Tacikistan

Tacikistan

En büyük ithalatçı 2022
En büyük ithalatçı 2022
Rusya 4.75Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2022
En büyük ihracatçı 2022
Kazakistan 1.45Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
6.33 Milyar $
2019
38.39 Milyon $
2023
Türkiye’nin ihracatı
5.01 Milyar $
2019
376.80 Milyon $
2023

Genel Görünüm

Tacikistan, 2022 yılında kişi başı 5.68 Bin $ ve toplam 10.49 Milyar $ gayri safi milli hasılaya sahiptir. 2022 yılında toplam 15.54 Milyar $ ithalat ve 5.00 Milyar $ ihracat gerçekleştirmiştir.

En çok ithalat yapılan başlıca ülkeler
Rusya 4.75 Milyar $
Kazakistan 2.87 Milyar $
Çin Halk Cumhuriyeti 2.52 Milyar $
Özbekistan 1.17 Milyar $
Türkiye 514.93 Milyon $
En çok ihracat yapılan başlıca ülkeler
Kazakistan 1.45 Milyar $
Çin Halk Cumhuriyeti 678.69 Milyon $
Türkiye 538.66 Milyon $
Özbekistan 538.64 Milyon $
İran 343.19 Milyon $
Ülkenin en fazla ithal ettiği ürünler
27 Bitümenli taşkömürü 987.89 Milyon $
2710 Petrol ve bitümenli yağlardan elde edilen hafif yağlar ve müstahzarları (petrol veya bitümenli yağ oranı >=%70) 685.89 Milyon $
271019 Petrol yağları ve bitümlü minerallerden elde edilen yağlar; ağırlık% 70 veya daha fazla petrol yağı veya bitümlü minerallerden yağ içeren yağlar (hafif yağlar ve preparatlar hariç, biyodizel içeren, ham ve atık yağlar hariç) 439.76 Milyon $
87 Yük taşımaya mahsus römork ve yarı römorklar 408.10 Milyon $
84 Evlerde kullanılan bulaşık yıkama makineleri 397.73 Milyon $
Ülkenin en fazla ihraç ettiği ürünler
26 Molibden cevherleri ve konsantreleri; kavrulmuş 731.06 Milyon $
52 Pamuk men (bezayağı, renkli iplik, +suni/sent, m2>200gr, pa<%85) 249.79 Milyon $
261690 Diğer kıymetli metal cevherleri ve konsantreleri 245.56 Milyon $
2616 Gümüş cevherleri ve konsantreleri 245.56 Milyon $
260300 Bakır cevherleri ve konsantreleri 203.03 Milyon $
Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2022
2 / 5
Lojistik performansı-2022
2 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2022
20%
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2022
15.54 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre-2022
7.0 gün
Enflasyon (yıllık)-2022
-
Gayri safi yurtiçi hasıla-2022
10.49 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)-2022
8%-2022
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2022
5.68 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2022
47.64%
Mal ihracatı-2022
5.00 Milyar $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2022
55.4%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2022
0.95
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2022
-
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2022
22.45%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2022
35.18%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2022
33.38%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2022
24.18%
Toplam Nüfus-2022
9.95 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2022
1.66%
Mal ticareti (% GSYİH)-2022
69.66%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2022
11.03
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2022
-
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2022
-
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20182019202020212022

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20182019202020212022
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri

a) Standartlar:
Tacikistan Cumhuriyeti Stardartizasyon, Metroloji, Sertifikasyon, ve Ticari Denetleme Kurumu: http://www.standard.tj 

b) Teknik Düzenlemeler:
Tacikistan Cumhuriyeti Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı: http://www.medt.tj 

c) Akreditasyon:
Tacikistan Cumhuriyeti Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı: http://www.medt.tj 

d) Ürün Güvenliği:
Tacikistan Cumhuriyeti Stardartizasyon, Metroloji, Sertifikasyon, ve Ticari Denetleme Kurumu: http://www.standard.tj

e) İthalat Denetimi:
Tacikistan Cumhuriyeti Nezdinde Gümrük İdaresi: http://www.customs.tj

f) Piyasa Gözetimi ve Denetimi:
Tacikistan Cumhuriyeti Stardartizasyon, Metroloji, Sertifikasyon, ve Ticari Denetleme Kurumu: http://www.standard.tj 
 

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

Tacik kurumlarınca yapılan belgelendirmeler kabul edilmektedir. Ayrıca ISO, IEC, CEN ve CENELEC menşeli standartları müşterek standart olarak kabul edilmektedir.

Tacikistan Cumhuriyeti Stardardizasyon, Metroloji, Sertifikasyon, ve Ticari Denetleme Kurumu başta olmak üzere ithal edilen ürünlerin mahiyetine göre ilgili Tacik kurumlardan belge temini gerekmektedir.
 

Zorunlu Belgelenmeye Tabi Ürünler

Tacik kurumlarınca yapılan belgelendirmeler kabul edilmektedir. Ayrıca ISO, IEC, CEN ve CENELEC menşeli standartları müşterek standart olarak kabul edilmektedir.

Tacikistan Cumhuriyeti Stardardizasyon, Metroloji, Sertifikasyon, ve Ticari Denetleme Kurumu başta olmak üzere ithal edilen ürünlerin mahiyetine göre ilgili Tacik kurumlardan belge temini gerekmektedir.
 

Diğer ülke belgelerinin kabulü

Ülkeye ilk defa ithal edilen ürünler için Tacik kurumlarınca düzenlenmiş sertifikaya ihtiyaç duyulmaktadır. Tacikistan Hükümetinin 18/06/2012 tarihli ve 310 sayılı Kararı uyarınca 173 ürünün ülkeye ithalatı kalite ve güvenlik açısından zorunlu belgelendirmeye tabidir. Ürün listesi Müşavirliğimizden temin edilebilir.
 

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar

Ülkeye ilk defa ithal edilen ürünler için Tacik kurumlarınca düzenlenmiş sertifikaya ihtiyaç duyulmaktadır. Tacikistan Hükümetinin 18/06/2012 tarihli ve 310 sayılı Kararı uyarınca 173 ürünün ülkeye ithalatı kalite ve güvenlik açısından zorunlu belgelendirmeye tabidir. Ürün listesi Müşavirliğimizden temin edilebilir.
 

İthalat Denetimi

Ürünler: Ülkeye ilk defa ithal edilen ürünler için Tacik kurumlarınca düzenlenmiş sertifikaya ihtiyaç duyulmaktadır. Tacikistan Hükümetinin 18/06/2012 tarihli ve 310 sayılı Kararı uyarınca 173 ürünün ülkeye ithalatı kalite ve güvenlik açısından zorunlu belgelendirmeye tabidir. Ürün listesi Müşavirliğimizden temin edilebilir.

Denetimi yapan kurum ve kuruluşlar: İthalat denetimi Tacikistan Cumhuriyeti Stardardizasyon, Metroloji, Sertifikasyon, ve Ticari Denetleme Kurumu tarafından Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti Nezdinde Gümrük İdaresi ile işbirliği içinde gerçekleştirilmektedir.

Denetim şartları: Numune bazında fiziki muayene yapılmaktadır.

Ülke Haberleri

bilgilendirme-mesaji

İlgili haber bulunmamaktadır.

Yaklaşan Etkinlikler

bilgilendirme-mesaji

Yaklaşan etkinlik bulunmamaktadır.

chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot