Romanya

Romanya

En büyük ithalatçı 2023
En büyük ithalatçı 2023
Almanya 20.45Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2023
En büyük ihracatçı 2023
Almanya 54.18Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
88.66 Milyar $
2019
1.92 Milyar $
2023
Türkiye’nin ihracatı
130.33 Milyar $
2019
6.86 Milyar $
2023

Genel Görünüm

Doğu Avrupa’nın merkezinde bulunan Romanya, cari fiyatlarla 283,5 milyar dolarlık GSYH büyüklüğü ile dünyanın 47. büyük ekonomisidir. Romanya’nın öncelikleri arasında altyapı, sağlık, eğitim, istihdam yaratma ve küçük ve orta ölçekli işletme geliştirme yatırımları yer almaktadır. Romanya ekonomisi 2010 yılından bu yana AB’nin en hızlı büyüyen ekonomilerinden biridir. Romanya, Dünya Bankası “İş Yapma Kolaylığı” endeksinde 55. sırada yer almaktadır.

Romanya’nın 19,3 milyonluk toplam nüfusu içerisinde işgücüne katılım oranı %65,8, işsizlik oranı ise %5,3 ile AB ortalamasının altındadır. İstihdamın %48,7’si hizmetler sektöründe iken %30’u sanayi sektöründe, %21’i tarım sektöründe çalışmaktadır. Romanya’nın resmi para birimi RON’dur (Yeni Lei).

Romanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INS) tarafından 14 Şubat 2023’te  yayınlanan verilere göre Romanya’da ekonomik büyüme 2022 yılında %4,8 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı dördüncü çeyrekte gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) bir önceki çeyreğe göre %1,1 ve 2021'in aynı dönemine göre %4,6 artmıştır. Mevsimsellikten arındırılmış serilere göre 4. çeyrekte büyüme %4,9 olarak gerçekleşmiştir.

Birleşmiş Milletler (UN) Comtrade verilerine göre, Romanya 2021 yılında toplam 88,3 milyar dolarlık ihracat ve 116,4 milyar dolarlık ithalat yapmıştır. En yakın ticari ilişkilerini diğer AB ekonomileri; Almanya, İtalya, Fransa ve Macaristan ile kurarken en fazla ithalatı Almanya’dan yapmaktadır. Türkiye, 2021 yılında Romanya’ya 5,2 milyar dolarlık ihracat yaparken Romanya’dan 3,4 milyar dolarlık ithalat yapmıştır. 2021 yılındaki 8,6 milyar dolarlık ikili ticaret büyüklüğümüz ile Romanya, Türkiye’nin en büyük 14. ticaret ortağı konumundadır. Pandemi etkisinin en çok hissedildiği 2020 yılı hariç Romanya ile ikili ticaret büyüklüğümüz artmıştır. 2017-2021 arası süreçte Romanya’ya net ihracatımız kayda değer artış sergilemiştir.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2022
3 / 5
Lojistik performansı-2022
3 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2022
9.19%
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2023
107.30 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre-2022
20.0 gün
Enflasyon (yıllık)-2022
13.8%
Gayri safi yurtiçi hasıla-2022
301.26 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)-2022
4.79%-2022
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2022
40.60 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2022
49.44%
Mal ihracatı-2023
270.95 Milyar $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2022
8.62%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2022
1.62
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2022
631.96 Bin
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2022
4.46%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2022
28.83%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2022
57.45%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2022
42.54%
Toplam Nüfus-2022
18.95 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2022
3.94%
Mal ticareti (% GSYİH)-2022
76.08%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2022
4.69
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2022
2.0 gün
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2022
2.0 gün
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20192020202120222023

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20192020202120222023
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Sektörler ve Fırsatlar

Türkiye’nin Romanya’ya ihracatı incelendiğinde en büyük ihracat kalemini 650 milyon dolara yakın bir hacim ile demir çelik ürünleri oluşturmaktadır. Demir çelik ürünleri aynı zamanda en çok ihracat yapılan ilk 10 ürün grubu arasında da yıllık ortalama %19,0 büyüyen mobilya ürünlerinin arkasından en hızlı büyüyen ürün grubudur. Son 5 yılda demir çelik ürün grubu %18,9 ile büyümüştür. Demir çelik ürünlerini; 523 milyon dolarlık ihracatla demirden ve çelikten yapılmış mallar takip ederken, plastik ve plastikten yapılmış mallar ise 487 milyon dolar ile üçüncü olmuştur.

Romanya, 18 bini aşkın sayıda bulunan Türk şirketleri ile birlikte Türkiye için “bölgesel üs” konumuna gelmiştir. Romanya’da üretim yapan şirketlerin Avrupa Birliği ülkelerine kotasız ihracat fırsatı Türk şirketlerinin bu tercihinde önemli bir sebep olarak görülmektedir. 420 binden fazla araç üretimi ile AB’nin önemli otomotiv üslerinden biri olan Romanya, Türk şirketleri için fırsat oluşturmaktadır. Romanya başta otomotiv olmak üzere, tekstil, gıda, makine, savunma, bilgi ve iletişim teknolojileri gibi alanlarda Türk şirketleri için önemli fırsatlar taşımaktadır.  

Avrupa’daki en büyük 6. otomotiv üreticisi olan Romanya yakınlığı sayesinde Türk otomotiv sektörü için önemli bir pazardır. Ford, yeni modeli Puma'nın üretimine Ekim 2019'da Craiova fabrikasında başlamıştır. Romanya Başbakanı Sayın Nicolae Ciuca,  Romanya Ekonomi Bakanı Sayın Marian Spataru, Sayın Büyükelçi ve ABD Bükreş Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Sayın David Muniz’in teşrifleriyle 5 Temmuz 2022 tarihinde  gerçekleşen Ford Craiova Üretim Tesisinin Ford Otosan'a Devir Teslim Törenine Müşavirliğimizce de katılım sağlanmıştır. Anılan tören, Craiova Belediye Başkanı Sayın  Lia Olguta Vasilescu ile Ford yetkilileri ve çalışanlarının da katılımıyla gerçekleştirilmiş ve Romen basınında da yer almıştır.

Ford Craiova'nın Ford Otosan üretim ağına dahil olmasıyla, tasarımını ve mühendisliğini Ford Otosan’ın üstlendiği yeni nesil Courier’nin içten yanmalı van ve kombi versiyonları bu yıl itibarıyla, bunların tam elektrikli versiyonları ise 2024 itibarıyla Craiova’da üretilecek ve piyasaya sunulacaktır. Ayrıca halihazırda Craiova’da üretilen Ford Puma’nın ve 2024 senesinde devreye alınacak yeni tam elektrikli versiyonunun üretim sorumluluğu da Ford Otosan tarafından üstlenilecektir. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde toplam 490 milyon euro tutarında yatırım yapılması planlanmaktadır.

Savunma harcamalarının GSYH’deki payının artacak olması bu sektörü özellikle cazip kılmaktadır. 2017'den başlayarak Romanya, 2027'ye kadar GSYH'sinin en az %2,0'sini savunmaya harcamayı taahhüt etmiştir. Artacak harcama düzeyi, Türk savunma ekipmanı ve hizmet sağlayıcıları için açık bir fırsat sunmaktadır. Romanya ayrıca uluslararası ortaklıklar yoluyla kendi savunma sanayiini modernize etmek istemektedir. Gerçekleşen Rusya-Ukrayna Savaşı da bu düşünceyi pozitif yönde etkileyebilir.

Türkiye’nin Romanya’dan en çok ithal ettiği ürünler arasında demir çelik gelmektedir. 2021 yılında 777 milyon dolara yakın büyüklükte ithal ettiği ürün olan demir çeliği, 620 milyon dolarlık ithalat hacmine sahip olan ve 2017’den bu yana yıllık ortalama %8,5’lik kayda değer bir büyüme oranına sahip otomotiv sektörü takip etmektedir. En çok ithalat gerçekleştirdiğimiz üçüncü ürün grubu ise 556 milyon dolarlık ithalat hacmine sahip olan makine ve mekanik parçalar ürün grubudur.  

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri

  Standartlar

 

Romanya Standartlar Kurumu-ASRO: http://www.asro.ro

 

  Teknik Düzenlemeler

 

- Ulusal İletişim Düzenleme Kurumu (ANCOM) – Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi: http://www.ancom.org.ro
- Romanya Gemi Otoritesi – Gemi ve Parçaları, Gezi Tekneleri, Sahil Güvenlik Ekipmanları, Can Yelekleri: https://www.rna.ro
- İş Güvenliği Müfettişliği – Makine, Kişisel Koruyucu Donanımları, Sivil Amaçlı Patlayıcılar: https://www.igsu.ro/
- Devlet İnşaat Müfettişliği – Yangın Güvenliği dışındaki yapı malzemeleri http://www.isc-web.ro
- Ulusal Kazan, Basınçlı ve Kaldırma Ekipmanları Devlet Kurumu –Basınçlı Ekipmanlar: http://www.iscir.ro
- Ulusal Acil Durumlar Müfettişliği –Yangınları önleyecek yapı malzemeleri: http://www.dsu.mai.gov.ro
- Sağlık Bakanlığı – Kozmetik ürünler, Tütün ürünleri, Biyosidal ürünler, Tıbbi Cihazlar: http://www.ms.ro
- Ulusal Tüketiciyi Koruma Kurumu – Elektrikli aletler: http://www.anpc.gov.ro
- Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı – Gıda Güvenliği, Tohumlar: www.ansvsa.ro / www.madr.ro
- Romanya Enerji Düzenleme Kurumu-Ev Tipi Elektrikli Buzdolapları, Dondurucular ve Kombinasyonlarının Enerji Verimlilik Şartları: www.anre.ro
- Ulusal Çevre Koruma Kurumu – REACH çerçevesindeki denetimler, çevrenin Korunması için kontrol altında tutulması gereken kimyasallar ve katı atıklar: http://www.anpm.ro
- Maden, hidrokarbür ve türevleri – Maden Kaynakları Ulusal Kurumu (ANRM): http://www.namr.ro/home

 

  Akreditasyon

 

Denetim şirketlerinin çoğu ISO sertifikalanma paketleri sunmaktadır:
- SRAC
- CISEO: http://ciseo.ro/certificare-iso 
- TUV: https://www.tu austria.ro/certificari/?gclid=CjwKEAjwq5LHBRCN0YLf9- GyywYSJAAhOw6mPJUpH9828L2x30GKJWhy2SjWwcXXToGi9K6xWFecCBoCt-Tw_wcB 
- RENAR 

 

  Ürün Güvenliği/Güvenilirliği

 

Romanya’da ürün güvenliği denetimi gümrüklerde ve piyasada yapılmaktadır.
Piyasa gözetim ve denetim aktivitelerin Avrupa Birliği’nin 765/2008 sayılı CE’ye ilişkin mevzuatına uygun olarak yapılması sırasında yetkili kurumlar arasındaki koordinasyonu yürütmekle Romanya İş Çevresi, Ticaret ve Girişimcilik Bakanlığı görevlidir. 
(http://www.aippimm.ro/articol/mediu-de-afaceri/ministerul-economiei-comertului-si-mediului-de-afaceri-directia-mediu-de-afaceri)

 

  İthalat Denetimi

 

Söz konusu işlemlerden sadece Mali İdari Ulusal Kurumu (ANAF)’a bağlı Gümrükler Genel Müdürlüğü yükümlüdür. (https://www.customs.ro)

 

  Piyasa Gözetim Denetimi

 

İlgili alana göre ayrı süreçler uygulanabilmektedir. Ancak koordinasyondan Romanya İş Çevresi, Ticaret ve Girişimcilik Bakanlığı sorumludur.

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri

Ulusal Standardizasyon Programı, www.asro.ro adlı sitede “standardizasyon” adlı bölümün altında her yıl yayımlanmaktadır.
Tüm Romanya standartları ihtiyaridir. Ancak, ürünlerin AB teknik düzenlemelerine uygun olması şarttır. Söz konusu ürüne ilişkin spesifik bir teknik düzenleme yoksa, söz konusu ürün aşağıdaki linkte yer alan AB genel ürün  güvenliği direktifine ve varsa ulusal düzenlemelere uygun olmalıdır.
http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/index_en.htm#gpsd
Piyasa gözetim ve denetimi hususunda gelişmeler http://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/free-movement- sectors/ adlı siteden takip edilebilir.
 
Uygunluk değerlendirme faaliyetleri, Avrupa Birliği mevzuatına göre yürütülmekte olup, uygunluk değerlendirme kuruluş listesi aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=country.notifiedbody&cou_id=642
AB üyesi olmayan üçüncü ülkelerden hayvansal menşeli muhtelif ürünlerinin Romanya’ya ithalatına ait  şartlar  Avrupa Komisyonu’nun (Health and Consumer Protection) internet sitesinde yer almaktadır.

Hayvansal menşeli ve hayvansal menşeli olmayan gıda ürünleri ile hayvansal menşeli olmayan gıda ürünlerinin özel şartlarda ithalatını düzenleyen Topluluk mevzuatı Avrupa Komisyonu’nun (EUR-Lex Europa) aşağıdaki linkinde yer almaktadır: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en

ANAF - Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan Romanya Gümrük Kanunu çerçevesinde ithalat denetimleri düzenlenmektedir.
http://www.aippimm.ro/articol/info_util/legislatie/cod_vamal

Normal şartlarda insan tüketimine yönelik hayvansal menşeli olmayan gıda ürünlerinin üçüncü ülkelerden Romanya’ya ithalatı 29 Haziran 2007 tarih ve 440 sayılı Romanya Resmî Gazetesi (I. Bölümde yayımlanan 145/2007 sayılı Bitki Sağlığı-Veteriner ve Gıda Güvenliği Kurumu Başkan Kararına göre gerçekleştirilmektedir.)

Yönetmelik ile uygulamalar şeffaf olup, anılan site ve linklerde yer almaktadır.
Diğer taraftan, konuya ilişkin bilgiler Bitki Sağlığı-Veteriner ve Gıda Güvenliği Kurumunun sitesinde yer almaktadır. (www.ansvsa.ro)

Romanya’ya yapılacak ithalatta ürünlerden talep edilecek bilgi ve belgelere http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en TARIC sisteminden ulaşmak mümkündür.
Akreditasyon Avrupa Birliği mevzuatı çerçevesinde yürütülmektedir.

Genel Mevzuat'a ilişkin detaylı bilgiler www.teknikengel.gov.tr/#/ulke/romanya sayfasında yer almaktadır.

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

Söz konusu belgeler gıda ürünleri veya çalışma sırasında risk faktörü taşıyan ürünlerde gereklidir.
a) Tüm ihracatta talep edilen zorunlu belgeler mevcuttur.
b) Romanya’ya ithalatta (i) EORI Kodu, (ii) bağlı olduğu bölgedeki Sağlık-Veteriner Müdürlüğü tarafında yetkili kılınan bir deponun size ait olması, (iii) ihracatçıdan temin edilmiş tahlil, kalite, uygunlu sertifikalarının bulundurulması.
c) Avrupa ve/veya ulusal mevzuata uygun yerel sertifika ve onaylı uluslararası akredite edilmiş kuruluşlar tarafından verilen uygunluk belgeleri kabul edilmektedir.
d) Avrupa ve/veya ulusal mevzuata uygun yerel sertifika ve onaylı uluslararası akredite edilmiş kuruluşlar tarafından verilen uygunluk belgeleri kabul edilmektedir.

Romanya’ya yapılacak ithalatta ürünlerden talep edilecek    bilgi ve belgelere http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en TARIC sisteminden ulaşmak mümkündür.

Gümrük Otoritesine ibraz edilmesi gereken zorunlu belgeler:
İthalat işlemleri sırasında gümrük beyannamesi beraberinde aşağıdaki belgelerin bulunması gerekmektedir: 
1-Gümrük işlemleri için fatura veya proforma fatura 
2-Nakliye Belgeleri, sigorta poliçesi, çeki listesi
3-İstendiğinde ürünlerin değerini gösteren deklarasyon 
4-Menşe Belgesi, Dolaşım Belgesi vb.
5-Bitkisel ve hayvansal ürünlerde veterinerlik, bitki sağlığı sertifikası vb. 
6-Bazı ürünlerin ithalatında yetkili kamu kuruluşlarca verilen belge.
 

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar

Ürün türüne (gıda/gıda dışı, sanayi amaçlı kullanılan vb.) göre belli bir sertifika tipi talep edilmektedir. Söz konus kalite veya uygunluk sertifikasını veren kurum/kuruluş yetkili olması ve bir ISO sistemini uygulaması gerekmektedir ve CE işareti zorunludur. İthalat sürecinde ürünle ilgili test bültenleri verilmektedir. Testler yerel ve/veya Avrupa standartlarına uygunluğu göstermekte olup, ürünün ülkeye girişi için şarttır. Ürünün tipine göre her partinin denetim belli bir oran veya numunenin denetimi, görsel denetim veya diğer denetim şekilleri uygulanmaktadır. En çok kullanılan denetim şekli, birkaç ürün partisinden numune alınarak yoklama usulü kullanılmakta olup, bütünlüğü, fizik kimyevi veya denetime tabi ürünün diğer belirgin nitelikleri denetlenmektedir. Uygun olan ürünler kabul edilmek olup, gümrükten (vergilenip ve sisteme kayıt) geçer ve bilahare dağıtımı yapılmaktadır. Uygun olmayan ürünler, ürün türü ve sapma türüne göre iade edilmekte veya imha edilmektedir. Uygun olmayan et esaslı bir ürün imha edilmek olup, ekipman türü bir ürün ise iade edilmektedir. Genelde, sadece gıda ürünleri çok titiz şekilde denetime ta tutulmakta ve ürünün bulaşmış veya pazarlanması/tüketime yönelik uygun olmamasında imha edilmektedir.
 
Hudutta veteriner ve gıda güvenliği kontrollerine tabi tutulan üçüncü ülkelerden Romanya’ya yapılan muhtelif eşya türlerinin ithalatı Avrupa Komisyonu yönetmelikleri, karar veya direktifleri hükümleri çerçevesinde, AB ve yürürlükteki ulusal mevzuata veya Bitki Sağlığı-Veteriner ve Gıda Güvenliği Kurumunca (ANSVSA) hazırlanmış ulusal normlara göre gerçekleştirilmektedir.

AB üyesi olmayan üçüncü ülkelerden hayvansal menşeli muhtelif ürünlerinin Romanya’ya ithalatına ait şartlar Avrupa Komisyonu’nun (Health and Consumer Protection) internet sitesinde yer almaktadır

Hayvansal menşeli ve hayvansal menşeli olmayan gıda ürünleri ile hayvansal menşeli olmayan gıda ürünlerinin özel şartlarda ithalatını düzenleyen Topluluk mevzuatı Avrupa Komisyonu’nun (EUR-Lex Europa) aşağıdaki linkinde yer almaktadır: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en 

Normal şartlarda insan tüketimine yönelik hayvansal menşeli olmayan gıda ürünlerinin üçüncü ülkelerden Romanya’ya ithalatı 29 Haziran 2007 tarih ve 440 sayılı Romanya Resmî Gazetesi (I. Bölümde yayımlanan 145/2007 sayılı Bitki sağlığı-Veteriner ve Gıda Güvenliği Kurumu Başkan Kararına göre gerçekleştirilmektedir.)

Yönetmelik ile uygulamalar şeffaf olup, anılan site ve linklerde yer almaktadır. Diğer taraftan, konuya ilişkin bilgiler Bitki Sağlığı-Veteriner ve Gıda Güvenliği Kurumunun sitesinde yer almaktadır. (www.ansvsa.ro)

Üçüncü ülkeden ithal edilmiş ürünün güvenirliliği açısından uygunluk şartları AB’ne giriş hudut denetim bürosu (HDB) veya duruma göre, ithal ürünlerinin alıcı deposu olan ithalat nihai noktasında veteriner ve gıda güvenliği resmi kontrolü sırasında yapılmaktadır.

İnsan tüketimine yönelik hayvansal ve hayvansal menşeli olmayan ürünler ANSVSA’ya bağlı hudut denetim bürolarında veteriner ve gıda güvenliği resmi kontrolüne tabi tutulmaktadır. Diğer taraftan, talebiniz konusu eşyalarının resmi kontrolleri Bitki Sağlığı-Veteriner ve Gıda Güvenliği Kurumunun resmi yetkili personeli tarafından da yapılmaktadır.

Üçüncü ülkelerden ithal edilen hayvansal menşeli ürünlere Konseyin 90/675/CEE Direktifine göre, üçüncü ülke menşeli ve üçüncü ülkelerden ithal edilen bazı gruplara uygulanan fiziki kontrollerinin düşük sıklık hakkında 20 Mayıs 1994 tarihli 94/360/EC sayılı Komisyon Direktifinin hükümleri uygulanmaktadır.

Numune almak dahil, hayvansal menşeli ürünlerinin fiziki kontrollere tabi diğer bir kategori ise, Food and Feed Safety Alerts (RASSF) uyarı üzerine sağlamlaştırılmış kontrollerdir. Bu tür kontroller Topluluğa giren üçüncü ülkelerden gelen ürünlere uygulanan veteriner kontrollerinin düzenlenme esas prensiplerinin tespiti konusunda 18 Aralık 1997 tarihli 97/78/CE sayılı Konsey Direktifinin 24.maddesi çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. 97/78/CE sayılı Konsey Direktifinin 24.maddesi hükümlerinin uygulanmasından dolayı RASSF uyarı üzerine sağlamlaştırılmış kontrollerinin sıklığı öngörülemez durumdadır.
 
Diğer taraftan, numune alma dahil, fiziki kontroller canlı hayvanlar ile hayvansal mamullerinde bulunan bazı madde ve atıklara uygulanan kontrol tedbirleri hakkında 29 Nisan tarihli ve 96/23/CE Konsey Direktifinin 29.maddesi hükümlerine göre, insan, hayvan veya çevre için tehlikeli atık, patojenler veya diğer tehlikeli maddelerin tespiti ve 85/358/CEE ile 86/469/CEE Direktifleri ile 89/187/CEE ve 91/664/CEE Kararlarının iptal edilmesi konusunda atık izlenme Planı çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Normal şartlarda ithal edilen insan tüketimine yönelik hayvansal menşeli olmayan gıda ürünlerinin fiziki kontrolleri, kontrol denetimi  ve gıda güvenliğine tabi hayvansal menşeli olmayan gıda ürünlerinin topluluk arası ithalat-ihracat ve ticaret işlemleri şartlarını tespit eden gıda ürünleri güvenliği normlarının onaylanması hakkında 145/2007 sayılı ANSVSA Başkanlık Kararının  9.maddesi  (c)  bendine göre gerçekleştirilmektedir.

Özel şartlarda ithal edilen insan tüketimine yönelik hayvansal menşeli olmayan gıda ürünlerinin fiziki kontrolleri, bazı hayvan  yemi   ve hayvansal menşeli olmayan gıda ürünlerinin ithalatındaki resmi kontroller hakkında Avrupa Parlamentosu ile Konseyin 882/2004 sayılı Yönetmeliği’n (CE) uygulanmasına ve 2006/504/CE Kararının değiştirilmesine ilişkin Komisyonun 24 Temmuz 2009 tarihli ve 669/2009 sayılı Yönetmeliği (CE) ve aflatoksinnle bulaşma riski yüzünden hayvan yemi ve bazı gıda ürünlerinin bazı üçüncü ülkelerden yapılan ithalatta uygulanabilecek özel şartların zorunlu olarak uygulanmasına ve 1152/2009 sayılı Yönetmeliği’n (CE)   iptal edilmesi hakkında 13 Ağustos 2014 tarih ve 884/2014 sayılı Komisyon Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Üçüncü ülkelerden ithal edilecek ve hudut veteriner büroları ile gıda ürünleri güvenliği kontrolüne tabi eşya Avrupa Komisyonu’nun yönetmelikleri, karar ve direktif hükümlerine göre, AB ve ulusal mevzuat çerçevesinde topluluk hükümlerine veya ANSVSA’nın ulusal kararlarına riayet edecektir.

İnsan tüketimine yönelik hayvansal menşeli olmayan gıda ürünlerinden yetki sahibi olan ve hayvansal menşeli ürünlerden yetkili veteriner makamları ve/veya üçüncü ülke yetkili resmi makamları talebiniz konusu muhtelif ürün türlerinin ithalatı için Romanya’nın ulusal mevzuatı ile AB mevzuatı şartlarına riayet edildiğini teminat sunması gerekmektedir.

Hudut resmi veteriner kontrollerine tabi hayvansal menşeli ürün listesi Konseyin 91/496/CEE ve 97/78/CE  Direktiflerine göre hudutta kontrol noktalarında kontrole tabi tutulacak hayvan ve ürün listeleri hakkında 2007/275/CE Kararının EK:1’nin  değiştirilmesine ilişkin 21 Aralık 2011 tarihli 2012/31/UE sayılı Komisyon Kararı üzerine değiştirilmiş 91/496/CEE ve 97/78/CE  Konsey Kararlarına göre hudut kontrol noktalarında kontrollere tabi tutulacak hayvan ve ürün listeleri hakkında 17 Nisan 2007 tarihli 2007/275/CE Komisyon Kararında yer almaktadır.

AB’ne ithal edilecek her hayvansal menşeli ürüne özel olarak, Avrupa Komisyonu’nun -Health and Consumer Protection sitesi: EUR-Lex Europa) sitesinde yer alan her bir topluluk karar (yönetmelik, karar, direktif) ‘ında yer almaktadır.

Normal şartlarda ithal edilecek insan tüketimine yönelik hayvansal menşeli olmayan gıda ürünlerinin listesi ile  ilgili  belgeler  145/2007 sayılı Bitki Sağlığı-Veteriner ve Gıda Güvenliği Kurumu Başkan Kararına göre gerçekleştirilmektedir.

Özel şartlarda ithal edilecek insan tüketimine yönelik hayvansal menşeli olmayan gıda ürünlerinin listesi ile ilgili belgeler, 882/2004 sayılı Yönetmeliği’n (CE) uygulanmasına ve 2006/504/CE Kararının değiştirilmesine ilişkin Komisyonun 24 Temmuz 2009 tarihli ve 669/2009 sayılı Yönetmeliği (CE) ve aflatoksinle bulaşma riski yüzünden hayvan yemi ve bazı gıda ürünlerinin bazı üçüncü ülkelerden yapılan ithalatta uygulanabilecek özel şartların zorunlu olarak uygulanmasına ve 1152/2009 sayılı Yönetmeliği’n (CE)   iptal edilmesi hakkında 13 Ağustos 2014 tarih ve 884/2014 sayılı Komisyon Yönetmeliğinde yer almaktadır.

AB’ne ithal edilecek eşyaların hudut kontrolü çerçevesinde Topluluk mevzuat yönetmelikleri ve Romanya’nın ulusal mevzuatı çerçevesinde, ürünlere menşe ülkeden belgelerin aslı eklenecektir.

Ülke Haberleri

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

BÜKREŞ BÜYÜKELÇİLİĞİ Mehmet Naci AKDOĞAN Ticaret Müşaviri Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Bd. Magheru No:24 Et:4 Apt:27 Sektor 1 BUCHAREST / ROMANIA
bukres@ticaret.gov.tr
00 40 21 318 39 39
(IP Tel) 0 312 204 82 66
(Fax) 00 40 21 318 44 99
BÜKREŞ BÜYÜKELÇİLİĞİ Sude GÜRCAN Ticaret Müşaviri Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Bd. Magheru No:24 Et:4 Apt:27 Sektor 1 BUCHAREST / ROMANIA
bukres@ticaret.gov.tr
00 40 21 318 39 39
(IP Tel) 0 312 204 82 66
(Fax) 00 40 21 318 44 99
KÖSTENCE BAŞKONSOLOSLUĞU Aygün ESKİ Ticaret Ataşesi Turkish Consulate General Office of the Commercial Attache Bd. Mamaia, nr. 48, Parter CONSTANTA / ROMANIA
kostence@ticaret.gov.tr
00 40 341 147 212
(IP Tel) 0 312 204 81 92
(Fax) 00 40 341 146 635
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot