Hırvatistan

Hırvatistan

En büyük ithalatçı 2023
En büyük ithalatçı 2023
Almanya 18.15Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2023
En büyük ihracatçı 2023
Almanya 9.03Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
7.16 Milyar $
2019
235.61 Milyon $
2023
Türkiye’nin ihracatı
14.13 Milyar $
2019
599.60 Milyon $
2023

Genel Görünüm

Hırvatistan, 2022 yılında kişi başı 40.74 Bin $ ve toplam 70.96 Milyar $ gayri safi milli hasılaya sahiptir. 2023 yılında toplam 127.65 Milyar $ ithalat ve 74.01 Milyar $ ihracat gerçekleştirmiştir.

En çok ithalat yapılan başlıca ülkeler
Almanya 18.15 Milyar $
Slovenya 14.67 Milyar $
Macaristan 8.19 Milyar $
Avusturya 7.06 Milyar $
Polonya 5.06 Milyar $
En çok ihracat yapılan başlıca ülkeler
Almanya 9.03 Milyar $
Slovenya 8.28 Milyar $
Bosna Hersek 7.46 Milyar $
Macaristan 5.07 Milyar $
Sırbistan 4.63 Milyar $
Ülkenin en fazla ithal ettiği ürünler
27 Bitümenli taşkömürü 6.87 Milyar $
84 Evlerde kullanılan bulaşık yıkama makineleri 3.70 Milyar $
87 Yük taşımaya mahsus römork ve yarı römorklar 3.48 Milyar $
85 Gümüş oksitli elektrik pilleri, bataryalar 3.34 Milyar $
2710 Petrol ve bitümenli yağlardan elde edilen hafif yağlar ve müstahzarları (petrol veya bitümenli yağ oranı >=%70) 2.55 Milyar $
Ülkenin en fazla ihraç ettiği ürünler
27 Bitümenli taşkömürü 2.96 Milyar $
85 Gümüş oksitli elektrik pilleri, bataryalar 2.36 Milyar $
84 Evlerde kullanılan bulaşık yıkama makineleri 1.99 Milyar $
2710 Petrol ve bitümenli yağlardan elde edilen hafif yağlar ve müstahzarları (petrol veya bitümenli yağ oranı >=%70) 1.22 Milyar $
44 Yongalar; geniş yapraklı ağaçlardan 1.20 Milyar $
Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2022
3 / 5
Lojistik performansı-2022
3 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2022
24.98%
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2023
127.65 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre-2022
19.5 gün
Enflasyon (yıllık)-2022
10.78%
Gayri safi yurtiçi hasıla-2022
70.96 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)-2022
6.33%-2022
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2022
40.74 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2022
65.27%
Mal ihracatı-2023
74.01 Milyar $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2022
25.39%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2022
0.15
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2022
367.64 Bin
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2022
2.48%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2022
19.51%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2022
61.31%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2022
60.65%
Toplam Nüfus-2022
3.85 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2022
5.17%
Mal ticareti (% GSYİH)-2022
98.09%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2022
7.16
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2022
-
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2022
-
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20192020202120222023

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20192020202120222023
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri

Ülke düzenlemeleri ve uygulamaları büyük ölçüde şeffaftır. Uygulamalara ilişkin bazı önemli bilgi/belgeler Hırvatça olması nedeniyle ihracatçılarımız açısından sorun olabilmektedir.
Bilgi alınabilecek adresler aşağıda yer almaktadır:
 
- Hırvatistan Standartları Enstitüsü: www.hzn.hr
- Hırvat Ticarette Teknik Engeller Bilgi Bildirim Merkezi: wto.tbt.info@hzn.hr
- Hırvatistan Akreditasyon Ajansı (Ana Sayfa - İngilizce): http://www.akreditacija.hr/EN/
- Onaylanmış Kuruluş Sicili (İngilizce): http://www.akreditacija.hr/registar/EN
- Hırvatistan Metroloji Devlet Ofisi (Ana Sayfa-İngilizce): http://www.dzm.hr/en
- Hırvatistan Ekonomi Odası: www.hgk.hr
- Hırvatistan Gümrükleri: www.carina.hr
- Hırvat Resmi Gazetesi: www.nn.hr
- Hırvatistan Ekonomi Bakanlığı: www.mingo.hr
- Hırvatistan Tarım Bakanlığı: www.mps.hr
- Hırvatistan Sağlık Bakanlığı: www.zdravlje.hr

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri

Hırvatistan ülkedeki teknik düzenlemeler mevzuatını, AB mevzuatı ile uyumlu hale getirmiş olup, söz konusu uyum çalışmaları AB’ye üyelik müzakerelerinin önemli ön koşulu olmuştur. İthalatçı piyasaya süreceği ürünün güvenliği ve Hırvatistan’daki uygunluk değerlendirmesinden doğrudan sorumlu olsa da, nihai sorumlu üreticidir.

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

Gümrük Otoritesine ibraz edilmesi zorunlu olan belgeler:
- Gümrük beyannamesi
- Fatura(Invoice)
- Menşe Şahadetnamesi (Certificate of Origin)
- A.TR Dolaşım Belgesi (A.TR Movement Certificate) EUR.1 Dolaşım Sertifikası (EUR.1 Movement Certificate)
- Uluslararası Orijin ve Bitki Sağlık Sertifikası (Phytosanitary Certificate)
- Kontrol Belgesi (Conformity Certificate)

Zorunlu Belgelenmeye Tabi Ürünler

Zorunlu belgelendirmeye ilişkin ürün listeleri Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde oluşturulmaktadır.

Diğer ülke belgelerinin kabulü

Diğer ülkeler tarafından verilen belgeler kabul edilmektedir.

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar

Hırvatistan ihraç edilen ürünlerin güvenlik şartlarına uygunluğuna ilişkin denetimler genel olarak ithalat aşamasında yapılmakla beraber, ürünün piyasada da denetimi gerçekleştirilmektedir.
Hırvatistan’da hangi Bakanlık hangi ürünlerle ilgili teknik düzenlemeleri hazırlıyor ve uyguluyorsa aynı Bakanlık ilgili ürüne ilişkin uygunluk değerlendirmesini de yapmaktadır (Örneğin; Sağlık Bakanlığı medikal ürünlerden sorumlu, İnşaat Bakanlığı inşaat ürünlerinden, İçişleri Bakanlığı patlayıcı maddelerden, Tarım Bakanlığı hayvansal gıda ürünlerinden, Sağlık Bakanlığı hayvansal olmayan gıda ürünlerinden vs., Ekonomi Bakanlığı ise hiçbir Bakanlığın yapmadığı ürünlere ilişkin uygunluk değerlendirmesi yapmaktadır).
Ürün güvenliği konusunda ilgili Kanun, piyasadaki tüm ürünlerin güvenli olması gerektiğini belirtmekle birlikte, bazı ürünler için herhangi bir belgelendirme gerekmemekte, bazı ürünlerin belgelendirilmesi üretici ve ithalatçı tarafından yapılmakta, bazı ürünlerin belgelendirilmesi için üçüncü bir onay mercii gerekmektedir.
Üretici ve/veya ithalatçı tarafından uygunluk değerlendirmelerinde söz konusu teknik belgelerin 10 yıl süreyle dosyalarda (bütün belgeler Hırvatça dilinde olmak üzere) saklanması gerekmektedir.
Üçüncü bir merciin belgelendirmesine ihtiyaç duyulduğunda, ilgili ürün konusunda teknik düzenlemeleri hazırlayan ve uygulayan ilgili Bakanlık veya Kamu Kurumu’nun yetkilendirdiği/görevlendirdiği bu konuda özel eğitimlere tabii tutulmuş özel uygunluk değerlendirme merkezleri söz konusu ürüne ilişkin uygunluk değerlendirmesini ve belgelendirmeyi yapmaktadır.

Sevk Öncesi İnceleme

Sevk Öncesi İncelemeye ilişkin olarak yine her Bakanlık kendi incelemesini yapmakta olduğu bilgisi alınmış, daha detaylı bilgiye ulaşılamamıştır.

İthalat Denetimi

Gümrük Bölgesinde fiziki denetimler yapılmakta olup, standardize edilmiş bir uygulama bulunmamakta olduğu bilgisine ulaşılabilmiştir.

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

ZAGREB BÜYÜKELÇİLİĞİ Özlem Akalın Ticaret Müşaviri Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Adrije Hebrangova 34 ZAGREB / CROATIA
zagrep@ticaret.gov.tr
00 385 1 467 81 86
(Fax) 00 385 1 485 42 61
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot