Meksika

Meksika

En büyük ithalatçı 2023
En büyük ithalatçı 2023
ABD 1.53Trilyon
Dolar
En büyük ihracatçı 2023
En büyük ihracatçı 2023
ABD 2.83Trilyon
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
23.74 Milyar $
2019
588.05 Milyon $
2023
Türkiye’nin ihracatı
21.38 Milyar $
2019
1.60 Milyar $
2023

Genel Görünüm

Dünyanın 16. büyük ekonomisi olan Meksika, Brezilya’dan sonra Latin Amerika’nın en büyük 2. ekonomisine sahiptir. Federal cumhuriyet ile yönetilen Meksika, 32 eyaletten oluşmaktadır. Meksika, Dünya Bankası “İş Yapma Kolaylığı” endeksinde 60. sırada yer almaktadır.

1994 yılında Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada ile birlikte Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) ile dünyanın en büyük serbest ticaret bölgesini oluşturmuştur. Bu anlaşma ile, üç ülkenin ekonomileri büyürken halklarının da yaşam standardı yükselmiştir. Toplamda 23 Serbest Ticaret Anlaşması imzalayan Meksika’nın dış ticaretinde NAFTA ülkelerinin ağırlığı yüksektir.

ABD hükümetinin NAFTA'nın yeniden müzakere edilmesi isteği, Meksika'nın dış ticaretini son yıllarda risk altına sokmuştur. Yeni imzalanan ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) ile Meksika’nın dış ticaretinde Kanada ve ABD’nin varlığı güçlenmektedir. Örneğin, USMCA kapsamında, binek otomobil ithalatında daha fazla vergi muafiyeti sağlanması için otomotiv yan sanayinin en az %62,5’nin Kanada, Meksika veya ABD’de üretilmesi koşulunun asgari %75’e yükseltileceği öngörülmektedir. Böylelikle ABD, anlaşmaya imza atan Kanada ve Meksika’nın otomotiv yan sanayi tedarikinin bir kısmını diğer üçüncü ülkelerden geri kazanmasını hedeflemektedir.

Dünyanın en kalabalık 10. ülkesi olan Meksika’nın, 128,9 milyonluk nüfusu içerisinde işgücüne katılım oranı %59,1, işsizlik oranı ise %4,1’dir. Resmi para birimi Meksika Pezosu (MXN) olan Meksika’nın 2021 yılı GSYH büyüklüğü cari fiyatlarla 1,29 trilyon dolardır.

Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre 2021 yılında yıllık reel olarak %4,1 oranında büyüyen Meksika ekonomisinde büyümenin, 2022 yılında yıllık %2’ye yavaşlayacağı öngörülmektedir.

Birleşmiş Milletler (UN) Comtrade verilerine göre, Meksika 2021 yılında toplam 494 milyar dolarlık ihracat ve 506 milyar dolarlık ithalat yapmıştır. En yakın ticari ilişkilerini ABD, Çin ve Japonya ile kurarken en fazla ithalatı ABD’den yapmaktadır. Türkiye, 2021 yılında Meksika’ya 839,8 milyon dolarlık ihracat yaparken Meksika’dan 953,1 milyon dolarlık ithalat yapmıştır. 2021 yılındaki 1,8 milyar dolarlık ikili ticaret büyüklüğümüz ile Meksika, Türkiye’nin 56. büyük ticari ortağı konumundadır.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2022
3 / 5
Lojistik performansı-2022
2 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2022
8.87%
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2023
3.59 Trilyon $
Bir iş kurmak için gereken süre-2022
8.4 gün
Enflasyon (yıllık)-2022
7.9%
Gayri safi yurtiçi hasıla-2022
1.41 Trilyon $
GSYİH büyüme (yıllık)-2022
3.06%-2022
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2022
21.06 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2022
46.13%
Mal ihracatı-2023
3.55 Trilyon $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2022
7.54%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2022
962.57
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2022
7.85 Milyon
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2022
4.15%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2022
32.13%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2022
58.77%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2022
43.35%
Toplam Nüfus-2022
127.50 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2022
2.75%
Mal ticareti (% GSYİH)-2022
85.17%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2022
20.13
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2022
5.0 gün
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2022
5.0 gün
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20192020202120222023

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20192020202120222023
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Sektörler ve Fırsatlar

Türkiye’nin Meksika’ya ihracatı son 5 yıl içerisinde her yıl yıllık ortalama %14 büyümüştür. İhracatımızın en yüksek olduğu sektör, son 5 yılda yıllık ortalama %9 büyüme kaydederek ihracat büyüklüğü 169,2 milyon dolara ulaşan otomotiv olmuştur. İhracat büyüklüğünün en yüksek olduğu ikinci sektör ise son 5 yılda yıllık ortalama %15 büyüme kaydeden ve ihracat büyüklüğü 109,8 milyon dolara ulaşan makine ve mekanik parçalar sektörü olmuştur. İnciler, değerli taşlar ve metaller sektörü son 5 yılda yıllık ortalama %18 ve 2021 ihracat değeri 96,9 milyon dolara ulaşmıştır. Demir-çelik ve mamulleri ihracatı son 5 yılda yıllık ortalama %18 oranında büyüyerek 69 milyon dolarlık ihracat büyüklüğüne ulaşmıştır.

Meksika tekstil ve hazır giyim, elektrik ve elektronik, gıda, iklimlendirme, kimya, makine, otomotiv, mobilya, inşaat malzemeleri, halı ve kilim, madencilik, sağlık, yenilenebilir enerji, müteahhitlik ve TV dizileri sektörlerinde önemli bir potansiyel barındırmaktadır.

Türkiye’nin Meksika’dan yaptığı ithalat son 5 yıl içerisinde yıllık ortalama %4 oranında büyümüştür. Ülkemizin Meksika’dan en çok ithal ettiği ürünler sırasıyla elektrikli cihazlar, otomotiv yan sanayi ürünleri, plastik ve mamulleri, optikler ve makine ve mekanik aletler olmuştur.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri

İlgili Kamu Kurumları: 
- Ministry of Economy: https://www.gob.mx/se
- Ministry of Environment and Natural Resources: https://www.gob.mx/semarnat
- Federal Comission for the Protection against Sanitary Risks: https://www.gob.mx/cofepris
- Federal Institution for Telecommunications: http://www.ift.org.mx/
- Ministry of Energy: https://www.gob.mx/sener

İlgili Özel Sektör: 
- National Association for the Stand. & Cert. of the Electrical Sector: http://www.ance.org.mx/
- Mexican Council of Standardization and Conformity Assessment: http://www.comenor.org.mx/
- Electronic Standards & Certification (NYCE): https://www.nyce.org.mx/
- Mexican Standards & Certification Institute (IMNC): http://www.imnc.org.mx/
- Mexican Standards & Certification Society (NORMEX): http://www.normex.com.mx/
- National Body for the Stand.&Cert.of Constr. and Build.(ONNCCE): http://www.onncce.org.mx

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri

Meksika’da ürün ve hizmet standartları ve bu standartlara uyumluluk konusunda, Federal Metroloji ve Standardizasyon Kanunu, yasal çerçeveyi oluşturmaktadır. Diğer mal ve hizmetler yanında, Meksika’ya ithal edilen ürünler de zorunlu standartlara uymak zorundadır.

Meksika Ekonomi Bakanlığı internet sitesinde, İspanyolca dilinde olmak üzere zorunlu standartlar görülebilmekte ve mal bazında arama yapılabilmektedir. 

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

Meksika’da dış ticaret mevzuatı, gelişmiş bir ülkede bulunması gerektiği şekilde kanun ve diğer alt mevzuatla tanımlanmış, bugünden yarına değişmeyen kurallardan müteşekkildir. Ayrıca, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşmasının (NAFTA) taraflarından biri olarak Meksika, dünyanın en büyük ticaret alanlarından birinin içinde yer almakta ve 2017 yılı sonu itibariyle yaklaşık 850 milyar ABD doları ticaret hacmine sahip bulunmaktadır.

Meksika’nın dış ticaret rejimi, Federal Dış Ticaret Kanunu ile belirlenmiştir. Dış ticaret ile ilgili yetkili kurum, Meksika Ekonomi Bakanlığıdır.

Meksika ithalat rejiminde, ödenmesi gereken gümrük vergisi ve diğer yükümlülükler mevzuatla önceden belirlenmiş durumdadır. Gümrük vergisi oranları, diğer Latin Amerika ülkelerine kıyasla ortalama olarak düşük seviyededir. 2016 yılında Meksika’nın ortalama gümrük tarifesi % 1,8 oranındadır. İthalat yapılan ürünlerde, temel gıda maddeleri haricinde % 16 KDV tahsil edilmektedir. Sınır bölgelerine yapılan ithalatlarda KDV % 11 olarak uygulanmaktadır. Alkol ve sigara gibi ürünlerin ithalatında % 25’ten % 160’a varan oranlarda ek vergi tahsil edilmektedir.
 
Prosec isimli sektörel teşvik programı kapsamında olan ve belirli sektörlerde üretim yapan Meksika firmaları, üretimlerinde kullandıkları ve daha çok Meksika’nın ihracat yapan sektörlerinin ihtiyacı olan ithal malzemeler için, ihraç şartı olmaksızın gümrük vergisi indirimi ya da muafiyetinden yararlanmaktadırlar. Dolayısıyla, Meksika’ya ihraç edilecek ürün ile bu ürünü ithal edecek firmanın söz konusu program kapsamına girmesi halinde, gümrük vergisinde indirim ya da muafiyet imkanı doğmaktadır.

Meksika Gümrük İdaresi, başta tekstil ve hazır giyim olmak üzere birçok sektör kapsamı ürün ithalatında, referans fiyat uygulamaktadır. Eğer Meksika’ya ithalat sırasında belirtilen mal değeri, referans fiyatından düşük ise, vergilerin hesaplanmasında o ürüne ait referans fiyatı uygulanmaktadır.

Meksika makamlarınca, bazı hassas ürünlerin ithalatında ithal lisansı aranmaktadır. Örneğin silah ve mühimmat ithalatında Meksika Ekonomi Bakanlığınca; bazı deri ürünleri, taze ya da donmuş et ve tarımsal makine ithalatında Meksika Tarım Bakanlığınca ithal lisansı alınması şartı getirilmiştir.

İthal lisansı gerektiren ürünlerin Meksika’ya kargo ile gönderilen küçük miktardaki numuneleri için de ithal lisansını içeren gümrük rejimi uygulanmaktadır. Kargo ile gönderilen bu tür mallar ile sıvı, gaz ve toz halinde maddelerin, ithalat işlemlerini yürüten gümrük müşaviri firma tarafından ithalat işlemleri yapılmaktadır. Bu ürünler ile ilgili muayene, tetkik ve laboratuvar masrafları çıkarılabilmektedir.

Meksika’da ürün ve hizmet standartları ve bu standartlara uyumluluk konusunda, Federal Metroloji ve Standardizasyon Kanunu, yasal çerçeveyi oluşturmaktadır. Diğer mal ve hizmetler yanında, Meksika’ya ithal edilen ürünler de zorunlu standartlara uymak zorundadır.

Zorunlu Belgelenmeye Tabi Ürünler

Zirai tohumlar ve tohumlamaya/bitki üretmeye yönelik diğer ürünler için, Bitki Sağlığı Sertifikası alınması zorunludur. Bu sertifika ürünün menşeine ilişkin bilgileri içermelidir. Bu ürünler için ayrıca ihracatçı ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından gözetim işleminin yapılması gerekmektedir.

Meksika’ya canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ihracatında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan Sağlık Sertifikası alınması gerekmektedir. Alkollü içecekler için Gay Lussac ölçeğine göre alkol derecesini gösteren bir belge alınması zorunlu olup, sert alkollü içecekler için ise ürünün yaşını gösteren bir belge istenebilmektedir. Bu belgelerin iki nüsha halinde düzenlenmesi talep edilmekte ve Meksika Büyükelçiliği tarafından tasdik edilmesi beklenmektedir.

Ülke Haberleri

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

MEKSİKO BÜYÜKELÇİLİĞİ Nur Pınar İNAL Ticaret Müşaviri Embajada de Turquia Oficina de Consejero Commercial Arquimedes 199 Oficina: 402, Col. Polanco, Del. Miguel Hidalgo, C.P.: 11560, Ciudad de MEXICO CDMX
meksika@ticaret.gov.tr
00 52 55 52 54 10 27
(Fax) 00 52 55 52 54 10 27
MEKSİKO BÜYÜKELÇİLİĞİ İnci Selin BAL SALKIM Ticaret Müşaviri Embajada de Turquia Oficina de Consejero Commercial Arquimedes 199 Oficina: 402, Col. Polanco, Del. Miguel Hidalgo, C.P.: 11560, Ciudad de MEXICO CDMX
meksika@ticaret.gov.tr
00 52 55 52 54 10 27
(Fax) 00 52 55 52 54 10 27
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot