Norveç

Norveç

En büyük ithalatçı 2023
En büyük ithalatçı 2023
İsveç 17.31Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2023
En büyük ihracatçı 2023
İngiltere 202.15Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
24.82 Milyar $
2019
391.81 Milyon $
2023
Türkiye’nin ihracatı
23.33 Milyar $
2019
1.71 Milyar $
2023

Genel Görünüm

Norveç, 2022 yılında kişi başı 118.44 Bin $ ve toplam 579.26 Milyar $ gayri safi milli hasılaya sahiptir. 2023 yılında toplam 199.21 Milyar $ ithalat ve 651.58 Milyar $ ihracat gerçekleştirmiştir.

En çok ithalat yapılan başlıca ülkeler
İsveç 17.31 Milyar $
Almanya 15.12 Milyar $
Çin Halk Cumhuriyeti 13.53 Milyar $
ABD 12.12 Milyar $
Polonya 6.78 Milyar $
En çok ihracat yapılan başlıca ülkeler
İngiltere 202.15 Milyar $
Almanya 201.68 Milyar $
Hollanda 88.35 Milyar $
İsveç 79.62 Milyar $
Polonya 64.37 Milyar $
Ülkenin en fazla ithal ettiği ürünler
85 Gümüş oksitli elektrik pilleri, bataryalar 9.34 Milyar $
27 Bitümenli taşkömürü 8.20 Milyar $
85 Gümüş oksitli elektrik pilleri, bataryalar 2.75 Milyar $
27 Bitümenli taşkömürü 2.13 Milyar $
27 Bitümenli taşkömürü 1.84 Milyar $
Ülkenin en fazla ihraç ettiği ürünler
27 Bitümenli taşkömürü 120.87 Milyar $
2711 Doğal gaz (sıvılaştırılmış) 61.64 Milyar $
271121 Doğal gaz (gaz halinde) 57.28 Milyar $
270900 Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar) 50.08 Milyar $
2709 Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar) 50.08 Milyar $
Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2022
4 / 5
Lojistik performansı-2022
3 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2022
9.3%
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2023
199.21 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre-2022
4.0 gün
Enflasyon (yıllık)-2022
5.76%
Gayri safi yurtiçi hasıla-2022
579.26 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)-2022
3.28%-2022
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2022
118.44 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2022
27.33%
Mal ihracatı-2023
651.58 Milyar $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2022
5.91%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2022
-
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2022
881.23 Bin
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2022
1.55%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2022
48.69%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2022
42.15%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2022
55.67%
Toplam Nüfus-2022
5.45 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2022
0.82%
Mal ticareti (% GSYİH)-2022
61.34%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2022
9.61
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2022
1.0 gün
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2022
2.0 gün
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20192020202120222023

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20192020202120222023
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri

Her türlü yiyecek ürünlerine ilişkin güvenlik ve denetimle ilgili kurum Norveç Gıda Güvenliği Kurumu'dur (The Norwegian Food Safety Authority).
 

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri

AB mevzuatına tabi olmaları nedeniyle AB’ye girişte ilk gümrükte yapılan kontroller Norveç için de geçerlidir. AB mevzuatına tabi olmasının yanında özellikle standartlar, test/ belgelendirme konusunda Norveç'e yapılacak sanayi ürünlerinde ürünün sertifikası gümrüklerde aranmakta ve istenmektedir. 

Açıklık ve şeffaflık prensibi genel olarak benimsenmiştir. Gümrük vergileri dışında ithalatta ülkelere göre bir ayrımcılık görülmemektedir. Keza ülkemizden yapılan ithalatta bugüne kadar ayrımcı bir uygulama görülmemiştir. Ziyaret edilecek siteler aşağıda yer almaktadır:
- The Norwegian Toll Customs 
- The Norwegian Food Safety Authority: http://www.mattilsynet.no/language/english/
- Lovdata ( Mevzuat Sayfası)
- Landbruksdirektoratet
- The Norwegian Directorate of Health: http://helsedirektoratet.no/english
- Norwegian Institute of Public Health: http://www.hi.no/
- The Norwegian Veterinary Institute
- The National Institute of Nutrition and Seafood Research: http://nifes.no/om-nifes/
- Norwegian Radiation Protection Agency: http://www.nrpa.no/ 

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

Uluslararası dolaşımda gümrüklere ibraz edilen GÇB (Gümrük Çıkış Beyannamesi), Gümrük Faturası, EURO belgesi, Çeki listesi belgelerine ilaveten tarım ürünlerinden kuru incir, fındık ve Antep fıstığı için Tarım ve Orman Bakanlığımız Gıda Kontrol Genel Müdürlüğünce düzenlenen Sağlık Sertifikası ibraz edilmektedir.

Zorunlu Belgelenmeye Tabi Ürünler

Zorunlu belgelendirmeye tabi olan ürünlerin bir listesi ilgili web sayfalarında bulunmamaktadır. Regelhjelp ve Landbruksdirektoratet web sayfasında ithalatçı firmalar ve Norveç gümrük firmaları sisteme girerek ithal edecekleri ürünler ve mallarla ilgili detaylı bilgileri vermeleri durumunda sistem kendilerine ürünle ilgili zorunlu belgelendirmeye tabi bir ürün ise firmayı bilgilendirmektedir.

Bununla birlikte, uygulamada zorunlu belgelendirmeye tabi ürünler zaman içerisinde değişiklik göstermesine rağmen, ülkemizden ihraç edilecek kuru incir, findık ve Antep fistığı için ülkemiz Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü veya Bakanlık İl Müdürlüklerince düzenlenen Numune Alma ve Analiz Sonuç Raporu ve Sertifikası aranılmaktadır (EC 401/2006).

Diğer ülke belgelerinin kabulü

Yaş sebze ve meyve ithalatında ürünler ülkeye girerken ilk giriş yerinde AB ülkesi varsa bu ülkede yapılan denetimler ve tetkikler esas alınmaktadır. Yaş sebze ve meyve ihracatımızda AB'nin ilk Gümrük kapısı Bulgaristan'da bulunması nedeniyle AB mevzuatına göre bu ülkede verilen belgeler kabul edilmektedir.
Ülkemizden ihraç edilecek kuru incir, findık ve Antep fistığı için Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğünce düzenlenen Sağlık Sertifikası aranılmaktadır. Ancak Norveç’te ayrıca laboratuvar incelemesine tabi tutulmaktadır. Bakanlıkça verilen sertifikaya ilaveten anılan ürünlerde; ayrıca alfatoksin B1, B2, alfatoksin G1,G2 olup olmadığı The Norwegian Food Safety Authority ( Mattilsynet ) kurumunca numune alınarak test edilmektedir.

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar

Uygunluk denetimi ithalat aşamasında yapılmaktadır. Yaş sebze ve meyve ithalatında ürünler ülkeye girerken ilk giriş yerinde AB ülkesi varsa bu ülkede yapılan denetimler ve tetkikler esas alınmaktadır. Yaş sebze ve meyve dışındaki yiyecekler ülkeye geldikten sonra depoya boşaltıldığında denetime tabi ürünlerden örnekler alınarak denetim ve laboratuar tetkikine gönderilmektedir. Tetkik süresi içerisinde gıda güvenliği açısından üründe bir problem tespiti halinde; ürün piyasaya çıkmış olması durumunda toplaGlması gerekmektedir. Bu durum ithalatçının ileride daha fazla denetimine yol açmakta ve yetkili kurumlar nezdinde hoş karşılanmamaktadır.

Sanayi ürünlerinde genel olarak kontrol yapılmamakla birlikte piyasada satışının yapılması için bir tam gün beklenilmesi gerekmektedir. Aynı durum tarım ürünleri için de söz konusudur.

Gıda ürünlerinin denetimlerinde; The Norwegian Food Safety Authority (Mattilsynet) http://www.mattilsynet.no/language/english/ yetkilidir. Buna ilaveten Norveç'teki ithalatçılar, ithal edecekleri gıda maddelerinin terkibini ve içinde bulunan katkı maddelerini Norwegian Agricultural Authority (NAA)(Landbruksdirektoratet) kurumuna bildirmek durumundadırlar. Bu bildirime göre kurum ithal edilecek ürünle ilgili hertürlü bilgiyi ve ödenecek vergisini de ithalatçıya on line bildirmektedir.

Gıda maddeleri dışında diğer ürünlerde Directorate of Customs and Excise (Toll- og avgiftsdirektoratet) rol almaktadır.

Sevk Öncesi İnceleme

Landbrusdirektoratet’e ithalatçılar müracaat ettiğinde (online) anılan kurum bilgilendirme yapmaktadır. Bunun dışında zorunlu sevk öncesi inceleme yapılmasına ilişkin anılan kurumların kamuya açık bir bilgilendirmesi bulunmamaktadır. Bununla birlikte Norveç Regelhjelp sayfası çeşitli sektörlere ayrılarak, hangi sektörde hangi koşullara uyulması gerektiğini detaylı bir şekilde göstermektedir. Sayfanın Norveççe lisanında olanı 58 sektörü baz almış ve bu sektörlerin uyması gereken koşulları, tehlikeli madde olarak adlandırılan ürünleri ithal eden şirketlerin uyması gereken kuralları, aynı şekilde gıda sektöründe ithal edilen ürünlerde uyulması gereken koşulları göstermektedir. Sayfanın İngilizce lisanında olanı tam içeriğini göstermemektedir. Bu nedenle sayfanın Norveççe lisanı kullanılmalıdır.

İthalat Denetimi

Özellikle sanayi ürünlerinde fiziki kontroller ithalatçı firmalar ve Norveç’teki gümrükleme firmalarına göre değişmektedir. Bu nedenle bu ürünlerde fiziki kontroller yıllardır ülkeye yapılan ithalatlar dikkate alındığında tamamen firmalara göre işlem yapılmaktadır. Diğer bir ifade ile uzun yıllar ithalat yapan firmaların ithal ettikleri sanayi ürünlerinde sık kontrollerin olduğu görülmemektedir.
Tüm tarım ürünlerine gümrük kontrolü AB ve EEA ülkeleri dışındaki ülkelerden gelen ürünler için söz konusu olmaktadır. Gümrüklerce yapılan incelemede tarım ürünlerinin girişi The Norwegian Food Safety Authority ( Mattilsynet ) ve Norwegian Agricultural Authority (NAA) (Landbruksdirektoratet) kurumlarına bildirilmektedir. Sanayi ürünlerinde kontroller daha az sıklıkla yapılmaktadır. Ancak ithal edilen tarım ve sanayi ürünleri ancak bir tam gün geçtikten sonra ithalatçı tarafından satışı yapılabilmektedir. Yiyecek maddelerinin kontrolleri ayrıca gümrük vergilerinin ödenmesi öncesinde varış mahallinde de yapılmaktadır. Ürünlerden numune alınarak denetim ve laboratuar tetkikleri yapılmaktadır.
 

chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot