Moğolistan

Moğolistan

En büyük ithalatçı 2018
En büyük ithalatçı 2018
Çin Halk Cumhuriyeti 1.96Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2018
En büyük ihracatçı 2018
Çin Halk Cumhuriyeti 6.50Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
546.89 Bin $
2015
594.35 Bin $
2019
Türkiye’nin ihracatı
23.12 Milyon $
2015
41.64 Milyon $
2019

Genel Görünüm

Moğolistan, 2019 yılında kişi başı 11.37 Bin $ ve toplam 13.85 Milyar $ gayri safi milli hasılaya sahiptir. 2018 yılında toplam 5.87 Milyar $ ithalat ve 7.01 Milyar $ ihracat gerçekleştirmiştir.

En çok ithalat yapılan başlıca ülkeler
Çin Halk Cumhuriyeti 1.96 Milyar $
Rusya 1.71 Milyar $
Japonya 561.04 Milyon $
Güney Kore Cumhuriyeti 262.36 Milyon $
ABD 211.54 Milyon $
En çok ihracat yapılan başlıca ülkeler
Çin Halk Cumhuriyeti 6.50 Milyar $
İngiltere 172.85 Milyon $
Rusya 85.93 Milyon $
İtalya 54.07 Milyon $
Singapur 30.00 Milyon $
Ülkenin en fazla ithal ettiği ürünler
271019 Petrol yağları ve bitümlü minerallerden elde edilen yağlar; ağırlık% 70 veya daha fazla petrol yağı veya bitümlü minerallerden yağ içeren yağlar (hafif yağlar ve preparatlar hariç, biyodizel içeren, ham ve atık yağlar hariç) 793.09 Milyon $
271012 Petrol ve bitümenli yağlardan elde edilen hafif yağlar ve müstahzarları (petrol veya bitümenli yağ oranı >=%70) 318.69 Milyon $
870410 Karayolu dışında kullanılan damperler 152.49 Milyon $
271600 Elektrik enerjisi 142.53 Milyon $
870340 Hem benzinli hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu diğer taşıtlar; harici güç kaynağından şarj edilenler HARİÇ 130.44 Milyon $
Ülkenin en fazla ihraç ettiği ürünler
270112 Bitümenli taşkömürü 2.67 Milyar $
260300 Bakır cevherleri ve konsantreleri 2.01 Milyar $
270900 Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar) 391.98 Milyon $
260111 Demir cevherleri ve konsantreleri (ağlomere edilmemiş) 341.68 Milyon $
510211 Kaşmir keçisi kılları (kardesiz/taranmamış) 277.83 Milyon $
Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu
3 / 5
Lojistik performansı
2 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)
19.08%
Vizesiz Geçiş
VAR
Mal ithalatı 2018
5.87 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre
12.0 gün
Enflasyon (yıllık)
7.3%
Gayri safi yurtiçi hasıla
13.85 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)
5.1%
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)
11.37 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)
64.42%
Mal ihracatı 2018
7.01 Milyar $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)
9.87%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)
7.82
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)
-
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)
11.01%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)
39.08%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)
39.03%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)
61.34%
Toplam Nüfus
3.22 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)
17.64%
Mal ticareti (% GSYİH)
99.24%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)
2,663.54
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi
4.0 gün
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi
4.0 gün
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20152016201720182019

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20152016201720182019
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

{{countryImportPotentialList[1].gtipNumber}}
{{countryImportPotentialList[0].gtipNumber}}
{{countryImportPotentialList[2].gtipNumber}}
  • {{index + 1}}
    GTİP {{item.gtipNumber}}
    {{item.potential}}/1000
  • {{index + 6}}
    GTİP {{item.gtipNumber}}
    {{item.potential}}/1000

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri

Moğolistan’a ithal edilen ürünlerin onaylama işleminden Moğolistan Standardizasyon ve Metroloji Kurumu sorumludur.

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

- Şirket resmi yazısı 
- Şirket ruhsat tescil sertifikası /noter tasdikli/
- Satış ve satın alma sözleşmesi
- İthal ürünün miktar değerine ilişkin beyan
- Ürün için test ve deneme çalışmasının akredite laboratuvarlarınca analiz edildiğine dair sonuç değerlendirme belgesi
- Mesleki kurumlarından alınan özel izin belgesi /sadece gerekli durumlarda/
- İhracatçı ülkenin yetkili makam tarafından verilen sertifika
- Hizmet bedelinin ödendiğine dair makbuz nüshası

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

ULAN BATOR BÜYÜKELÇİLİĞİ Serkan ULUYOL Ticaret Müşaviri Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Central Post Office P.O.Box:1009 Enkhtaivny Avenue - 17 ULAANBAATAR / MONGOLIA
ulanbator@ticaret.gov.tr
00 976 11 330 173
(IP Tel) 0 312 204 82 60
(Fax) 00 976 11 330 173