Suudi Arabistan

Suudi Arabistan

En büyük ithalatçı 2021
En büyük ithalatçı 2021
Çin Halk Cumhuriyeti 120.93Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2021
En büyük ihracatçı 2021
Diğer 689.26Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
64.16 Milyar $
2019
1.03 Milyar $
2023
Türkiye’nin ihracatı
105.36 Milyar $
2019
2.25 Milyar $
2023

Genel Görünüm

Dünyanın 18. büyük ekonomisine sahip olan Suudi Arabistan Krallığı’nın 2019 yılı GYSH büyüklüğü 792,9 milyar dolardır. Riyal, Suudi Arabistan'ın resmi para birimi olmakla birlikte dolar da kullanılmaktadır. BM, OPEC, Körfez İşbirliği Konseyi üyesi olan ülkenin yönetim şekli teokratik mutlak monarşidir. Suudi Arabistan ekonomisi diğer bölge ülkeleri gibi ağırlıklı olarak ham petrol üretimine dayanmaktadır. Türkiye’nin bölgede önemli bir ticaret ortağı olan Suudi Arabistan ile 2016 yılında iki ülke arasındaki koordinasyon düzeyini artırmayı, stratejik işbirliğini güçlendirmeyi, dostluk bağlarını pekiştirmeyi, halklar arasındaki bağları sağlamlaştırmayı amaçlayan Suudi-Türk Koordinasyon Konseyi kurulmuştur. Suudi Arabistan, Dünya Bankası “İş Yapma Kolaylığı” endeksinde 62. sırada yer almaktadır.   

Suudi Arabistan günlük 10,5 milyon varil civarlarında üretim kapasitesi ile, ABD ve Rusya ile birlikte dünyanın en büyük üç petrol üreticisinden birisidir. 2014 yılından bu yana petrol fiyatlarındaki yüksekdalgalanmalar göz önüne alındığında, ülke GSYH’sinin yaklaşık %42-45’ini sadece petrol gelirleri oluşturmaktadır. Ülke ekonomisinin petrole bu denli bağlı olmasından dolayı söz konusu ağırlığın azaltılması devletin en önemli öncelikleri arasında yer almaktadır.

Suudi Ulusal İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre ülkenin 34,2 milyonluk nüfusu içerisinde işgücüne katılım oranı %58 iken işsizlik oranı yaklaşık %6’dır. Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre 2019 yılında yıllık reel olarak %0,3 büyüyen Suudi Arabistan ekonomisinin, 2020 yılında COVID-19 pandemisinin etkisi ve petrol üreticisi ülkeler kartelinde (OPEC) Rusya ile yaşadığı fiyat krizinin negatif etkileri ile -%2,3 oranında daralacağı öngörülmektedir.

Comtrade verilerine göre, Suudi Arabistan 2018 yılında toplam 294,5 milyar dolarlık ihracat ve 135,2 milyar dolarlık ithalat yapmıştır. En yakın ticari ilişkilerini Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD ve Hindistan ile kurmaktadır. Türkiye, 2019 yılında Suudi Arabistan’a 3,3 milyar dolarlık ihracat yaparken Suudi Arabistan’dan 2 milyar dolarlık ithalat yapmıştır. 2019 yılında 5,3 milyar dolarlık ikili ticaret büyüklüğümüz ile Suudi Arabistan, Türkiye’nin en büyük 20. ticaret ortağı konumundadır. 

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2022
3 / 5
Lojistik performansı-2022
3 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2022
12.03%
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2021
610.78 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre-2022
10.4 gün
Enflasyon (yıllık)-2022
2.47%
Gayri safi yurtiçi hasıla-2022
1.10 Trilyon $
GSYİH büyüme (yıllık)-2022
8.74%-2022
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2022
59.66 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2022
23.22%
Mal ihracatı-2021
1.14 Trilyon $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2022
18.69%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2022
678.56
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2022
9.87 Milyon
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2022
2.41%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2022
53.33%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2022
39.2%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2022
39.92%
Toplam Nüfus-2022
36.40 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2022
0.71%
Mal ticareti (% GSYİH)-2022
54.24%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2022
3.75
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2022
4.0 gün
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2022
5.0 gün
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20172018201920202021

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20172018201920202021
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Sektörler ve Fırsatlar

Türkiye’nin Suudi Arabistan’a ihracatında en büyük ihracat kalemi 340 milyon dolar üzerinde bir hacim ile dokuma halılar oluşturmaktadır. Son dört yıl içerisinde ihracat hacmi yıllık ortalama %2 artmıştır. Elektrikli cihaz ve parçalarının ihracatı ise Suudi Arabistan’a gerçekleştirdiğimiz en büyük ikinci ihracat kalemimiz konumundadır. Ancak yıllık ortalama   -%15 daralma ile bu ürün grubunun ihracatı geçmiş beş yıl süresince düşüş eğilimindedir. Mobilya ihracatı ise geçmiş beş yıl içerisinde yıllık ortalama %2 büyüme kaydederek 2019 yılındaki 210 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaşmış ve Suudi Arabistan’a ihracat gerçekleştirdiğimiz en büyük üçüncü sektör olmuştur. Tütün ürünleri ihracatı ise geçtiğimiz beş yıl süresince yıllık ortalama %111’lik kayda değer bir büyüme oranı yakalamıştır. 

İki ülke arasındaki ticarette, Suudi Arabistan’ın Türkiye’den ithalatında daha çok son kullanıcıya yönelik yatırım ve tüketim mallarının ağırlıklı olduğu, Türkiye’ye ihracatta ise üretimi yakından ilgilendiren ara mallarının ağırlıkta olduğu dikkati çekmektedir. Ülkemiz iş insanlarının pazara girmeden önce ülkeyi ve muhataplarını tanımak üzere Suudi Arabistan’ı ziyaret etmelerine dönük vize temininde yaşanan sorunlar devam etmektedir.

Ekonomide petrol gelirlerinin göreli ağırlının azaltılması ve üretimde çeşitliliğin sağlanması adına Krallık “2030 Vizyonu” ve “2020 Ulusal Değişim Programı” açıklamıştır. Bu stratejiler ile özel sektörün büyümesi teşvik edilecek, ülkenin sermaye piyasaları derinleştirilecek ve geliştirilecek, yenilenebilir enerji sektörü inşa edilecek, bilgi ve iletişim teknolojileri ile madencilik sektörleri geliştirilecek, toplu taşıma ve demiryolu ağının inşası hızlandırılacaktır. Türkiye’de bu alanlarda üretim ve hizmet sağlayan firmalar için birçok iş birliği fırsatları bulunmaktadır.

Türkiye’nin Suudi Arabistan’dan en çok ithalat gerçekleştirdiği sektör plastik ve mamullerdir. İhracatın %72’lik payını oluşturan plastik ve mamulleri 2019 yılında bir önceki yıla oranla %13 azalmıştır.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri

  Standartlar

 

- Suudi Standartlar, Metroloji ve Kalite Kurumu (SASO- Saudi Standarts, Metrology and Quality Organization):  http://www.saso.gov.sa
- Körfez Ülkeleri Standratları Kurumu (GSO – Gulf Standardization Organization): https://www.gso.org.sa 

 

  Teknik Düzenlemeler

 

- Körfez Ülkeleri Standartları Kurumu (GSO – Gulf Standardization Organization): https://www.gso.org.sa
- Gıda, İlaç, Medikal Cihazlar ve Kozmetik için: Suudi Gıda ve İlaç Kurumu (SFDA- Saudi Food and Drug Authority): http://www.sfda.gov.sa
- Haberleşme ve Kablosuz ürünler için: Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Komisyonu (Communication and Information Technology Commission): http://www.citc.gov.sa/ 
- Suudi Standartlar, Metroloji ve Kalite Kurumu (SASO- Saudi Standarts, Metrology and Quality Organization): http://www.saso.gov.sa 

 

  Akreditasyon

 

- Suudi Akreditasyon Komitesi (SAC- Saudi Accreditation Commitee): http://www.saac.gov.sa
- Körfez Ülkeleri Standratları Kurumu (GSO – Gulf Standardization Organization): https://www.gso.org.sa 

 

  Ürün Güvenliği/Güvenilirliği

 

- Suudi Arabistan Ticaret ve Yatırım Bakanlığı (Ministry of Commerce and Investment-MCI): www.mci.gov.sa 
- Gıda, İlaç, Medikal Cihazlar ve Kozmetik için: Suudi Gıda ve İlaç Kurumu (SFDA- Saudi Food and Drug Authority): http://www.sfda.gov.sa 
- Suudi Arabistan Tarım Bakanlığı (Ministry of Agriculture-MOA) 
- Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Komisyonu (Communication and Information Technology Commission): http://www.citc.gov.sa/

 

  İthalat Denetimi

 

- Maliye Bakanlığı Suudi Genel Gümrük İdaresi (SC – Ministry of Finance Saudi Customs): https://www.customs.gov.sa

 

  Piyasa Gözetim Denetimi (teknik düzenlemelere ilişkin)

 

- Ticaret ve Yatırım Bakanlığı (MCI – Ministry of Commerce and Investment): https://mci.gov.sa/ 
 

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

Talep edilen belgenin mahiyeti (CE işareti, sertifikalar vb) COC belgesi bütün ürünlerin Suudi Arabistan ilgili Teknik düzenlemeleri, ulusal, bölgesel ve uluslararası standartlara uygunluğunu göstermektedir (ISO/IEC Guide (65)).

COC Belgesi SASO veya onların uygun gördüğü kuruluşlar tarafından verilmektedir. www.teknikengel.gov.tr/#/ulke/suudiarabistan adresinde yer alan Ek-1’de bu belgeyi veren kuruluşların listesini bulabilirsiniz.

Lisans sadece SFDA tarafından verilmekte olup, kırmızı ve beyaz et için özellikle Türkiye’de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ilgili lisansların verilebilmesine dönük iki kurum arasında süreç devam etmektedir.

Diğer ülkelere ait kabul gören belgeler:
www.teknikengel.gov.tr/#/ulke/suudiarabistan adresinde yer alan Ek-1’deki belgede, hangi ülkeler tarafından belge verilebildiği listelenmiştir.

Zorunlu Belgelenmeye Tabi Ürünler

Bütün ürünler için Certificate of Conformity (COC) gerekmektedir. 


Description Ministry Approval From 
Books Ministry Of Information (MOI)
Cards containing electronic information – e.g. satellite TV cards Ministry Of Information (MOI) Chemicals Ministry Of Commerce And Investment (MCI)
Compact discs – music or data files Ministry Of Information (MOI) Computer games Ministry Of Information (MOI)
Cosmetics and perfumes Saudi Food & Drug Authority (SFDA)
Dietary supplements including vitamins Saudi Food & Drug Authority (SFDA) DVD’s Ministry Of Information (MOI)
GPS equipment Communications And Information Technology Commission (CITC) Ink Products Ministry Of Commerce And Investment (MCI)
Laboratory chemicals and solutions Saudi Food & Drug Authority (SFDA) Magazines Ministry Of Information (MOI)
Medications and pharmaceuticals (prescription and non-prescription) Saudi Food & Drug Authority (SFDA) Photographic media Ministry Of Information (MOI)
Reagents and diagnostics Saudi Food & Drug Authority (SFDA)
Satellite communication equipment Communications And Information Technology Commission (CITC)
Toner Ministry Of Commerce And Investment (MCI)
Wireless computer and networking equipment Communications And Information Technology Commission (CITC)
Wireless telecommunications equipment Communications And Information Technology Commission (CITC)

Diğer ülke belgelerinin kabulü

www.teknikengel.gov.tr/#/ulke/suudiarabistan adresinde yer alan Ek-1’deki belgede, hangi ülkeler tarafından belge verilebildiği listelenmiştir.

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar

Sevk Öncesi İnceleme Yapan Kurum ve Kuruluşlar: 
- Suudi Gıda ve İlaç Kurumu (SFDA- Saudi Food and Drug Authority): http://www.sfda.gov.sa 
- Suudi Arabistan Tarım Bakanlığı (Ministry of Agriculture-MOA)

İthalat Denetimi Yapan Kurum ve Kuruluşlar: 
Suudi Arabistan Gümrük Kurumu ve ilgili kurumların laboratuarları

Piyasa Gözetimi ve Denetimi yapan kurum ve kuruluşlar: 
Sorumluluk Suudi Arabistan Ticaret ve Yatırım Bakanlığında olup ürünlere göre ilgili kurumlardan destek alınabilmektedir.
 

İthalat Denetimi

Denetim Şartları: Parti bazında, fiziki kontroller.

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

RİYAD BÜYÜKELÇİLİĞİ Ramazan ERSOY Ticaret Müşaviri Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Al Rossais Commercial Center 4th Floor Office no:406 Olaya Street, Riyadh 12211, KINGDOM OF SAUDI ARABIA
riyad@ticaret.gov.tr
00 966 11 288 58 8600 966 11 461 27 59
(IP Tel) 0 312 204 81 46
(Fax) 00 966 11 288 58 83
RİYAD BÜYÜKELÇİLİĞİ Burak BALKANLIOĞLU Ticaret Müşavir Yardımcısı Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Al Rossais Commercial Center 4th Floor Office no:406 Olaya Street, Riyadh 12211, KINGDOM OF SAUDI ARABIA
riyad@ticaret.gov.tr
00 966 11 288 58 8600 966 11 461 27 59
(IP Tel) 0 312 204 81 46
(Fax) 00 966 11 288 58 83
CİDDE BAŞKONSOLOSLUĞU Hıfzı Oğuz KORKMAZ Ticaret Ataşesi Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor P.O.Box:70 Sultan Str. Al Center Floor:M JEDDAH / SAUDI ARABIA
cidde@ticaret.gov.tr
00 966 12 610 60 1100 966 12 610 60 22
(Fax) 00 966 12 610 60 33
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot