Polonya

Polonya

En büyük ithalatçı 2023
En büyük ithalatçı 2023
Almanya 210.58Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2023
En büyük ihracatçı 2023
Almanya 236.07Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
83.30 Milyar $
2019
2.56 Milyar $
2023
Türkiye’nin ihracatı
110.36 Milyar $
2019
6.28 Milyar $
2023

Genel Görünüm

Avrupa Birliği (AB) Doğu bloğunun en büyük, AB’nin ise altıncı büyük ekonomisi olan Polonya, Avrupa ticaret yollarının kesişiminde bulunan ve Doğu Avrupa ile köprü niteliğinde olan stratejik bir jeopolitik konuma sahiptir. Büyük iç pazarı, iş dostu siyasal ortamı ve 90’lardan sonra yaptığı başarılı ekonomik reformlar ile Polonya dış ticarete elverişli bir ülkedir. Polonya, Dünya Bankası “İş Yapma Kolaylığı” endeksinde 40. sırada yer almaktadır.

2008 küresel finansal krizinin etkilerini iç pazarında hissetmeyen nadir Avrupa ülkelerinden olan Polonya, kriz sürecinde de ekonomik büyümesini sürdürebilmiştir. Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, 2014’ten 2019’a kadar her yıl gösterdiği %3’ün üstünde büyüme ile Avrupa’nın en istikrarlı büyüyen ekonomilerinden biridir. 2020 yılında COVID-19 pandemisi herkesi etkilediği gibi Polonya’yı da etkilemiş ve ülke uzun yıllardır ilk defa büyüme göstermeyerek %2,5 oranında bir daralma yaşamıştır. Ülke ekonomisi 2021 yılında COVID-19’un negatif etkilerinden büyük oranda kurtulmuş ve ekonomi büyüyebilmiştir. Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre 2021 yılında ülke yıllık reel olarak %5,7 oranında büyüyen Polonya ekonomisinin, 2022 yılında %3,7 oranında büyüyeceği öngörülmektedir.

Polonya, 37,8 milyonluk nüfusu ile AB’nin en kalabalık beşinci ülkesidir. 2021 yılındaki %3,5’lik işsizlik oranı, AB ve dünya ortalamasının altındadır. İşgücünün %59’unun hizmetler sektöründe ve %32’sinin sanayide istihdam edilmesiyle sanayi sektöründe istihdam payının AB ülkelerine görece yüksek olduğu bir ülkedir. Dünya Bankası verilerine göre, 2021 yılı GSYH büyüklüğü cari fiyatlarla 674,1 milyar dolar olan Polonya, dünyanın en büyük 23. ekonomisidir.

Birleşmiş Milletler (UN) Comtrade ve Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) Trademap verileri uyarınca, Polonya 2021 yılında toplam 317,8 milyar dolarlık ihracat ve 335,5 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirmiştir. En yakın ticari ilişkilerini coğrafi olarak da yakın olduğu gelişmiş AB ülkelerinin yanı sıra Rusya, Birleşik Krallık, Çin ve Amerika ile kurmuştur. En yakın ticari ilişkiye sahip olduğu Almanya’ya toplam ihracatı, en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke olan Çekya ihracatının 4,8 katıdır. Türkiye, 2021 yılında Polonya’ya 4,7 milyar dolarlık ihracat yaparken Polonya’dan 3,6 milyar dolarlık ithalat yapmıştır. 2021 yılındaki 8,3 milyar dolarlık ikili ticaret büyüklüğü ile Polonya, Türkiye’nin en büyük 17. ticari partneridir. Son 4 yılda Polonya’yla olan ticaretimizde ticaret fazlası verilmiştir ve bu durum da ilişkilerimizin karlı bir şekilde ilerlediğinin göstergesidir.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2022
4 / 5
Lojistik performansı-2022
3 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2022
5.46%
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2023
1.02 Trilyon $
Bir iş kurmak için gereken süre-2022
37.0 gün
Enflasyon (yıllık)-2022
14.43%
Gayri safi yurtiçi hasıla-2022
688.17 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)-2022
4.87%-2022
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2022
41.31 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2022
60.61%
Mal ihracatı-2023
1.06 Trilyon $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2022
4.51%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2022
215.01
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2022
3.18 Milyon
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2022
2.13%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2022
29.83%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2022
56.82%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2022
61.72%
Toplam Nüfus-2022
37.56 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2022
5.13%
Mal ticareti (% GSYİH)-2022
107.78%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2022
4.46
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2022
1.0 gün
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2022
1.0 gün
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20192020202120222023

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20192020202120222023
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Sektörler ve Fırsatlar

İşletme hizmetleri sektörü (bilişim teknolojileri, araştırma ve geliştirme, iş süreçleri dış kaynak hizmetleri) Polonya’da en fazla işçinin istihdam edildiği ve en hızlı gelişen, önemli bir sektördür. Arka ofis fonksiyonlarının merkezileştirilmesi, AB’ye oranla Polonya’daki düşük işçi maaşları ve alanında uzmanlaşmış iyi eğitimli çalışan nüfusu sayesinde Polonya, coğrafi yakınlığa sahip olduğu gelişmiş ülkelerdeki global firmalar için profesyonel destek fonksiyonları ve dış hizmet kaynakları sağlayıcısıdır.

Rusya’ya yapılan ihracat, ülkenin GSYH’sinin %1,3’üdür ve bunun yaptırımlar sebebiyle üçte bir oranında düşebileceği düşünülmektedir. Bu düşüş Rusya’dan yapılan ithalattaki düşüşle kısmen dengelenecektir. Ayrıca, Polonya 2014’ten beri takip ettiği enerji çeşitlendirmesi stratejisiyle diğer Avrupa ülkelerinden daha az etkilense de yükselen enerji maliyetleriyle karşı karşıya kalmaktadır.

Polonya ile benzer şekilde, ülkemizde de eğitim seviyesi yüksek, alanında uzmanlaşmış insan sayısı bir hayli fazladır; Polonya’daki %3,5’lik işsizlik oranı karşısında Türkiye %12,0’lik işsizlik oranı ile bu potansiyelin çok daha azını kullanabilmektedir. Polonya ile işletme hizmetleri sektörü alanında işbirliği yapmak, AB’ye verdiğimiz kalifiye işgücü göçünün ülkede değerlendirilmesi açısından faydalı olacaktır. Polonya İstatistik Kurumu verilerine göre, sanayi alanında motorlu taşıtlar, mobilya, makine ve mekanik parçalar, plastik ürünleri, rafine petrol ürünleri ve yiyecekler ülkede en fazla üretimi yapılan sektörlerdir. Polonya, en fazla ihracat yaptığı sektör olan makine ve parçalarındaki çeşitlendirilmiş üretimi ile son 5 yılda yıllık ortalama %8,5 büyüme ve ikinci sektör olan elektrikli cihazlar yıllık ortalama %13,2 büyüme göstermiştir. Onları son yıllarda %7,6 büyüse de dalgalı bir performans çizen otomotiv sektörü izlemektedir.

Türkiye’nin Polonya’ya en fazla ihracat yaptığı sektörler otomotiv, makine ve mekanik parçalar, elektrikli cihazlar, alüminyum, plastik ve giyimdir. Pandeminin etkilediği 2020 yılında bile giyim ve otomotiv sektörü hariç, diğer sektörler büyümüştür. 2021 yılında ise sadece giyim sektörünün ihracatı son 2017 rakamlarının altında kalmıştır. Son 5 yılda en hızlı büyüyen sektör, yıllık ortalama %27 büyümeyle alüminyum sektörü olmuştur. Polonya’nın bu sektördeki ithalatının son 5 yıldaki büyümesi ise %11,6’dır.  

Türkiye’nin Polonya’dan en fazla ithalat yaptığı sektörler makine ve mekanik parçalar, otomotiv, elektrikli cihazlar, demir çelik, kâğıt ve kauçuktur. Son 5 yılda, en fazla ithalat yaptığımız ilk üç sektörde azalma meydana gelirken, demir çelik sektörü yıllık ortalama %39 büyüme ile bu sektörler arasından en yüksek artışı gösterendir.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri

Avrupa Birliği (AB) Doğu bloğunun en büyük, AB’nin ise altıncı büyük ekonomisi olan Polonya, Avrupa ticaret yollarının kesişiminde bulunan ve Doğu Avrupa ile köprü niteliğinde olan stratejik bir jeopolitik konuma sahiptir. Büyük iç pazarı, iş dostu siyasal ortamı ve 90’lardan sonra yaptığı başarılı ekonomik reformlar ile Polonya dış ticarete elverişli bir ülkedir. Polonya, Dünya Bankası “İş Yapma Kolaylığı” endeksinde 40. sırada yer almaktadır.

2008 küresel finansal krizinin etkilerini iç pazarında hissetmeyen nadir Avrupa ülkelerinden olan Polonya, kriz sürecinde de ekonomik büyümesini sürdürebilmiştir. Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, 2014’ten 2019’a kadar her yıl gösterdiği %3’ün üstünde büyüme ile Avrupa’nın en istikrarlı büyüyen ekonomilerinden biridir. 2020 yılında COVID-19 pandemisi herkesi etkilediği gibi Polonya’yı da etkilemiş ve ülke uzun yıllardır ilk defa büyüme göstermeyerek %2,5 oranında bir daralma yaşamıştır. Ülke ekonomisi 2021 yılında COVID-19’un negatif etkilerinden büyük oranda kurtulmuş ve ekonomi büyüyebilmiştir. Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre 2021 yılında ülke yıllık reel olarak %5,7 oranında büyüyen Polonya ekonomisinin, 2022 yılında %3,7 oranında büyüyeceği öngörülmektedir.

Polonya, 37,8 milyonluk nüfusu ile AB’nin en kalabalık beşinci ülkesidir. 2021 yılındaki %3,5’lik işsizlik oranı, AB ve dünya ortalamasının altındadır. İşgücünün %59’unun hizmetler sektöründe ve %32’sinin sanayide istihdam edilmesiyle sanayi sektöründe istihdam payının AB ülkelerine görece yüksek olduğu bir ülkedir. Dünya Bankası verilerine göre, 2021 yılı GSYH büyüklüğü cari fiyatlarla 674,1 milyar dolar olan Polonya, dünyanın en büyük 23. ekonomisidir.

Birleşmiş Milletler (UN) Comtrade ve Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) Trademap verileri uyarınca, Polonya 2021 yılında toplam 317,8 milyar dolarlık ihracat ve 335,5 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirmiştir. En yakın ticari ilişkilerini coğrafi olarak da yakın olduğu gelişmiş AB ülkelerinin yanı sıra Rusya, Birleşik Krallık, Çin ve Amerika ile kurmuştur. 2022 yılında Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası, Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımlar neticesiyle iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerinin zayıflaması oldukça muhtemeldir. En yakın ticari ilişkiye sahip olduğu Almanya’ya toplam ihracatı, en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke olan Çekya ihracatının 4,8 katıdır. Türkiye, 2021 yılında Polonya’ya 4,7 milyar dolarlık ihracat yaparken Polonya’dan 3,6 milyar dolarlık ithalat yapmıştır. 2021 yılındaki 8,3 milyar dolarlık ikili ticaret büyüklüğü ile Polonya, Türkiye’nin en büyük 17. ticari partneridir. Son 4 yılda Polonya’yla olan ticaretimizde ticaret fazlası verilmiştir ve bu durum da ilişkilerimizin karlı bir şekilde ilerlediğinin göstergesidir.

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

Genel prensip olarak Polonya’da mal ve hizmet ticaretinde sınırlama yoktur. Bazı alanlarda, stratejik ürünlerin ithalatı (askeri amaçlı ürünler, radyoaktif elementler, silahlar, ulaştırma ekipmanları, kimyasallar vs.) bir lisansa veya ayrıcalığa bağlı olabilmektedir. İthalat izinlerini ve ayrıcalıkları Kalkınma Bakanlığı vermektedir. Ayrıca, ithalat kontenjanlarını da anılan Bakanlık düzenlemektedir. Diğer Polonya Bakanlıkları da tütün (Tarım Bakanlığı), hava, deniz ve karayolu ulaştırmasına ilişkin izinler (Ulaştırma Bakanlığı) ve Doğal Kaynaklara (Çevrenin Korunması Bakanlığı) ilişkin ürünlerin ithalatından sorumludur.
Birçok durumda, ilgili Bakanlık tarafından ithalat izni verilmeden, söz konusu ürün ilgili denetimler ve teknik kurumların denetiminden geçmektedir. Söz konusu denetim süreci ihracatçılar ve Polonyalı ithalatçılar için masrafa ve vakit kaybına neden olabilmektedir. Gerekli izin ve belgelendirme işlemlerinin bir an önce tamamlanabilmesini teminen, ürüne ilişkin gerekli belgelerin Polonya makamlarına eksiksiz ibrazı önem arz etmektedir.
Ürünün ithalatı için başvuru işlemi tamamlandıktan ve gerekli belgeler ibraz edildikten sonra, denetimden sorumlu kuruluş ithalat için olumlu veya olumsuz görüşünü ilgili Polonya Bakanlığına sunmaktadır.
Bazı ürünlerin önceden ithalatına izin verilse bile kayda tabidir. Özellikle tüketicilerin sağlığını doğrudan etkileyebilecek ürünler kayda tabidir. Tehlikeli maddeler söz konusu olduğunda, ithalatçının ithalat ayrıcalığı için başvuruda bulunmadan önce, söz konusu maddelerin kullanımı için ayrıca izin alması gerekmektedir.
Gümrük beyannamesi, fatura, menşe şahadetnamesi, bitki sağlığı sertifikası, A.TR ve EUR.1 dolaşım belgeleri gibi belgelerin gümrük idaresine ibrazı zorunludur.

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar

Uygunluk değerlendirmesine tabi ürünlerin denetimine ilişkin hükümler 30.08.2002 tarihli uygunluk değerlendirmesi sistemine ilişkin Kanun ile düzenlenmiştir. Polonya’daki piyasa gözetimi sisteminde başta Rekabet ve Tüketicinin Korunması Kurul Başkanı olmak üzere söz konusu kanunda belirtilen kurum ve kuruluşlar sorumludur.
Bu itibarla, Rekabet ve Tüketicinin Korunması Kurul Başkanı tüm sistemin işleyişini denetlerken uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlar sorumlu oldukları ürünlerin temel gerekliliklere uygunluğunu denetlemektedir. Temel gerekliliklere uygunluk bakımından ürünlerin denetimi aşağıdaki kurum ve kuruluşlar tarafından yapılmaktadır;
- Voyvadalıklar (Valilikler) bazında Ticari Denetim Müfettişleri
- Çevre Koruma Denetmenlikleri
- Demiryolu Taşımacılığı Bürosu Başkanlığı
- Yapı Denetim Büroları
- Devlet Madencilik Kurumu Başkanlığı
- Deniz Büroları Müdürlükleri
- Karayolu Taşımacılığı Müfettişliği

Polonya, AB üyesi olması nedeniyle, AB’nin ürün güvenliği ve denetimi, teknik düzenlemeler ve standartlar konusundaki tüm mevzuatını uyumlaştırmıştır. Yürürlükteki teknik düzenlemeler ve standartlar AB standart, rehber ve dokümanları ile uyumludur.
Polonya’ya ihracatta teknik düzenlemeler, standardizasyon, uygunluk değerlendirmesi ve ürün güvenliği denetimleri alanlarında faaliyet gösteren kurumlar ve ziyaret edilebilecek internet siteleri aşağıda takdim edilmektedir;
- Rekabet ve Tüketicinin Korunması Bürosu:
2001/95/EC işaretli Avrupa Birliği’nin Genel Ürün Güvenliği Tüzüğü, 12 Aralık 2003 tarihli “Genel Ürün Güvenliği” Kanunu ile uyumlaştırılmıştır. Söz konusu kanunun yürütülmesinden Polonya Rekabet ve Tüketicinin Korunması Bürosu sorumludur. (https://uokik.gov.pl/home.php)
- Devlet Sağlık Müfettişliği: 
882/2004/EC işaretli AB Yönetmeliğinin gıda maddeleri ve gıda ile temas eden maddelerin sınırda kontrolüne ilişkin genel şartları düzenleyen hükümlerinin uygulanmasından Polonya Devlet Sağlık Müfettişliği sorumludur. Sınır kontrolüne tabi ürünlerin listesi söz konusu kurumun internet sitesinde mevcuttur. (http://gis.gov.pl/en/)
- Tarım ve Gıda Kalitesi Müfettişliği (İJHAR): 
Zirai ürünler ve gıda kalite denetimleri, İJHAR tarafından yapılmaktadır. (http://www.ijhar-s.gov.pl/)
- Bitki Sağlığı Müfettişliği:
Bitki sağlığı ve tohum denetimi, Bitki Sağlığı Müfettişliği tarafından yapılmaktadır. (https://piorin.gov.pl/en/)
- Hayvan Sağlığı Müfettişliği:
Hayvan sağlığına (hayvan ve hayvansal ürünler) ilişkin denetimler, Hayvan Sağlığı Müfettişliği tarafından yapılmaktadır. (http://www.wetgiw.gov.pl/)

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

VARŞOVA BÜYÜKELÇİLİĞİ Attila Gökhan KIZILARSLAN Ticaret Başmüşaviri Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Ul. W spólna 35 ,lok, 14,00-519 WARSZAWA / POLAND
varsova@ticaret.gov.tr
00 48 22 646 14 08
(IP Tel) 0 312 204 82 53
(Fax) 00 48 22 646 34 47
VARŞOVA BÜYÜKELÇİLİĞİ Betül Buke KARAÇİN Ticaret Müşavir Yardımcısı Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Ul. W spólna 35 ,lok, 14,00-519 WARSZAWA / POLAND
varsova@ticaret.gov.tr
00 48 22 646 14 08
(IP Tel) 0 312 204 82 53
(Fax) 00 48 22 646 34 47
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot