Sırbistan

Sırbistan

En büyük ithalatçı 2023
En büyük ithalatçı 2023
Almanya 21.09Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2023
En büyük ihracatçı 2023
Almanya 53.04Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
14.28 Milyar $
2019
469.65 Milyon $
2023
Türkiye’nin ihracatı
41.65 Milyar $
2019
1.57 Milyar $
2023

Genel Görünüm

Sırbistan, 2022 yılında kişi başı 22.72 Bin $ ve toplam 63.50 Milyar $ gayri safi milli hasılaya sahiptir. 2023 yılında toplam 17.72 Milyar $ ithalat ve 315.40 Milyar $ ihracat gerçekleştirmiştir.

En çok ithalat yapılan başlıca ülkeler
Almanya 21.09 Milyar $
Çek Cumhuriyeti 17.80 Milyar $
Bosna Hersek 17.47 Milyar $
Çin Halk Cumhuriyeti 14.72 Milyar $
Fransa 7.20 Milyar $
En çok ihracat yapılan başlıca ülkeler
Almanya 53.04 Milyar $
Bosna Hersek 19.05 Milyar $
Macaristan 17.00 Milyar $
Çin Halk Cumhuriyeti 14.41 Milyar $
Çek Cumhuriyeti 13.64 Milyar $
Ülkenin en fazla ithal ettiği ürünler
9999 311.56 Milyon $
99 311.56 Milyon $
9999 305.68 Milyon $
99 305.68 Milyon $
9999 292.97 Milyon $
Ülkenin en fazla ihraç ettiği ürünler
85 Gümüş oksitli elektrik pilleri, bataryalar 5.10 Milyar $
85 Gümüş oksitli elektrik pilleri, bataryalar 5.10 Milyar $
85 Gümüş oksitli elektrik pilleri, bataryalar 5.01 Milyar $
85 Gümüş oksitli elektrik pilleri, bataryalar 5.01 Milyar $
84 Evlerde kullanılan bulaşık yıkama makineleri 2.64 Milyar $
Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2022
3 / 5
Lojistik performansı-2022
2 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2022
17.79%
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2023
17.72 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre-2022
7.0 gün
Enflasyon (yıllık)-2022
11.98%
Gayri safi yurtiçi hasıla-2022
63.50 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)-2022
2.25%-2022
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2022
22.72 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2022
74.17%
Mal ihracatı-2023
315.40 Milyar $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2022
17.64%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2022
14.07
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2022
-
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2022
6.75%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2022
23.11%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2022
52.41%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2022
63.47%
Toplam Nüfus-2022
6.76 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2022
7.23%
Mal ticareti (% GSYİH)-2022
110.56%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2022
111.66
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2022
2.0 gün
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2022
2.0 gün
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20192020202120222023

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20192020202120222023
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri

Standartlar

Sırbistan Standardizasyon Enstitüsü: https://iss.rs/en/

Teknik Düzenlemeler

Sırbistan Ekonomi Bakanlığı Kalite ve Ürün Güvenliği Bölümü: https://tehnis.privreda.gov.rs/en.html

Ölçü ve Değerli Madenler Başkanlığı: https://www.dmdm.gov.rs/en/

Akreditasyon

Sırbistan Akreditasyon Kurulu: https://www.ats.rs/

Ürün Güvenliği/Güvenilirliği

İç ve Dış Ticaret Bakanlığı: https://must.gov.rs/

Sırbistan Ekonomi Bakanlığı Kalite ve Ürün Güvenliği Bölümü: https://tehnis.privreda.gov.rs/en.html

Ölçü ve Değerli Madenler Başkanlığı: https://www.dmdm.gov.rs/en/

Sağlık Bakanlığı: https://www.zdravlje.gov.rs/

İlaç ve Tıbbi Cihaz Ajansı: https://www.alims.gov.rs/

Tarım, Ormancılık ve Su Yönetimi Bakanlığı: http://www.minpolj.gov.rs/

Çevre Koruma Bakanlığı: https://www.ekologija.gov.rs/

İthalat Denetimi

Gümrük İdaresi: https://www.carina.rs/en.html

Tarım, Ormancılık ve Su Yönetimi Bakanlığı: http://www.minpolj.gov.rs/

Sağlık Bakanlığı: https://www.zdravlje.gov.rs/

Piyasa Gözetimi ve Denetimi

İç ve Dış Ticaret Bakanlığı: https://must.gov.rs/

Tarım, Ormancılık ve Su Yönetimi Bakanlığı: http://www.minpolj.gov.rs/

Sağlık Bakanlığı: https://www.zdravlje.gov.rs/

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri

Sırbistan, hem AB’ye üyelik sürecinde malların serbest dolaşımının sağlanması amacıyla ticaretin önündeki teknik engelleri ortadan kaldırmak hem de Sırp pazarına sadece güvenli ürünlerin girişini sağlamak için teknik düzenlemeler, standardizasyon, akreditasyon ve metroloji alanında modern bir kalite altyapısı ve ürün güvenliği sistemi kurmuştur. Bir ürünün Sırbistan pazarına girebilmesi için teknik mevzuata uygun olarak üretilmesi, uygunluk işaretine sahip olması ve piyasaya arz koşullarını sağlaması gerekmektedir.

Standartlarla ilgili mevzuata Sırbistan Standardizasyon Enstitüsünün web sitesindeki https://iss.rs/en/zakoni-i-podzakonska-akta_p719.html linkinden ulaşılabilmektedir.

Ürünler İçin Teknik Düzenlemeler ve Uygunluk Değerlendirmesi Kanunu’na https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_tehnickim_zahtevima_za_proizvode_i_ocenjivanju_usaglasenos ti.html linkinden, ürün bazında teknik düzenlemelere ilişkin ikincil mevzuatlara ise https://tehnis.privreda.gov.rs/en/Technical-Regulations/technical-regulations-harmonized-with-eu.html linkinden ulaşılabilmektedir.

Akreditasyonla ilgili mevzuata Sırbistan Akreditasyon Kurulu’nun web sitesindeki https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_akreditaciji.html linkinden ulaşılabilmektedir.

Ürün güvenliği/güvenilirliği konusunda Genel Ürün Güvenliği Kanununa https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_opstoj_bezbednosti_proizvoda.html linkinden, ürün bazında özel düzenlemelere ise ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının web sitelerinden ulaşılabilmektedir.

İthalat denetimi konusunda temel bilgiye Sırbistan Gümrük İdaresinin web sitesindeki https://carina.rs/sr/dokumenti.html linkinden, ayrıca insan, bitki ve hayvan yaşamı ile sağlığının korunmasına yönelik yapılan ithalat denetimine ilişkin detaylı bilgiye ise ilgili Bakanlıkların web sitelerinden ulaşılabilmektedir.

Piyasa gözetimi ve denetimi konusunda tarım ve gıda ürünleri dışındaki ürünler açısından yetkili Bakanlık İç ve Dış Ticaret Bakanlığı (https://must.gov.rs/)’dır. Tarım ve gıda ürünleri için ise Sağlık Bakanlığı ile Tarım, Ormancılık ve Su Yönetimi Bakanlığı tarafından denetimler yapılmaktadır.

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

Sırbistan’ın AB’ye katılım müzakereleri çerçevesinde Sırp gümrük mevzuatı büyük ölçüde AB gümrük mevzuatı ile uyumlaştırılmıştır. Bu kapsamda, Türk ürünlerinin Sırbistan’a ihracatında beyanname, fatura, TIR Karnesi, taşıma belgesi (CIR, CMR vb.) gibi belgelerin yanı sıra Türkiye-Sırbistan STA’sı uyarınca EUR.1 dolaşım sertifikası de talep edilmektedir.

Milli güvenliğin ve kamu düzeninin sağlanması, insan, hayvan ve bitki yaşamı ile sağlığının korunması, sınai ve fikri mülkiyet haklarının korunması gibi birtakım özel durumlarda bazı ürün gruplarında; ithal lisans belgesi, sertifika, ilgili kamu otoritesinin izni veya sınırda denetim uygulamaları bulunmaktadır. İthalat sürecinde gerekli olan izin, sertifika ve belgeleri düzenleyen mevzuata https://www.paragraf.rs/propisi/odluka-o-odredjivanjurobe-uvoz-izvoz-tranzit-propisano-pribavljanje-ispr ava.html linkinden ulaşılması mümkündür.

Zorunlu belgelendirme talep edilen ürünler ile söz konusu belgelerin düzenlenmesinden sorumlu olan kamu kurumlarına ilişkin bilgiler 59/2022 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karar ile belirlenmiş olup söz konusu Karar’a https://www.carina.rs/upload/media/2022/6/1/54096/Odluka_o_odre%C4%91ivanju_robe_za_%C4%8Di ji_je_uvoz,izvoz,odnosno_tranzit_propisano_pribavljanje_odre%C4%91enih_isprava-Sl.gl.RS_-59_iz_2 022_(1).pdf linkinden ulaşılması mümkündür.

Bununla birlikte, Sırbistan Gümrük İdaresinin web sitesinde yer alan Yabancı Şirketler İçin Sırbistan Gümrükleri Rehberinden (https://www.carina.rs/en/press/brochures.html) genel bilgi temini amaçlı faydalanılabilir.

Zorunlu Belgelenmeye Tabi Ürünler

İthalatında spesifik belge gereken ürünler, 49/2013 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kararda yer almaktadır.
Buna ilave olarak, Sırbistan’a yapılan ithalatta ürün bazlı olarak gereken belgelerin listesi Sırbistan Maliye Bakanlığı Gümrük İdaresi’nin web sayfasından http://www.upravacarina.rs/cyr/Zakoni/Objedinjeni%20spisak%20priloga%20Odluke%2011%2009%202013.pdf  adresiyle ulaşılabilmektedir.

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar

Sırbistan’da gıda ve tarım ürünleri hariç ürün güvenliği denetiminden temel olarak İç ve Dış Ticaret Bakanlığı sorumlu olup söz konusu denetimler ürün piyasada iken yapılmaktadır. Öte yandan herhangi bir ürünün güvenliğinden sorumlu olan Bakanlığın, Sırbistan Gümrük İdaresi’ne başvurarak bu ürünün sınır denetimine tabi olmasını istediği durumlarda ithalat aşamasında da ürün güvenliği denetimi yapılabilmektedir.

Sırbistan’da gıda, tarım ve hayvancılık ürünlerinin denetiminden Tarım, Ormancılık ve Su Yönetimi Bakanlığı sorumludur. Tarım, Ormancılık ve Su Yönetimi Bakanlığınca, veteriner sınır kontrolleri ile bitki sağlığı denetimi kapsamında sınırdaki kontrol noktalarında gerekli incelemeler yapılmaktadır.

Sağlık Bakanlığı ise sağlık denetimi kapsamında; genel kullanıma mahsus ürünler, taze gıdalar, bir kısım bebek gıdaları, sofra tuzu, hayvansal olmayan gıda müstahzarları, bebek sütü ve içme suyu dahil olmak üzere birçok gıdanın sınırda ürün güvenliği denetimini yapmaktadır. Sağlık Bakanlığı ayrıca, ilaçlar ve sağlık malzemeleri ile oyuncakların güvenlik denetimlerinden de sorumludur.

Tarım, Ormancılık ve Su Yönetimi Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan denetimler temel olarak ithalat aşamasında yapılmakla birlikte ürün piyasada iken de ek denetimler yapılabilmektedir.

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

BELGRAD BÜYÜKELÇİLİĞİ Yasemin YÜCE Ticaret Müşaviri Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Maglajska 8/3, Dedinje, 11000 BELGRADE / SERBIA
belgrad@ticaret.gov.tr
00 381 11 367 62 21
(IP Tel) 0 312 204 81 36
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot