Ukrayna

Ukrayna

En büyük ithalatçı 2023
En büyük ithalatçı 2023
Çin Halk Cumhuriyeti 31.32Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2023
En büyük ihracatçı 2023
Polonya 14.27Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
87.21 Milyar $
2019
4.43 Milyar $
2023
Türkiye’nin ihracatı
69.00 Milyar $
2019
4.76 Milyar $
2023

Genel Görünüm

Dünyanın 58. büyük ekonomisi olan Ukrayna, Avrupa, Rusya ve Asya pazarları arasında bir geçiş güzergahı olmasından dolayı strajik bir lokasyona sahiptir. Resmi dili Ukraynaca olan ülke yarı başkanlık sistemi (anayasal cumhuriyet) ile yönetilmektedir. Gelişmekte olan bir serbest piyasa ekonomisine sahip olan Ukrayna, Dünya Bankası “İş Yapma Kolaylığı” endeksinde 64. sırada yer almaktadır.

Luhansk ve Donetsk kentlerindeki çatışmalar birer sanayi bölgesi olan Ukrayna’nın doğusundaki kesimlerde ciddi ekonomik sorunlar ortaya çıkarmıştır. Ayrıca, ekonomisinin %3’lük bölümünü oluşturan Kırım’ın Rusya’ya katılması sonrasında AB’nin bu dönemde Rusya’ya uygulamaya başladığı yaptırımlar da Ukrayna’nın dış talebinde önemli sorunlar yaratmış, Rusya ile yaşanan çatışmalar ülkenin en önemli ticari partneriyle ilişkilerini düşük seviyelere indirmiştir.

Ukrayna’nın, 43,8 milyonluk nüfusu içerisinde işgücüne katılım oranı %63, işsizlik oranı ise %8,7’dir. Resmi para birimi Ukrayna Grivnası (UAH) olan Ukrayna’nın 2019 yılı GSYH büyüklüğü cari fiyatlarla 150 milyar dolardır. Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre 2019 yılında yıllık reel olarak %3,2 oranında büyüyen Ukrayna ekonomisinin, 2020 yılında COVID-19 pandemisinin etkisiyle -%7,7 oranında daralacağı öngörülmektedir.

Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) verilerine göre, Ukrayna 2019 yılında toplam 46 milyar dolarlık ihracat ve 51 milyar dolarlık ithalat yapmıştır. En yakın ticari ilişkilerini Rusya, Çin, Almanya ve Polonya ile kurarken en fazla ithalatı (68 milyar dolar) Rusya’dan yapmaktadır. Türkiye, 2019 yılında Ukrayna’ya 1,9 milyar dolarlık ihracat yaparken Ukrayna’dan 2,6 milyar dolarlık ithalat yapmıştır. 2019 yılındaki 4,5 milyar dolarlık ikili ticaret büyüklüğümüz ile Ukrayna, Türkiye’nin 22. büyük ticari ortağı konumundadır.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2022
3 / 5
Lojistik performansı-2022
2 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2022
-18.5%
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2023
190.68 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre-2022
6.5 gün
Enflasyon (yıllık)-2022
20.18%
Gayri safi yurtiçi hasıla-2022
160.50 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)-2022
-29.1%-2022
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2022
13.36 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2022
52.25%
Mal ihracatı-2023
108.55 Milyar $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2022
-42.4%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2022
28.17
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2022
1.02 Milyon
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2022
8.22%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2022
19.24%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2022
60.77%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2022
35.46%
Toplam Nüfus-2022
38.00 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2022
0.23%
Mal ticareti (% GSYİH)-2022
62.06%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2022
32.34
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2022
-
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2022
-
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20192020202120222023

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20192020202120222023
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Sektörler ve Fırsatlar

Türkiye’nin Ukrayna’ya ihracatı son 5 yıl içerisinde yıllık ortalama %14 büyümüştür. İhracatımızın en yüksek olduğu sektör, son 5 yıllık dönemde yıllık ortalama %30 büyüme kaydererek 175 milyon dolar ihracat büyüklüğüne ulaşan makine ve mekanik parçalar olmuştur. İhracat büyüklüğünün en yüksek olduğu ikinci sektör ise son 5 yılda yıllık ortalama %71 büyüme kaydeden ve ihracat büyüklüğü 158 milyon dolara ulaşan demir-çelik olmuştur. Elektrikli cihaz ve parçalar 2019 yılında en çok ihracatını yaptığımız üçüncü sektör olmakla beraber son 5 yıl içerisinde yıllık ortalama %39 büyüme kaydederek 150 milyon dolarlık ihracat büyüklüğüne sahiptir. Otomotiv ihracatımız ise son 5 yıl içerisinde yıllık ortalama %35’lik büyüme oranı ile ihracatımızın en yüksek olduğu 4. sektör olmuştur. 

İmalat sanayi içinde en hızlı büyüyen alt grup makine imalatı olmuştur. Makine imalatını kağıt ve selüloz sanayi ile ağaç ve ağaç işleme sanayi izlemiştir. Öte yandan ülkenin ekonomisinde tarım sektörünün önemi düşünüldüğünde tarımsal makine ihracatında gelişme öngörülmektedir. Rusya ile yaşanan sorunlar neticesinde Rusya’dan bağımlılığın düşürülmesi amacıyla savunma sanayiinde yeni pazarlar önem kazanmaktadır. Bu sektörlerde bulunan şirketlerimiz için fırsatlar oluşmaktadır.   

Türkiye’nin Ukrayna’dan yaptığı ithalat son 5 yıl içerisinde yıllık ortalama -%7 küçülmüştür. Türkiye’nin en çok ithalat yaptığı sektör demir-çelik olmuştur. Ülkemizin Ukrayna’dan en çok ithalat yaptığı diğer ürün grupları ise sırasıyla hububat ve yağlı tohumlar olmuştur.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri

Standartlar

 

Ukrayna standartları, “Ukrayna Araştırma, Bilim, Standardizasyon, Belgelendirme ve Kalite Araştırma ve Eğitim Merkezi” (Ukraynaca; ДП“Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості”) tarafından yapılır. İletişim bilgileri:
http://ukrndnc.org.ua/ 
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=2bf5371d-79eb-4a92-8117- 27f19ac3bb18&title=NatsionalniiOrganStandartizatsii    

 

Teknik Düzenlemeler


Ukrayna’da teknik düzenlemeleri yapmaya yetkili kuruluşların ve yetki alanlarına giren konuların listesi, söz konusu kuruluşların iletişim bilgileri ile birlikte www.teknikengel.gov.tr/#/ulke/ukrayna sayfasındaki Ek-1’de yer almaktadır.
Ukrayna’da yetkili kuruluşlarca görevlendirilen uygunluk değerlendirme kuruluşlarının listesi için: http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=5c772661-d527-4f98-bff5-9b041abf71d4

 

Akreditasyon


- Ukrayna Ulusal Akreditasyon Ajansı: http://naau.org.ua/ 
- http://naau.org.ua/normativno-pravovi-zasadi-diyalnosti-naau/normativno-pravovi-dokumenti/polozhennya-pro-nacionalne- agentstvo-z-akreditaciyi-ukrayini/?lang=en (İngilizce)

Ukrayna’da akredite edilen uygunluk değerlendirme kuruluşlarının (İngilizce) veri tabanına Ukrayna Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı, Ulusal Akreditasyon Ajansının web sayfasından ulaşılabilmektedir: http://naau.org.ua/reyestr-akreditovanix-oov/?lang=en

 

Ürün Güvenliği


- Ukrayna Tüketici Koruma ve Gıda Güvenliği Devlet Servisi: http://www.consumer.gov.ua/ 

 

İthalat Denetimi


Gıda Dışı Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine dair 02.12.2010 tarihli ve 2735-VI sayılı Kanun gereğince Ukrayna’ya ithal edilen ürünlerin ithalat aşamasında kontrolü, piyasa gözetim ve denetim (PGD) kuruluşları ile Ukrayna Gelir ve Vergi (Gümrük) İdaresi tarafından gerçekleştirilmektedir. PGD Kuruluşlarının listesi www.teknikengel.gov.tr/#/ulke/ukrayna sayfasında yer alan Ek-2’de yer almaktadır.

 

Piyasa Gözetimi ve Denetimi


Ukrayna’da piyasa gözetimi ve denetimi (PGD) yapmaya yetkili kuruluşların ve yetki alanlarına giren ürün gruplarının listesi, ilgili mevzuatın isim ve linkleri, söz konusu kuruluşların iletişim bilgileri ile birlikte www.teknikengel.gov.tr/#/ulke/ukrayna sayfasında yer alan Ek-2’de yer almaktadır.
 

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri

Standartlar


- Ukrayna Standardizasyon Kanunu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1315-18 
- Ukrayna Ekonomi Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı web sayfasında paylaşılan standardizasyon alanındaki mevzuat bilgileri: http://www.me.gov.ua/Tags/DocumentsByTag?lang=uk-UA&id=38beb036-588e-4f53-8676- 37ada2005572&tag=Standartizatsiia    

 

Teknik Düzenlemeler


Teknik Düzenlemeler ve Uygunluk Değerlendirmesine Dair Ukrayna Kanunu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/124-19 
Ukrayna tarafından uyumlaştırılan Avrupa Birliği (AB) teknik mevzuatının listesi, ilgili Ukrayna mevzuatı ve Ukrayna yetkili kuruluşları www.teknikengel.gov.tr/#/ulke/ukrayna sayfasında yer alan Ek-3’te verilmektedir: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=TekhnichniReglamenti&pageNumber=1
Ukrayna’daki teknik düzenlemelere ilişkin en güncel genel bilgilere Ukrayna Ekonomi Kalkınma ve Ticaret Bakanlığının web sayfasından ulaşılabilmektedir: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=10f8850c-347e-43c9-a87a- b11a4787cdfd&tag=TekhnichniReglamenti 

 

Akreditasyon

 

- Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonuna dair Ukrayna Kanunu
- Ukrayna Ulusal Akreditasyon Ajansı Kararı
- Ukrayna Ulusal Akreditasyon Ajansının Kuruluşuna dair Karar
- Ukrayna Ulusal Akreditasyon Ajansı Kurulu Bileşimi
- Ulusal Akreditasyon Kuruluşunun uyumluluk gerekliliklerini izleme prosedürünün onaylanmasına ilişkin 16 Aralık 2015 tarihli 1170 sayılı Ukrayna Bakanlar Kurulu Kararnamesi

Mevzuata ulaşılabilecek    web sayfası: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=AkreditatsiiaOrganivZOtsinkiVidpovidnosti

 

Ürün Güvenliği


- Gıda Dışı Ürünlerin Genel Güvenliğine dair 2011 tarihli Ukrayna Kanunu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2736-17 
- Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Temel Koşulları ve Gerekliliklerine dair Ukrayna Kanunu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80
- Gıda Maddelerinin ve Gıda Hammaddelerinin Güvenliği ve Kalitesi hakkındaki Ukrayna Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2809-15

 

İthalat Denetimi


Ukrayna’ya ithalatta talep edilen sertifikalar, sertifika veren kuruluşlar, yetkili kuruluşlar, ilgili mevzuat ve belgelendirmeye tabi olan ürünler ilişik www.teknikengel.gov.tr/#/ulke/ukrayna sayfasındaki Ek-4 notta ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır.

 

Piyasa Gözetimi ve Denetimi


Ukrayna’da piyasa gözetimi ve denetimi (PGD) yapmaya yetkili kuruluşların ve yetki alanlarına giren ürün gruplarının listesi, ilgili mevzuatın isim ve linkleri, söz konusu kuruluşların iletişim bilgileri ile birlikte www.teknikengel.gov.tr/#/ulke/ukrayna sayfasındaki Ek-2’de yer almaktadır.

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

Ukrayna’ya ithalatta talep edilen sertifikalar, sertifika veren kuruluşlar, ilgili mevzuat ve belgelendirmeye tabi olan ürünler ilişik www.teknikengel.gov.tr/#/ulke/ukrayna sayfasında yer alan Ek-4 notta ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır.

Zorunlu Belgeler:
- Uygunluk Belgesi: UKRSEPRO sistemi Ukrayna’da yürürlükte bulunan devlet belgelendirme sistemidir. Ukrsepro sistemi içinde iki belgelendirme sistemi mevcuttur: zorunlu ve gönüllü olanlar. Ukrsepro sistemi üzerinde çalışmalar Ukrayna Araştırma, Bilim, Standartizasyon, Belgelendirme ve Kalite Eğitim Merkezi (Ulusal Standardizasyon Kuruluşu) tarafından gerçekleştirilmektedir.

Zorunlu belgelendirme sürecinde ürün karakteristiklerinin Ukrayna yasaları ile ve/veya “Ukrayna’da zorunlu belgelendirmeye tabii ürünler listesinde” belirtilen yasal koşullara uygunluğu tespit edilmektedir. Genel olarak, bunlar ürün güvenliğine ilişkin gerekliliklerdir.

Bunun yanısıra bazı ürünler için Ukrayna Sağlık Bakanlığı’ndan sıhhı-Epidemiyolojik denetim sonucu almak gerekmektedir. Ürünün belgelendirilmesi için başlıca gereklilikler 3420-96 sayılı standart ile düzenlenmektedir. UKRSEPRO devlet standartizasyon sismeminin içinde ürünün belgelendirmesi ve kalite düzenlenmesi ile ilgili çalışmalar UKRSEPRO standartlarına uygun olarak yapılmaktadır. Belgelendirme süreci ilgili başlıca gereklilikler 3413 sayılı standart ile düzenlenmektedir. Sertifikasyonun yapıldığı ürün için Uygunluk Sertifikası verilir. Başvuran ile belgelendirme makamı arasındaki mutabakata göre ürünün üzerinde uygunluk işareti yazdırılabilmektedir. Uygunluk işaretine ilişkin teknik gereklilikler 2296 sayılı standart ile düzenlenmektedir.

Ukrayna’da akredite edilen uygunluk değerlendirme kuruluşları (UDK)’nın (İngilizce) veri tabanına Ukrayna Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı, Ulusal Akreditasyon Ajansının web sayfasından ulaşılabilmektedir: http://naau.org.ua/reyestr-akreditovanix-oov/?lang=en

Ukrayna’da yetkili kuruluşlarca görevlendirilen UDK’ların listesi için ise: http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=5c772661-d527-4f98-bff5-9b041abf71d4

Ukrayna’ya ithal edilen veya Ukrayna’da satılan ürünlerin Ukrayna’da geçerli zorunlu norm ve standartlara uygunluğu Ukrayna Ulusal Standardizasyon Kuruluşu veya onun tarafından yetkilendirilen uygunluk değerlendirme kuruluşunca verilen bir “Sertifika” ile veya Yabancı Sertifikanın tanınmasına dair “Belge” ile teyit edilmektedir. Ukrayna’da verilen uygunluk sertifikalara veya yabancı sertifikaların tanındığına dair belgelere dayanarak ilgili ürün Ukrayna’da onaylı (certified) ürünlerin tek veri tabanına eklemektedir. Ukrayna gümrük makamları bu veri tabanındaki bilgilere dayanarak ithal edilen ürünlerin gümrük kontrolünü gerçekleştirmektedir. 

- Bitki Sağlık Sertifikası:
Ukrayna Bakanlar Kurulu’nun 12.05.2007 tarihli 705 Numarası Kararı ile belirlenen ürünlerin Ukrayna’ya ithalatında bitki sağlık sertifikası aranmaktadır.

- Veteriner Sertifikası:
25.06.92 tarihli 2498-XII sayılı “Veterinerlik” hakkında Ukrayna yasasına göre Ukrayna sınırlarını geçen hayvansal ürünler, hazır gıda ürünleri, hayvansal hammadde, hayvan kökenli ve bitkisel yemler, yem katkıları, mikroorganizmalar, hayvan koruma malzemeleri, veterinerlik malzemeleri, hayvanların bulaşıcı hastalıklarına sebep olabilecek ürünler ve malzemeler veterinerlik kontrolüne tabi tutulur.
Vetenerlik kontrolü Ukrayna Tüketici Koruma ve Gıda Güvenliği Devlet Servisi ve Ukrayna Gümrük İdareleri tarafından gerçekleştirilir. Ukrayna’da veteriner kontrolüne tabi ürünlerin Ukrayna’ya sokulmasına (ithalat veya transit amaçlı) ancak ihracatçı ülkenin yetkili makamlarınca verilmiş veteriner ve sağlık sertifikasının aslının ibraz edilmesi halinde izin verilir.
Ukrayna’da faaliyet gösteren veteriner ekspertiz laboratuvarlarının listesine aşağıda verilen web sayfasından ulaşmak mümkündür:
http://www.consumer.gov.ua/ContentPages/Perelik_Laboratoriy/159/ 

23 Mart 2017 tarihi itibariyle Ukrayna’ya ithalatı yasak ürünlerin (Ukraynaca) listesi (ülkelere göre) için: http://www.consumer.gov.ua/Pictures/Files/Editor/document/Ветеринарія-безпечність/діючі%20заборони/ Діючі_заборони_23.03.2017.pdf    

Zorunlu Belgelenmeye Tabi Ürünler

Ukrayna’da zorunlu belgelendirmeye tabi (EK) ürün listesi (Ukrayna Adalet Bakanlığınca 04.05.2005 tarihinde 466/10746 numarası ile tescil edilen) Ukrayna Teknik Düzenleme ve Tüketim Politikası Devlet Komitesi’nin 01.02.2005 tarihli 28 sayılı Talimatı ile kararlaştırılmıştır.

Bitki sağlık sertifikası istenen ürünlerin listesi ile sertifika örneklerine aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir:
http://www.qdpro.com.ua/document/26124 

Diğer ülke belgelerinin kabulü

UkrSEPRO Belgelendirme Sistemi. İthal Edilen Ürünlerin Belgelendirme Sonuçlarının Tanınması Prosedürü” 3417-96 sayılı Ukrayna Devlet Standardında belirlenen diğer ülkelerin belgelerinin kabul edilmesiyle ilgili kurallar gereğince, Ukrayna’ya ithal edilen ürünlerin belgelendirme sonuçlarının kabulü, söz konusu ürünlerin Ukrayna’da yürürlükte olan yasal düzenlemelerde, hukuksal ve normatif belgelerde, diğer ülkelerin ulusal ve uluslararası standartlarında yer alan zorunlu şartlara uygunluğu teyidi prosedürüne dayanılarak gerçekleştirilir. Söz konusu prosedür ise devlet belgelendirme sistemine dahil olan belgelendirme kuruluşu ile Ukrayna’nın uygunluk değerlendirmesi sonuçlarının karşılıklı tanınması konusunda ülkelerarası veya hükümetlerarası anlaşmaları imzaladığı ihracatçı ülkenin belgelendirme kuruluşu arasında anlaşmalar akdedilmesi veya kabul kararının alınması yoluyla gerçekleştirilir.
 
Ukrayna gümrüklerinden geçiş sırasında mallar gümrük kontrolünün yanısıra sıhhi-Epidemiyolojik, veteriner sağlık, bitki sağlık, ekolojik ve radyolojik kontrollere tabiidir. Ukrayna gümrüklerinde denetim (radyolojik kontrol hariç) yetkili kuruluşlardan alınan bilgilere dayanarak Gelir ve Vergi Makamı (Gümrük) tarafından bilgi teknolojileri kullanılarak ön belgesel kontrol şeklinde gerçekleştirilmektedir.
Ukrayna gümrüklerinde sıhhi-epidemiyolojik, veteriner-sağlık, bitki sağlık ve ekolojik kontroller dahil olmak üzere denetime tabii ürünlerin listesine “Ukrayna Gümrük Sınırı üzerinden Taşınan Malların Devlet Kontrolünün Gerçekleştirilmesi ile ilgili bazı hususlara” dair Ukrayna Bakanlar Kurulu’nun 05 Ekim 2011 tarih 1031 sayılı Kararı ile belirlenmiştir. Söz konusu karara aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1031-2011-%D0%BF/page 

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar

Ukrayna’ya piyasaya arz edilen ve/veya ithal edilen ürünlerin kontrolü piyasa gözetim ve denetim (PGD) kuruluşları ile Ukrayna Gelir ve Vergiler Makamı (Gümrük) tarafından gerçekleştirilmektedir. PGD Kuruluşlarının listesi www.teknikengel.gov.tr/#/ulke/ukrayna sayfasındaki Ek-2’de yer almaktadır.

Ukrayna’ya ithalatta denetim yapan kuruluşlar, ilgili mevzuat, ürünün teknik düzenlenmesine ve güvenlik gerekliliklerine aykırılığının tespiti halinde uygulanacak tedbirler ve denetime tabi ürünler ilişik www.teknikengel.gov.tr/#/ulke/ukrayna sayfasında yer alan Ek-4 notta ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır.

Ukrayna’da ürünlere ilişkin ürün güvenliği denetimi usul ve esasları, isimleri ve linkleri 2’inci soruya karşılık cevap olarak yukarıda verilen  ilgili teknik düzenlemesinde ve kanunlarda belirlenmiştir. Bu mevzuatta, özetle ürünün ve arz ettiği riskin niteliğine, ciddiyetine ve aciliyetine göre aşağıda yazılanlardan uygun olanlarının uygulanacağı öngörülmektedir:
- Ürünlerin piyasaya arzının kısıtlanması;
- Ürünlerin piyasaya arzının yasaklanması;
- Ürünlerin piyasadan toplatılması;
- Ürünlerin tüketicilerden geri çekilmesi;
- Ürünlerin gereklere uyumlu hale getirmesi;
- Ürünün imha edilmesi;
- İdari para cezası uygulanması

İthalat Denetimi

Ukrayna’da ürün güvenliği denetimi ithalat aşamasında veya ürünler piyasada iken yapılır.

Ülke Haberleri

10/21/2021
Türkiye ve Ukrayna savunma alanında yeni anlaşma imzaladı

ASELSAN ve Ukrayna devlet silah ithalat-ihracat şirketi Ukrspetseskport hava savunma sistemlerinin modernizasyonu alanında anlaşma imzaladı.

Güncel
Türkiye ve Ukrayna savunma alanında yeni anlaşma imzaladı
04/09/2021
Ukrayna'dan 10 milyar dolarlık ortaklık çağrısı

Türkiye’nin kamu-özel ortaklığı modeliyle yapılan projelerdeki tecrübesini önemsediklerini kaydeden Büyükelçi Andrii Sybiha, 10 milyar dolarlık “Büyük İnşa Projesi”nde Türk yatırımcıların tecrübelerinden faydalanmak istediklerini söyledi.

Küresel Ekonomi
Ukrayna'dan 10 milyar dolarlık ortaklık çağrısı
03/04/2021
Pehlivan: 2020’de Ukrayna’da en büyük yatırımcı ülke Türkiye oldu

Türk-Ukrayna İş Adamları Derneği Başkanı Burak Pehlivan, "Türkiye’den Ukrayna'ya özellikle yenilenebilir enerji yatırımlarının öncülüğünde 400 milyon dolara yakın yatırım geldi ve ülkemiz, Ukrayna’da geçtiğimiz yıl en büyük yabancı sermaye yatırımcısı ülke oldu." dedi.

Güncel
Pehlivan: 2020’de Ukrayna’da en büyük yatırımcı ülke Türkiye oldu
03/04/2021
Erciyes ile Ukrayna arasında turizm işbirliği güçleniyor

Kayseri Erciyes’in davetlisi olarak kente gelen Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha, turizm başta olmak üzere her alanda daha güçlü işbirliği yapılabileceğini söyledi.

Güncel
Erciyes ile Ukrayna arasında turizm işbirliği güçleniyor
Ukrayna-Türkiye 10/22/2020
Ukrayna ile Türkiye stratejik ortaklığı pekiştirecek

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Türkiye'ye bugün yapacağı ziyaretin gündeminde savunma sektörü, serbest ticaret anlaşması ve Dağlık Karabağ olması bekleniyor.

İş Dünyası
Ukrayna ile Türkiye stratejik ortaklığı pekiştirecek

Yaklaşan Etkinlikler

bilgilendirme-mesaji

Yaklaşan etkinlik bulunmamaktadır.

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

KİEV BÜYÜKELÇİLİĞİ Bülent Orhan TÜREL Ticaret Müşaviri Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Panasa Myrnoho Str. 22, 01901 KYIV / UKRAINE
kiev@ticaret.gov.tr
00 380 44 377 76 77
(IP Tel) 0 312 204 82 17
(Fax) 00 380 44 377 76 67
KİEV BÜYÜKELÇİLİĞİ Ahmed Numan ÖZYURT Ticaret Müşaviri Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Panasa Myrnoho Str. 22, 01901 KYIV / UKRAINE
kiev@ticaret.gov.tr
00 380 44 377 76 77
(IP Tel) 0 312 204 82 17
(Fax) 00 380 44 377 76 67
ODESA BAŞKONSOLOSLUĞU Dicle TEMİZSOY Ticaret Ataşesi Turkish Consulate General Office of the Commercial Attache Jukovskogo Sk. No:33 Ofis No: 406 65045 ODESA / UKRAINE
odesa@ticaret.gov.tr
00 380 487 227 00500 380 487 227 107
(IP Tel) 0 312 204 82 16
(Fax) 00 380 487 222 414
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot