Mozambik

Mozambik

En büyük ithalatçı 2018
En büyük ithalatçı 2018
Güney Afrika Cumhuriyeti 1.77Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2018
En büyük ihracatçı 2018
Hindistan 1.43Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
72.37 Milyon $
2015
72.74 Milyon $
2019
Türkiye’nin ihracatı
43.84 Milyon $
2015
87.85 Milyon $
2019

Genel Görünüm

Mozambik, 2020 yılında kişi başı 1.31 Bin $ ve toplam 15.29 Milyar $ gayri safi milli hasılaya sahiptir. 2018 yılında toplam 6.78 Milyar $ ithalat ve 5.19 Milyar $ ihracat gerçekleştirmiştir.

En çok ithalat yapılan başlıca ülkeler
Güney Afrika Cumhuriyeti 1.77 Milyar $
Çin Halk Cumhuriyeti 799.45 Milyon $
Birleşik Arap Emirlikleri 518.87 Milyon $
Hollanda 517.98 Milyon $
Hindistan 490.29 Milyon $
En çok ihracat yapılan başlıca ülkeler
Hindistan 1.43 Milyar $
Hollanda 1.10 Milyar $
Güney Afrika Cumhuriyeti 895.87 Milyon $
Çin Halk Cumhuriyeti 301.88 Milyon $
Hong Kong 124.15 Milyon $
Ülkenin en fazla ithal ettiği ürünler
271019 Petrol yağları ve bitümlü minerallerden elde edilen yağlar; ağırlık% 70 veya daha fazla petrol yağı veya bitümlü minerallerden yağ içeren yağlar (hafif yağlar ve preparatlar hariç, biyodizel içeren, ham ve atık yağlar hariç) 827.55 Milyon $
760110 İşlenmemiş alaşımsız aluminyum 476.38 Milyon $
271012 Petrol ve bitümenli yağlardan elde edilen hafif yağlar ve müstahzarları (petrol veya bitümenli yağ oranı >=%70) 252.88 Milyon $
100630 Tahıllar; pirinç, yarı öğütülmüş veya tamamen öğütülmüş, cilalı veya sırlı olsun olmasın (10 kg'dan fazla olmayan paketlerde) 218.57 Milyon $
300490 Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan diğer ilaçlar 144.71 Milyon $
Ülkenin en fazla ihraç ettiği ürünler
760410 Alaşımsız aluminyumdan çubuk ve profiller 1.04 Milyar $
270400 Taşkömürü, linyit ve turbdan elde edilen kok/sömikok, karni kömürü 957.50 Milyon $
270119 Diğer taşkömürleri 639.14 Milyon $
271600 Elektrik enerjisi 401.07 Milyon $
710391 Yakut (rubi) safir, zümrüt (başka şekilde işlenmiş) 197.60 Milyon $
Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu
1 / 5
Lojistik performansı
2 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)
0.02%
Vizesiz Geçiş
YOK
Mal ithalatı 2018
6.78 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre
17.0 gün
Enflasyon (yıllık)
2.78%
Gayri safi yurtiçi hasıla
15.29 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)
2.28%
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)
1.31 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)
75.54%
Mal ihracatı 2018
5.19 Milyar $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)
-10.69%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)
6.35
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)
427.30 Bin
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)
26.03%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)
22.86%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)
39.9%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)
41.01%
Toplam Nüfus
30.36 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)
14.26%
Mal ticareti (% GSYİH)
79.8%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)
62.55
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi
3.0 gün
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi
5.0 gün
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20152016201720182019

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20152016201720182019
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

{{countryImportPotentialList[1].gtipNumber}}
{{countryImportPotentialList[0].gtipNumber}}
{{countryImportPotentialList[2].gtipNumber}}
  • {{index + 1}}
    GTİP {{item.gtipNumber}}
    {{item.potential}}/1000
  • {{index + 6}}
    GTİP {{item.gtipNumber}}
    {{item.potential}}/1000

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri

Halihazırda, Ticaret ve Sanayi Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren ve Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı üyesi olan Milli Standartlar ve Kalite Enstitüsü (Instituto Nacional de Normalização e Qualidade) Mozambik’te standartlar ve kalite alanında sivil havacılık ve telekomunikasyon dışında kalan sektörler için yetkili tek kurum konumundadır. (http://www.innoq.gov.mz/)

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri

Ülkede teknik düzenlemeler, standartlar ve belgelendirme açısından karşılaşılan başlıca sorunlar ilgili duyuruların yetersizliği nedeniyle bilgiye zamanında erişimde sıkıntı yaşanması ve uygulamaların gümrük kapıları ve bölgelere göre önemli ölçüde farklılaşabilmesidir. Test ve belgelendirmeler için gerekli süreler de Afrika ve dünya ortalamalarının üzerindedir.

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

Tüm ithalatçı ve ihracatçıların Mozambik Sanayi ve Ticaret Bakanlığından yetki belgesi alması zorunluluğu bulunmakta olup, ilaç ve savunma sanayi ürünleri ithalatı için ayrıca özel yetki belgesi şartı mevcuttur.

İhracatta aranan belgeler, menşe şahadetnamesi, ticari fatura, çeki listesi, tarama raporu (Kudumba), gümrük deklarasyonu (Documento Unico) ve konşimentodur.

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar

Mozambik tarafından söz konusu sevk öncesi muayeneleri gerçekleştirmek üzere Intertek (www.intertek.com) adlı şirket yetkilendirilmiş olup, muayeneye tabi ürünlerin ihracatından önce adıgeçen şirketten sertifikalandırılma zorunluluğu bulunmaktadır.

Mozambik’te ithalat kotaları bulunmamakta, şeker ve lüks tüketim ürünleri ithalatı dışında tarifeler dışında herhangi bir özel vergi uygulanmamaktadır.

Bu genel çerçevede, ihracatçılarımızın Mozambik’e yönelik ihracatları öncesinde gümrük prosedürleri ve belge gereksinimlerini yerel ithalatçıyla birlikte mutlak surette gözden geçirmeleri yararlı olacaktır.

Sevk Öncesi İnceleme

İthalatta gıda, otomotiv ve kimyasallar gibi çeşitli sektörlerde sevk öncesi muayene gerekliliği bulunmaktadır. Sözkonusu gereklilik, gerek muayene ücretlerinin yüksekliği, gerekse muayene için bekleme sürelerinin uzunluğu gibi nedenlerle zaman zaman tarife dışı engele dönüşebilmektedir. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) de Mozambik’e ihracatta gerçekleştirilen sevk öncesi muayenelerin kapsamının genişliği ve aldığı zaman açısından uluslararası standartlara uymadığı görüşündedir. DTÖ’nün ülkenin gümrük uygulamalarına getirdiği başlıca diğer eleştiri ise taramaya girmiş olsun olmasın ithal edilen ürünlerin
%100’üne uygulanan tarama işlemi ücretleri nedeniyle, tarama işlemlerinin kontrol amacından çok gelir amaçlı kullanılıyor olmasıdır.

Sevk öncesi muayene tabi ürünler aşağıda yeralmaktadır;
- Dondurulmuş et ve tavuk,
- Un,
- Bitkisel yağlar,
- Çimento,
- Kimyasal ürünler,
- İlaçlar,
- Kibrit,
- Kara ulaşım araçları,
- Araç lastikleri.

Diğer taraftan, canlı hayvan ithalatında hayvan sağlığı sertifikaları, sebze ithalatında bitki sağlığı sertifikaları zorunlu olmakla birlikte, uygulamada sözkonusu zorunluluk gözardı edilmektedir.
 

Ülke Haberleri

bilgilendirme-mesaji

İlgili haber bulunmamaktadır.

Yaklaşan Etkinlikler

bilgilendirme-mesaji

Yaklaşan etkinlik bulunmamaktadır.

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

MAPUTO BÜYÜKELÇİLİĞİ Mustafa YILMAZ Ticaret Müşavir Yardımcısı Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Av Marginal, 3901 MAPUUTO / MOZAMBIQUE
maputo@ticaret.gov.tr
00 258 21 494 122
(Fax) 00 258 21 494 124
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot