Hırvatistan

Hırvatistan

En büyük ithalatçı 2021
En büyük ithalatçı 2021
Almanya 4.97Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2021
En büyük ihracatçı 2021
Slovenya 2.87Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
222.73 Milyon $
2017
388.47 Milyon $
2021
Türkiye’nin ihracatı
319.43 Milyon $
2017
500.93 Milyon $
2021

Genel Görünüm

Hırvatistan, 2021 yılında kişi başı 28.89 Bin $ ve toplam 57.20 Milyar $ gayri safi milli hasılaya sahiptir. 2021 yılında toplam 33.64 Milyar $ ithalat ve 22.67 Milyar $ ihracat gerçekleştirmiştir.

En çok ithalat yapılan başlıca ülkeler
Almanya 4.97 Milyar $
İtalya 4.23 Milyar $
Slovenya 3.70 Milyar $
Macaristan 2.45 Milyar $
Avusturya 2.14 Milyar $
En çok ihracat yapılan başlıca ülkeler
Slovenya 2.87 Milyar $
İtalya 2.83 Milyar $
Almanya 2.67 Milyar $
Macaristan 2.07 Milyar $
Bosna Hersek 1.93 Milyar $
Ülkenin en fazla ithal ettiği ürünler
271019 Petrol yağları ve bitümlü minerallerden elde edilen yağlar; ağırlık% 70 veya daha fazla petrol yağı veya bitümlü minerallerden yağ içeren yağlar (hafif yağlar ve preparatlar hariç, biyodizel içeren, ham ve atık yağlar hariç) 976.16 Milyon $
270900 Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar) 939.91 Milyon $
300490 Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan diğer ilaçlar 905.97 Milyon $
271111 Doğal gaz (sıvılaştırılmış) 892.05 Milyon $
271600 Elektrik enerjisi 821.02 Milyon $
Ülkenin en fazla ihraç ettiği ürünler
271600 Elektrik enerjisi 1.17 Milyar $
270900 Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar) 905.13 Milyon $
271019 Petrol yağları ve bitümlü minerallerden elde edilen yağlar; ağırlık% 70 veya daha fazla petrol yağı veya bitümlü minerallerden yağ içeren yağlar (hafif yağlar ve preparatlar hariç, biyodizel içeren, ham ve atık yağlar hariç) 766.68 Milyon $
300490 Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan diğer ilaçlar 645.57 Milyon $
271121 Doğal gaz (gaz halinde) 314.20 Milyon $
Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2021
3 / 5
Lojistik performansı-2021
3 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2021
-12.26%
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2021
33.64 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre-2021
19.5 gün
Enflasyon (yıllık)-2021
2.55%
Gayri safi yurtiçi hasıla-2021
57.20 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)-2021
-8.1%-2021
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2021
28.89 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2021
48.78%
Mal ihracatı-2021
22.67 Milyar $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2021
-22.73%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2021
0.18
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2021
347.40 Bin
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2021
3.22%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2021
21.16%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2021
59.35%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2021
42.02%
Toplam Nüfus-2021
4.04 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2021
2.06%
Mal ticareti (% GSYİH)-2021
76.72%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2021
6.36
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2021
-
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2021
-
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20172018201920202021

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20172018201920202021
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

{{countryImportPotentialList[1].gtipNumber}}
{{countryImportPotentialList[0].gtipNumber}}
{{countryImportPotentialList[2].gtipNumber}}
  • {{index + 1}}
    GTİP {{item.gtipNumber}}
    {{item.potential}}/1000
  • {{index + 6}}
    GTİP {{item.gtipNumber}}
    {{item.potential}}/1000

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri

Ülke düzenlemeleri ve uygulamaları büyük ölçüde şeffaftır. Uygulamalara ilişkin bazı önemli bilgi/belgeler Hırvatça olması nedeniyle ihracatçılarımız açısından sorun olabilmektedir.
Bilgi alınabilecek adresler aşağıda yer almaktadır:
 
- Hırvatistan Standartları Enstitüsü: www.hzn.hr
- Hırvat Ticarette Teknik Engeller Bilgi Bildirim Merkezi: wto.tbt.info@hzn.hr
- Hırvatistan Akreditasyon Ajansı (Ana Sayfa - İngilizce): http://www.akreditacija.hr/EN/
- Onaylanmış Kuruluş Sicili (İngilizce): http://www.akreditacija.hr/registar/EN
- Hırvatistan Metroloji Devlet Ofisi (Ana Sayfa-İngilizce): http://www.dzm.hr/en
- Hırvatistan Ekonomi Odası: www.hgk.hr
- Hırvatistan Gümrükleri: www.carina.hr
- Hırvat Resmi Gazetesi: www.nn.hr
- Hırvatistan Ekonomi Bakanlığı: www.mingo.hr
- Hırvatistan Tarım Bakanlığı: www.mps.hr
- Hırvatistan Sağlık Bakanlığı: www.zdravlje.hr

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri

Hırvatistan ülkedeki teknik düzenlemeler mevzuatını, AB mevzuatı ile uyumlu hale getirmiş olup, söz konusu uyum çalışmaları AB’ye üyelik müzakerelerinin önemli ön koşulu olmuştur. İthalatçı piyasaya süreceği ürünün güvenliği ve Hırvatistan’daki uygunluk değerlendirmesinden doğrudan sorumlu olsa da, nihai sorumlu üreticidir.

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

Gümrük Otoritesine ibraz edilmesi zorunlu olan belgeler:
- Gümrük beyannamesi
- Fatura(Invoice)
- Menşe Şahadetnamesi (Certificate of Origin)
- A.TR Dolaşım Belgesi (A.TR Movement Certificate) EUR.1 Dolaşım Sertifikası (EUR.1 Movement Certificate)
- Uluslararası Orijin ve Bitki Sağlık Sertifikası (Phytosanitary Certificate)
- Kontrol Belgesi (Conformity Certificate)

Zorunlu Belgelenmeye Tabi Ürünler

Zorunlu belgelendirmeye ilişkin ürün listeleri Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde oluşturulmaktadır.

Diğer ülke belgelerinin kabulü

Diğer ülkeler tarafından verilen belgeler kabul edilmektedir.

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar

Hırvatistan ihraç edilen ürünlerin güvenlik şartlarına uygunluğuna ilişkin denetimler genel olarak ithalat aşamasında yapılmakla beraber, ürünün piyasada da denetimi gerçekleştirilmektedir.
Hırvatistan’da hangi Bakanlık hangi ürünlerle ilgili teknik düzenlemeleri hazırlıyor ve uyguluyorsa aynı Bakanlık ilgili ürüne ilişkin uygunluk değerlendirmesini de yapmaktadır (Örneğin; Sağlık Bakanlığı medikal ürünlerden sorumlu, İnşaat Bakanlığı inşaat ürünlerinden, İçişleri Bakanlığı patlayıcı maddelerden, Tarım Bakanlığı hayvansal gıda ürünlerinden, Sağlık Bakanlığı hayvansal olmayan gıda ürünlerinden vs., Ekonomi Bakanlığı ise hiçbir Bakanlığın yapmadığı ürünlere ilişkin uygunluk değerlendirmesi yapmaktadır).
Ürün güvenliği konusunda ilgili Kanun, piyasadaki tüm ürünlerin güvenli olması gerektiğini belirtmekle birlikte, bazı ürünler için herhangi bir belgelendirme gerekmemekte, bazı ürünlerin belgelendirilmesi üretici ve ithalatçı tarafından yapılmakta, bazı ürünlerin belgelendirilmesi için üçüncü bir onay mercii gerekmektedir.
Üretici ve/veya ithalatçı tarafından uygunluk değerlendirmelerinde söz konusu teknik belgelerin 10 yıl süreyle dosyalarda (bütün belgeler Hırvatça dilinde olmak üzere) saklanması gerekmektedir.
Üçüncü bir merciin belgelendirmesine ihtiyaç duyulduğunda, ilgili ürün konusunda teknik düzenlemeleri hazırlayan ve uygulayan ilgili Bakanlık veya Kamu Kurumu’nun yetkilendirdiği/görevlendirdiği bu konuda özel eğitimlere tabii tutulmuş özel uygunluk değerlendirme merkezleri söz konusu ürüne ilişkin uygunluk değerlendirmesini ve belgelendirmeyi yapmaktadır.

Sevk Öncesi İnceleme

Sevk Öncesi İncelemeye ilişkin olarak yine her Bakanlık kendi incelemesini yapmakta olduğu bilgisi alınmış, daha detaylı bilgiye ulaşılamamıştır.

İthalat Denetimi

Gümrük Bölgesinde fiziki denetimler yapılmakta olup, standardize edilmiş bir uygulama bulunmamakta olduğu bilgisine ulaşılabilmiştir.

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

ZAGREB BÜYÜKELÇİLİĞİ Özlem Akalın Ticaret Müşaviri Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Adrije Hebrangova 34 ZAGREB / CROATIA
zagrep@ticaret.gov.tr
00 385 1 467 81 86
(Fax) 00 385 1 485 42 61
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot