Afganistan

Afganistan

En büyük ithalatçı 2019
En büyük ithalatçı 2019
İran 4.98Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2019
En büyük ihracatçı 2019
Hindistan 1.64Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
769.70 Milyon $
2019
12.98 Milyon $
2023
Türkiye’nin ihracatı
5.00 Milyar $
2019
186.41 Milyon $
2023

Genel Görünüm

Afganistan, 2022 yılında kişi başı 1.69 Bin $ ve toplam 14.58 Milyar $ gayri safi milli hasılaya sahiptir. 2019 yılında toplam 34.27 Milyar $ ithalat ve 3.48 Milyar $ ihracat gerçekleştirmiştir.

En çok ithalat yapılan başlıca ülkeler
İran 4.98 Milyar $
Çin Halk Cumhuriyeti 4.76 Milyar $
Pakistan 4.41 Milyar $
ABD 3.13 Milyar $
Türkmenistan 2.76 Milyar $
En çok ihracat yapılan başlıca ülkeler
Hindistan 1.64 Milyar $
Pakistan 1.19 Milyar $
Çin Halk Cumhuriyeti 124.00 Milyon $
Türkiye 100.60 Milyon $
Birleşik Arap Emirlikleri 99.77 Milyon $
Ülkenin en fazla ithal ettiği ürünler
-2 34.27 Milyar $
110100 Buğday unu/mahlut unu 764.47 Milyon $
270300 Turb (turb döküntüleri dahil) 626.24 Milyon $
151800 Hayvansal ve bitkisel yağlar vb. frak. (1516'de ki hariç) 394.62 Milyon $
530919 Keten mensucat (keten=>%85) 318.33 Milyon $
Ülkenin en fazla ihraç ettiği ürünler
-2 3.48 Milyar $
130219 Diğer bitkilerde elde edilen bitkisel özsu ve hülasalar 107.04 Milyon $
080620 Üzüm; (kurutulmuş) 94.15 Milyon $
080420 İncir (taze/kurutulmuş) 67.78 Milyon $
080610 Üzüm (taze) 63.68 Milyon $
Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2022
0 / 5
Lojistik performansı-2022
1 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2022
-
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2019
34.27 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre-2022
8.5 gün
Enflasyon (yıllık)-2022
2.3%
Gayri safi yurtiçi hasıla-2022
14.58 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)-2022
-20.7%-2022
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2022
1.69 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2022
-
Mal ihracatı-2019
3.48 Milyar $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2022
-
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2022
12.02
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2022
-
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2022
33.48%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2022
15.59%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2022
46.51%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2022
-
Toplam Nüfus-2022
41.12 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2022
0.14%
Mal ticareti (% GSYİH)-2022
42.47%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2022
76.81
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2022
-
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2022
-
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20152016201720182019

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20152016201720182019
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri

Afganistan’ın standartlar konusunda yetkili kurumu olan “Afghanistan National Standards Authority ANSA”, 2011 yılında kurulmuştur. 

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri

Teknik düzenlemeler, standartlar ve test/belgelendime gereklilikleri ile ilgili olarak Afghanistan National Standards Authority (ANSA) web sitesi (http://ansa.gov.af/en/), henüz kurulum aşamasındadır. 
İthalat prosedürleri ile ilgili olarak Afganistan Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (http://moci.gov.af/en) ve Afganistan Maliye Bakanlığı Gümrük Departmanı’nın web sayfalarından bilgi edinilebilir. 
Afganistan Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan “An Inventory to Importing Goods Into Afghanistan” isimli yayında teknik düzenlemeler, standartlar ve uygunluk değerlendirmesi vb konularda ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır. 

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

Bazı ürünlerin ithalatında, ürün kalitesi/güvenliğine ilişkin olarak menşe ülkenin yetkili kurumlarından alınan kalite/güvenlik sertifikalarının ibraz edilmesi gerekmektedir. 
Afganistan’a ihracatta gümrük otoritesine ibraz edilmesi zorunlu olan belgeler aşağıda belirtilmektedir. 
- Gümrük Beyannamesi 
- Konişmento (bill of lading), karayolu taşıma belgesi (road waybill) ya da havayolu taşıma senedi (airway bill) 
- Detaylı Ticari Fatura (Detailed Commercial Invoice/s) 
- Koli listesi (Packing List) 
- Menşe Şahadetnamesi (Certificate of Origin) 
- Afganistan’a ithalatı lisansa bağlı ya da ithalatında kontrol, sertifika v.b gereken ürünler için ilgili kurumlardan alınacak lisans, belge, sertifika ve onaylar 
(Diğer taraftan, gümrük otoriteleri tarafından ithalat esnasında ilave belgeler de talep edilebilmekte olup, gümrük otoriteleri tarafından talep edilebilecek ilave belgelerin de ibraz edilmesi gerekmektedir.) 

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar

Afganistan’a ihraç edilen ürünlerin ilgili güvenlik şartlarına uygunluğunun denetimi temel olarak ithalat aşamasında yapılmaktadır. Ancak, denetimler gelişmiş ülke uygulamalarından oldukça geri durumdadır. 
Afganistan’a yapılacak ihracatta zorunlu sevk öncesi inceleme uygulaması bulunmamaktadır.

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

KABİL BÜYÜKELÇİLİĞİ Caner BOZAT Ticaret Müşavir Yardımcısı Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Shah Mahmoud Ghazi Khan Street No:134 KABUL / AFGHANISTAN
kabil@ticaret.gov.tr
00 93 20 210 40 230312 218 60 83 - 149
(IP Tel) 0 312 204 82 75
(Fax) 00 93 20 210 40 23
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot