Tayland

Tayland

En büyük ithalatçı 2020
En büyük ithalatçı 2020
Çin Halk Cumhuriyeti 49.84Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2020
En büyük ihracatçı 2020
ABD 34.40Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
1.90 Milyar $
2017
1.64 Milyar $
2021
Türkiye’nin ihracatı
178.31 Milyon $
2017
236.22 Milyon $
2021

Genel Görünüm

Tayland, 2022 yılında kişi başı 20.07 Bin $ ve toplam 495.34 Milyar $ gayri safi milli hasılaya sahiptir. 2020 yılında toplam 207.69 Milyar $ ithalat ve 231.38 Milyar $ ihracat gerçekleştirmiştir.

En çok ithalat yapılan başlıca ülkeler
Çin Halk Cumhuriyeti 49.84 Milyar $
Japonya 27.71 Milyar $
ABD 15.13 Milyar $
Malezya 10.28 Milyar $
Güney Kore Cumhuriyeti 7.66 Milyar $
En çok ihracat yapılan başlıca ülkeler
ABD 34.40 Milyar $
Çin Halk Cumhuriyeti 29.75 Milyar $
Japonya 22.87 Milyar $
Hong Kong 11.29 Milyar $
Vietnam 11.16 Milyar $
Ülkenin en fazla ithal ettiği ürünler
270900 Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar) 17.63 Milyar $
710812 Altın (diğer işlenmemiş şekillerde olanlar, para yerine kullanılmayan) 4.82 Milyar $
854239 Diğer entegre devreleri 4.54 Milyar $
854231 Elektronik entegre devreler; işlemci ve kontrolör 3.55 Milyar $
851712 Hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için telefonlar 3.44 Milyar $
Ülkenin en fazla ihraç ettiği ürünler
710812 Altın (diğer işlenmemiş şekillerde olanlar, para yerine kullanılmayan) 13.29 Milyar $
847170 Bellek birimleri 11.05 Milyar $
854239 Diğer entegre devreleri 4.92 Milyar $
870421 Dizel/yarı dizel motorlu taşıtlar (taşıma kapasitesi<5ton) 4.63 Milyar $
841510 Klima cihazları (self-contained veya split sistem]; pencere, duvar, tavan veya zemine sabitlenecek tipler 3.89 Milyar $
Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2022
4 / 5
Lojistik performansı-2022
3 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2022
4.1%
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2020
207.69 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre-2022
6.0 gün
Enflasyon (yıllık)-2022
6.08%
Gayri safi yurtiçi hasıla-2022
495.34 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)-2022
2.59%-2022
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2022
20.07 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2022
68.13%
Mal ihracatı-2020
231.38 Milyar $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2022
6.8%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2022
604.02
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2022
10.43 Milyon
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2022
8.82%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2022
34.99%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2022
56.18%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2022
65.79%
Toplam Nüfus-2022
71.69 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2022
2.06%
Mal ticareti (% GSYİH)-2022
119.16%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2022
35.06
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2022
4.0 gün
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2022
5.0 gün
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20162017201820192020

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20162017201820192020
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri

Ticaret Bakanlığı-Dış Ticaret Genel Müdürlüğü: http://www.dft.go.th

Sanayi Bakanlığı

Endüstriyel Standartlar Enstitüsü: http://www.tisi.go.th/ 

Kamu Sağlığı Bakanlığı- Gıda ve İlaç İdaresi: https://www.moph.go.th/index.php/intro# 

Kamu Sağlığı Bakanlığı-Tıbbi Bilimler Genel Müdürlüğü: https://www.moph.go.th/index.php/intro# 

Gümrük İdaresi: http://www.customs.go.th/?lang=th

Tarım ve Tarım Kooperatifleri Bakanlığı: https://eng.moac.go.th/main.php?filename=main
 

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

Ürün bazında talep edilen ilave belgeler değişebilmekte ve bazı ürünler için ithalat öncesinde ilgili Bakanlık ya da kurumdan izin ya da ithal lisansı alınması gerekmektedir. Bu kapsamda, ürün bazında daha ayrıntılı bilgiye Tayland Ticaret Bakanlığı’nın http://www.dft.go.th web linkinden (Tayca) ulaşılabilmektedir.

Zorunlu Belgelenmeye Tabi Ürünler

Ayrıca, zorunlu standartların talep edildiği ürünlere de internet üzerinden ulaşılabilmektedir. 

İlaveten, ihracatta bazı gıda ve kozmetik ve tıbbı ürünlere ilişkin istenen belgeler ve süreçlerine de internet üzerinden ulaşılabilmektedir.

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar

Ürün güvenliği denetimleri ithalat aşamasında yapılmakta olup ürün bazında ilgili kurum yetkilileri tarafından gerçekleştirilmektedir.
Ürün güvenliği denetimlerinin büyük bir çoğunluğu, ürün grubu bazında Tayland Gıda ve İlaç İdaresi (Thai FDA), Tayland Kamu Sağlığı Bakanlığı-Tıbbi Bilimler Genel Müdürlüğü (Ministry of Public Health-the Medical Sciences Department), Tayland Gümrük Departmanı (the Customs Department), Tayland Ticaret Bakanlığı, (Ministry of Commerce), Tayland Sanayi Bakanlığı (Ministry of Industry), Tayland Tarım ve Tarım Kooperatifleri Bakanlığı (the Ministry of Agriculture and Agricultural Cooperatives) tarafından gerçekleştirilmektedir.

Örneğin, gıda, ilaç, tıbbi cihazlar, kozmetik vb. ürünlerin ürün güvenliği denetimi (gümrük yetkilileri ve ilgili diğer kurumlarla koordineli bir şekilde) Tayland Gıda ve İlaç İdaresi (Thai FDA) tarafından yapılmaktadır. 

Gıda ve İlaç İdaresi tarafından yapılan kontroller, pazar öncesi, pazar sonrası, gıda gözetim uygulamaları olarak yapılmaktadır. Pazar öncesi kontroller, üretim lisansları, ithalat lisansları, ürün lisansları, etiket onayları ve reklam onayları aracılığı yapılmaktadır. Pazar sonrası kontroller, düzenli kontroller ve süphenilen ya da şikâyet konusun ürünler aracılığı ile yapılmaktadır. Gıda gözetim uygulamaları ise, pazardan alınan gıda konusu ürünlerin standartlara uygunluğunun denetimi aracılığı ile yapılmaktadır.

İthalat Denetimi

Gümrük Bölgesinde, fiziki kontroller için yeşil ve kırmızı olmak üzere iki hat bulunmaktadır. Kategorisel olarak kırmızı hatta gönderilen ürünlerin tümü fiziki olarak kontrol edilmektedir. Kategorisel olarak yeşil hattan geçen ürünlerin bazıları önceden belirlenmiş kriterler çerçevesinde incelenmektedir. Anılan incelemede, gümrük yetkilileri tarafından yeşil hat kategorisinde olduğuna karar verilen ürünler fiziki kontrole tabi tutulmamaktadır. Yetkililerin ürünün kırmızı hatta ait olduğuna karar verdiği durumlarda ise ürün fiziki denetim için kırmızı hatta gönderilmektedir. Konuya ilişkin bilgiye Tayland Gümrük Departmanı’nın internet sitesinden ulaşılabilmektedir.

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

BANGKOK BÜYÜKELÇİLİĞİ Ayşe Öykü ÜNAL Ticaret Müşavir Yardımcısı 1617, 16th Floor, Tower I, Empire Tower, 1 South Sathorn Rd, Yan Nawa, Sathorn 10120 Bangkok/THAILAND
bangkok@ticaret.gov.tr
00 66 2 227 91 09
(IP Tel) 0 312 204 80 02
(Fax) 00 66 2 274 79 98
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot