Sırbistan

Sırbistan

En büyük ithalatçı 2021
En büyük ithalatçı 2021
Almanya 4.45Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2021
En büyük ihracatçı 2021
Almanya 3.24Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
501.66 Milyon $
2017
470.99 Milyon $
2021
Türkiye’nin ihracatı
1.04 Milyar $
2017
2.03 Milyar $
2021

Genel Görünüm

Sırbistan, 2021 yılında kişi başı 18.51 Bin $ ve toplam 53.33 Milyar $ gayri safi milli hasılaya sahiptir. 2021 yılında toplam 33.79 Milyar $ ithalat ve 25.56 Milyar $ ihracat gerçekleştirmiştir.

En çok ithalat yapılan başlıca ülkeler
Almanya 4.45 Milyar $
Çin Halk Cumhuriyeti 4.30 Milyar $
İtalya 2.72 Milyar $
Rusya 1.80 Milyar $
Türkiye 1.70 Milyar $
En çok ihracat yapılan başlıca ülkeler
Almanya 3.24 Milyar $
İtalya 2.17 Milyar $
Bosna Hersek 1.84 Milyar $
Romanya 1.41 Milyar $
Macaristan 1.28 Milyar $
Ülkenin en fazla ithal ettiği ürünler
270900 Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar) 1.34 Milyar $
300490 Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan diğer ilaçlar 975.71 Milyon $
271019 Petrol yağları ve bitümlü minerallerden elde edilen yağlar; ağırlık% 70 veya daha fazla petrol yağı veya bitümlü minerallerden yağ içeren yağlar (hafif yağlar ve preparatlar hariç, biyodizel içeren, ham ve atık yağlar hariç) 530.05 Milyon $
271121 Doğal gaz (gaz halinde) 505.04 Milyon $
851712 Hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için telefonlar 333.12 Milyon $
Ülkenin en fazla ihraç ettiği ürünler
854430 Taşıtlarda kullanılan kablo bağlantı takımları 1.42 Milyar $
260300 Bakır cevherleri ve konsantreleri 855.09 Milyon $
401110 Otomobil dış lastiği; yeni 623.23 Milyon $
100590 Mısır (diğer) 556.82 Milyon $
081120 Ahududu, dut, siyah, beyaz ve kırmızı Frenk ve Bektaşi üzümü (dondurulmuş) 527.52 Milyon $
Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2021
3 / 5
Lojistik performansı-2021
2 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2021
-3.61%
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2021
33.79 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre-2021
7.0 gün
Enflasyon (yıllık)-2021
4.09%
Gayri safi yurtiçi hasıla-2021
53.33 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)-2021
-0.94%-2021
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2021
18.51 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2021
56.52%
Mal ihracatı-2021
25.56 Milyar $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2021
-4.22%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2021
8.1
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2021
-
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2021
6.34%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2021
24.89%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2021
51.86%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2021
48.24%
Toplam Nüfus-2021
6.89 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2021
6.54%
Mal ticareti (% GSYİH)-2021
85.74%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2021
99.4
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2021
2.0 gün
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2021
2.0 gün
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20172018201920202021

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20172018201920202021
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

{{countryImportPotentialList[1].gtipNumber}}
{{countryImportPotentialList[0].gtipNumber}}
{{countryImportPotentialList[2].gtipNumber}}
  • {{index + 1}}
    GTİP {{item.gtipNumber}}
    {{item.potential}}/1000
  • {{index + 6}}
    GTİP {{item.gtipNumber}}
    {{item.potential}}/1000

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri

“Ürünler için Teknik Gereklilikler ve Uygunluk Değerlendirmesine İlişkin Kanun” kapsamında, teknik düzenlemelerin hazırlanması ve kabul edilmesi muhtelif kurumların bünyesinde olmakla birlikte, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının başvuruları, teknik düzenleme kayıtları, taslak teknik düzenlemelerin bildirimi, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının kaydı gibi konularda Sırbistan Ekonomi Bakanlığı koordinatör kurum olarak görev yapmaktadır.
“Sırbistan Standardizasyon Enstitüsü’nden (ISS) alınan bilgilere göre, Sırp standartlarının % 95,5’inden fazlası Avrupa standartlarıyla uyumlaştırılmıştır.
Sırbistan’ın “Teknik Düzenlemeler, Uygunluk Değerlendirme ve Standartlara İlişkin Bilgi Sağlanması ve Bildirimi Tüzüğü’ne (Sırbistan Resmi Gazete No: 45/2010)” göre ISS, uluslararası anlaşmalara taraf ülkelerden ve AB ülkelerinden gelen makul taleplere cevap vermek ve ayrıca; mevcut veya taslak standartlara ilişkin belgeleri sağlamakla yükümlüdür. Bu tüzük; AB’nin “teknik standartlar ve düzenlemeler ve bilgi toplumu hizmetleri kurallarına ilişkin bilgi paylaşımı”na dair 98/34/EC ve 98/48/EC direktifleri ile uyumludur. Bu kapsamda ISS, talep üzerine, standartların nerede yayımlandığı konusunda uluslararası kurallara uygun bir şekilde bilgi sağlamaktadır.
Akreditasyon konularında ise, Sırbistan’daki sorumlu kuruluş Sırbistan Akreditasyon Kuruluşudur. (Accreditation Body of Serbia). Sırbistan’da akreditasyon faaliyetleri “Akreditasyon Kanunu” çerçevesinde adı geçen kuruluş tarafından gerçekleştirilmektedir. Metroloji konularında ise, Sırbistan Ekonomi Bakanlığı sorumlu kuruluştur. Metroloji konularındaki faaliyetler, “Metroloji Kanunu” çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri

Sırbistan teknik düzenlemeler konusunda AB düzenlemeleri ve uygulamalarıyla uyumlaştırma gerçekleştirmiş olup, söz konusu uyumlaştırma dört ana çerçeve kapsamında gerçekleştirilmiştir. Bunlar: “Ürünler için Teknik Gereklilikler ve Uygunluk Değerlendirmesine İlişkin Kanun”, “Standardizasyon Kanunu”, “Metroloji Kanunu” ve “Akreditasyon Kanunu”dur. 

Sırbistan’da bu alandaki mevzuatlar şeffaf olup, tüm teknik düzenlemelere ve bunlara ilişkin bilgilere http://tehnis.privreda.gov.rs/en/tehnis-pretraga_registara.html adresinden, standartlara ilişkin bilgilere ise www.iss.rs adresinden ulaşılabilmektedir. Ayrıca, Sırbistan henüz DTÖ üyesi olmamakla birlikte, Sırbistan Ekonomi Bakanlığı nezdinde bir DTÖ/TBT bilgi bildirim noktası hayata geçirilmiş olup, tbtinfo@privreda.gov.rs adresinden bu nokta ile irtibat kurulabilmektedir.

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgelenmeye Tabi Ürünler

İthalatında spesifik belge gereken ürünler, 49/2013 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kararda yer almaktadır.
Buna ilave olarak, Sırbistan’a yapılan ithalatta ürün bazlı olarak gereken belgelerin listesi Sırbistan Maliye Bakanlığı Gümrük İdaresi’nin web sayfasından http://www.upravacarina.rs/cyr/Zakoni/Objedinjeni%20spisak%20priloga%20Odluke%2011%2009%202013.pdf  adresiyle ulaşılabilmektedir.

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar

Sırbistan’da Ürün Güvenliği Denetimi makamı Ticaret, Telekomünikasyon ve Turizm Bakanlığıdır. Bu Bakanlık, tarım ve gıda ürünleri dışında kalan ürünlerin güvenlik denetiminden sorumludur. Adı geçen Bakanlık’tan alınan bilgilere göre, tarım ve gıda dışında kalan ürünlerin güvenlik denetimleri ürün piyasada iken yapılmaktadır. Öte yandan, herhangi bir ürünün güvenlik denetiminden sorumlu olan Bakanlığın, Sırbistan Maliye Bakanlığı Gümrük İdaresi’ne başvurarak bu ürünün sınırda güvenlik denetimi yapılmasını istediği durumlarda, bu ürünün ithalat aşamasında da güvenlik denetimi yapılabilmektedir.

Sırbistan’da gıda ve tarım ürünleri güvenlik denetimlerinden ise, Tarım ve Çevre Koruma Bakanlığı sorumludur. Tarım ve Çevre Koruma Bakanlığı’nın veteriner ve tarımsal denetimi kapsayan bitki sağlığı denetimi (phyto-sanitary inspection) kapsamında gıda ve hayvan besininin imalat, işleme, ticaret, ithalat, transit ve ihracatının denetimi yetkisi bulunmaktadır.
Sağlık Bakanlığı’nın sağlık denetimi (sanitary inspection) kapsamında ise; yeni gıdalar, bir kısım bebek gıdaları, insan tüketimine yönelik tuz, enzimler, hayvansal olmayan gıda müstahzarları ve içme suyu da dahil olmak üzere birçok gıdanın denetimi yetkisi bulunmaktadır. Bu iki güvenlik denetimi, ithalat aşamasında yapılmakla birlikte, ürün piyasada iken de ek denetimler yapılabilmektedir.
Sağlık Bakanlığı ayrıca, ilaçlar ve sağlık malzemeleri ile oyuncakların güvenlik denetimlerinden de sorumlu Bakanlıktır.

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

BELGRAD BÜYÜKELÇİLİĞİ Yasemin YÜCE Ticaret Müşaviri Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Maglajska 8/3, Dedinje, 11000 BELGRADE / SERBIA
belgrad@ticaret.gov.tr
00 381 11 367 62 21
(IP Tel) 0 312 204 81 36
(Fax) 00 381 11 367 62 19
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot