Pakistan

Pakistan

En büyük ithalatçı 2021
En büyük ithalatçı 2021
Çin Halk Cumhuriyeti 20.64Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2021
En büyük ihracatçı 2021
ABD 6.07Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
349.55 Milyon $
2017
314.84 Milyon $
2021
Türkiye’nin ihracatı
377.15 Milyon $
2017
773.08 Milyon $
2021

Genel Görünüm

Dünyanın 44. büyük ekonomisi olan Pakistan, parlamenter demokratik sistemle yönetilmekte olup, dört eyaletten oluşan federal bir yapıya sahiptir. Resmi dili Urduca olan Pakistan’da iş dünyasında İngilizce yaygın olarak kullanılmaktadır. Pakistan, Dünya Bankası “İş Yapma Kolaylığı” endeksinde 108. sırada yer almaktadır.

Pakistan’ın ekonomik gelişiminde, ülkenin milli gelirinin yaklaşık %20’sini oluşturan tarım sektörü önemli bir paya sahiptir. Başlıca tarım ürünleri; pamuk, buğday, pirinç, şeker kamışı ve mısırdır. Pakistan’ın sanayileşmesinde tekstil sektörü ağırlıklı bir rol üstlenmektedir. Pek çok tüketim malı açısından kendi kendine yetebilen Pakistan’da pamuk ve yün dokumacılığı, hazır giyim sanayi, deri ve deri mamulleri, çimento, sağlık ürünleri ve şeker, meşrubat gibi işlem görmüş gıda maddeleri temel endüstri malları arasında yer almaktadır. Ayrıca, kimyasal madde üretimi de son dönemde önemli bir gelişim göstermiştir.

Pakistan’ın, 216,5 milyonluk nüfusu içerisinde işgücüne katılım oranı %53, işsizlik oranı ise %6’dır. Resmi para birimi Pakistan Rupisi (PKR) olan Pakistan’ın 2019 yılı GSYH büyüklüğü cari fiyatlarla 278 milyar dolardır. Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre 2019 yılında yıllık reel olarak %3,3 oranında büyüyen Pakistan ekonomisinin, 2020 yılında COVID-19 pandemisinin etkisiyle -%1,5 oranında daralacağı öngörülmektedir.

Comtrade verilerine göre, Pakistan 2019 yılında toplam 23,7 milyar dolarlık ihracat ve 50 milyar dolarlık ithalat yapmıştır. En yakın ticari ilişkilerini Çin, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri ile kurmaktadır. Türkiye, 2019 yılında Pakistan’a 550 milyon dolarlık ihracat yaparken Pakistan’dan 306 milyon dolarlık ithalat yapmıştır. 2019 yılındaki 856 milyon dolarlık ikili ticaret büyüklüğümüz ile Pakistan, Türkiye’nin 67. büyük ticari ortağı konumundadır.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2022
2 / 5
Lojistik performansı-2022
2 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2022
15.62%
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2021
72.89 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre-2022
16.5 gün
Enflasyon (yıllık)-2022
19.87%
Gayri safi yurtiçi hasıla-2022
376.53 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)-2022
6.19%-2022
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2022
6.35 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2022
21.85%
Mal ihracatı-2021
28.79 Milyar $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2022
8.42%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2022
75.6
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2022
3.54 Milyon
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2022
22.25%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2022
19.82%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2022
51.55%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2022
10.47%
Toplam Nüfus-2022
235.82 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2022
0.36%
Mal ticareti (% GSYİH)-2022
27.09%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2022
204.87
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2022
4.0 gün
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2022
8.0 gün
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20172018201920202021

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20172018201920202021
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Sektörler ve Fırsatlar

Türkiye’nin Pakistan’a ihracatı son 5 yıl içerisinde yıllık ortalama %15 büyümüştür. İhracatımızın en yüksek olduğu ürün grubu, son 5 yıllık dönemde yıllık ortalama %13 büyüme kaydererek 90 milyon dolar ihracat büyüklüğüne ulaşan makine ve mekanik parçalardır. İhracat büyüklüğünün en yüksek olduğu ikinci ürün grubu ise son 5 yılda yıllık ortalama %54 büyüme kaydeden ve ihracat büyüklüğü 50 milyon dolara ulaşan pamuk olmuştur. Demir-çelik en çok ihracatını yaptığımız üçüncü sektör olmakla beraber son 5 yıllık dönemde yıllık ortalama %103 büyüme kaydederek 46 milyon dolar ihracat büyüklüğüne ulaşmıştır.

Pakistan ekonomisinin en önemli sorunlarından biri ülkenin sosyal düzenini ve yatırım performansını olumsuz etkileyen enerji açığı ve enerji altyapısındaki eksikliklerdir. Pakistan’ın henüz temel enerji kaynağı olarak kurulu bir doğalgaz hattı bulunmamaktadır (ancak bu konuya yönelik İran ile belli projelerin mevcut olduğu bilinmektedir). Pakistan bürokrasisinin Türk iş insanlarına bakış açısının çok olumlu olduğu bilinmekte, önümüzdeki dönemde Pakistan’da enerji alanında üç farklı açılım olabileceği öngörülmektedir. Rüzgar enerjisi santrallerinin tek başına Pakistan’ın enerji üretimini karşılamaya yetmeyeceği, aynı zamanda hidroelektrik santrallerinin de kurulması gerektiği düşünülmektedir. Pakistan’daki mevcut kömür rezervlerinin faaliyete geçirilmesin gerekliliği de önemle vurgulanmaktadır. Dünyanın en büyük 10 kömür rezervinden birine sahip olan Pakistan’da kömür rezervlerinin ekonomiye kazandırılması yönünde geliştirilecek projeler Türk firmalarına fırsatlar yaratmaktadır. Kamu-özel sektör işbirliği ile yapılacak yatırımların Pakistan’ın gelişimi ve iki ülkenin halihazırdaki entegrasyonuna tarihi bir katkı sağlayacağı ifade edilmektedir.

Pakistan Başkonsolosluğu’nun öngördüğü potansiyel yatırım alanları iletişim / telekomünikasyon, altyapı (limanlar, havalimanları, demiryolları vb.) katma değerli tekstil ve ihracat bazlı sanayi, hizmet sektörü (ulaşım, belediye hizmetleri, iş/ticaret merkezleri, vb.) tarıma dayalı sanayi kolları (tarımsal sanayi) hidroelektrik/kömüre dayalı enerji üretimi olarak belirtilmiştir.

Türkiye’nin Pakistan’dan yaptığı ithalat son 5 yıl içerisinde yıllık ortalama -%1 oranında küçülmüştür. Türkiye’nin en çok ithal ettiği ürün pamuk olmuştur. Ülkemizin Pakistan’dan en çok ithal ettiği diğer ürünler ise sırasıyla plastik ve mamülleri, içecekler, giyim ürünleridir.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

{{countryImportPotentialList[1].gtipNumber}}
{{countryImportPotentialList[0].gtipNumber}}
{{countryImportPotentialList[2].gtipNumber}}
  • {{index + 1}}
    GTİP {{item.gtipNumber}}
    {{item.potential}}/1000
  • {{index + 6}}
    GTİP {{item.gtipNumber}}
    {{item.potential}}/1000

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri

PSQCA-Pakistan Standartlar ve Kalite Kolite Kontrol Otoritesi, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde ulusal standardizasyon birimi olarak 1996 yılında ihdas edilmiş bulunan PSQCA Kanunu çerçevesinde görev ve yetkileri belirlenmiş bulunan bir standardizasyon kurumudur.
Pakistan Standartlar ve Kalite Kontrol Otoritesi sadece Pakistan’ın ulusal standartlarının formüle edilmesi ile değil aynı zamanda yayımlanmasından da sorumlu olan bir kurumdur. Anılan Otorite ISO-International Organization for Standardization, IEC-International Electro-Technical Commission ve OIML-International Organization of Legal Metrology’ ye üyedir.

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri

Pakistan’ın üyesi Olduğu Uluslararası Organizasyonlar;
- International Organization For Standardization (ISO (http://www.iso.org/)) Geneva, Switzerland (CHF 46,208/- p.a.)
- International Electrotechnical Commission (IEC (http://www.iec.ch/)) Geneva, Switzerland (CHF 95,700/-p.a.)
- International Organization for Legal Metrology (OIML (http://www.oiml.org/)) Paris, France (Euro 12,400/- p.a.)
- PSQCA as National Standards Body is represented in World Trade Organization (WTO (http://www.wto.org/)) on TBT agreement.
- PSQCA has membership with( IECEE) Worldwide System for Conformity Testing and Certification of Electrotechnical Equipment and Components.
şeklindedir.
İhracatçılarımız, teknik düzenlemeler konusunda, Pakistan Standards and Quality Control Authority-PSQCA’ye ait www.psqca.com.pk web sitesinden ve Müşavirliğimizin Islamabad@ekonomi.gov.tr adresinden bilgi temin etmeleri mümkün bulunmaktadır.

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

İhracatçı Tarafından Sağlanacak Belgeler; konşimento, ürün beyannamesi, paketleme listesi, fatura ve belirtilen ürünlerde ülkedeki Pakistan Büyükelçiliği tarafından verilen ihracat belgeleridir.
İthalatçı tarafından sağlanacak belgeler ise ulusal vergi numarası, ihracat sertifikası, satış vergisi sertifikası, WEBOC numarası (Yatırım Kurul’undan alınacak ithalatçı kayıt numarası) ve akreditif mektubu.

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar

Ürün güvenliği denetimi genel olarak ithalat aşamasında tamamlanmaktadır. 

İthalat aşamasında ve piyasa denetimi esas olarak Pakistan Standartlar ve Kalite Kontrol Otoritesi tarafından gerçekleştirilmektedir.

Pakistan İthalat Rejimi kapsamında İthalatta sevk öncesi sertifikaya tabi olan ve ithalat aşamasında fiziki kontrole tabi ürünlerin ve standartlarının www.psqca.com.pk adresinde takip edilmesi son derece yararlı olacaktır.

Sevk Öncesi İnceleme

İthalatında zorunlu denetim yapılması öngörülen ürünlerde, İthalat Rejimi çerçevesinde sevk öncesi sertifikaya sahip olunması ve alınması gereken sertifikalar ürün grupları için ayrı ayrı belirtilmiştir.
Öte yandan, 2012-2015 Ticaret Politikası Tebliğinde İthalat işlemlerinde, sevk öncesi gözetim şirketince düzenlenen sertifikaya bağlanan ithalata konu mal kalemleri sıralanarak Pakistan tarafınca onaylanan Gözetim Şirketleri Listesi aşağıdaki sunulmaktadır.
- Messrs Lloyds of London;
- Messrs Quality Tech, LLC; 
- Messrs ABS;
- Bureau Veritas; 
- Messrs SGS; and
- Messrs IMTECH

Ülke Haberleri

bilgilendirme-mesaji

İlgili haber bulunmamaktadır.

Yaklaşan Etkinlikler

bilgilendirme-mesaji

Yaklaşan etkinlik bulunmamaktadır.

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

İSLAMABAD BÜYÜKELÇİLİĞİ Demir Ahmet ŞAHİN Ticaret Müşaviri Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Diplomatic Enclave Street No:1, G-5 ISLAMABAD / PAKISTAN
islamabad@ticaret.gov.tr
00 92 51 282 91 2300 92 51 831 98 28
(IP Tel) 0 312 204 80 10
(Fax) 00 92 51 282 93 63
KARAÇİ BAŞKONSOLOSLUĞU Eyyup YILDIRIM Ticaret Ataşesi Turkish Consulate General Office of the Commercial Attache House No:29-A, Khayaban-e-Hafiz, Phase V, D.H.A. KARACHI / PAKISTAN
karaci@ticaret.gov.tr
00 92 21 35 87 89 9900 92 34 02 22 88 02
(IP Tel) 0 312 204 80 96
(Fax) 00 92 21 35 81 03 57(Fax) 00 92 21 58 74 691
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot