Peru

Peru

En büyük ithalatçı 2020
En büyük ithalatçı 2020
Çin Halk Cumhuriyeti 10.31Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2020
En büyük ihracatçı 2020
Çin Halk Cumhuriyeti 10.96Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
109.15 Milyon $
2018
0 $
2022
Türkiye’nin ihracatı
174.10 Milyon $
2018
0 $
2022

Genel Görünüm

Peru, 2022 yılında kişi başı 14.08 Bin $ ve toplam 242.63 Milyar $ gayri safi milli hasılaya sahiptir. 2022 yılında toplam 36.06 Milyar $ ithalat ve 232.68 Milyar $ ihracat gerçekleştirmiştir.

En çok ithalat yapılan başlıca ülkeler
Çin Halk Cumhuriyeti 10.31 Milyar $
ABD 6.66 Milyar $
Brezilya 1.98 Milyar $
Arjantin 1.66 Milyar $
Meksika 1.51 Milyar $
En çok ihracat yapılan başlıca ülkeler
Çin Halk Cumhuriyeti 10.96 Milyar $
ABD 6.24 Milyar $
Kanada 2.39 Milyar $
Güney Kore Cumhuriyeti 2.26 Milyar $
Japonya 1.72 Milyar $
Ülkenin en fazla ithal ettiği ürünler
271019 Petrol yağları ve bitümlü minerallerden elde edilen yağlar; ağırlık% 70 veya daha fazla petrol yağı veya bitümlü minerallerden yağ içeren yağlar (hafif yağlar ve preparatlar hariç, biyodizel içeren, ham ve atık yağlar hariç) 1.25 Milyar $
851712 Hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için telefonlar 918.92 Milyon $
270900 Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar) 774.41 Milyon $
100590 Mısır (diğer) 757.52 Milyon $
847130 Portatif nümerik otomatik bilgi işlem makineleri; ağırlık<10 kg. 677.08 Milyon $
Ülkenin en fazla ihraç ettiği ürünler
-2 232.68 Milyar $
260300 Bakır cevherleri ve konsantreleri 9.17 Milyar $
710812 Altın (diğer işlenmemiş şekillerde olanlar, para yerine kullanılmayan) 6.43 Milyar $
740311 Rafine bakır-katotlar ve katot parçaları 1.78 Milyar $
230120 Balık, yumuşakça, sudaki omurgasızların un, pelletleri 1.17 Milyar $
Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2022
3 / 5
Lojistik performansı-2022
3 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2022
4.24%
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2020
36.06 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre-2022
26.0 gün
Enflasyon (yıllık)-2022
8.33%
Gayri safi yurtiçi hasıla-2022
242.63 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)-2022
2.68%-2022
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2022
14.08 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2022
29.09%
Mal ihracatı-2022
232.68 Milyar $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2022
5.93%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2022
258.34
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2022
2.87 Milyon
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2022
7.22%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2022
34.81%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2022
49.44%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2022
29.32%
Toplam Nüfus-2022
34.04 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2022
4.47%
Mal ticareti (% GSYİH)-2022
50.39%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2022
3.84
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2022
2.0 gün
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2022
4.0 gün
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20162017201820192020

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20162017201820192020
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri

Peru’da standartlarla ilgili devlet kuruluşu INDECOPI’dir. (The National Institute for the Defence of Competition and Protection of Intellectual Property) INDECOPI kurumunun 2008 yılında kurulan CNB komitesi (Standardizasyon ve tarife dışı ticaret engelleri kontrolü komitesi) tüm sektörler için Peru teknik standartlarını (NTP) onaylayan kurumdur. Teknik standartlar mecburi değil ihtiyaridir.

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri

Peru’da standardizasyon süreci hem iç mevzuat hem de uluslararası/uluslar üstü mevzuat kuralları doğrultusunda  düzenlenmektedir.
1994 DTÖ Kuruluş Anlaşması ve Uruguay Turu Çok Taraflı Ticaret Müzakerelerinin onaylandığı uluslararası anlaşmalar (No. 26407), DTÖ Ticarette Teknik Engeller Anlaşması ve “Code of Good Practice for Standardisation” (ISO 59: 2008) uluslararası mevzuatın esasını oluşturmaktadır.
Uluslar üstü mevzuat ise And Topluluğu ortak düzenlemeleridir.

Teknik düzenlemeler zorunludur ve ilgili Bakanlıklar tarafından mevcut bilimsel ve teknik bilgilere dayanılarak hazırlanır. Teknik düzenlemeler DTÖ ve And Topluluğuna da (CAN) bildirilir.
Teknik düzenlemeler MINCETUR’un (Peru Dış Ticaret ve Turizm Bakanlığı) 2009 yılında kurulan web sitesinde yayımlanmaktadır. 2007 ve 2012 yılları arasında 18 teknik düzenleme onaylanmıştır. Teknik düzenlemeler genellikle insan sağlığı ve güvenliğini korumak ve tüketicilere doğru bilgi sağlamak amacıyla özellikle eczacılık ürünleri, sıhhi ürünler, tıbbi cihazlar ve gıda ve içeceklere ilişkin olarak yapılmaktadır.
Teknik düzenlemelere konu olan ürünler için Bakanlıklarca görevlendirilmiş bazı kamu ve özel kuruluşlarca belge düzenlenmesi gerekmektedir.
Teknik düzenlemelere konu olan ürünlerin imalatçı ve ithalatçıları ilgili Bakanlıklara 1 yıllığına verilen ve sonrası için tekrar yenilenebilen uygunluk bildirimi için müracaat ederler. İthalatçılar bu bildirimi tüm gümrük işlemleri için kullanırlar.
 
MINCETUR (Dış Ticaret Bakan Yardımcılığı) zorunlu teknik düzenlemeler ve uygunluk değerlendirmeleri konularında, INDECOPI’ye bağlı CNB ise gönüllü standartlar konularında başvuru merciidir.
INDECOPI bünyesindeki CNB, ISO, Uluslararası Elektroteknik Komisyonu, And Birliği Standardizasyon Birimi, Pan Amerikan Standartlar Komitesi, APEC’in Standartlar ve Uygunluk Alt Komitesi ve Pasifik Bölgesi Standartlar Komitesi (PASC) gibi uluslararası kuruluşlarda Peru’yu temsil etmektedir.

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

Gümrük Beyannamesi, Ticari Fatura, Hava ve Deniz Konşimentosu, Çeki Listesi, Menşe Şahadetnamesi, (Anti-damping ve Telafi Edici Vergiler için ve And Topluluğu Ülkeleri için) Bitki Sağlık Sertifikası, Hayvan Sağlık Sertifikası, İşlenmiş Gıdalar için Gıda Sağlık Kaydı ibrazı zorunlu belgelerdir.

Zorunlu Belgelenmeye Tabi Ürünler


- Bitki sağlık sertifikası: Bitkiler ve bitkisel ürünler
- Hayvan sağlık sertifikası: Hayvanlar ve hayvansal ürünler Sıhhi gıda sertifikası: Sığır, domuz ve tavuk etleri
- Analiz belgesi: Alkollü içecekler 
- Yaş belgesi: Viski
- Fumigasyon sertifikası
- Dezenfekte belgesi: Kullanılmış giysiler
- Geri kazanılmış kağıtlar için özel belge
- Serbest satış sertifikası: Eczacılık ürünleri, tıbbi cihazlar, işlenmiş gıda, vitaminler, gıda katkıları, zirai ilaçlar

Genel olarak ülkeye yapılan ithalatta kısıtlama bulunmamaktadır. Bununla beraber, sağlık, güvenlik ve çevre konularıyla ilgili olarak bazı sınırlamalar uygulanabilmektedir. Bu gibi durumlarda ithalat için ilgili kurumlardan alınacak bazı izinler ve belgeler gerekmektedir. Aşağıdaki listede bu tür ürünler ve izin mercileri belirtilmiştir:
- Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı: Telekomunikasyon cihazları ve radyo verici ekipmanları
- Dışişleri Bakanlığı: Peru sınırları konusunu anlatan veya gösteren kitap, CD, harita, disk, defter, dergi veya diğerleri
- İçişleri Bakanlığı (DICSCAMEC): Silah, tabanca, mermi, patlayıcı madde ve benzeri
- Üretim Bakanlığı (DIQPF): Amonyum nitrat bileşenler ve bazi kimyasallar
- Üretim Bakanlığı (OTO): Ozon tabakasını incelten/zarar veren maddeler
- Üretim Bakanlığı (Balıkçılık): Tüketim, araştırma ve üretim amaçlı hidrobiyolojik kaynaklar; küçük deniz memelli hayvanlar, alabalık yumurtaları, hidrobiyolojik ürün ve kaynakları
- Sağlık Bakanlığı (DIGEMID): İlaç ve bitkisel ürünler; kozmetik ürünler; tıbbi,cerrahi veya dental amaçlı ekipmanlar;
- Sağlık Bakanlığı (DIGESA): Yiyecek ve içecek; dezenfektan ve pestisitler; atıklar
- Tarım Bakanlığı (SENASA): Bitkisel ve hayvansal ürünler, tarımsal ilaçlar, hayvan sağlığı ile ilgili ürünler
- Tarım Bakanlığı (INRENA): Canlı veya cansız hayvan ve bitki
- Enerji ve Maden Bakanlığı (DGH): GLP gaz; benzin; diğer hidrokarbronlu ürünler
- Enerji ve Maden Bakanlığı (IPEN): İyonlaştırıcı radyasyon kaynaklı ürünler
- Dış Ticaret ve Turizm Bakanlığı (DNT): Kumar oyunları ve makinaları

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar

Peru’ya ihraç edilen ürünlerin ilgili güvenlik şartlarına uygunluğunun denetimi temel olarak ithalat aşamasında yapılmaktadır.
Gümrüklerde yeşil, turuncu ve kırmızı hatlar mevcuttur. Kırmızı hatta yönlendirilen mallar belge ve fiziki kontrole tabidir. Turuncu hatta giren mallar ise sadece belge kontrolüne tabidir. Peru 2007 yılından itibaren fiziki kontrol sıklığını azaltmıştır. 2007 yılında %67 olan yeşil ve turuncu hatlara yönlendirilme oranı 2012 yılında %82’ye yükselmiştir.

Peru Gümrük İdaresi risk yönetimi tekniklerini kullanarak kırmızı hatta girecek malları belirlemektedir. Özellikle hayvansal ürünlerde SENASA tarafından belirlenen kriterlere göre gümrüklerde fiziki kontrol uygulaması yapılmaktadır.
 

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

LİMA BÜYÜKELÇİLİĞİ Ömer Asım AKSOY Ticaret Müşaviri Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Calle Miguel de Cervantes 504 San Isidro, LIMA / PERU
lima@ticaret.gov.tr
00 511 56 27 826
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot