Umman

Umman

En büyük ithalatçı 2022
En büyük ithalatçı 2022
Birleşik Arap Emirlikleri 33.51Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2022
En büyük ihracatçı 2022
Diğer 129.56Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
7.24 Milyar $
2019
2.99 Milyar $
2023
Türkiye’nin ihracatı
20.30 Milyar $
2019
671.28 Milyon $
2023

Genel Görünüm

Umman, 2022 yılında kişi başı 38.89 Bin $ ve toplam 114.66 Milyar $ gayri safi milli hasılaya sahiptir. 2022 yılında toplam 115.71 Milyar $ ithalat ve 198.19 Milyar $ ihracat gerçekleştirmiştir.

En çok ithalat yapılan başlıca ülkeler
Birleşik Arap Emirlikleri 33.51 Milyar $
Suudi Arabistan 13.88 Milyar $
Hindistan 9.81 Milyar $
Çin Halk Cumhuriyeti 8.64 Milyar $
Katar 7.12 Milyar $
En çok ihracat yapılan başlıca ülkeler
Birleşik Arap Emirlikleri 9.42 Milyar $
Suudi Arabistan 7.19 Milyar $
ABD 6.79 Milyar $
Hindistan 6.76 Milyar $
Katar 3.04 Milyar $
Ülkenin en fazla ithal ettiği ürünler
27 Bitümenli taşkömürü 9.33 Milyar $
2710 Petrol ve bitümenli yağlardan elde edilen hafif yağlar ve müstahzarları (petrol veya bitümenli yağ oranı >=%70) 8.59 Milyar $
271012 Petrol ve bitümenli yağlardan elde edilen hafif yağlar ve müstahzarları (petrol veya bitümenli yağ oranı >=%70) 8.31 Milyar $
84 Evlerde kullanılan bulaşık yıkama makineleri 3.10 Milyar $
87 Yük taşımaya mahsus römork ve yarı römorklar 2.98 Milyar $
Ülkenin en fazla ihraç ettiği ürünler
27 Bitümenli taşkömürü 46.53 Milyar $
270900 Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar) 30.31 Milyar $
2709 Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar) 30.31 Milyar $
2711 Doğal gaz (sıvılaştırılmış) 8.09 Milyar $
271112 Propan (sıvılaştırılmış) 8.05 Milyar $
Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2022
3 / 5
Lojistik performansı-2022
3 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2022
2.73%
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2022
115.71 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre-2022
4.3 gün
Enflasyon (yıllık)-2022
2.81%
Gayri safi yurtiçi hasıla-2022
114.66 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)-2022
4.31%-2022
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2022
38.89 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2022
41.39%
Mal ihracatı-2022
198.19 Milyar $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2022
14.19%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2022
254.46
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2022
5.22 Milyon
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2022
1.84%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2022
56.98%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2022
44.48%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2022
52.53%
Toplam Nüfus-2022
4.57 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2022
3.24%
Mal ticareti (% GSYİH)-2022
91.71%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2022
0.38
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2022
2.0 gün
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2022
2.0 gün
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20182019202020212022

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20182019202020212022
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri

Gümrüklerdeki işlemleri yürüten Umman Sultanlığı Gümrük İdaresi, Umman Sultanlık Polis Teşkilatı - Royal Oman Police (ROP) çatısı altında yapılanmış olup, Umman Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından ülke ihtiyaçları ve uluslararası yükümlülükler çerçevesinde getirilen teknik engel mahiyetinde kabul edilebilecek düzenlemeleri bu birim denetlemektedir.

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri

Ülkede standartlarla ilgili düzenlemeler şeffaftır. Umman Sultanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Spesifikasyonlar ve Ölçümler Genel Müdürlüğü’nden standartlara yönelik her türlü bilgiye ulaşılabilmektedir. Standartlarla ilgili kataloglar ücreti mukabili anılan Genel Müdürlükten temin edilebilmektedir.

Aşağıda standartlar ve teknik düzenlemeler hakkında faydalı bilgilerin bulunduğu ağ sayfaların adresleri verilmektedir:
- Umman Sultanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı - Spesifikasyonlar ve Ölçümler Genel Müdürlüğü (DGSM): https://www.moci.gov.om
- Umman Elektrikli Ürünlerle İlgili Standartlar: http://www.aer-oman.org/aer/AssessmentOfComplianceWithRegulatory.jsp?heading=3    
- Umman Sultanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Kalite Kontrol Bölümü Yetkilileri 
- Umman Sultanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Laboratuvarlar Bölümü Yetkilileri
- Sağlık Bakanlığı Eczacılık ve İlaç Bölümü: https://www.moh.gov.om/en/web/dgpadc/resources
- Tarım ve Balıkçılık Bakanlığı 
- Umman Sultanlık Polis Teşkilatı Gümrükler Genel Müdürlüğü: https://www.customs.gov.om/portal/en/esw/
- Gümrük Vergileri ile ilgili bilgi: https://www.customs.gov.om/downloads/en/Tariff2016.pdf 

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

Zorunlu İthalat dokümanları:
Genel Kargo için:
- Gerçek değerinde hazırlanmış yasal fatura
- Menşe şehadetnamesi
- Paketleme listesi
- Konşimento ve/veya havayolu faturası

Kereste, Kontraplak, pirinç, tarım ürünleri ve meyveler için: 
Genel kargo için gereken dokümanlara ilave olarak Bitki Sağlığı Sertifikası istenmektedir.

İşlenmiş Gıda Ürünleri (çay, kahve, bisküviler, çikolatala vb.) için:
Genel kargo için gereken dokümanlara ilave olarak Sağlık Sertifikası istenmektedir.
 
Et ve Dondurulmuş Ürünler:
Genel kargo için gereken dokümanlara ilave olarak et ve et ürünleri için Helal Sertifikası istenmektedir.

Ülkede tüketilen ürünlerin etiketlenmesinde KİK ülkeleri etiket standartları izlenmekte ve ürün niteliğine göre değişir olmak birlikte, genelde Arapça veya Arapça/İngilizce olarak ürün ve marka ismi, üretici adresi, menşe ülkesi, üretim tarihi ve ağırlık vs. gibi bilgilerin olması gerekmektedir.

İthalatçılardan İstenen Dokümanlar:
-Gümrük kod numarası
-İthalatçılar gümrük kodunu almak için Gümrüklere kayıt olmak zorundadırlar.
-Başvuru formunun bir örneği ile ithalat lisanslarını da göstermeleri gerekmektedir.

-Ticaret ve Sanayi Bakanlığınca verilen Ticaret Sicili Kaydının bir kopyası
-Ticaret ve Sanayi Bakanlığınca verilen İthal Lisansının bir kopyası
-Gümrük Departmanı tarafından ilave olarak, Gümrük İthalat Giriş Faturası istenmektedir. 
 Ticari Faturada Olması Gereken Bilgiler:
 -Malların tam olarak tanımlanması
 -Doğru değer bildirimi
 -Paket sayısı
 -Yükleme bildirimi
 -Menşe ülkesi
 -Üretici adı ve adres bilgileri

Menşe Şehadetnamesinde Olması Gereken Bilgiler:
-Malların tam olarak tanımlanması
-Paket sayısı
-Menşe ülkesi
-Üretici adı ve adres bilgileri

Paketleme Listesi:
-Malların tam olarak tanımlanması
-Paket sayısı, net ve brüt ağırlıkları
-Kargonun boyutu

Bitki Sağlığı Sertifikası: İhracatçı ülkenin Tarım Bakanlığı tarafından bitki ve bitkisel ürünlerin uygun olup olmadığını, karantina zehirlerini ve ilaç kalıntılarını içermediğini gösterir belgedir.

Sağlık Sertifikası: Bazı ürünler için istenen ihraçatçı ülkenin ilgili sağlık yetkililerince işlenmiş gıda ürünlerinin sağlıklı olduğunu gösteren belgedir.

Dioksin Sertifikası: Bazı ürünler için istenen ihraçatçı ülkenin Gıda Tetkik Enstitüsü yahut benzeri organlarınca hazırlanan bir belgedir.

Radyasyon Aktivite Sertifikası: Süt ürünleri ve diğer bazı ürünler için istenen ilgili ihracatçı ülkenin sağlık departmanı radyasyon önleme birimlerinden alınması gereken bir belgedir.

Zorunlu Belgelenmeye Tabi Ürünler

Umman’da 4 ürün grubunda ihracatta zorunlu belgelendirme uygulaması olduğu belirtilmiştir. 
A – Mekanik Ürünler:
1. Motorlu Araçlar (OS/GSO no. 48)
2. Araba Lastikleri (OS/GSO: 51 – 52 – 53 – 645 – 646 – 647)
3. LPG Silindirleri (OS/GSO 120)
4. Tarım Ekipmanları (OS/GSO 1043 – 1044) 

B – Elektrikli Ürünler Bölümü:
1. Aküler (OS/IEC 60095-1)
2. Su Isıtıcıları (OS/IEC 60335-2-21)
3. Havalandırma Cihazları (OS/GSO 1078) 
4. Buzdolapları (OS/GSO 923)
5. Ev ve benzeri ortamlarda kullanmaya mahsusu elektrikli aletler (OS/GSO 767) 

C – Kimyasal Ürünler Bölümü:
1. Makina ve Motorlu Araç Motorları İçin Madeni Yağlar (OS/GSO 1785)
2. Kozmetik Ürünler (OS GSO 1154-394-1152-428-396-1217-1223-1786-OS GSO 1117-1115-1201-1195-11609-22715-1201-1219 OS GSO ISO 11609-OS 268-1121)
3. Oyuncaklar (OS GSO 577 – BD07070502)

D – İnşaat Malzemeleri Bölümü:
OS 2-7-197-OS GSO ISO 85-738-449-1262-OS GS ISO 6935-1:2007-GS ISO 6935-2:2007-ISO 2531:2009-ISO 4179:2005-ISO 8179:2004

1. Çimentolar
2. Plastikler Kaplanmamış Borular
3.  Kompozit Borular
4. Sünek Demir Borular ve Bağlantı parçaları 
5. Yalıtım Malzemeleri
6. Bordürler (Edgings)
7. Boyalar

Bu ürünlerin ithalatında
1. İmalatçı Deklerasyonu (Her ithal İşlemi İçin) 
2. İthalatçı Deklerasyonu (Her ithal İşlemi İçin)
3. Ürünlerle ilgili TSE’den alınacak raporlar (1 Yıl Geçerli)
4. Ayrıca, TSE’ye verilen liste muhteviyatı bazı madde gruplarına yönelik olarak Umman Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Kalite Kontrol Genel Müdürlüğü yetkilileri sevk öncesi belgeleme istenmektedir.
 

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar

Umman’da ürün güvenliği denetimi ithalat aşamasında numune almak suretiyle yapılmaktadır. Eğer ihraç edilecek ürün gıda haricindeki bir ürünse; numune alınması, ürün evraklarına Umman tarafınca tanınan kurumların testlerin eşlik ettiğinin tespit edilmesi ve imalatçı uygunluk bildirimin sunulması suretiyle ülkeye girişine izin verilmektedir. Numune konusu ürünlerin türlerine göre testler konusunda farklı kurumlar yetkilendirilebilmektedir.

Bunlar içinde en önemlileri Umman Sultanlığı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı - Spesifikasyonlar ve Ölçümler Genel Müdürlüğü (DGSM), Sağlık Bakanlığı Eczacılık ve İlaç Genel Müdürlüğü ve Tarım ve Balıkçılık Bakanlığıdır.

Ticaret ve Sanayi Bakanlığı yetkililerince, yürürlükteki karşılıklı tanıma anlaşmaları anlaşmaları gereği TSE onaylı standart belgelerinin gümrüklerde kabul edildiği bildirilmektedir. Bu nedenle TSE belgeli ürünlerde ayrıca bir belgeye ihtiyaç duyulmaması durumunda numune alınmasına gerek bulunmadığı değerlendirilmekle birlikte, gümrük uygulamalarının bu yönde olup olmadığı konusunda kesin bir bilgi bulunmamaktadır.

Dünya Ticaret Örgütünün hazırladığı raporlarda Umman tarafından, ülkede sevk öncesi inceleme yapılmadığı deklerasyonu yapılmış olsa da konu hakkında görüşülen Umman Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Kalite Kontrol Genel Müdürlüğü yetkilileri, Müşavirliğimize sevk öncesi inceleme uygulamasının mevcut olduğu ve bu konudaki listenin TSE’den elde edilebileceği bilgisi verilmiştir.

Bununla birlikte, yapılan görüşmeden, ilgili kurum ile Türk Standartları Enstitüsü arasında özel bir uygulamanın mevcut olduğu ve TSE’nin spesifikasyonlar konusundaki raporunun bir yıl süre ile Umman tarafından geçerli kabul edildiği, imalatçı ve ithalatçı deklarasyonlarının ise genel uygulama olarak her sevkiyatta arandığı anlaşılmaktadır.

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

MUSKAT BÜYÜKELÇİLİĞİ Oğuzhan YÜKSEL Ticaret Müşaviri Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor P.O.Box .3408, P.C. 111, Central Post Office South Al Ghubra, Near Grand Mosque, Way No: 3709, Building No: 1129, Flat No:1 MUSCAT / SULTANATE OF OMAN
muskat@ticaret.gov.tr
00 968 245 95 54400 968 245 95 502
(Fax) 00 968 245 90 055
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot