Slovenya

Slovenya

En büyük ithalatçı 2023
En büyük ithalatçı 2023
İsviçre 25.54Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2023
En büyük ihracatçı 2023
İsviçre 58.34Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
11.90 Milyar $
2019
357.98 Milyon $
2023
Türkiye’nin ihracatı
58.98 Milyar $
2019
3.85 Milyar $
2023

Genel Görünüm

Slovenya, 2022 yılında kişi başı 49.20 Bin $ ve toplam 62.11 Milyar $ gayri safi milli hasılaya sahiptir. 2023 yılında toplam 55.38 Milyar $ ithalat ve 81.37 Milyar $ ihracat gerçekleştirmiştir.

En çok ithalat yapılan başlıca ülkeler
İsviçre 25.54 Milyar $
Hırvatistan 8.86 Milyar $
Avusturya 8.43 Milyar $
Polonya 8.38 Milyar $
Çin Halk Cumhuriyeti 7.98 Milyar $
En çok ihracat yapılan başlıca ülkeler
İsviçre 58.34 Milyar $
Almanya 32.23 Milyar $
Hırvatistan 12.82 Milyar $
Avusturya 12.72 Milyar $
Fransa 7.82 Milyar $
Ülkenin en fazla ithal ettiği ürünler
27 Bitümenli taşkömürü 1.15 Milyar $
27 Bitümenli taşkömürü 1.07 Milyar $
27 Bitümenli taşkömürü 1.01 Milyar $
27 Bitümenli taşkömürü 1.01 Milyar $
27 Bitümenli taşkömürü 1.01 Milyar $
Ülkenin en fazla ihraç ettiği ürünler
2710 Petrol ve bitümenli yağlardan elde edilen hafif yağlar ve müstahzarları (petrol veya bitümenli yağ oranı >=%70) 2.18 Milyar $
2710 Petrol ve bitümenli yağlardan elde edilen hafif yağlar ve müstahzarları (petrol veya bitümenli yağ oranı >=%70) 2.08 Milyar $
2710 Petrol ve bitümenli yağlardan elde edilen hafif yağlar ve müstahzarları (petrol veya bitümenli yağ oranı >=%70) 1.68 Milyar $
2710 Petrol ve bitümenli yağlardan elde edilen hafif yağlar ve müstahzarları (petrol veya bitümenli yağ oranı >=%70) 1.60 Milyar $
300215 Dozlandırılmış veya perakende satışa uygun şekilde ambalajlanmış/hazırlanmış bağışıklık ürünleri 1.17 Milyar $
Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2022
4 / 5
Lojistik performansı-2022
3 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2022
9.76%
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2023
55.38 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre-2022
8.0 gün
Enflasyon (yıllık)-2022
8.83%
Gayri safi yurtiçi hasıla-2022
62.11 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)-2022
5.37%-2022
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2022
49.20 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2022
88.75%
Mal ihracatı-2023
81.37 Milyar $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2022
6.51%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2022
0.36
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2022
997.00 Bin
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2022
1.71%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2022
29.01%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2022
57.77%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2022
90.38%
Toplam Nüfus-2022
2.10 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2022
3.51%
Mal ticareti (% GSYİH)-2022
224.48%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2022
0.95
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2022
1.0 gün
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2022
3.0 gün
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20192020202120222023

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20192020202120222023
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri


- Ministry of Economic Development and Technology (Ekonomik Gelişme ve Teknoloji Bakanlığı): http://www.mgrt.gov.si/en/ 

 

  Standartlar

 

- SIST/ Slovenian Institute for Standardization (Slovenya Standardizasyon Enstitüsü): http://www.sist.si/en 

 

  Akreditasyon


- Slovenian Accreditation (Sloven Akreditasyonu): http://www.slo-akreditacija.si/?lang=en 

 

  İthalat Denetimi

 

- Financial Administration of the Republic of Slovenia (Customs): http://www.fu.gov.si/en/
İthalat aşamasında gümrük yetkilileri tarafından ürünün uygun olmadığı tespit edilirse denetim birimlerine haber verilmekte ve bu birimler tarafından gümrükte ürünün denetimi yapılmaktadır.

 

  Piyasa Gözetimi ve Denetimi

 

Ekonomik Gelişme ve Teknoloji Bakanlığı çatısı altında yer alan Piyasa Denetim Müdürlüğü genel olarak yetkili olmakla birlikte ürün gruplarına göre sorumlu kurum değişmekte olup yetkili kurumlara aşağıda yer verilmiştir.

Market Inspectorate (Piyasa Denetimi)
-Ministry of Economic Development and Technology: http://www.ti.gov.si/en/ 
- Chemicals Office of the Republic of Slovenia (Slovenya Cumhuriyeti Kimyasallar Ofisi): http://www.uk.gov.si/en/ 
- Slovenian Environment Agency (Sloven Çevre Ajansı): http://www.arso.gov.si/en/ 
- Inspectorate for Interior Affairs: http://www.mnz.gov.si/en/about_the_ministry/organization/ 

Inspectorate for Defence
- Ministry of Defence: http://www.mo.gov.si/en/
- Health Inspectorate of the Republic of Slovenia(HIRS): http://www.zi.gov.si/en/ 
- Inspectorate for Interior Affairs: http://www.mnz.gov.si/en/about_the_ministry/organization/
- Administration of the Republic of Slovenia for Food Safety, Veterinary Sector and Plant Protection: www.uvhvvr.gov.si 
- Inspectorate of the Republic of Slovenia for the Environment and Spatial Planning: http://www.iop.gov.si/en/
- Slovenian Traffic Safety Agency: https://www.avp-rs.si/en/ 
 - Public Agency of the Republic of Slovenia for Railway Transport:3:4 http://www.azp.si/en/contact 
- Public Agency of the Republic of Slovenia for Civil Aviation: http://www.caa.si/index.php?id=248 

Inspectorate of Infrastructure 
- Republic of Slovenia Ministry of Infrastructure: http://www.ii.gov.si/en/
- Inspectorate of the RS for Agriculture, Forestry, Hunting and Fisheries: http://www.ikglr.gov.si/en/ 
- Slovenian Nuclear Safety Administration: http://www.ursjv.gov.si/en/    
- Slovenian Radiation Protection Administration: http://www.uvps.gov.si/en/
- Public Agency of the Republic of Slovenia for medicines and medical devices: http://www.jazmp.si/nadzor/ 
- Slovenian Maritime Administration: http://www.up.gov.si/en/

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri

Slovenya, AB üyesi olması nedeniyle AB'nin ürün güvenliği ve denetimi, teknik düzenlemeler ve standartlar konusundaki tüm düzenlemelerini benimseyerek uygulamaktadır.
 
Ürün güvenliği konusunda temel mevzuat 2001/95 EC sayılı AB direktifi ve Genel Ürün Güvenliği Konseyi'nin 87/357/EEC sayılı direktifleri çerçevesinde hazırlanan ve yürürlüğe konulan Genel Ürün Güvenliği Kanunu'dur. (UR.I.RS 101/2003)

Rules on Format and Contents of Safety Product Notification (Official Gazette of RS, N. 33/05) ve Regulation on Ways of International Information Exchange on Measures and Actions, which Restrict Product Trade (Official Gazette of RS, N. 119/03) RAPEX' de gıda dışı maddelerin uygunluğunun ve ürün güvenliğinin gözetimi ile ilgili diğer önemli düzenlemeler olarak sayılabilir.

Teknik Düzenlemeler, Standartlar ve Metroloji alanındaki tüm mevzuata, Sloven Yasal Bilgi Sisteminin web sitesinden erişilebilir.

Slovenian Legal Information System (PISRS): http://www.pisrs.si/Pis.web/pravniRedRSDrzavniNivoKazalaTematskoKazaloPredpis?pog1=6&pog2=5&pog3=0&pog4=0&treeId=223 

İlgili AB mevzuatına ise aşağıdaki linkten erişilebilir;
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards_en 
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.main

Ayrıca yukarıda yer verilen kurum ve kuruluşların web sayfalarından da yetkili oldukları alanlara ilişkin mevzuata ulaşılabilmektedir.

Gümrük birliği içindeki teknik düzenlemeler ve standartlar rejimi, AB ürün kurallarının uygulanmasına ilişkin 'Mavi  Kılavuz' dan da bilgi edinilebilmektedir. (http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7326)
 

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

Zorunlu olarak belge talep edilen ürünlere ilişkin bir liste bulunmamaktadır. Ancak ihraç edilecek ürün grubuna göre gümrükten ve ilgili kurumdan bilgi alınması gerekmektedir.

- CE işareti, (Oyuncaklar, Makine, Elektrikli ekipman, Elektronik ekipman, Kişisel koruyucu ekipman, Basınçlı donatım,Tıbbi cihazlar, Aktif implant edilebilir tıbbi cihazlar, In vitro teşhis cihazları, Radyo ve telekomünikasyon terminal ekipmanları, Basit basınçlı kaplar, Gazlı ev cihazları, Asansörler, gezi tekneleri, Patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipman ve koruyucu sistemler, Otomatik olmayan tartı aletleri, Teleferikler, İnşaat ürünleri, Sivil amaçlı patlayıcılar,Yeni sıcak su kazanları, Ölçme Ekipmanları)

- Ham elmas için Kimberly Process Certificate (Kimberly Süreci Sertifikası)

- Çift kullanımlı malzemeler için istenilen sertifika veya doğrulama belgeleri Ekonomik Gelişme ve Teknoloji Bakanlığı (Ministry of Economic Development and Technology) tarafından düzenlenmektedir.

- Silah, mühimmat ve patlayıcıların ithalatı, ihracatı veya nakli, sadece İçişleri Bakanlığınca verilen yetkilere dayanarak yapılabilir. Askeri kullanıma yönelik silahlar, yalnızca Savunma Bakanlığı tarafından verilen izinlere dayanarak ithal, ihraç edilebilmektedir.

- Radyoaktif ve nükleer maddelerin transit proseslerini ithal etmek, ihraç etmek veya gerçekleştirmek için Çevre ve Mekansal Planlama Bakanlığından (Sloven Nükleer Güvenlik İdaresi) lisans alınması gerekmektedir. Bununla birlikte, tıbbi veya veteriner amaçlı kullanılan radyoaktif maddeler için ruhsat Sağlık Bakanlığı'ndan (Sloven Radyasyondan Koruma İdaresi) edinilecektir.

- Tehlikeli kimyasallar için Gümrük yetkilileri yalnızca ihracat üzerine kontrol etme yetkisine
sahiptir. 649/12 sayılı Yönetmeliğin 19 uncu maddesine göre, yönetmelikte belirtilen yükümlülüklere tabi kimyasalların ihracatçıları, gümrük beyannamesinde geçerli referans kimlik numaralarını sağlamalıdır. İhracatçılar, sözü edilen kimlik numarasını, ihracat bildiriminde bulunulduğunda kimyasallar için yetkili merciden edinebilirler.
Gümrük yetkilileri ePIC veritabanındaki referans kimlik numarasının geçerliliğini kontrol etmektedir.Kimlik numarası ile varış / varış ülkesi kombinasyonu yoksa, gümrük yetkilileri ihracat prosedürünü yetkilendirmemektedir.

-REACH uygulaması,

- Organik ürünler için sertifika,

- Kereste için Flegt lisansı aranmaktadır.The EU Action Plan for Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) uyarınca yasal olarak hasat edilen kerestenin projeye katılan ülkelerden AB'ye ithalatını sağlamak için bir FLEGT lisanslama şemasının geliştirilmesini planlanmış olup bu kapsamda anılan lisans aranmaktadır. Tarım, Ormancılık ve Gıda Bakanlığı mevzuatın uygulanması için, gümrük yetkilileri FLEGT lisanslarını almak, kabul etmek ve doğrulamak için yetkilidir.

Zorunlu Belgelenmeye Tabi Ürünler

Kamu düzeninin ve güvenliğinin, halk sağlığının, çevrenin, bitki ve hayvanların, yabani fauna ve flora türlerinin korunması, fikri mülkiyet haklarının korunması, kültürel mirasın korunması açısından getirilen yasaklamalar ve sınırlamalar ve istenilen belgelere ilişkin bilgileri içeren gümrük web sitesine http://www.fu.gov.si/en/customs/ linkinden ulaşılabilmektedir.

Diğer ülke belgelerinin kabulü

Diğer ülkeler tarafından verilen belgeler kabul edilmektedir. (Uluslarası veya ikili anlaşmalara göre düzenlenmiş olan ve Sloven teknik düzenlemelerine eşit olan belgeler kabul edilmektedir.)
 

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar

İthalat denetimi Financial Administration of the Republic of Slovenia/ Gümrük bölümü Mali İdaresi tarafından yürütülmektedir.

Bir ürünün iç piyasaya girmesi hatta güvenli bir ürün olarak girse bile son kullanma aşamasına kadar denetim yapılması mümkündür. Genel ürün Güvenliği Yasasının 17 nci maddesi hükmü uyarınca; güvensiz ürünlerin güvenli hale getirilmesinin istenilmesi, piyasadan çekilmesi, uygunluk belgelerinin kullanılmasının yasaklanması, belli bir süre kullanımının durdurulması, yeniden etiketlendirilmesi, yasaklama, ifşa, geri çağrılması ve imha edilmesi istenebilir. 21 nci madde uyarınca da para cezası uygulanmaktadır.    
www.teknikengel.gov.tr/#/ulke/slovenya sayfasında EK-2'de yer alan listede denetimi yapan kurumlara yer verilmiştir. 
Ekonomik Gelişme ve Teknoloji Bakanlığı, Piyasa Denetim Müdürlüğü: elektrikli makine, cihaz ve ekipman, makine, gaz cihazları, işyeri güvenlik ekipmanı, radyo ve haberleşme santralı ekipmanı, inşaat malzemesi, yat ve benzeri tekneler, çakmak, ve çocuk kullanımı için malzemeler.
Sağlık Bakanlığı, Sağlık Denetim Müdürlüğü: Oyuncaklar, kozmetik ürünler, tütün, tütün ürürnleri, çocuk bakım ürünleri, Sağlık Bakanlığı, Medikal Ürünler ve Cihazlar Ajansı: Medikal cihazlar
Altyapı Bakanlığı, Enerji ve Madencilik Denetim Müdürlüğü: Portatif basınç ekipmanı, madencilik makineleri
Tarım, Ormancılık ve Gıda Bakanlığı, Gıda Güvenliği, Hayvan ve Bitki Sağlığı İdaresi, Gümrük Veterinerlik İstasyonları: Tüm gıda ürünleri AB sınırları içine girerken ilk kontrol noktasında denetlenmektedir. Bu kapsamda, Ljubljana Brnik havaalanında ve Koper limanında gıda ürünlerinin kontrolü için veterinerlik istasyonu bulunmaktadır.

İthalat Denetimi

Malları ithal etmek isteyen kişi, AB gümrük bölgesine girmeden önce, mallar için giriş özeti beyannamesini sunmalıdır. Seçilen gümrük prosedürü için gerekli olan belgeler (fatura, menşe belgesi, izin vb.) beyannameye eklenir. Belirli türde mallar için öngörülen veterinerlik, bitki sağlığı veya diğer kontrollerin yapıldığına dair belgelerde eklenmelidir.

Slovenya'da, üçüncü bir ülkeden veya üçüncü bir bölgeden malların doğrudan girişi, yalnızca Koper Limanı, Ljubljana Havaalanı Jože Pučnik ya da posta yoluyla mümkündür.
İthalat aşamasında gümrük yetkilileri tarafından ürünün uygun olmadığı tespit edilirse denetim birimlerine haber verilmekte ve bu birimler tarafından gümrükte ürünün denetimi yapılmaktadır. Ayrıca bir ürün piyasaya girdikten sonrada örneğin market raflarında iken piyasa denetimi yapılabilmektedir.

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

LÜBLİYANA BÜYÜKELÇİLİĞİ Asuman KILIÇ TÜRKEŞ Ticaret Başmüşaviri Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30, SI-1000 LJUBLJANA / SLOVENIA
ljubljana@ticaret.gov.tr
00 386 1 230 20 20
(Fax) 00 386 1 234 53 48
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot