gösteren bu sektörler arasından, yıllık ortalama %13 büyüme ile alüminyum ve mamülleri en çok artış gösteren sektördür. Diğer sektörlerde ise küçük oranda (%5 ve altı) büyüme meydana gelmiştir.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri

Standartlar


Malezya Bilim, Teknoloji ve Buluşlar Bakanlığı altında görev yapan Malezya Standartlar Kurumu (Department of Standards Malaysia) milli standartları belirleme ve akreditasyon görevlerini üstlenmiş bulunmaktadır.
- Department of Standards Malaysia: http://www.jsm.gov.my/malaysian-standards-and-accreditation-council-msac-

 

Teknik Düzenlemeler

 

Teknik düzeydeki uygulamalar konusunda ise SIRIM Berhad Corporate’e (TSE karşıtı kurum) sorumluluk yüklemektedir. (http://www.sirim.my/)

Ancak, SIRIM’ın yanısıra sektörel bazda farklı kurumlara da yetkilendirme yapılmış bulunmaktadır. Örneğin; inşaat malzemeleri konusunda CIDB (Construction Industry Development Board), canlı hayvan-et ve süt ürünleri konusunda DVS (Department of Veterinary Services http://www.dvs.gov.my/) yetkilendirilirken gıda ürünlerinde Sağlık Bakanlığı yetkilendirilmiştir.

 

Akreditasyon

 

Yukarıda belirtilen Malezya Standartlar Kurumu altında bulunun “Malaysian National Accreditation Committees (MyNAC)” bu konuda yetkilidir.

 

Ürün Güvenliği/Güvenilirliği

 

Ürün Güvenliği konusunda farklı kurumlar yetkili kılınmıştır. canlı hayvan-et ve süt ürünleri konusunda DVS (Department of Veterinary Services http://www.dvs.gov.my/) yetkilendirilirken gıda ürünlerinde Sağlık Bakanlığı (http://www.moh.gov.my/english.php) bünyesinde “Food Safety and Quality Division” yetkilendirilmiştir.

 

İthalat Denetimi

 

Malezya’da dış ticarette politika belirleme ve uygulama yetkisi Malaysia Ministry of International Trade and Industry (MITI http://www.miti.gov.my/) bakanlığındadır. Fiili uygulamadan sorumlu birim ise Royal Malaysian Customs Department (http://www.customs.gov.my/en) dır.

 

Piyasa Gözetim Denetimi

 

Bu konuda Ministry of Domestic Trade, Co-operatives and Consumerism bakanlığı yetkilendirilmiştir.

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri

Mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri yukarıda belirtilen kurum/kuruluşların sitelerinde bulunmakta olup, Malezya’da bir çok kurum internet sitelerinde sıkça güncelleme yaptığı için, ana sitelerde arama yapmak gerekebilir.

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

Malezya’da hali hazırda uygulanmakta olan ithalat düzenlemeleri, diğer ASEAN ülkelerine göre oldukça liberaldir. Çoğu ürünün “Genel Serbest Lisans” altında serbestçe ithalatı yapılabilmektedir. Ancak stratejik olarak belirlenmiş bir takım sektörlere ithalat kısıtlaması getirilmiştir. Bunların arasında demir ve çelik, çimento, otomotiv ve otomotiv parçaları, polietilen ve polipropilen ve bir takım tarım ürünleri yer almaktadır.

Malezya’da ürünün cinsine göre talep edilen belgelerin yanısıra bunların düzenlendiği kuruluşlar da değişmektedir.

Zorunlu Belgelenmeye Tabi Ürünler

Bu konuda yetkili kurum olan MITI’nin web portalından bu ürünler listesine http://www.miti.gov.my/index.php/pages/view/content2aed.html ulaşılabilir.

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar

Bu konuda yetkili kurum olan MITI’nin web portalından bu ürünler listesine ulaşılabilir.

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

KUALA LUMPUR BÜYÜKELÇİLİĞİ Setenay İYİGÜN Ticaret Müşaviri Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Hampshire Place Office A-13-2, 157 Hampshire 1 Jalan Mayang Sari 54050 KUALA LUMPUR / MALAYSIA
kualalumpur@ticaret.gov.tr
00 603 2163 09 1000 603 2163 09 1200 603 2163 09 13
(IP Tel) 0 312 204 82 69
(Fax) 00 603 2163 09 11
KUALA LUMPUR BÜYÜKELÇİLİĞİ Münevver KOÇAK Ticaret Müşaviri Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Hampshire Place Office A-13-2, 157 Hampshire 1 Jalan Mayang Sari 54050 KUALA LUMPUR / MALAYSIA
kualalumpur@ticaret.gov.tr
00 603 2163 09 1000 603 2163 09 1200 603 2163 09 13
(IP Tel) 0 312 204 80 67
(Fax) 00 603 2163 09 11
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot