Mısır

Mısır

En büyük ithalatçı 2023
En büyük ithalatçı 2023
Çin Halk Cumhuriyeti 38.82Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2023
En büyük ihracatçı 2023
Türkiye 11.30Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
60.92 Milyar $
2019
11.30 Milyar $
2023
Türkiye’nin ihracatı
112.28 Milyar $
2019
6.43 Milyar $
2023

Genel Görünüm

Afrika’nın üçüncü, dünyanın 42. büyük ekonomisi olan Mısır, hızla artan nüfusu, Orta Doğu ve Afrika arasında köprü niteliğinde olan avantajlı coğrafi konumu ve büyüyen ekonomisiyle Afrika pazarında ticaret fırsatları sunmaktadır. Mısır, Asya ve Avrupa arasında önemli bir ticaret yolu ve dünya ekonomisinin kilit arterlerinden biri olan Süveyş Kanalı'na ev sahipliği yapmaktadır. Dünya Bankası “İş Yapma Kolaylığı” endeksinde 114. sıradadır.

2000’ler öncesinde yüksek derecede merkezi bir ekonomiye sahip olan Mısır’ın, 2000 yılından bu yana para politikaları, vergilendirme, özelleştirme ve yeni iş mevzuatı gibi yapısal reformların hızı, Mısır'ın daha pazar odaklı bir ekonomiye doğru ilerlemesine yardımcı olmuştur. Ayrıca, bu yıllarda ülke dışından gelen yatırımlara verdiği önemi ve desteği artıran Mısır’a yapılan yabancı yatırımlar da artış göstermiştir.

100 milyonluk nüfusu ile Mısır, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’nın birinci, dünyanın ise 14. kalabalık ülkesidir. 2010 yılından bu yana Mısır nüfusunun her yıl %2’nin üzerinde artması ile tüketici pazarı da hızla genişlemektedir. İşgücüne katılım oranı %48 ve işsizlik oranı %11’dir. İşgücünün %49’u hizmetler sektöründe ve %27’si sanayi sektöründe istihdam edilmektedir. Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, 2019 yılı GSYH büyüklüğü cari fiyatlarla 303 milyar dolardır. Mısır ekonomisi, 2019 yılında yıllık reel olarak %5,6 oranında büyümüştür, ancak 2020 yılında COVID-19 pandemisi etkisiyle bu büyümenin %2 oranına yavaşlayacağı öngörülmektedir.

Comtrade verilerine göre, Mısır 2019 yılında toplam 30,6 milyar dolarlık ihracat ve 78,6 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirmiştir. 38 milyar dolarlık ihracat açığı ile Mısır, dünyada en çok ticaret açığı veren ülkeler arasındadır. En yakın ticari ilişkilerini Amerika, Çin ve Almanya ile kuran Mısır’ın, en çok ithalat yaptığı 5. ülke Türkiye’dir. Türkiye, 2019 yılında Mısır’a 3,5 milyar dolarlık ihracat yaparken Mısır’dan 1,9 milyar dolarlık ithalat yapmıştır. 2019 yılındaki 5,4 milyar dolarlık ikili ticaret büyüklüğü ile Mısır Türkiye’nin en büyük 19. ticaret ortağı konumundadır. Son 5 yılda Mısır ihracatımız ithalatımıza oranla daha az büyümüştür. İhracat büyümemizin düşük bir oranda olmasının sebebi, Mısır’da 2016 yılında ithalatı azaltmaya yönelik uygulanan ekonomik politikadır.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2022
2 / 5
Lojistik performansı-2022
3 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2022
24.29%
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2023
249.47 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre-2022
12.5 gün
Enflasyon (yıllık)-2022
13.9%
Gayri safi yurtiçi hasıla-2022
476.74 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)-2022
6.59%-2022
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2022
14.59 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2022
21.9%
Mal ihracatı-2023
126.15 Milyar $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2022
57.34%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2022
589.48
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2022
7.32 Milyon
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2022
10.95%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2022
32.71%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2022
51.43%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2022
15.09%
Toplam Nüfus-2022
110.99 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2022
2.39%
Mal ticareti (% GSYİH)-2022
28.25%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2022
19.16
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2022
2.0 gün
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2022
5.0 gün
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20192020202120222023

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20192020202120222023
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Sektörler ve Fırsatlar

Petrol ve gaz sektörü, Mısır’da GSYH'nin %10'unu, ihracatının üçte birini oluşturmaktadır. Tekstil ve kimyasallar (özellikle kimyasal gübre) üretimde ve ihracat gelirlerinde öne çıkan diğer sektörlerdir. Nil Nehri çevresindeki tarıma elverişli ve verimli araziler, Mısır’ın dört mevsim tarıma uygun iklimi sayesinde tarım ülkede önemli bir sektördür. Mısır, hurma, incir, pamuk, çilek gibi çok sayıda tarım ürününün dünyada en önemli üretici ve sağlayıcılarındandır. Mısır'ın mineral ve enerji kaynakları arasında petrol, doğal gaz, fosfatlar, altın ve demir cevheri bulunmaktadır ancak kaynaklar ülkedeki talebin üçte birini yetecek ölçüde olduğu için dışa bağımlı konumdadır.

Türkiye’nin Mısır’a en fazla ihracat yaptığı sektörler mineral yakıtlar ve yağlar, demir çelik, makine ve mekanik parçalar ve otomotivdir. Son 5 yılda mineral yakıtlar ve yağlar ile demir çelik sektörlerindeki ihracatımız azalırken, makineler yıllık ortalama %8 ve otomotiv yıllık ortalama %19 artmıştır. Tüm sektörler arasından en büyük artışı yıllık ortalama %27 büyüme ile kumaşlar göstermiştir.

Mısır, yerel doğal gaz piyasasını serbestleştirmek ve özel sektör şirketlerinin ülkeye gaz ithal etmesini ve dağıtmasını sağlamak için yeni bir düzenleyici sistem geliştirmektedir. Bu düzenleme ile doğacak olan keşif ve saha geliştirme, rafineriler ve petrokimya projelerini takip etmek ve iş birliği fırsatlarını değerlendirmek Türkiye için faydalı olacaktır. Mısır hükümeti ayrıca yeni şehirler inşa etme, ulaşım altyapısını geliştirme ve daha iyi atık su arıtma ve su tuzdan arındırma tesisleri geliştirme üzerine büyük ölçekli altyapı projeleri planlamaktadır. Bu projelerden doğacak inşaat malzemeleri, makineler ve ara madde ihtiyaçları için verilecek teklifler Türkiye’ye ihracat geliri olarak geri dönüş potansiyeli taşımaktadır.

Türkiye’nin Mısır’dan en fazla ithalat yaptığı sektörler plastik ve plastik ürünleri, mineral yakıtlar ve yağlar, suni tekstil malzemeleri ve inorganik kimyasallardır. Her biri son 5 yılda artış gösteren bu sektörler arasından, mineral yakıtlar ve yağlar yıllık ortalama %61 büyüme ile en çok artışı gösteren sektördür.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

KAHİRE BÜYÜKELÇİLİĞİ Hakan ATAY Ticaret Müşaviri Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor 3 (Swiss Tower), Ibn Katheer Str. corner of El-Nile Str., Floor: 2, Flat: 3, DOKKI-GIZA / EGYPT
kahire@ticaret.gov.tr
00 202 3762 68 02
(Fax) 00 202 3762 68 03
KAHİRE BÜYÜKELÇİLİĞİ Atilla YENİGÜN Ticaret Müşavir Yardımcısı Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor 3 (Swiss Tower), Ibn Katheer Str. corner of El-Nile Str., Floor: 2, Flat: 3, DOKKI-GIZA / EGYPT
kahire@ticaret.gov.tr
00 202 3762 68 02
(IP Tel) 0 312 204 82 14
(Fax) 00 202 3762 68 03
İSKENDERİYE BAŞKONSOLOSLUĞU Emre CEVİZ Ticaret Ataşesi Turkish Consulate General Office of the Commercial Attache 24 El Pharana Street, Flat No:7 Bab Sharky  ALEXANDRIA / EGYPT
iskenderiye@ticaret.gov.tr
00 203 483 19 2700 203 483 19 28
(Fax) 00 203 483 19 29
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot