Vietnam

Vietnam

En büyük ithalatçı 2022
En büyük ithalatçı 2022
Çin Halk Cumhuriyeti 603.89Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2022
En büyük ihracatçı 2022
ABD 631.05Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
50.38 Milyar $
2019
1.87 Milyar $
2023
Türkiye’nin ihracatı
11.24 Milyar $
2019
285.39 Milyon $
2023

Genel Görünüm

Güneydoğu Asya’da Çinhindi Yarımadasının doğu kesiminde yer alan Vietnam, dünyanın 38'inci büyük ekonomisine sahiptir. Vietnam, savaş (1955-1975) sonrasındaki dönemden itibaren ekonomisinde ve uluslararası sisteme entegrasyonunda önemli aşamalar kaydetmiş ve son 20 yılda yıllık ortalama %6,7’lik kayda değer bir ekonomik büyüme oranına ulaşmıştır. Vietnam, Dünya Bankası “İş Yapma Kolaylığı” endeksinde 70. sıradadır.                      

Vietnam’da 58 eyalet ve bu eyaletler ile aynı statüde olan 5 şehir idaresi bulunmaktadır. Anayasal bir sosyalist cumhuriyet olan Vietnam’ın siyasi başkenti Hanoi, ekonomik ve ticari başkenti ise Ho Chi Minh’dir. Resmi para birimi Vietnam Dongu’dur (VND). Batı ülkeleri ile yapılan ticaret ile beraber ülkede İngilizce kullanımı son yıllarda yaygınlaşmıştır.

Vietnam, 2022 yılında 99,5 milyonluk nüfusu ile dünyanın en kalabalık 15. ülkesidir. İş gücüne katılım oranı %68,7 ve işsizlik oranı %2,3’tür. İş gücünün %35’i hizmetler sektöründe, %28’i sanayide ve %36’sı tarımda istihdam edilmektedir. Vietnam’ın 2022 yılındaki GSYH büyüklüğü cari fiyatlarla 413,81 milyar dolardır.

Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre 2020 yılında COVID-19 pandemisinin etkisiyle %2,9 oranında büyüyen Vietnam ekonomisi, 2021 yılında %2,6 oranında, 2022 yılında ise %8,02 oranında büyümüştür. Gelecek yıllarda da büyüme oranlarının ortalama %6 civarında olacağı tahmin edilmektedir.

Birleşmiş Milletler (UN) Comtrade verilerine göre, Vietnam 2020 yılında toplam 281,4 milyar dolarlık ihracat ve 261,3 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirmiştir. Vietnam 2022 yılında toplam 371 milyar dolar ihracat ve 359 milyar dolar ithalat gerçekleştirip son 5 yılda kesintisiz olarak dış ticaret fazlası vermeyi başarmıştır. En yakın ticari ilişkilerini Çin, Güney Kore, Japonya, ASEAN ve ABD ile kurmuştur.

2022 yılında Vietnam’a ihracatımız bir önceki yıla göre %2,1 artışla 343,7 milyon ABD doları ve Vietnam’dan ithalatımız ise %31,51 artışla 2,06 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

İkili ticaret büyüklüğümüzün 2 milyar doları aştığı, 2021 yılında Vietnam’ın ihracatımızda 84’üncü sırada, ithalatımızda ise 39’uncu sırada geldiği görülmektedir.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2022
3 / 5
Lojistik performansı-2022
3 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2022
15.83%
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2022
1.87 Trilyon $
Bir iş kurmak için gereken süre-2022
16.0 gün
Enflasyon (yıllık)-2022
3.16%
Gayri safi yurtiçi hasıla-2022
408.80 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)-2022
8.02%-2022
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2022
12.81 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2022
93.18%
Mal ihracatı-2022
1.62 Trilyon $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2022
13.85%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2022
676.51
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2022
18.35 Milyon
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2022
11.88%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2022
38.26%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2022
41.34%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2022
93.29%
Toplam Nüfus-2022
98.18 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2022
4.38%
Mal ticareti (% GSYİH)-2022
178.68%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2022
23,271.21
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2022
2.0 gün
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2022
3.0 gün
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20182019202020212022

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20182019202020212022
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Sektörler ve Fırsatlar

Vietnam’da GSYH’nin %41’ini oluşturan hizmetler sektöründe bankacılık ve finans ile turizm sektörleri ön plana çıkmaktadır. Ülkenin karlı bankacılık sistemi yurt dışından yatırım çekmektedir. GSYH’nin %38’ini oluşturan sanayide öne çıkan sektörler elektronik, petrol, kömür, gıda işleme,  tekstil, kimyasallar ve ayakkabı ürünleridir. Elektrik ve elektronik, ülkeye en çok ihracat gelirini getiren sektördür.  Çin’e yakınlığı ve düşük işçi maliyetleri nedeniyle Vietnam, son yıllarda özellikle Asya’da yeni bir üretim üssü haline gelmektedir. GSYH’nin %11’ini oluşturan tarım sektöründe ise başlıca ürünler pirinç, kahve karabiber, kaju ve deniz mahsulleridir.

Vietnam’a ihracatımızda öne çıkan ürünlere baktığımızda; dondurulmuş balıklar, karbonatlar, ilaçlar ve kimyevi maddeler, oto yedek parçaları, bulaşık ve çamaşır makinaları, pamuk ve pamuklu mensucat gibi tekstil hammaddeleri ile kablolar ve teller gibi elektrik malzemeleri toplam ihracatımızın yarısını oluşturmaktadır.

Hem mevcut enerji üretiminde kaynağı hem de enerji üretimi dönüşümü aşamasında Vietnam’ın ihtiyaç duyacağı teknolojiler için iş birliği yapmak Türkiye’nin Vietnam’a ihracatının artması için potansiyel taşımaktadır. Buna ek olarak, Vietnam’da 2028-2029’da başlaması planlanan Kuzey-Güney arası hızlı tren hattı ve iki büyük şehri (Hanoi ve Ho Chi Minh) birbirine bağlayacak demiryolu hattı projeleri, ülkenin demir-çelik ihtiyacını kayda değer oranda artırması beklenen iki projedir. Bu projelerden doğabilecek demir-çelik ihtiyacını ülkemiz üreticilerinin de değerlendirmesi, ihracat gelirlerimizi artırmak için faydalı olabilir.

Öte yandan, Vietnam’dan ithalatımızda öne çıkan akıllı telefonlar, televizyon ve ekranlar ile devreler gibi elektronik ürünler, ayakkabılar, işlenmemiş alüminyum, doğal kauçuk ile motosikletler toplam ithalatımızın ve aynı zamanda ticaret açığımızın yarısını teşkil etmektedir.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri

- Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (MOST) (Ministry of Science and Technology): https://www.most.gov.vn 
- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (MOIT) (Ministry of Industry and Trade): http://www.moit.gov.vn 
- Vietnam Standartlar, Metroloji ve Kalite Müdürlüğü (STAMEQ) (Directorate for Standards, Metrology and Quality of Vietnam): http://www.tcvn.gov.vn 
- Vietnam Standartlar ve Kalite Enstitüsü (VSQI) (Vietnam Standards and Quality Institute): http://www.vsqi.gov.vn 
- Vietnam Metroloji Enstitüsü (VMI) (Vietnam Metrology Institute): http://vmi.gov.vn 
- Vietnam Sertifikasyon Merkezi (QUACERT) (Vietnam Certification Center): http://www.quacert.gov.vn 
- Akreditasyon Bürosu (BoA) (Bureau of Accreditation): http://www.boa.gov.vn 
- Piyasa Gözetimi Ajansı (Market Surveillance Agency)
- Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı, Ulusal Tarım-Ormancılık-Balıkçılık Kalite Güvence Departmanı (NAFIQAD) (Ministry of Agriculture and Rural Development, National Agro-Forestry-Fisheries Quality Assurance Department): http://nafiqad.gov.vn 
- Vietnam DTÖ Ticarette Teknik Engeller Bildirim Otoritesi ve Bilgi Talebi Noktası (Vietnam WTO/TBT Notification Authority and Enquiry Point): http://www.tbtvn.org 

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri

- Resmi Gazete: http://congbao.chinhphu.vn 
- Normatif Hukuksal Dokümanlar Portalı (Legal Normative Documents Portal): http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpqen.aspx 
- Standartlar ve Teknik Düzenlemeler Kanunu (29/06/2006, 68/2006/QH11): http://www.moj.gov.vn/vbpq/en/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=4755 
- Ürün ve Malların Kalitesi Kanunu (21/11/2007, 05/2007/QH12): http://www.moj.gov.vn/vbpq/en/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=3024 
- İthalat ve İhracat İşlemleri, Satış ve Alım Kuruluş Faaliyetleri ve Yabancılar Tarafından Gerçekleştirilen  İşleme ve Taşımalara İlişkin Ticaret Kanunu Uygulama Usulleri (20/11/2013, 187/2013/ND-CP): http://www.itpc.gov.vn/investors/how_to_invest/law/Decree_No.187_2013/mldocument_view/? set_language=en    
- Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Mevzuatı (Ministry of Science and Technology, Legal Documents): https://www.most.gov.vn/en/Pages/LegalDocument.aspx 
- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Mevzuat Veritabanı (Ministry of Industry and Trade, Legal Documents): http://www.moit.gov.vn/en/Pages/LegalDocument.aspx 
- Vietnam Standartlar, Metroloji ve Kalite Müdürlüğü Portalı (Web Portal of the Directorate for Standards, Metrology and Quality of Vietnam)
- Piyasa Gözetimi Ajansı Mevzuat Veritabanı (Market Surveillance Agency, Legal Documents)
- Maliye Bakanlığı, Gümrük Departmanı Mevzuat Veritabanı (Ministry of Finance, General Department of Vietnam Customs, Legal Documents): https://www.customs.gov.vn/Lists/EnglishDocuments/Default.aspx?language=en-US 

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

İthalatı izne tabi ürünlerin Vietnam’a girişinde istenilen temel belge “İthalat Lisansı”dır. Bunun yanında, test sonuçları, firma yetki belgesi vb. dokümanlar da istenebilmektedir.

Öte yandan, bazı ürünlerin ulusal standartlara (TCVN) ve ulusal teknik regülasyonlara (QCVN) uygunluğunu belirten sertifikalar da talep edilmektedir.

Talep edilen belgeleri düzenleyen kuruluşlar: 
- Vietnam Sertifikasyon Merkezi
- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
- Ulaştırma Bakanlığı
- Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı
- Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanlığı
- Bilgi ve Haberleşme Bakanlığı
- Kültür, Spor ve Turizm Bakanlığı
- Sağlık Bakanlığı
- İnşaat Bakanlığı
- Savunma Bakanlığı
- Kamu Güvenliği Bakanlığı
- Eğitim Bakanlığı
- Vietnam Merkez Bankası

Zorunlu Belgelenmeye Tabi Ürünler

Vietnam’da, hayvansal ve bitkisel korunma, sağlık güvenliği, yerel ağ uyumluluğu, para güvenliği ve kültürel hassasiyet vb. hususlarda denetimin sağlanması amacıyla bazı ürünlerin ithalatında ithalat lisansı uygulaması bulunmaktadır. Bu uygulamaya tabii ürünlerin listesi 20/11/2013 tarihli ve 187/2013/ND-CP sayılı Ticaret Kanunu Uygulama Usulleri Kararının 2 nolu ekinde ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir. Zorunlu belgelendirme istenilen ürünlere ilişkin detaylı düzenleme ve değerlendirmelere aşağıda yer alan adresten ulaşılabilmektedir. http://www.quacert.gov.vn/en/mandatory-product-certification.nl265.html

Diğer ülke belgelerinin kabulü

Vietnam Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) üyesidir ve bu kapsamda ülkemizin de içerisinde bulunduğu IAF üyesi ülkelerin onaylanmış kuruluşları tarafından düzenlenen sertifikalar Vietnam tarafınca tanındığı belirtilmektedir.

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar

Vietnam’da ihracatta zorunlu sevk öncesi inceleme uygulaması bulunmamaktadır. 

Vietnam’a ihraç edilen ürünlerin ilgili güvenlik şartlarına uygunluğunun denetimi temel olarak ithalat aşamasında yapılmaktadır. Bu kapsamda, birçok kamu kurumu tarafından denetim faaliyetleri yürütülmektedir. 

Vietnam’da 21 Kasım 2007 tarihli ve 05/2007/QH12 sayılı Ürünlerin ve Malların Kalitesi Kanununun 39. Maddesi uyarınca ürün piyasada iken denetimler yapılabilmektedir. Bu denetimlerden sorumlu kamu kuruluşu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi Ajansıdır.

İthalat Denetimi

Vietnam’a ithalat denetimlerinde denetimi yapılan ürün/ürün grupları ve sorumlu kurum ve kuruluşlar:
- Bilim ve Teknoloji Bakanlığı: Malların ve ürünlerin denetimi konusunda genel koordinasyon kuruluşudur. Diğer Bakanlıklar ve kamu kuruluşlarınca yapılacak denetimlere teknik ve yasal yönden destek sağlama ve üst düzey stratejinin ve politikaların belirlenmesi hususlarından sorumludur.
- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı: Sanayi sektöründe kullanılan basınçlı ekipmanlar, kaldıraçlar, kimyasallar, patlayıcılar, petrol ve gaz arama araçları
- Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı: Bitki, hayvan, gübre, hayvan yemi, bitki koruma ilaçları, veteriner ilaçlar, tarım, orman veya su, sulama işlerinde kullanılan bio ürünler
- Sağlık Bakanlığı: Gıda, ilaç, aşı, medikal bio ürünler, kozmetik, uyuşturucu maddeler, böcek ilacı ve medikal ürünler
- Ulaştırma Bakanlığı: Taşıma, yükleme, boşaltma araçları ve ekipmanları, deniz keşif ve araştırma aletleri, trafik araçları
- İnşaat Bakanlığı: Sivil, sanayi ve teknik alt yapı işleri
- Savunma Bakanlığı: Askeri ekipmanlar, silahlar, mühimmat, savunma sanayi ürünleri
- Kamu Güvenliği Bakanlığı: Korunma ve önleme ekipmanları, teknik araçlar, silahlar, mühimmat
- Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanlığı: Hurdalar
- Bilgi ve Haberleşme Bakanlığı: İletişim ekipmanları
- Kültür, Spor ve Turizm Bakanlığı: Sinematografik ürünler, sanat eserleri, elektronik oyun makineleri, oyuncaklar
- Eğitim Bakanlığı: Eğitim materyalleri
- Vietnam Merkez Bankası: Para basımında kullanılan ürün ve araçlar

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

HANOİ BÜYÜKELÇİLİĞİ Burak Cihan ÜRKMEZ Ticaret Müşavir Yardımcısı Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor 44/B Ly Thuong Kiet Str., HCO Building, 14th Floor, Hoan Kiem Dist. HANOI / VIETNAM
hanoi@ticaret.gov.tr
00 84 24 39 38 76 29
(IP Tel) 0090 312 204 8025
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot