Hindistan

Hindistan

En büyük ithalatçı 2022
En büyük ithalatçı 2022
Çin Halk Cumhuriyeti 306.74Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2022
En büyük ihracatçı 2022
ABD 153.09Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
212.32 Milyar $
2019
6.04 Milyar $
2023
Türkiye’nin ihracatı
37.32 Milyar $
2019
1.32 Milyar $
2023

Genel Görünüm

Hindistan, dünyanın nominal olarak 5. ve satın alma gücü paritesine (PPP) göre 3. en büyük ekonomisidir. Federal cumhuriyet yönetim şekline sahip olan Hindistan, 28 eyalet ve 7 birlik bölgesinden oluşmaktadır. Dünya Bankası “İş Yapma Kolaylığı” endeksinde 63. sırada yer almaktadır.

Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan’ın 2022 yılı itibariyle Çin’i geride bırakarak dünyanın en kalabalık ülkesi olacağı öngörülmektedir. Hindistan’ın, 1,36 milyarlık nüfusu içerisinde işgücüne katılım oranı %52, işsizlik oranı ise %5,4’tür. Halkın büyük kesimi kırsal alanlarda yaşamaktadır ancak kentlere doğru göç hızla atmaktadır. İstihdamın %43’ü tarım sektöründe, %32’si hizmetler sektöründe, %25’i sanayide çalışmaktadır. Hindistan’ın 2019 yılı GSYH büyüklüğü cari fiyatlarla 2,87 trilyon dolardır. Ülkenin resmi para birimi Hindistan Rupisi’dir (INR).

Hindistan’ın, Rusya, Brezilya ve Çin (kısaca “BRIC” Ülkeleri) ile Meksika, Endonezya, Nijerya ve Türkiye (kısaca “MINT” Ülkeleri) beraber 2050’li yıllarda dünyanın ekonomik kaderini tayin edecek başlıca ülkelerden biri olacağı tahmin edilmektedir. Ülke, iyi eğitimli, İngilizce konuşan nüfusunu bilgi ve teknoloji hizmetleri ihracatçısı olarak kullanmakta, işletme hizmetleri konusunda hizmet vermektedir. Ülkede kişi başına düşen milli gelir dünya ortalamasının altında kalmaktadır. Bununla birlikte, Hindistan hızla büyüyen, liberalleşen ve serbest piyasa ekonomisine yakınsayan bir ülkedir.

Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, Hindistan ekonomisi 2019 yılında yıllık reel olarak %4,2 oranında büyümüştür, ancak 2020 yılında COVID-19 pandemisi etkisiyle bu büyümenin %1,2’ye yavaşlayacağı öngörülmektedir.

Comtrade verilerine göre, Hindistan 2019 yılında toplam 323,2 milyar dolarlık ihracat ve 478,8 milyar dolarlık ithalat yapmıştır. En yakın ticari ilişkilerini Çin, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri ile kurarken en fazla ithalatı Çin’den yapmaktadır. Türkiye, 2019 yılında Hindistan’a 1,1 milyar dolarlık ihracat yaparken Hindistan’dan 6,6 milyar dolarlık ithalat yapmıştır. 2019 yılındaki 7,7 milyar dolarlık ikili ticaret büyüklüğümüz ile Hindistan, Türkiye’nin 12. büyük ticari ortağı konumundadır.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2022
3 / 5
Lojistik performansı-2022
3 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2022
18.84%
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2022
2.19 Trilyon $
Bir iş kurmak için gereken süre-2022
17.5 gün
Enflasyon (yıllık)-2022
6.7%
Gayri safi yurtiçi hasıla-2022
3.38 Trilyon $
GSYİH büyüme (yıllık)-2022
7%-2022
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2022
8.21 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2022
26.92%
Mal ihracatı-2022
942.90 Milyar $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2022
11.5%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2022
907.93
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2022
19.93 Milyon
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2022
16.62%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2022
25.62%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2022
48.58%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2022
22.45%
Toplam Nüfus-2022
1.41 Milyar
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2022
1.48%
Mal ticareti (% GSYİH)-2022
34.68%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2022
78.6
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2022
3.0 gün
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2022
3.0 gün
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20182019202020212022

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20182019202020212022
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Sektörler ve Fırsatlar

Türkiye’nin Hindistan’a ihracatı son 5 yıl içerisinde yıllık ortalama %13 büyümüştür. İhracatımızın en yüksek olduğu sektör, son 5 yılda yıllık ortalama %24 büyüme ile 212 milyon dolara ulaşan makine ve mekanik parçalar olmuştur. İhracat büyüklüğünün en yüksek olduğu ikinci sektör ise son 5 yılda yıllık ortalama %13 büyüme kaydeden ve ihracat büyüklüğü 137 milyon dolara ulaşan tuz, kükürt, çimento, kireç grubu olmuştur. İnorganik kimyasallar ihracatı son 5 yılda yıllık ortalama %19 oranında büyüyerek 73 milyon dolarlık ihracat büyüklüğüne ulaşmıştır.

İnşaat (müteahhitlik) iki ülke arasında en yüksek potansiyel arz eden sektördür. 2001 yılında ilk kez bir Türk müteahhitlik firması Hindistan’da bir otoyol ihalesi kazanmıştır. Hindistan’da açılan ihalelere katılmak üzere Hintli firmalar ile ortaklaşa çalışmalar yürüten ve orada temsilcilik ofisi açmış olan firmalar da mevcuttur. Müteahhitlik hizmetlerinin gelişmesi, kendisine bağlı 200’den fazla alt sektörün ürettiği mal ve hizmete talep yaratan inşaat sektöründeki aktivite artışı ile çeşitli mal ve hizmet gruplarında ihracat artışına yol açabilecektir.

Hindistan’da gelişmiş bir sektör olan ilaç sanayiin ihtiyaç duyduğu hammaddeler, ülkenin demografik özellikleri nedeniyle zeytinyağı, sert kabuklu meyveler, kuru meyveler başta olmak üzere gıda ürünleri yüksek potansiyel ihtiva eden diğer ürün gruplarıdır. İlaveten, Hindistan'da sağlıklı yaşam için zeytinyağı kullanımı yaygınlaşmaktadır.

Türkiye’nin Hindistan’dan yaptığı ithalat son 5 yıl içerisinde yıllık ortalama %4 büyümüştür. Türkiye’nin en çok ithal ettiği ürün mineral yakıtlar ve yağlar olmuştur. 2019 yılında 2 milyar dolarlık ithalat büyüklüğü ile Türkiye’nin Hindistan’dan gerçekleştirdiği toplam ithalatın %30’unu oluşturan mineral yakıtlar ve yağları, sırasıyla kıymetli/yarı kıymetli taşlar ve metaller, organik kimyasallar ve elektrikli cihazlar takip etmektedir.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri

  Standartlar

 

Hindistan’da gönüllü standartların tamamı, Hindistan Standartlar Bürosu- Bureau of Indian Standard (BIS) isimli kamu otoritesi tarafından belirlenmekte ve geliştirilmektedir. BIS sınai meslek örgütleri temsilcileri, tüketici organizasyonları, ar-ge kuruluşları, teknoloji enstitüleri gibi profesyonel kuruluş temsilcileri ile Bakanlık temsilcilerini de bünyesinde bulunduran bir kurum durumundadır.
- BIS, Standards Department: http://www.bis.org.in

Gıda ürünlerinin üretimi, işlenmesi, dağıtımı, satışı ve ithalatı ile ilgili tüm düzenleme ve zorunlu standartlar Hindistan Gıda Güvenliği ve Standartları Otoritesi (Food Safety and Standards Authority of India - FSSAI) tarafından yürütülmektedir.
- Ministry of Health & Family Welfare
 FSSAI, Department of Standards: http://www.fssai.gov.in/ 

 

  Teknik Düzenlemeler

 

BIS, standartların belirlenmesi ve geliştirilmesi gibi teknik düzenlemelerin yanında, ürün belgelendirme, kalite sistemi belgeleri, testler ve tüketici sorunları gibi konularda da yetkili kamu otoritesidir.
- BIS, Certification Department: http://www.bis.org.in

Gıda ürünleri konusunda gerçekleştirilen teknik düzenlemeler FSSAI tarafından yürütülmektedir. 
- Ministry of Health & Family Welfare
 FSSAI, Department of Regulation/CODEX: http://www.fssai.gov.in/

Ambalajlı Ürünlerin ağırlık ve ölçü birimleri konusundaki kurallar Hindistan Tüketici İşleri Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.
- Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
 Department of Consumer Affairs(DCA): http://fcamin.nic.in/ 

Tarım Ürünleri konusunda bitki sağlık düzenlemeleri:
- Ministry of Agriculture 
 Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare
 Directorate of Plant Protection, Quarantine & Storage: http://plantquarantineindia.nic.in/

 

  Akreditasyon

 

Hindistan’da akreditasyon konusunda yetkili tek kuruluş NABL-Test ve Kalibrasyon Laboratuvarları Ulusal Akreditasyon Kurulu’dur. NABL, 1985 yılında kurulmuş olan ve Bilim ve Teknoloji Bakanlığı ile koordinasyon halinde faaliyet gösteren özerk bir kamu kurumu konumundadır. NABL, DTÖ TBT düzenlemeleri ile uyumlu şekilde, laboratuvar test sonuçlarının uluslararası düzeyde karşılıklı tanınırlığının sağlanabilmesi için, Uluslararası Laboratuvar Akreditasyonu Kuruluşu (ILAC) ve Asya-Pasifik Laboratuvar Akreditasyonu Kuruluşu (APLAC) ile “tam üye” statüsü altında ilişki ve işbirliği içindedir. NABL, karşılıklı tanınırlığın artırılması için ILAC ve APLAC tarafından yapılan Karşılıklı Tanıma Anlaşmalarını da (MRA) imzalamaktadır.
- Ministry of Science and Technology
 The National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) Technology: http://www.nabl-india.org/

 

  Ürün Güvenliği

 

- Bureau of Indian Standards, Certification Department: http://www.bis.org.in

- Ministry of Health & Family Welfare
 FSSAI, Quality Assurance/Surveilance: http://www.fssai.gov.in/

- Ministry of Agriculture
 Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare
 Directorate of Plant Protection, Quarantine & Storage: http://plantquarantineindia.nic.in/ 

Telekomünikasyon ürünlerinin test ve belgelendirmeleri:
- Ministry of Communications
 Department of Telecommunications, Telecommunication Engineering Center(TEC): http://www.tec.gov.in/ 

Elektronik ve IT ürünlerinin test ve belgelendirmeleri:
- Ministry of Electronics and Information Technology
 Standardisation Testing and Quality Certification Directorate(STQC): http://www.stqc.gov.in/ 

 

  İthalat Denetimleri

 

- Ministry of Finance
 Department of Revenue
 Central Board of Excise and Customs(CBEC): http://www.cbec.gov.in/ 

- Ministry of Commerce & Industries
 Director General of Foreign Trade: http://dgft.gov.in/ 

- Ministry of Health & Family Welfare
 FSSAI, Department of Import: http://www.fssai.gov.in/

- Ministry of Agriculture
 Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare
 Directorate of Plant Protection, Quarantine & Storage: http://plantquarantineindia.nic.in/ 

 

  Piyasa Gözetimi ve Denetimi


Aşağıda verilen kuruluşlar tüketici işleri ile ilgili birimleri vasıtasıyla piyasa gözetimleri yürütmektedir. 
- Bureau of Indian Standards, Consumer Affairs Department: http://www.bis.org.in/other/consumer_affairs.htm

- Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
 Department of Consumer Affairs(DCA): http://fcamin.nic.in/

- Ministry of Health & Family Welfare
 FSSAI, Regulatory Compliance: http://www.fssai.gov.in/

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri

  Standartlar

 

- BIS Standartları: 
http://www.standardsbis.in/Gemini/home/Home.action
http://164.100.105.199:8071/php/BIS/IndStndrdLocatr/newStandardsSelection.php
- FSSAI Gıda Standartları: http://www.fssai.gov.in/home/food-standards/fss-regulations.html    

 

  Teknik Düzenlemeler

 

- BIS Kural ve Düzenlemeleri: http://www.bis.org.in/bs/bsindex.asp 
- BIS Zorunlu Sertifikasyona tabi ürünler: http://www.bis.org.in/cert/ProdUnManCert.asp 
- FSSAI Codex/Gıda Kurallarına ilişkin düzenlemeler: http://www.fssai.gov.in/home/fss-legislation/codex-india.html
- Bitki sağlık Mevzuatı: http://plantquarantineindia.nic.in/PQISPub/html/PQO_amendments.htm 
- BIS Yabancı üretici sertifikasyonu: http://bis.org.in/fmcs/index.asp 
- DCA Ürün Ölçü Kuralları: http://consumeraffairs.nic.in/forms/contentpage.aspx?lid=639 

 

  Akreditasyon

 

- NABL Akreditasyon düzenlemeleri: 
http://www.nabl-india.org/about-nabl/accreditation-schemes/
http://www.nabl-india.org/nabl/index.php?c=publicaccredationdoc&m=index&docType=both&Itemid=199 

 

  Ürün Güvenliği

 

- BIS Sertifikasyon: http://www.bis.org.in/cert/prod_cert_scheme.asp 
- Telekomünikasyon Ekipmanları: http://www.tec.gov.in/conformity-assessment/    
- Elektronik ve bilgisayar: http://www.stqc.gov.in/content/certification 
- FSSAI Gıda Güvenliği: http://www.fssai.gov.in/home/food-testing/Archives0.html 

 

  İthalat Denetimi

 

- FSSAI Gıda ithalat ve denetim prosedürleri Food Import Clearance System (FICS): http://www.fssai.gov.in/home/imports/import-clearance.html
- Food Safety and Standards (Import) Regulation, 2017: http://www.fssai.gov.in/home/fss-legislation/notifications/gazette-notification.html    
- Orders and Guidelines on Imports of food articles: http://www.fssai.gov.in/home/imports/order-guidelines.html
- CBEC İthalat prosedürleri Customs Import Manual: http://www.cbec.gov.in/htdocs-cbec/deptt_offcr/cs-manual 
- Customs Rules and Regulations: http://www.cbec.gov.in/htdocs-cbec/customs 
- Bitki Karantina İthalat Denetimi: http://plantquarantineindia.nic.in/PQISPub/html/Impinspec-clear.htm

 

  Piyasa Gözetimi ve Denetimi

 

- BIS Tüketici ilişkileri http://www.bis.org.in/other/consumer_affairs.asp 
- Department of Consumer Affairs: http://consumeraffairs.nic.in/forms/contentpage.aspx?lid=610 
- FSSAI Gıda Firmaları lisans düzenlemeleri: https://foodlicensing.fssai.gov.in/index.aspx 

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

Zorunlu Belgeler: 
- Sanayi ürünlerinde ISI Mark (ISI Standart İşareti)
- Gıda Ürünleri için FSSAI numara ve işareti
- Tarımsal ve hayvansal ürünlerde Sağlık Sertifikası 
(Ayrıca Hindistan’a daha önce ihracatı yapılmamış tarım ürünleri için Tarım Bakanlığı tarafından "Technical Data Requirements for Pest Risk Analysis (PRA) yapılarak her bir ürün ile ilgili olarak ayrı ayrı Hindistan Tarım Bakanlığı'na başvurulması gerekmektedir.)

Belgeleri Düzenleyen Kuruluşlar:
- Bureau of Indian Standards: Ürünler BIS laboratuvarlarında test edildikten sonra ISI İşareti’nin kullanılmasına izin verilmektedir.
- Food Safety and Standards Authority of India: FSSAI onaylı laboratuvarlarda test edilen gıda ürünleri için FSSAI numara ve işareti verilmektedir.
- Bitki Sağlık ve Hayvan Sağlık Sertifikaları – Hindistan Tarım Bakanlığı

Zorunlu Belgelenmeye Tabi Ürünler

Bazı ürünlerin Hindistan’a ithalatında zorunlu standart uygulaması yapılmakta olup, bu ürünleri Hindistan’a ihraç etmek isteyen firmaların ihracat öncesinde BIS’e kayıt yaptırmaları ve sertifika almaları gerekmektedir. Çeşitli gıda koruyucu maddeler ve gıda katkıları, süt tozu, bebek gıdaları, bazı çimento türleri, elektrikli ev aletleri, belirli türde gaz silindirleri ve çok amaçlı kuru piller gibi ürünler zorunlu standarda tabi ürünler arasında yer almaktadır.

- Standardı Zorunlu ürünler: http://www.bis.org.in/cert/ProdUnManCert.asp 
- Standardı Zorunlu elektronik ürünler: http://crsbis.in/BIS/products.do
 
- Gıda ürünleri ile ilgili tüm denetim ve zorunlu standartlar ise Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) tarafından yürütülmektedir. İthalatçıların ithal edecekleri her türlü gıda ürünü için FSSAI kayıt numarası alması gerekmektedir. Buna istinaden ithalatçılara gıda ürünleri ithalatında gümrük izin sertifikası düzenlenmektedir. (http://www.fssai.gov.in/home/imports/import-clearance.html)

- Temel tarım ve bahçe ürünleri için PhytoSanitary Certificate (Bitki Sağlık sertifikası) Ministry of Agriculture, Directorate of Plant Protection, Quarantine & Storage: http://plantquarantineindia.nic.in/PQISPub/html/ProcPEQinspec.htm

- Hayvansal ürünler için Sanitary Import Permit (Hayvan Sağlık Sertifikası) Department of Animal Husbandry, Government of India: http://dahd.nic.in/trade

Diğer ülke belgelerinin kabulü

BIS, diğer ülke kuruluşlarıyla yaptığı karşılıklı tanıma anlaşmaları çerçevesinde Hindistan’a ithal edilecek ürünler için ISI sertifikasının düzenlenmesine izin vermektedir. Ayrıca firmalar için de bireysel kayıt sistemi bulunmakta olup, BIS tarafından yerinde ziyaret edilerek sertifikalandırılan yabancı firmalar ürünlerinde ISI işareti kullanabilmektedir. BIS’in TSE ile karşılıklı tanıma anlaşması sona ermiş ve daha sonra yenilenmemiştir. (http://bis.org.in/fmcs/index.asp)
 
Sağlık Sertifikaları da karantina otoritelerinin karşılıklı tanıma anlaşmaları çerçevesinde kabul görmektedir.

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar

Hindistan’a ithalatta sevk öncesi incelemeye tabi tutulan ürünler ve gözetim şirketleri ile ilgili bilgiler Hindistan’ın dış ticaret mevzuatına ilişkin olarak yayınlanan “Foreign Trade Procedures” dokümanlarında yer almaktadır. Buna göre metal döküntü ve hurdaların Hindistan’a ithalatında sevk öncesi gözetim belgesi alınması gerekmektedir. Gözetim şirketlerinin yetkilendirilmesi Director General of Foreign Trade - DGFT tarafından yapılmaktadır.
- Ministry of Commerce & Industries
  DGFT: http://dgft.gov.in/

İhracata yönelik sevk öncesi inceleme Export Inspection Council of India tarafından yapılmaktadır. Sözkonusu kurum Basmati pirinci, balık ve balık ürünleri, süt ürünleri, tavuk ürünleri, bal, yumurta ürünleri, soğutulmuş ve dondurulmuş, meyve ve sebze, karabiber, et ve et ürünleri konularında Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanlığı altında gözetim ve sertifikalandırılma işlemlerini yürütmektedir.
- Ministry of Commerce & Industry
 Export Inspection Council of India: http://www.eicindia.gov.in
 

Hindistan’da ithalata ilişkin denetimler gümrük otoritesi tarafından yürütülmektedir. Ayrıca Gıda ürünlerinin ithalatı ile ilgili tüm kontrol ve zorunlu standartlar FSSAI-Food Safety and Standards Authority of India tarafından yürütülmekte olup, gıda ürünlerinin ithalatındaki gözetime ilişkin hususlar da bu kurum tarafından düzenlenmektedir. Bitki sağlık konusunda ise Hindistan Tarım Bakanlığı Bitki Karantina yetkilileri denetimleri gerçekleştirmektedir.

- Ministry of Finance
 Department of Revenue 
 Central Board of Excise and Customs (CBEC): http://www.cbec.gov.in/

- Ministry of Health & Family Welfare
 FSSAI, Department of Import: http://www.fssai.gov.in/

- Ministry of Agriculture
 Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare
 Directorate of Plant Protection, Quarantine & Storage: http://plantquarantineindia.nic.in/ 

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yapan Kuruluşlar:
- Consumer Affairs Department, Bureau of Indian Standards: http://bis.org.in/ 

- Ministry of Consumer Affairs
 Department of Consumer Affairs: http://fcamin.nic.in/ 

- Ministry of Health
  FSSAI, Regulatory Compliance: http://www.fssai.gov.in/ 

Sevk Öncesi İnceleme

Ürünler: Hindistan’a metal hurda ve döküntülerinin ithalatında sevk öncesi inceleme uygulaması bulunmaktadır.

Çalışılan Gözetim Şirketleri: http://dgftcom.nic.in/exim/2000/operation.pdf

İthalat Denetimi

Ürünler: Tüm Ürünler

Denetimi yapan kurum ve kuruluşlar: Gümrük görevlileri fiziki muayene, ağırlık ve diğer ölçü birimlerini kullanarak örnek bazında gelen malları kontrol ederler. Daha sonra Muayene memuru tarafından Muayene raporu hazırlanır.

- Central Board of Excise and Customs (CBEC),
 İthalat prosedürleri: http://www.cbec.gov.in/htdocs-cbec/deptt_offcr/cs-manual 

- FSSAI,
 Gıda ithalat ve denetim prosedürleri: http://www.fssai.gov.in/home/imports/import-clearance.html 

- Ministry of Agriculture, Directorate of Plant Protection, Quarantine & Storage,
 Bitki Sağlık İthalat prosedürleri: http://plantquarantineindia.nic.in/PQISPub/html/Import.htm 

- Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry
 Hayvan Sağlık İthalat prosedürleri: http://dahd.nic.in/trade 

Denetim Şartları: 
Hindistan gümrüklerinde Risk Management System (RMS) ve Electronic Data Interchange (EDI) Sistemleri uygulanmaktadır. Gümrükte beklemelerin önüne geçilmesi bakımından malın gümrüğe varışından önceki 30 günden daha erken olmamak üzere beyanname ve diğer belgelerin hazırlanmaya başlanması mümkündür. Hindistan tarafından ticaretin kolaylaştırılması anlamında uygulanmaya başlayan RMS sisteminde sadece orta ve yüksek risk dereceleri kargolar incelemeye tabi tutulmaktadır. EDI sistemiyle ise ithalatçılar gümrük beyannamelerini elektronik ortamda hazırlayıp iletebilmektedir. Ayrıca, Onaylanmış Müşteri Programı (Accredited Client's Programme – ACP) çerçevesinde geçmiş performansı iyi olan ve gerekli koşulları sağlayan firmalar için özel gümrük muayene usulleri uygulanmaktadır.

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

YENİ DELHİ BÜYÜKELÇİLİĞİ Osman Birkan KUM Ticaret Müşaviri Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor 50-N, Nyaya Marg, Chanakyapuri, NEW DELHI / 110 021 INDIA
yenidelhi@ticaret.gov.tr
00 91 11 2687 99 0700 91 11 2688 90 53
(Fax) 00 91 11 2688 9236
YENİ DELHİ BÜYÜKELÇİLİĞİ Aysun ERGEZER TİMUR Ticaret Müşaviri Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor 50-N, Nyaya Marg, Chanakyapuri, NEW DELHI / 110 021 INDIA
yenidelhi@ticaret.gov.tr
00 91 11 2687 99 0700 91 11 2688 90 53
(Fax) 00 91 11 2688 9236
MUMBAİ BAŞKONSOLOSLUĞU Mustafa Furkan ALBAYRAK Ticaret Ataşesi Turkish Consulate General Office of the Commercial Attache No:19, 17th Floor, Kanchanjunga Building 72, Pedder Road MUMBAI 400 026 / INDIA
mumbai@ticaret.gov.tr
00 91 22 2385141700 91 22 23851418
(Fax) 00 91 22 23851419
MUMBAİ BAŞKONSOLOSLUĞU Hüseyin AYDIN Ticaret Ataşesi Turkish Consulate General Office of the Commercial Attache No:19, 17th Floor, Kanchanjunga Building 72, Pedder Road MUMBAI 400 026 / INDIA
mumbai@ticaret.gov.tr
00 91 22 2385141700 91 22 23851418
(Fax) 00 91 22 23851419
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot