Polonya

Polonya

En büyük ithalatçı 2020
En büyük ithalatçı 2020
Almanya 55.79Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2021
En büyük ihracatçı 2021
Almanya 91.05Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
3.60 Milyar $
2017
3.63 Milyar $
2021
Türkiye’nin ihracatı
3.18 Milyar $
2017
4.67 Milyar $
2021

Genel Görünüm

Avrupa Birliği (AB) Doğu bloğunun en büyük, AB’nin ise altıncı büyük ekonomisi olan Polonya, Avrupa ticaret yollarının kesişiminde bulunan ve Doğu Avrupa ile köprü niteliğinde olan stratejik bir jeopolitik konuma sahiptir. Büyük iç pazarı, iş dostu siyasal ortamı ve 90’lardan sonra yaptığı başarılı ekonomik reformlar ile Polonya dış ticarete elverişli bir ülkedir. Polonya, Dünya Bankası “İş Yapma Kolaylığı” endeksinde 2019 yılında 40. sırada yer almaktadır.

2008 küresel finansal krizinin etkilerini iç pazarında hissetmeyen nadir Avrupa ülkelerinden olan Polonya, kriz sürecinde de ekonomik büyümesini sürdürebilmiştir. Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, 2014’ten 2019’a kadar her yıl gösterdiği %3’ün üstünde büyüme ile Avrupa’nın en istikrarlı büyüyen ekonomilerinden biridir. 2019 yılında yıllık reel olarak %4,1 oranında büyüyen Polonya ekonomisinin, 2020 yılında COVID-19 pandemisinin etkisiyle uzun yıllardır ilk defa büyüme göstermeyerek -%4,6 oranında daralacağı öngörülmektedir.

Polonya, 37,9 milyonluk nüfusu ile AB’nin en kalabalık altıncı ülkesidir. 2019 yılındaki %3,5’lik işsizlik oranı, AB ve dünya ortalamasının altındadır. İşgücünün %59’unun hizmetler sektöründe ve %31’inin sanayide istihdam edilmesiyle sanayi sektöründe istihdam payının AB ülkelerine görece yüksek olduğu bir ülkedir. Dünya Bankası verilerine göre, 2019 yılı GSYH büyüklüğü cari fiyatlarla 592,1 milyar dolar olan Polonya, dünyanın en büyük 22. ekonomisidir.

Comtrade verilerine göre, Polonya 2019 yılında toplam 251,8 milyar dolarlık ihracat ve 246,6 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirmiştir. En yakın ticari ilişkilerini coğrafi olarak da yakın olduğu gelişmiş AB ülkelerinin yanı sıra Rusya, Çin ve Amerika ile kurmuştur. En yakın ticari ilişkiye sahip olduğu Almanya’ya toplam ihracatı, en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke olan Çekya ihracatının 4,5 katıdır. Türkiye, 2019 yılında Polonya’ya 3,4 milyar dolarlık ihracat yaparken Polonya’dan 2,6 milyar dolarlık ithalat yapmıştır. 2019 yılındaki 6 milyar dolarlık ikili ticaret büyüklüğü ile Polonya, Türkiye’nin en büyük 18. ticari partneridir. Son 5 yılda Polonya’ya ihracatımızın büyürken, ithalatımızın daralması ticari ilişkimizin karlı bir yönde ilerlediğinin göstergesidir.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2021
4 / 5
Lojistik performansı-2021
3 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2021
-1.15%
Vizesiz Geçiş
YOK
Mal ithalatı-2020
254.66 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre-2021
37.0 gün
Enflasyon (yıllık)-2021
5.06%
Gayri safi yurtiçi hasıla-2021
596.62 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)-2021
-2.54%-2021
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2021
33.04 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2021
49.39%
Mal ihracatı-2021
317.83 Milyar $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2021
0.13%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2021
140.56
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2021
2.90 Milyon
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2021
2.5%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2021
27.68%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2021
57.84%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2021
56.18%
Toplam Nüfus-2021
37.89 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2021
2.91%
Mal ticareti (% GSYİH)-2021
88.54%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2021
3.86
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2021
1.0 gün
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2021
1.0 gün
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20162017201820192020

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20172018201920202021
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Sektörler ve Fırsatlar

İşletme hizmetleri sektörü (bilişim teknolojileri, araştırma ve geliştirme, iş süreçleri dış kaynak hizmetleri) Polonya’da en fazla işçinin istihdam edildiği ve en hızlı gelişen, önemli bir sektördür. Arka ofis fonksiyonlarının merkezileştirilmesi, AB’ye oranla Polonya’daki düşük işçi maaşları ve alanında uzmanlaşmış iyi eğitimli çalışan nüfusu sayesinde Polonya, coğrafi yakınlığa sahip olduğu gelişmiş ülkelerdeki global firmalar için profesyonel destek fonksiyonları ve dış hizmet kaynakları sağlayıcısıdır.

Polonya ile benzer şekilde, ülkemizde de eğitim seviyesi yüksek, alanında uzmanlaşmış insan sayısı bir hayli fazladır; Polonya’daki %3,5’lik işsizlik oranı karşısında Türkiye %13,5’lik işsizlik oranı ile bu potansiyelin çok daha azını kullanabilmektedir. Polonya ile işletme hizmetleri sektörü alanında işbirliği yapmak, AB’ye verdiğimiz kalifiye işgücü göçünün ülkede değerlendirilmesi açısından faydalı olacaktır.

Polonya İstatistik Kurumu verilerine göre, sanayi alanında motorlu taşıtlar, mobilya, makine ve mekanik parçalar, plastik ürünleri, rafine petrol ürünleri ve yiyecekler ülkede en fazla üretimi yapılan sektörlerdir. Polonya, en fazla ihracat yaptığı sektör olan makine ve parçalarındaki çeşitlendirilmiş üretimi ile son 5 yılda yıllık ortalama %10 büyüme ve ikinci sektör olan otomotivde yıllık ortalama %9 büyüme göstermiştir.

Türkiye’nin Polonya’ya en fazla ihracat yaptığı sektörler otomotiv, makine ve mekanik parçalar, elektrikli cihazlar, giyim, alüminyum ve plastiktir. Giyim sektörü hariç, tüm sektörlerdeki ihracatımızda son 5 yılda artış görülmektedir; en fazla artışı yıllık ortalama %28 büyüme ile Polonya’da lider ihracat sektörümüz olan otomotiv göstermiştir. Otomotiv sektörü özelinde ise, son 5 yılda yıllık ortalama %100 büyüme ile traktörler ve yıllık ortalama %461 büyüme ile özel amaçlı motorlu taşıtlar göstermiştir.

Türkiye’nin Polonya’dan en fazla ithalat yaptığı sektörler makine ve mekanik parçalar, otomotiv, elektrikli cihazlar, kauçuk, kâğıt ve demir çeliktir. Son 5 yılda, en fazla ithalat yaptığımız ilk üç sektörde azalma meydana gelirken, demir çelik sektörü yıllık ortalama %35 büyüme ile bu sektörler arasından en yüksek artışı gösterendir.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

{{countryImportPotentialList[1].gtipNumber}}
{{countryImportPotentialList[0].gtipNumber}}
{{countryImportPotentialList[2].gtipNumber}}
  • {{index + 1}}
    GTİP {{item.gtipNumber}}
    {{item.potential}}/1000
  • {{index + 6}}
    GTİP {{item.gtipNumber}}
    {{item.potential}}/1000

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri

Polonya mevzuatında başta oyuncaklar, gıda ve kozmetik ürünleri olmak üzere birçok ürün için güvenlik gerekliliklerini içeren düzenlemeler bulunmaktadır. Söz konusu düzenlemelerin dışında kalan çakmak, mobilya, mum gibi ürünler ise, 12 Aralık 2003 tarihli “Genel Ürün Güvenliği” mevzuatına tabidir.Söz konusu kanuna göre, ürünü piyasaya arz eden her müessese söz konusu ürünün güvenli olduğunu garanti etmek zorundadır. Eğer kullanıcı veya dağıtıcı piyasaya arz ettiği ürünün kullanıcıların sağlığı ve güvenliğine tehlike oluşturabileceğini fark etti ise, söz konusu ürünü piyasadan çekmek, yenisiyle değiştirmek veya tüketicilere ürünün parasını iade etmekle yükümlüdür. Aynı zamanda, üründeki olumsuzluklar ve bu olumsuzlukları düzeltmek için yapılan işlemler hakkında tüketicileri ve Rekabet ve Tüketici Güvenliği Kurulu Başkanlığını (President of Office of Competition and Consumer Protection) derhal bilgilendirmek zorundadır. Müesseseler tarafından sunulan bilgiler, Başkanlığın internet sitesinde yayımlanmaktadır. Başkanlık ayrıca, olumsuzlukları gidermek için yapılan işlemleri ve sonuçlarını da takip etmektedir.

Polonya’da piyasadaki ürünlerin uygunluk değerlendirmesine ilişkin düzenlemeler, 30.08.2002 tarihli Uygunluk Değerlendirme Sistemi Mevzuatı kapsamındadır. Piyasadaki ürünlerin çoğu bu kanun kapsamındadır.Bu Kanun ile 38 AB Direktifi, Polonya mevzuatına dercedilmiştir. Diğer taraftan, tıbbi ürünler ve milli savunma ve güvenlik ürünleri ayrı kanunlar ile düzenlenmiştir (20.05.2010 tarihli tıbbi ürünler kanunu ve 18.10.2006 tarihli milli savunma ve güvenlik ürünlerinin uygunluk değerlendirmesine ilişkin Kanun).

Polonya İş Mevzuatı da uygunluk değerlendirmesine ilişkin hükümler ihtiva etmektedir.
217. Madde: çalışma alanlarının uygunluk değerlendirme gerekliliklerini yerine getirmeyen makine ve teknik ekipman ile donatılması kabul edilemez.
2376. Madde: İşveren çalışanlara iş yerindeki tehlikeli ve zararlı faktörlerden korumak amacıyla ücretsiz kişisel koruyucu ekipman sağlamak zorundadır.

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

Genel prensip olarak Polonya’da mal ve hizmet ticaretinde sınırlama yoktur. Bazı alanlarda, stratejik ürünlerin ithalatı (askeri amaçlı ürünler, radyoaktif elementler, silahlar, ulaştırma ekipmanları, kimyasallar vs.) bir lisansa veya ayrıcalığa bağlı olabilmektedir. İthalat izinlerini ve ayrıcalıkları Kalkınma Bakanlığı vermektedir. Ayrıca, ithalat kontenjanlarını da anılan Bakanlık düzenlemektedir. Diğer Polonya Bakanlıkları da tütün (Tarım Bakanlığı), hava, deniz ve karayolu ulaştırmasına ilişkin izinler (Ulaştırma Bakanlığı) ve Doğal Kaynaklara (Çevrenin Korunması Bakanlığı) ilişkin ürünlerin ithalatından sorumludur.
Birçok durumda, ilgili Bakanlık tarafından ithalat izni verilmeden, söz konusu ürün ilgili denetimler ve teknik kurumların denetiminden geçmektedir. Söz konusu denetim süreci ihracatçılar ve Polonyalı ithalatçılar için masrafa ve vakit kaybına neden olabilmektedir. Gerekli izin ve belgelendirme işlemlerinin bir an önce tamamlanabilmesini teminen, ürüne ilişkin gerekli belgelerin Polonya makamlarına eksiksiz ibrazı önem arz etmektedir.
Ürünün ithalatı için başvuru işlemi tamamlandıktan ve gerekli belgeler ibraz edildikten sonra, denetimden sorumlu kuruluş ithalat için olumlu veya olumsuz görüşünü ilgili Polonya Bakanlığına sunmaktadır.
Bazı ürünlerin önceden ithalatına izin verilse bile kayda tabidir. Özellikle tüketicilerin sağlığını doğrudan etkileyebilecek ürünler kayda tabidir. Tehlikeli maddeler söz konusu olduğunda, ithalatçının ithalat ayrıcalığı için başvuruda bulunmadan önce, söz konusu maddelerin kullanımı için ayrıca izin alması gerekmektedir.
Gümrük beyannamesi, fatura, menşe şahadetnamesi, bitki sağlığı sertifikası, A.TR ve EUR.1 dolaşım belgeleri gibi belgelerin gümrük idaresine ibrazı zorunludur.

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar

Uygunluk değerlendirmesine tabi ürünlerin denetimine ilişkin hükümler 30.08.2002 tarihli uygunluk değerlendirmesi sistemine ilişkin Kanun ile düzenlenmiştir. Polonya’daki piyasa gözetimi sisteminde başta Rekabet ve Tüketicinin Korunması Kurul Başkanı olmak üzere söz konusu kanunda belirtilen kurum ve kuruluşlar sorumludur.
Bu itibarla, Rekabet ve Tüketicinin Korunması Kurul Başkanı tüm sistemin işleyişini denetlerken uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlar sorumlu oldukları ürünlerin temel gerekliliklere uygunluğunu denetlemektedir. Temel gerekliliklere uygunluk bakımından ürünlerin denetimi aşağıdaki kurum ve kuruluşlar tarafından yapılmaktadır;
- Voyvadalıklar (Valilikler) bazında Ticari Denetim Müfettişleri
- Çevre Koruma Denetmenlikleri
- Demiryolu Taşımacılığı Bürosu Başkanlığı
- Yapı Denetim Büroları
- Devlet Madencilik Kurumu Başkanlığı
- Deniz Büroları Müdürlükleri
- Karayolu Taşımacılığı Müfettişliği

Polonya, AB üyesi olması nedeniyle, AB’nin ürün güvenliği ve denetimi, teknik düzenlemeler ve standartlar konusundaki tüm mevzuatını uyumlaştırmıştır. Yürürlükteki teknik düzenlemeler ve standartlar AB standart, rehber ve dokümanları ile uyumludur.
Polonya’ya ihracatta teknik düzenlemeler, standardizasyon, uygunluk değerlendirmesi ve ürün güvenliği denetimleri alanlarında faaliyet gösteren kurumlar ve ziyaret edilebilecek internet siteleri aşağıda takdim edilmektedir;
- Rekabet ve Tüketicinin Korunması Bürosu:
2001/95/EC işaretli Avrupa Birliği’nin Genel Ürün Güvenliği Tüzüğü, 12 Aralık 2003 tarihli “Genel Ürün Güvenliği” Kanunu ile uyumlaştırılmıştır. Söz konusu kanunun yürütülmesinden Polonya Rekabet ve Tüketicinin Korunması Bürosu sorumludur. (https://uokik.gov.pl/home.php)
- Devlet Sağlık Müfettişliği: 
882/2004/EC işaretli AB Yönetmeliğinin gıda maddeleri ve gıda ile temas eden maddelerin sınırda kontrolüne ilişkin genel şartları düzenleyen hükümlerinin uygulanmasından Polonya Devlet Sağlık Müfettişliği sorumludur. Sınır kontrolüne tabi ürünlerin listesi söz konusu kurumun internet sitesinde mevcuttur. (http://gis.gov.pl/en/)
- Tarım ve Gıda Kalitesi Müfettişliği (İJHAR): 
Zirai ürünler ve gıda kalite denetimleri, İJHAR tarafından yapılmaktadır. (http://www.ijhar-s.gov.pl/)
- Bitki Sağlığı Müfettişliği:
Bitki sağlığı ve tohum denetimi, Bitki Sağlığı Müfettişliği tarafından yapılmaktadır. (https://piorin.gov.pl/en/)
- Hayvan Sağlığı Müfettişliği:
Hayvan sağlığına (hayvan ve hayvansal ürünler) ilişkin denetimler, Hayvan Sağlığı Müfettişliği tarafından yapılmaktadır. (http://www.wetgiw.gov.pl/)

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

VARŞOVA BÜYÜKELÇİLİĞİ Attila Gökhan KIZILARSLAN Ticaret Başmüşaviri Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Ul. W spólna 35 ,lok, 14,00-519 WARSZAWA / POLAND
varsova@ticaret.gov.tr
00 48 22 646 14 08
(IP Tel) 0 312 204 82 53
(Fax) 00 48 22 646 34 47
VARŞOVA BÜYÜKELÇİLİĞİ Betül Buke KARAÇİN Ticaret Müşavir Yardımcısı Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Ul. W spólna 35 ,lok, 14,00-519 WARSZAWA / POLAND
varsova@ticaret.gov.tr
00 48 22 646 14 08
(IP Tel) 0 312 204 82 53
(Fax) 00 48 22 646 34 47
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot