Cezayir

Cezayir

Türkiye’nin ithalatı
23.01 Milyar $
2019
143.56 Milyon $
2023
Türkiye’nin ihracatı
64.52 Milyar $
2019
2.19 Milyar $
2023

Genel Görünüm

Cezayir, nominal olarak Afrika’nın 4. ve dünyanın 58. büyük ekonomisidir. Satın alma gücü paritesine (PPP) göre dünyanın 36. büyük ekonomisi olan Cezayir büyük bir tüketici pazarına ve gittikçe artan harcama gücüne sahiptir. Afrika kıtasının en büyük yüzölçümüne sahip ülkesi olan Cezayir, modernleşme reformları, güçlü ve sürdürülebilir büyümeyi hedefleyen kalkınma planı ve petrol ve doğal gazdan elde edilen döviz rezervleri ile yıldan yıla gelişen bir ekonomiye sahiptir. Ulusal para birimi dinardır (DZD). Birleşmiş Milletler “İnsani Gelişmişlik” endeksinde Afrika’da 3. sırada yer almaktadır. Dünya Bankası “İş Yapma Kolaylığı” endeksinde ise 190 ülke içinde 157. sırada yer almaktadır.

Cezayir, 44,4 milyonluk nüfusu ile dünyanın en kalabalık 33. ülkesidir. %42,2 işgücüne katılım oranı, dünya ortalamasının altındadır ve ülkede vasıflı işçi sıkıntısı yaşanmaktadır. İşsizlik oranı %13,3’tür. İşgücünün %60’ı hizmetler sektöründe, %31’i sanayi sektöründe ve %9’u tarım sektöründe istihdam edilmektedir. Cezayir, 2021 yılı itibariyle cari fiyatlarla 164,5 milyar dolar GSYH büyüklüğüne sahiptir. Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, 2021 yılında yıllık reel olarak %4 büyüyen Cezayir ekonomisinde büyümenin, 2022’de %2,4 oranına yavaşlayacağı öngörülmektedir.

Artan gaz ihracatı Cezayir'in genel ekonomik faaliyetini artıracak olsa da, aşırı merkezileştirilmiş yönetim ve birkaç kazanılmış menfaatin hâkim olduğu, şeffaf olmayan bir iş ortamı tarafından baltalanan beklentilerin zayıf kalması beklenmektedir. Buna ek olarak, yüksek düzeyde sosyal istikrarsızlık nedeniyle geniş bir mali açık, hızla düşen rezervler ve mali reform için sınırlı alan, Cezayir'in 2022-2026'da önce ikili müttefiklerden ve sonunda IMF'den dış borç almak zorunda kalacağı beklentilerini güçlendirmektedir. Cezayir’de yaşam maliyetindeki görülebilecek bir artışın, sosyal hoşnutsuzluğu ve buna bağlı huzursuzluğu tetiklemesi de olasıdır.

Birleşmiş Milletler (UN) Comtrade verilerine göre, Cezayir 2017 yılında toplam 35 milyar dolarlık ihracat 46 milyar dolarlık ithalat yapmıştır. En yakın ticari ilişkilerini Fransa, İtalya ve İspanya ile kurmuştur. Türkiye 2021 yılında Cezayir’e 1,6 milyar dolarlık ihracat yaparken, Cezayir’den 1,1 milyar dolarlık ithalat yapmıştır. İkili ticaret büyüklüğümüzün 2,8 milyar doları aştığı Cezayir, en büyük 36. ticari partnerimiz konumundadır. Türk şirketleri günümüze kadar Cezayir'de 16,1 milyar dolar değerinde 377 önemli projeye imza atmıştır.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2022
1 / 5
Lojistik performansı-2022
2 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2022
-3.3%
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2017
46.05 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre-2022
18.0 gün
Enflasyon (yıllık)-2022
9.27%
Gayri safi yurtiçi hasıla-2022
191.91 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)-2022
3.1%-2022
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2022
12.93 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2022
22.44%
Mal ihracatı-2017
35.19 Milyar $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2022
0%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2022
12.69
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2022
1.55 Milyon
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2022
11.38%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2022
42.3%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2022
42.2%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2022
31.68%
Toplam Nüfus-2022
44.90 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2022
0.04%
Mal ticareti (% GSYİH)-2022
52.08%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2022
141.99
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2022
-
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2022
-
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20152016201720182019

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20152016201720182019
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Sektörler ve Fırsatlar

Cezayir ekonomisinin belkemiği olan petrol ve gaz (mineral yağlar ve yakıtlar) sektörü GSYH’nin %45’ini ve ihracatın %88’ini oluşturmaktadır. Kanıtlanmış petrol rezervleri ile dünyada 16. sırada olan Cezayir, doğal gaz rezervleri ile 10. sıradadır ve dünyanın en büyük 6. gaz ihracatçısıdır. Tarım sektörü ülkenin sürekli artan iç talebine cevap verememektedir ve ülkeyi toplam gıda ihtiyacının yaklaşık yarısı oranında dışa bağımlı kılmaktadır. Hizmetler sektöründe bankalar, diğer finansal hizmetler ve sigorta şirketleri çoğunlukla devlet kontrolü altındadır ve özelleştirme çalışmaları halen sürmektedir. Turizm ise, komşu ülkeleri Fas ve Tunus’un gölgesinde kalmıştır.

Türkiye’nin Cezayir’e en fazla ihracat yaptığı sektörler makine ve mekanik parçalar, plastik ve mamulleri, bitkisel ve hayvansal yağlar, ses kaydedici ve TV parçaları ve demir çelik ürünleridir. Son 5 yılda, bitkisel ve hayvansal yağlar yıllık ortalama %47 büyüme ve plastik ve mamulleri %6 büyüme ile artış gösteren sektörlerdir. Demir çelik ürünleri yıllık ortalama %9,8, makine ve mekanik parçalar %8,1, ses kaydedici ve TV parçaları %0,6 daralma ile bu sektörler arasında düşüş gösterenlerdir.

Cezayir, son dönemde Avrupa pazarında yaşadığı daralma ve Arap ülkelerinde meydana gelen toplumsal olaylar ve karışıklıklar sonucunda, Türkiye’nin dış ticaretinde önemini giderek artırmıştır. Türkiye ise, Kuzey Afrika’da stratejik olarak gördüğü Cezayir ile Ocak 2020’de düzenlenen iş forumunda, ikili ticaret büyüklüğünü ve ülkeler arası işbirliğini artırma hedefinde olduğunu belirtmiştir. Cezayir, 1962’deki bağımsızlığından bu yana, özelikle petrokimya ve demir çelik endüstrilerinde önemli teknolojik ilerlemeler kaydetmiştir, ancak hala büyük ölçüde yabancı teknolojilere bağımlıdır. Teknoloji bağımlılığına paralel olarak, en çok ithalat yaptığı ilk üç sektör, teknoloji ihtiyacının yoğun olarak hissedildiği makineler, elektrikli cihazlar ve otomotivdir. Türkiye ihracatında da önde gelen ve Cezayir’in teknoloji bağımlılığı nedeniyle fırsat alanı oluşturan bu 3 sektör, Cezayir ihracatımızı artırmaya yönelik potansiyel taşımaktadır.

Türkiye’nin Cezayir’den en fazla ithalat yaptığı sektörler mineral yakıt ve yağlar, şeker ve mamulleri, değerli metaller ve inorganik kimyasallar, demir çelik ve meyve ve atıkları. Bu sektörler arasından, demir ve çelik ürünleri son 5 yılda yıllık ortalama %557 büyüme ile en çok artışı göstermiştir. Cezayir ithalatımızın %70’ini oluşturan mineral yakıt ve yağlar sektöründe son 5 yılda yıllık ortalama %3 büyüme yaşanmıştır.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri

Cezayir’de ürün güvenliği ve denetimi sisteminin merkezinde 1998 yılında kurulan Cezayir Standardizasyon Enstitüsü (Institut Algérien de Normalisation – IANOR) bulunmaktadır. Söz konusu kurum;
- Anılan ülkedeki standardizasyon uygulamalarının hazırlanması, yayımlanması ve dağıtımı,
- Ülke çapında yürütülen teknik düzenleme ve standardizasyon çalışmalarının koordinasyonu,
- Uygunluk değerlendirme markaları, kalite etiketleri ve bu markaların kullanımına ilişkin izinlerin Cezayir standartlarına uyumuna ilişkin onay süreçleri ve yürürlükteki yasalar çerçevesindeki kontrolü,
- Standardizasyon ve teknik düzenlemelere ilişkin çalışmaların, araştırmaların ve denemelerin teşvik edilmesi,
- Standardizasyon ve teknik düzenlemelere ilişkin tüm belgelendirme ve bilgilendirme faaliyetlerinin oluşturulması, uygulanması ve muhafazası,
- Cezayir’in standardizasyon ve teknik düzenlemelere ilişkin olarak taraf olduğu tüm uluslararası anlaşmalar ve konvansiyonların uygulanması,
- Ulusal Standardizasyon Konseyi ile Standardizasyon Teknik Komitelerinin sekreterya faaliyetleri,
- DTÖ Ticarette Teknik Engeller Anlaşması kapsamında Ticarette Teknik Engeller Komitesi nezdinde irtibatın sağlanması,
hususlarında yetkilidir.

Ayrıca akreditasyon alanında Cezayir Akreditasyon Kurumu (Organisme Algérien de l’Accréditation-ALGERAC) yetkili olup söz konusu kuruluş 2005 yılında faaliyete geçmiştir.
 

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri

Cezayir’de yürürlükte olan uygulamalar genel olarak AB (özellikle Fransa) uygulamaları temel alınarak düzenlenmektedir. Cezayir’deki yasal mevzuat kapsamında bu alanda bir boşluk olması halinde uluslararası düzenlemelerin esas alınacağı belirlenmiştir.

Diğer taraftan, ihracatçı firmanın kendi ülkesindeki kamu otoritelerince yapılan uygulamalar (teknik düzenleme, standart, test, belgelendirme) bu alanda Cezayir’de bir yasal boşluk olması halinde kabul edilebilmektedir.

Öte yandan, geçmişte bazı firmalarımızın AB ülkelerine ihracatını gerçekleştirdikleri ürünleri Cezayir’e ihraç aşamasında teknik düzenleme ve standartlar öne sürülerek çeşitli teknik engellerle karşılaştıkları bilinmektedir. Bu aşamada firmalarımızın AB’ye üye ülke yetkili kurum ve kuruluşları tarafından yapılan çeşitli test/belgelendirme uygulamalarını Cezayirli makamlara sunmalarına rağmen Cezayirli yetkili makamların kendilerince yapılan  testlerde farklı sonuçlar aldıklarından bahisle bahse konu ürünlerin ihracatına izin vermedikleri gibi durumlarla kaşılaşılmıştır. Ancak burada asıl husus Cezayir’in bu tür uygulamaları ithalat faturasını azaltabilmek adına birer teknik engel olarak kullanmasıdır.

Cezayir DTÖ’ye üye olmamakla birlikte bu örgüte üyelik sürecine ilişkin müzakereler 1987 yılından bu yana devam etmektedir. İhracatçılarımızın ürünlerine yönelik teknik düzenleme ve standartları takip edebileceği adres olarak IANOR’un resmi web sitesi (http://www.ianor.dz/Site_IANOR/index.php) gösterilebilir.

Bahse konu Cezayirli kuruluşun resmi web sitesinde yer verilen; http://www.ianor.dz/Site_IANOR/Normalisation.php?id=6  adresinden sektör bazında ürünlere ilişkin hangi test/belgelerin talep edildiği bilgisine ulaşılması mümkün bulunmaktadır. Ancak bahse konu sitedeki tüm bilgilerin sadece Fransızca dilinde olduğunun bilinmesinde fayda görülmektedir.

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

Bu konuda tam bir liste bulunmamakla birlikte Cezayir Maliye Bakanlığı’na bağlı Gümrükler Genel Müdürlü’ğünün internet adresinden ürünün gümrük tarife istatistik pozisyonu girilerek hangi ürün için hangi kamu kurum/kuruluşundan hangi belgenin talep edildiğinin öğrenilmesi mümkündür.

Cezayir’de ihracatta ibrazı zorunlu belgeler;
- Ticari Fatura,
- Deniz yoluyla taşınan mallar için konşimento,
- Havayolu ile taşınan mallar için kargo konşimentosu
- Karayolu ile taşınan mallar içinse CMR (karayolu taşıma belgesi),
- Menşe şehadatnamesi ve ayrıca AB menşeli ürünler içinse EUR 1 belgesi,
- Sigorta Poliçesi,
- Çeki Listesi,
- Özel denetime tabii ürünler için diğer belgeler, (sağlık sertifikaları, analiz raporları,vs.)
- İthalatçı firmanın ticaret sicili ve vergi kartının tasdikli örneği.

Diğer ülke belgelerinin kabulü

Cezayir’de diğer ülkelerde kamu otoritelerince verilen belgeler (örn. Helal gıda belgeleri, kalite uygunluk belgeleri, vs.) kabul edilmekle birlikte eğer herhangi bir üründe Cezayir tarafından istenen spesifik bir test/belgelendirme uygulaması mevcut ise bu belgenin Cezayir yetkili kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenmesi talep edilebilmektedir. Cezayir devleti, genel olarak, ihraç konusu ürünün kendi ülkesinde de pazara sunuluyor olması ve diğer ülkelere (özellikle AB ülkelerine) ihraç edilebiliyor olması koşulunu aramaktadır.

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar

Cezayir’de ürün güvenliği denetimleri temel olarak ithalat aşamasında yapılamaktadır. Ancak bazı ürün gruplarında ve bazı belgeli üretici firmaların ithalatlarında ithalat sonrası denetimler mevcuttur. Piyasada ürün denetimi Cezayir’de güncel bir tartışma konusu olmakla birlikte bu doğrultuda bir uygulamanın varlığından bahsetmek şu an itibari ile mümkün görünmemektedir.

Cezayir’de ürün gruplarına göre çeşitli Bakanlıklar görevli bulunmaktadır. Bu hususta Cezayir Maliye Bakanlığı’na bağlı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün http://www.douane.gov.dz/applications/tarif/ linkinden ürünün gümrük tarife istatistik pozisyonu girilerek hangi ürün için hangi kamu kurum/kuruluşundan hangi belgenin talep edildiğinin öğrenilmesi mümkündür.

Ancak, genel olarak, Sanayi ve Maden Bakanlığı sanayi ürünlerinde, Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı gıda ile tarımsal ve hayvansal ürünlerde, Enerji Bakanlığı (ve bu Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar) enerji sektörlerinin ithalatında, Ticaret Bakanlığı ise hakkında çeşitli sebeplerle soruşturma açılmış ürünlerin denetiminde yetkilidir.

Gümrük bölgesinde özellikle gıda ürünlerine yönelik ciddi denetimler söz konusudur. Burada en büyük sıkıntı herhangi bir gıda ürününde her ithalatta yeniden denetimin yapılmasıdır.

Tüketicinin doğrudan kullanıma yönelik diğer ürünlerde (boya, çeşitli elektrik-elektronik ekipmanlar, vs.) ise yine sıkı denetimler olmakla birlikte bu denetimler belirli periyotlarla yapılmaktadır.

Sevk Öncesi İnceleme

Cezayir’de sevk öncesi inceleme ile görevli gözetim şirketlerinin listesi ve uygulama alanları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır. Söz konusu akreditasyonlar Cezayir Akreditasyon Kurumu (ALGERAC) tarafından şirketlerin başvurusu üzerine 3 yıllığına düzenlenmektedir.

*Bureau VERITAS: İmalat sanayinde ve ürünlerinde denetim ve sevkiyat öncesi inceleme - Tahribatsız Denetim (24/4/2014)
*NORMISO: İmalat sanayinde ve ürünlerinde denetim, Gıda Ürünleri ve İnşaat ekipmanlarında onaylı kuruluş (11/01/2012)
*EPE-ENACT: İmalat sanayinde ve ürünlerinde denetim, Ürünlerin gözetimi ve sayımında onaylı kuruluş (24/12/2012)
*CCTE Sarl BENAMOR: İmalat sanayinde ve ürünlerinde denetim (03/02/2013)
*VINCOTTE International: İmalat sanayinde ve ürünlerinde denetim ve sevkiyat öncesi inceleme (24/04/2014)
*CTC Sud: İnşaat Teknik Denetimi, İnşaat Projeleri Teknik Dokümanların Kontrolü (11/07/2013)
*CREDEG Elektrik ve Gaz Arge Merkezi: İmalat sanayinde ve ürünlerinde (elektrik ve doğal gaz ekipmanları) Penetrant Denetimi-Tahribatsız Denetim (17/11/2013)
*Sarl Maghreb Contrôle et Expertise: İmalat Sanayinde Radyografi ve Penetrant Denetimi- Tahribatsız Denetim (24/04/2014)

Ülke Haberleri

06/07/2022
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: Cezayir'deki Türk yatırımlarını 10 milyar dolar üzerine ulaştıracağımıza inanmaktayım

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Cezayir'deki Türk yatırımlarına ilişkin, "Ben bu yatırım oranını yakın zaman içerisinde 10 milyar dolar ve daha üzerine ulaştıracağımıza inanmaktayım." dedi.

Güncel
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: Cezayir'deki Türk yatırımlarını 10 milyar dolar üzerine ulaştıracağımıza inanmaktayım
06/07/2022
Türkiye ile Cezayir 16 yıllık stratejik ortaklığı derinleştiriyor

Türkiye ile Cezayir, 2006 yılında imzalanan dostluk anlaşmasıyla daha da yakınlaşırken, 2019 yılında Abdulmecid Tebbun'un Cumhurbaşkanı olmasının ardından ilişkilerde yeni bir aşamaya geçildi.

Güncel
Türkiye ile Cezayir 16 yıllık stratejik ortaklığı derinleştiriyor
03/02/2021
Cezayir: Ülkemizde 6 ay sonra Sputnik V üretimi başlayacak

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ülkesinde yaklaşık 6 ay sonra Rus koronavirüs aşısı Sputnik V üretiminin başlayacağını duyurdu.

Güncel
Cezayir: Ülkemizde 6 ay sonra Sputnik V üretimi başlayacak
03/02/2021
Tel ve kablo sektörünün imalatta kullandığı çelik makaralar Kocaeli'den

Kocaeli'de 33 yıldır tel ve kablo sektörünün kullandığı çelik makaraları üreten fabrika, 2020'de üretiminin yüzde 42'sini ihraç etti.

Dış Ticaret
Tel ve kablo sektörünün imalatta kullandığı çelik makaralar Kocaeli'den
Libya Cezayir İkili İlişki 07/11/2020
Libya Başbakanı Serrac liderliğindeki heyet, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'la görüştü

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Libya Başbakanı Serrac başkanlığındaki heyetle Libya'da barışın sağlanmasına dönük uluslararası çabalar ile ortak sınır güvenliği meselelerini görüştü.

Güncel
Libya Başbakanı Serrac liderliğindeki heyet, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'la görüştü

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

CEZAYİR BÜYÜKELÇİLİĞİ Murat ERSOY Ticaret Müşaviri Ambassade de Turquie Bureau du Conseiller Commercial 5, Rue F Les Cretes, Hydra ALGER / ALGERIE
cezayir@ticaret.gov.tr
00 213 (0) 23 48 59 86
CEZAYİR BÜYÜKELÇİLİĞİ Mehmet Emin YİĞİTBAŞI Ticaret Müşavir Yardımcısı Ambassade de Turquie Bureau du Conseiller Commercial 5, Rue F Les Cretes, Hydra ALGER / ALGERIE
cezayir@ticaret.gov.tr
00 213 (0) 23 48 59 86
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot