Singapur

Singapur

En büyük ithalatçı 2022
En büyük ithalatçı 2022
Çin Halk Cumhuriyeti 188.95Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2022
En büyük ihracatçı 2022
Çin Halk Cumhuriyeti 191.90Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
9.16 Milyar $
2019
393.09 Milyon $
2023
Türkiye’nin ihracatı
24.00 Milyar $
2019
377.67 Milyon $
2023

Genel Görünüm

Singapur, açık ve ticaret odaklı bir ekonomiye sahip küçük ama zengin bir şehir devletidir. Asya Pasifik bölgesi için önde gelen bir finans, nakliye ve ticaret merkezidir ve hükümetin iş yanlısı bir ekonomi ve ticaret politikası vardır. Dünya Bankası’nın “İş Yapma Kolaylığı” endeksinde 2. sırada yer alan Singapur, istikrarlı bir hükümete, güçlü bir hukuk devletine ve etkili bir düzenleyici sisteme sahiptir.

1965’te tam bağımsız bir devlet statüsüne kavuşan Singapur’un nüfusu 5,7 milyondur ve bu nüfusun %76’sı Çin kökenlidir. Eğitim sistemi, OECD tarafından sürekli olarak dünyanın en iyi sistemlerinden biri olarak gösterilmektedir. Dünya Bankası verilerine göre, %3,8 olan işsizlik oranı %5,2 olan dünya ortalamasının altındadır ve işgücünün %83’ü hizmet sektöründe istihdam edilmektedir.

Singapur İstatistik Departmanı verilerine göre, ülkenin 2019 yılı nominal GSYH büyüklüğü 372 milyar dolardır ve kişi başına düşen nominal GSYH değeri 65 bin 230 dolar ile dünyada 4. sıradadadır. Singapur 2019 yılında 390 milyar dolarlık ihracat yaparken, 359 milyar dolar tutarında ithalat yapmıştır. Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre 2019 yılında yıllık reel olarak %0,6 oranında büyüyen Singapur ekonomisinin, 2020 yılındaki COVID-19 pandemisin etkisiyle -%0,2 ile sınırlı daralacağı öngörülmektedir.

Comtrade verilerine göre, 2019 yılında Türkiye Singapur’a 750 milyon dolarlık ihracat yaparken 286 milyon dolarlık ithalat yapmıştır. Singapur’a yaptığımız ihracat son 5 yılda büyürken, Singapur’dan yaptığımız ithalat aynı dönemde azalmıştır. Bu durum, 1 milyar doları aşan ikili ticaretimizde Singapur’un Türkiye için giderek daha karlı bir ülke haline geldiğinin göstergesidir.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2022
4 / 5
Lojistik performansı-2022
4 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2022
-1.89%
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2022
1.42 Trilyon $
Bir iş kurmak için gereken süre-2022
1.5 gün
Enflasyon (yıllık)-2022
6.12%
Gayri safi yurtiçi hasıla-2022
466.78 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)-2022
3.65%-2022
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2022
107.03 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2022
150.31%
Mal ihracatı-2022
1.54 Trilyon $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2022
-1.3%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2022
3.66 Bin
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2022
37.47 Milyon
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2022
0.03%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2022
24.16%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2022
70.85%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2022
186.55%
Toplam Nüfus-2022
5.63 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2022
30.17%
Mal ticareti (% GSYİH)-2022
212.38%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2022
1.38
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2022
2.0 gün
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2022
2.0 gün
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20182019202020212022

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20182019202020212022
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Sektörler ve Fırsatlar

Finans ve teknoloji, Singapur için öncelikli ve sürekli gelişen sektörlerdir. Singapur, Hong Kong'dan sonra bölgedeki en büyük ikinci ve küresel olarak dördüncü büyük finans merkezidir. Hükümetin Singapur’u Akıllı Finans Merkezi’ne dönüştürme planı ve çok sayıda küresel düzenleyici ile FinTech (Finansal Teknoloji) anlaşmalarının imzalanması bu iki sektörün gelecekte iç içe olacağının göstergesidir. Teknoloji tarafında, hem özel sektör hem de devletten dijitalleşme ve yeni teknolojiler geliştirme yönünde alınan sağlam destekler ile Singapur bir çok uluslararası teknoloji şirketinden yatırım çekmektedir. Türkiye’den şirketlerin de bu iki alandaki yeni gelişmeleri ve potansiyel ihtiyaçları takip etmesi, finansal sektörde yeni teknolojiler ve işbirliklerine dayalı ekosistem modellerinin yükselişte olduğu günümüzde, globalde yerel oyuncu olmaya önem vermeleri faydalı olacaktır.

Singapur, doğal kaynaklar bakımından zengin olmadığından dışarıya bağımlı bir yapıdadır. Bu ihtiyacına uygun olarak, Türkiye’den en fazla ihracat yaptığı sektörler demir çelik ve mineral yakıt ve yağlardır. Singapur’a ihracatımızın yaklaşık yarısını oluşturan demir ve çelik sektörünün, son 5 yılda yıllık ortalama %215 oranında yüksek bir büyümeye sahip olması, Singapur ile ticaretimize de önümüzdeki dönemde olumlu yansıma potansiyeline sahiptir. Mineral yakıt ve yağlar ihracatımız ise ihracat sıralamasında kendisini izleyen gemiler ile tekneler ve değerli metaller sektörleriyle beraber son 5 yılda gerilemiştir. Bu sektörlerdeki ihracatın azalmasının nedenlerinin analiz edilip yeni anlaşma fırsatların aranması, ikili ticaret dengemizdeki artışı olası risklerden koruyacaktır.

Türkiye’nin Singapur’dan en fazla ithalat yaptığı sektörler plastik ve plastik ürünleri, eczacılık ürünleri, optik ve fotoğrafik aletler ve makinelerdir. Bu sektörler arasından eczacılık ürünleri ithalatı son 5 yılda yıllık ortalama %43 oranında yüksek bir artış gösterirken, optik ve fotoğrafik aletler ithalatı %4 artış göstermiş, diğer iki sektördeki ithalat ise -%16 azalmıştır.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri

Akreditasyon işlemleri SPRING Singapur’a bağlı durumda olan Singapur Akreditasyon Konseyi (Singapore Accreditation Council) tarafından yürütülmektedir. (http://www.sacaccreditation.gov.sg/Pages/Homepage.aspx)

Singapur sağlık ve bitki sağlığı önlemlerini çok katı şekilde uygulamakta olup, bu uygulamalar Singapur Tarım, Gıda ve Hayvancılık İdaresi (Agri-Food and Veterinary Authority (AVA) tarafından yönetilmektedir. AVA taze ve işlenmiş gıdaların güvenliğinin sağlanmasından sorumludur. Singapur’un gıda ithalat politikası pek çok ülkeden sağlıklı ve yüksek kaliteli gıdaların sürekli ve yeterli arzını garanti altına almayı amaçlamaktadır.
İthalat aşamasında AVA tarafından ithalat kontrolleri gerçekleştirilmekte, gerek olması durumunda muayene, örnek alma ve laboratuvar analizleri yoluna da gidilebilmektedir. (http://www.ava.gov.sg/homepage

Halihazırda, hayvansal ürünlerde, ısıl işlem görmüş tavuk ürünleri ihracatı noktasında uzun bir süreçten sonra bir firmamız izin almış ve ihracata başlamıştır. Bununla birlikte, donmuş tavuk ürünleri ve yumurta ihracatına yönelik olarak ithalat izni alma çalışmaları ilgili firma ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile koordineli bir şekilde devam etmektedir.
 

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri

SPRING Singapur Singapur’un ulusal standart kuruluşu ve ölçü-ayarlar ile tüketici ürün güvenliği konusundaki ulusal otorite olup, ayrıca uygunluk değerlendirme kuruluşlarının akreditasyonundan da sorumludur. Singapur’da standartlara uyum ihtiyari olmakla birlikte, güvenlik, çevre ve sağlık gibi gerekçelerle hükümet kuruluşları tarafından mevzuatta veya yönetsel şartlarda kullanılması durumunda zorunlu hale gelmektedir. Singapur’un standardizasyon politikası uluslararası standartlara uyum ve sanayinin katılımı temelinde şekillenmiş olup, % 80’in üzerindeki standartlar uluslararası standartlarla uyumludur. (http://www.spring.gov.sg/Pages/Home.aspx)

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

Gıda Satışı Kanunu ve Gıda Yönetmelikleri uyarınca, ithal edilen gıda, tıbbi ürünler, kozmetikler, likörler, boya ve solventlerin ambalajlarının üzerinde menşe ülkeyi gösteren etiketler bulunması gerekmektedir. (http://www.ava.gov.sg/explore-by-sections/food)
Tıbbi ve kozmetik ürünleri için özel etiketleme şartları Sağlık Bilimleri Kurumunca (Health ScienceAuthority) yönetilmektedir. (http://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en/Health_Products_Regulation/Manufacturing_Importation_Distribution/Overview/Audit_and_Licensing_Of_Importers_Wholesale_Dealer)
Tekrar ambalajlanmış ürünler için de belirli bilgileri içeren etiketler taşıma zorunluluğu bulunmaktadır. 19 gıda ürünü grubu için etiketlerde son kullanım tarihi bilgisi yer almaktadır. Doğal, mineral kaynak suları için de etikette bulunması gereken bilgiler açısından çeşitli kriterler getirilmiştir. Singapur Çevre Konseyi (Singapore Environment Council) tarafından yönetilen Singapur Yeşil Etiket Şeması 67 ürün kategorisini kapsamakta olup, gönüllü bir şemadır. (http://www.sec.org.sg/sgls/about-green-label.php) Diğer taraftan, Ulusal Çevre Ajansı tarafından uygulanan zorunlu enerji etiketlemesi şeması da mevcuttur.

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
İthalat Denetimi

İthalat kısıtlamaları ile lisansları yine yukarıda belirtilen gerekçelerle uygulanmaktadır. İthalat lisansları ürüne göre otomatik veya otomatik olmayan şekilde uygulanabilmektedir. Genel olarak bakıldığında, ürün ithalatının “ithalatı kontrol edilen ürünler” ve “ithalatı kontrol edilmeyen ürünler” olarak ikiye ayrıldığı görülmektedir. İthalat kontrolü yapılan ürünlerde, ithalatçı firmanın ürünün türüne göre ilgili kamu idaresinden izin veya lisans alması gerekmektedir.
Aşağıda yer alan bağlantıdan “kontrol edilen ürünler” ve ilgili oldukları kamu idareleri listesine erişim sağlanabilmektedir.
http://www.customs.gov.sg/leftNav/trad/TradeNet/List+Of+Controlled+Goods+-+Imports.html 

Ülke Haberleri

10/22/2021
Türkiye'den Singapur'a yumurta ihracatı başladı

Türkiye'den Singapur'a ilk kez sofralık yumurta ihracatı yapıldı.

Dış Ticaret
Türkiye'den Singapur'a yumurta ihracatı başladı
03/04/2021
Ticaret Bakanı Pekcan, DTÖ Gayrıresmi Bakanlar Toplantısı'na katıldı: Eşitsizlikler giderilmeli

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde temel ürünlerin sürdürülebilir arzı ve ticaret akışlarının devamının küresel anlamda en önemli konulardan birini oluşturduğunu bildirdi.

Güncel
Ticaret Bakanı Pekcan, DTÖ Gayrıresmi Bakanlar Toplantısı'na katıldı: Eşitsizlikler giderilmeli
03/04/2021
Et endüstrisi gezegenin bekası için tarihe karışabilir

Laboratuvarda geliştirilen, bitki bazlı et ürünleri alternatifleri (yapay et) iklim endişeleriyle birlikte giderek daha fazla kabul görüyor. Singapur’da dünyanın ilk gıda otoritesi onaylı yapay eti restoranlarda servis edilirken, ABD’de de yapay et girişimi Beyond Meats ve PepsiCo bitki bazlı atıştırmalık ve içecek üretimi için harekete geçti.

Güncel
Et endüstrisi gezegenin bekası için tarihe karışabilir
07/07/2020
Singapur'da erken genel seçim 10 Temmuz'da yapılacak

Singapur'da Devlet Başkanı Halime Yakub, Başbakan Lee Hsien Loong'un erken seçim çağrısı üzerine parlamentoyu feshetti.

Güncel
Singapur'da erken genel seçim 10 Temmuz'da yapılacak
07/07/2020
İhtisas serbest bölgeleri için yeni destekler planlanıyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki mevcut Gümrük Birliği Anlaşması'nın iş dünyası için artık yetersiz kaldığını belirterek, "Şu anda siyaset bir kenara konulur, sadece ekonomi ve ticarete odaklanılırsa bunun yapılmaması için hiçbir sebep yok. Çünkü AB iş insanlarının da buna ihtiyacı var." dedi.

Dış Ticaret
İhtisas serbest bölgeleri için yeni destekler planlanıyor

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

SİNGAPUR BÜYÜKELÇİLİĞİ Mihriban Esin ARSLAN Ticaret Müşaviri Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor 2 Shenton Way, SGX Centre 1#10-03 068804 SINGAPORE
singapur@ticaret.gov.tr
00 65 6533 33 85
(IP Tel) 0 312 204 82 89
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot