İspanya

İspanya

En büyük ithalatçı 2023
En büyük ithalatçı 2023
Almanya 59.41Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2023
En büyük ihracatçı 2023
Fransa 80.84Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
142.27 Milyar $
2019
15.44 Milyar $
2023
Türkiye’nin ihracatı
260.43 Milyar $
2019
9.51 Milyar $
2023

Genel Görünüm

Güneybatı Avrupa’da yer alan İspanya, çok sayıda liman kenti ve turizm sayesinde ülkede yarattığı uluslararası trafiği ve krizlerden korunma amaçlı başlattığı ekonomik büyüme ve eşit istihdam politikaları ile dünya ticaretine katılımını giderek artırmaktadır. İspanya, Dünya Bankası “İş Yapma Kolaylığı” endeksinde 30. sırada yer almaktadır.

2008 finansal krizi etkilerini diğer Avrupa ülkelerine kıyasla çok daha uzun süre hisseden ve Büyük Durgunluk periyoduna giren İspanya ekonomisi, 2014 yılında negatif eğilimini tersine çevirmiş ve tekrar istihdam yaratmaya başlamıştır. İspanya’nın ticari entegrasyonu 2008 yılına değin ağırlıkla Avrupa Birliği ülkeler ile iken, 2013 sonrası Latin Amerika ve Asya’ya açılma politikası ekonomideki toparlanmanın önemli bir kaynağı olmuştur.

2011 yılında en yüksek değerine ulaşan İspanya nüfusu, Avrupa finansal krizinden sonra göçmenlerin ülkelerine dönmesiyle azalışa geçmiş, ancak son yıllarda ekonominin iyileşmesiyle tekrar artışa geçerek günümüzde 47,5 milyona ulaşmıştır. Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya’dan sonra AB’nin en kalabalık 5. ülkesidir. İspanya, 2022 yılındaki %12,9’luk işsizlik oranı ile Avrupa Birliği’nde, işsizliğin en yüksek olduğu ülkelerden biridir. İşgücünün %76’sı hizmetler sektöründe ve %13,5’i sanayide istihdam edilmektedir. Dünya Bankası verilerine göre, 2021 yılı GSYH büyüklüğü cari fiyatlarla 1,43 trilyon dolar olan İspanya, dünyanın en büyük on dördüncü ekonomisidir.

DATACOMEX verilerine göre, İspanya 2022 yılında toplam 409,34 milyar dolarlık ihracat ve, 480,82 milyar dolarlık ithalat yapmıştır. En fazla ihracat yaptığı ilk 5 ülke de gelişmiş ekonomiye sahip AB ülkeleridir. Türkiye, İspanya’nın en büyük onuncu tedarikçisidir. Türkiye, 2022 yılında İspanya’ya 10,53 milyar dolarlık ihracat yaparken İspanya’dan 7,13 milyar dolarlık ithalat yapmıştır. 2022 yılındaki 17,66 milyar dolarlık ikili ticaret büyüklüğü ile Türkiye, İspanya'nın en büyük 11. ticaret ortağı konumundadır. Ülkemizin İspanya’yla olan ikili ticaret hacmi 2010 yılından itibaren, pandemi dönemi 
hariç, sürekli artış göstermiş, 2021 yılında tarihi olarak en yüksek seviyeye gelmiş, 2022 yılında ise yeniden artarak ikinci rekor seviyeye ulaşmıştır. Anılan yıllarda ihracatımız en yüksek seviyelerde gerçekleşmiş, İspanya da pandemi öncesindeki ihracat seviyelerinden daha yukarıda bir performans 
yakalamıştır.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2022
4 / 5
Lojistik performansı-2022
3 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2022
7.9%
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2023
484.85 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre-2022
12.5 gün
Enflasyon (yıllık)-2022
8.39%
Gayri safi yurtiçi hasıla-2022
1.39 Trilyon $
GSYİH büyüme (yıllık)-2022
5.45%-2022
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2022
45.95 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2022
40.14%
Mal ihracatı-2023
533.77 Milyar $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2022
14.43%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2022
850.82
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2022
17.71 Milyon
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2022
2.41%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2022
20.76%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2022
67.74%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2022
41.55%
Toplam Nüfus-2022
47.61 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2022
3.03%
Mal ticareti (% GSYİH)-2022
65.24%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2022
0.95
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2022
2.0 gün
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2022
3.0 gün
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20192020202120222023

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20192020202120222023
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Sektörler ve Fırsatlar

Türkiye’nin İspanya’ya en çok ihracat yaptığı sektörler giyim ve aksesuarları, otomotiv, demir çelik ve mineral yakıtlar ve yağlardır. Bu sektörlerin her birinde 2021-2022 yılları arasında ihracat artışı  görülürken, ilgili iki yılda %81,5 oranında büyüme ile anorganik kimyasallar ve %172 oranında büyüme ile mineral yakıtlar ve yağlar kayda değer bir artış sergilemiştir. 

Türkiye’nin İspanya’dan en fazla ithalat yaptığı sektörler otomotiv, makine ve makine parçaları, plastik ve plastik ürünleri ve demir-çeliktir. Demir-çelik haricinde bu sektörlerin tümünde 2021-2022 yılları arasında ithalat artışı görülürken, en fazla ithalat yaptığımız otomotiv sektöründe ilgili iki yılda %34 oranında artış gerçekleşmiştir. İspanya ithalatımızda en fazla artış gösteren sektör, son 5 yılda yıllık ortalama %22 büyüme ile mineral yakıtlar ve yağlar sektörüdür.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri

  Standartlar

 

- İspanya Standardizasyon Derneği (UNE): https://www.une.org/

 

  Teknik Düzenlemeler

 

- İspanya Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanlığı: www.mincotur.gob.es

- İspanya Ulaşım, Hareketlilik ve Şehir Ajandası Bakanlığı: www.mitma.gob.es

- İspanya Sağlık Bakanlığı: https://www.mscbs.gob.es/

- İspanya Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanlığı: www.mapa.gob.es/

- İspanya Ekolojik Geçiş Bakanlığı: https://www.miteco.gob.es/

- AEMPS - İspanya İlaç ve Tıbbi Cihazlar Kurumu: www.aemps.gob.es/

- AESAN - İspanyol Gıda Güvenliği ve Beslenme: Kurumu www.aecosan.msssi.gob.es/

 

  Akreditasyon

 

- Ulusal Akreditasyon Kurumu ENAC: www.enac.es

 

  Ürün güvenliği / güvenilirliği

 

- İspanya Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanlığı: www.mincotur.gob.es

- İspanya Ulaşım, Hareketlilik ve Şehir Ajandası Bakanlığı: www.mitma.gob.es

- İspanya Sağlık Bakanlığı: https://www.mscbs.gob.es/

- İspanya Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanlığı: www.mapa.gob.es/

- İspanya Ekolojik Geçiş Bakanlığı: https://www.miteco.gob.es/

- İspanya İlaç ve Tıbbi Cihazlar Kurumu AEMPS: www.aemps.gob.es/

- İspanyol Gıda Güvenliği ve Beslenme Kurumu AESAN: www.aecosan.msssi.gob.es/

 

 

  İthalat Denetimleri

 

İthalat denetimlerden sorumlu yetkili kuruluşların iletişim bilgilerine ilişkin tablo https://teknikengel.gov.tr/ulke/ispanya# sayfasında mevcuttur.

 

  Piyasa Gözetimi ve Denetimi (Teknik düzenlemelere ilişkin)

 

- İspanya Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanlığı: www.mincotur.gob.es

- İspanya Ulaşım, Hareketlilik ve Şehir Ajandası Bakanlığı: www.mitma.gob.es

- İspanya Sağlık Bakanlığı: https://www.mscbs.gob.es/

- İspanya Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanlığı: www.mapa.gob.es/

- İspanya İlaç ve Tıbbi Cihazlar Kurumu AEMPS: www.aemps.gob.es/

- İspanyol Gıda Güvenliği ve Beslenme Kurumu AESAN: www.aecosan.msssi.gob.es/

- İspanya Tüketici İşleri Bakanlığı: https://www.mscbs.gob.es/consumo/portada/home.htm  

 

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri

  Standartlar

 

- CENELEC, European Committee for Electro technical Standardization
- ETSI, European Telecommunications Standards Institute: www.etsi.org
- CEN, European Committee for Standardization, handling all other standards: www.cen.eu/cenorm/homepage.htm
- UNE Standartları
- ISO Standartları
- ASTM Standartları

 

  Teknik Düzenlemeler

 

- CE işareti: http://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/
Teknik düzenlemelerin yayımlandığı merci;
- Spanish National Gazette is Boletín Oficial del Estado (BOE) (İngilizce)
- AENOR ve ENAC bültenleri
- AB resmi gazetesi: http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html 
- Avrupa Komisyonu TRIS sistemi http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/

 

  Akreditasyon

 

- ENAC Akreditasyon haberleri: www.enac.es/web/english/accreditation-news
- ENAC Akredite kuruluşlar: www.enac.es/web/english
- Avrupa Akreditasyon: www.european-accreditation.org/ea-members

 

  Ürün Güvenliği

 

- 2584/1981 Sayılı Kalite Altyapısı ve Endüstriyel Güvenlik Hakkında Kraliyet Kararnamesi’ni onaylayan 2200/1995 sayılı Kraliyet Kararnamesi: www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-2468&tn=1&p=20151214&vd=#a4    
- Gıda Kalitesi ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Kanunu: http://legisla.comercio.es/Find.aspx

 

  İthalat Denetimleri


- Denetimler hakkında İspanya Ekonomi, Sanayi ve Rekabet Bakanlığı’nın sitesi

 

  Piyasa Gözetim ve Denetimi

 

- (EC) 765/2008 sayılı düzenleme akreditasyon ve piyasa gözetimi denetimi hakkındaki şartları içeren düzenlemedir. Anılan düzenlemede AB ülkelerinin ilgili birimlerinin piyasa gözetim denetimini sağlaması ve gerektiğinde tehlikeli veya standartlara uymayan ürünlerin pazara girişini yasaklaması hususunda yükümlülükleri yer almaktadır. Sözkonusu düzenleme ile AB üyesi ülkelerin ilgili birimlerine piyasa gözetimi ve denetimi yapma görevini yerine getirme üzere pazara girecek ürünlerin üretici veya satıcılarından gerekli belge ve bilgileri isteme, ürünlerden numune alma, analiz yapma, gereken şartları sağlayan ürünleri imha edebilme gibi yetkiler verilmektedir. Sözkonusu düzenleme ayrıca piyasa gözetimi ve denetimi alanında AB üyesi ülkelerin ilgili birimleri arasında koordinasyon ve işbirliğini de öngörmektedir. (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008R0765&locale=en)

- 768/2008/EC Sayılı Karar Piyasa gözetimi ve denetimi, takip edilebilirlik, satıcıların yükümlülükleri, korunma mekanizmaları hususlarını içermektedir. (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:218:0030:0047:en:PDF)

- 2001/95/EC Genel Ürün Güvenliği Dİrektifi AB içerisinde uyumlaştırılmamış alanda yer alan tüketici ürünlerine ilişkin piyasa gözetimi ve denetimi prosedürleri hakkında hükümler yer almaktadır. (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:218:0082:0128:en:PDF

- 1801/2003 Sayılı ve de 26 Aralık 2003 Sayılı Kraliyet Kararnamesi Ürün güvenliği uygulamaları hakkında hükümler içeren ulusal kararnamedir. (https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2004-511)
 

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

AB üyesi ülkelere gerçekleştirilecek her türlü ithalatta ilgili gümrük otoritesine yapılacak beyanın Tek İdari Belge-TİB (Single Administrative Document) kullanılarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. TİB ilgili gümrük idaresinin sistemi ile bağlantılı bir bilgisayar sistemi aracılığıyla veya doğrudan Gürmük Ofisi’ne teslim edilmek suretiyle sunulur. TİB’de aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:
- İhracatçı, ithalatçı veya bunların temsilcilerine ilişkin bilgiler
- Gümrükçe onaylanan işlem (serbest dolaşıma sürülme, tüketime sürülme, geçici ithalat, transit vb.)
- Ürünü belirleyici veriler (TARIC kodu, ağırlık, adet vb.)
- Taşıma türüne dair bilgi
- Menşe ülkesi, ihracatı gerçekleştiren ülke ve teslimat ülkesine dair bilgi
- Ticari ve finansal bilgi (Teslim türü, fatura değeri, fatura para birimi, döviz kuru, sigorta vb.)
- TİB ile bağlantılı diğer belgeler (İthalat lisansı, muayene sertifikası, menşe belgesi, taşıma belgesi, ticari fatura vb.)
- İthalata ilişkin vergilerin beyanı ve ödeme yöntemi ( tarifeler, KDV, ÖTV vb. )

TİB sekiz kopyadır ve yapılacak işlemin niteliğine göre tüm kopyalar veya birkaç kopya doldurulur. AB’ye ihracat yapmak için genellikle üç kopya kullanılır; bunlardan bir adedi varış ülkesindeki ilgili yetkili birimler tarafından işlemleri tamamlamak üzere muhafaza edilir, bir adedi  malın gönderildiği ülkenin istatistik kayıtları için tutulur, üçüncüsü ise gümrük otoritesince mühürlenerek malın gönderildiği firmaya iade edilir.

Ayrıca Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği çerçevesinde sanayi ürünleri için gümrük vergisi muafiyetinin uygulanabilmesini teminen ATR Sertifikası gerekmektedir. (ATR tarım ürünleri ile bazı çelik ürünleri için kullanılamamaktadır)

Gümrükten çekme için gereken diğer belgeler;
- Ticari fatura
- Gümrük kıymeti bildirimi
- Nakliyeye ilişkin belgeler (konşimento, FIATA konşimentosu, CMR belgesi, AWB belgesi, CIM belgesi, TIR karnesi, ATA karnesi )
- Nakliye sigortası
- Çeki listesi

CE İşareti: 
AB üyesi ülkeler ile Norveç, Liechtenştayn ve İzlanda’daya satılacak belli ürünlerin CE işareti taşıması zorunludur. (www.ce-marking.org)

CEN, CENELEC ve ETSİ tarafından oluşturulan ve Resmi Gazete’de yayımlanan harmonize standartlar AB Direktiflerine uygunluk sağlar. Buna ilaveten belirli ürünler için üretici ürününe CE işareti de iliştirmek zorundadır. Bu sayede ürünler AB içerisinde serbest dolaşıma girebilirler.

CE işareti üye ülkelerin milli kontrol otoritelerine sunularak piyasa gözetim ve denetimini kolaylaştıran bir unsurdur. CE işareti ürün hakkında detaylı teknik spesifikasyonları içermemekle birlikte; kontrollerden sorumlu milli otoritenin o ürünün AB içerisindeki yetkili temsilcisine veya üreticisine ulaşmasına imkan sağlayarak süreci kolaylaştırmaktadır. Böylelikle CE işareti üzerinde bulunmayan ancak uygunluk beyannamesine veya ürüne eşlik eden diğer belgelere ulaşma imkanı doğmaktadır. (https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking_es)

AB çerçevesinde “düzenlememiş alan”da yer alan ürünlerden olan inşaat demirinin İspanya pazarına girişi için CE sertifikası yeterli görülmemekte, buna ilaveten UNE 36 068-94 ve UNE 36 065-2000 standartları kapsamında AENOR tarafından düzenlenecek bir sertifika alınması gerekmektedir.

Talep edilen belgeleri düzenleyen kuruluşlar: 
- ATR Belgesi; Türkiye’de ATR belgeleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nce düzenlenmektedir.
- CE İşareti; aşağıdaki listede belirtilen İspanyol kuruluşlardan alınabileceği gibi diğer ülkelerin yetkili kuruluşlarından da CE işareti temini mümkündür.
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/
- CİTES Sertifikası; İspanya’da CİTES Sertifikası onay işlemleri SOIVRE Muayene noktalarınca yapılmaktadır. (Algeciras, Alicante, Barcelona, Bilbao, Las Palmas, Madrid, (, Malaga, Palma Mallorca, Sevilla, Tenerife, Valenci, Vigo)
- Bitki Sağlığı Kontrol Sertifikası (Phytosanitary Certificates); İspanya Tarım Balıkçılık, Gıda ve Çevre Bakanlığı Tarımsal Üretim Genel Müdürlüğü ( the General Directorate of Agriculture Production from the Ministry of Agriculture, Fisheries, Food and Environment) veya özerk bölge yönetimlerinin Tarım Müdürlükleri tarafından düzenlenir.
- Belge başvuruları aşağıdaki linkten elektronik olarak yapılacaktır: https://sede.comercio.gob.es/gl-ES/procedimientos/procedimientostelematicos/Paxinas/PagSolicitudPermisosIndustriales.aspx
- AB ülkelerine Hayvansal Ürünler ihraç edebilecek işletmeler ile ilgili düzenleme 854/2004 sayılı Avrupa Komisyonu Regülasyonu’na dayanmakta olup; söz konusu listeye ilave edilmesi veya çıkarılması öngörülen işletmeler hakkındaki öneriler işletmenin bulunduğu ülkedeki yetkili kurum (Türkiye’de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı) tarafından AB Komisyonu Sağlık ve Gıda Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne bildirilir. (SANTE-IRL-NEC- LISTING@ec.europa.eu)

Zorunlu Belgelenmeye Tabi Ürünler

İspanya’ya ithal edilecek ürünlerin AB mevzuatınca öngörülen teknik standartları karşılaması önkoşuldur. Buna ilaveten kimi ürünler için sağlık veya gıda güvenliği açısından özel belgeler de talep edilebilir.

AB çerçevesinde “düzenlememiş alan”da yer alan ürünlerden olan inşaat demirinin İspanya pazarına girişi için CE sertifikası yeterli görülmemekte, buna ilaveten UNE 36 068-94 ve UNE 36 065-2000 standartları kapsamında AENOR tarafından düzenlenecek bir sertifika alınması gerekmektedir.

Korsan veya taklit ürünlerin AB ülkelerine girişi yasak olup; Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) içeren ürünlere, canlı hayvan ithaline, hayvansal ve kimyasal ürünlere yönelik bazı özel kısıtlamalar mevcuttur.

AB ülkelerine ihraç edilecek nesli tükenmekte olan hayvan türleri ve bu hayvanlardan elde edilen mamullerin CITES Anlaşması çerçevesinde AB tarafından oluşturulan Vahşi Hayat Ticaret Yönetmeliği’ne uygunluk taşıması gerekmektedir. Bu ürünler için hem ihracat hem de ithalat noktasına çift taraflı kontroller gerçekleştirilmektedir.

AB ülkelerine “İnsan tüketimine yönelik bal" ihracatında da ürünün veterinerlik ilaçları kalıntısı açısından AB normlarına uygunluğu denetlenmektedir. Bu bakımdan AB’ye ihraç edilecek bal için üçüncü ülkelerdeki analizlerde de AB normlarındaki eşik değerlere uygunluğa riayet edilmesi gerekmektedir.

Hayvanlar ve hayvansal ürünlerin, insan ve hayvanlara bulaşabilen hastalıklarının yayılmasının önlenmesi bakımından AB tarafından öngörülen normlara uygunluğu kontrol edilmektedir. AB dışındaki ülkelerden ithalat için yalnızca kayıtlı ülke ve işletmelerden gelen, gerekli sağlık sertifikalarına sahip ve AB üye ülkelerince yapılabilecek sınır denetimlerindeki analizlerden geçebilen ürünlerin girişine izin verilmektedir.

Diğer ülke belgelerinin kabulü

AB ülkelerindeki kuruluşlarca düzenlenen sertifikalar İspanya makamlarınca kabul edilmektedir. Ayrıca AB üyesi olmamasına rağmen Karşılıklı Tanıma Anlaşması bulunan ülkelerce düzenlenen sertifikalar da İspanyol makamlarınca geçerli kabul edilmekte olup; Türkiye 2006/654/EC sayılı karar çerçevesinde sertifikaları tanınan ülkeler arasında yer almaktadır.
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A22006D0654)

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar

Muayene ve incelemeler, liman, havalimanı vb. gibi Sınır İnceleme Noktaları’nda (BIPs) gerçekleştirilmektedir. Ülkeye ithalat bakımından Sevk öncesi inceleme uygulaması bulunmamaktadır. İspanya’dan diğer ülkelere yapılacak ihracatta, varış ülkesini dayalı  olarak  Bureu  Veritas, Cotecna, Intertek, SGS gibi uluslararası kuruluşlar ve ENAC tarafıdnan sevk öncesi incelemeler yapılabilmektedir.

Gözetim, Sertifikasyon ve Dış Ticaret için Teknik Asistanlık Servisi (SOIVRE) sanayi ürünlerinin güvenliği ve gıda ürünlerinin kalite kontrolü, üçüncü ülkelerden gelen organik tarım ürünlerinin kontrolünden, bazı mineraller (kalay, tantal ve çatışmalardan etkilenmiş ve yüksek riskli bölgelerden çıkan volfram vb.) ile elektrikli ve elektronik ekipman, pil ve akümülatör ithalatının kontrolünden ve gereken izinlerin düzenlenmesi ve dış ticaret firmalarına teknik danışmanlık sunulmasından sorumlu kuruluştur. SOİVRE temel olarak ürünlerin AB mevzuatı çerçevesindeki standartlara uygunluğunu denetlemektedir. Bu doğrultuda ürünün üzerinde gerekli işaretlerin bulundurulması ve ürünün  kaynağının tespiti gibi hususları kontrol etmekte; gerektiğinde ürün numuneleri üzerinden laboratuvar analizleri yapmaktadır. Onaylanmış muayene mekanizması bulunan üçüncü ülkelerden gelen mallar için daha az kontrol süreci tatbik edilmektedir.

Ayrıca Sağlık, Sosyal Güvenlik ve Eşitlik Bakanlığı’nın sınır kapılarındaki birimleri tarım ve balıkçılık ürünleri ve eczacılık ürünleri ile ilgili kontroller gerçekleştirmektedirler.

İspanya’nın federal yönetim yapılanmasına paralel olarak, ülkede bulunan 17 özerk bölge yönetiminin piyasa gözetim ve denetimi (PGD) alanında yetkileri bulunmaktadır. Özerk bölge yönetimlerinin yanısıra, tüketicinin nihai tüketimine yönelik ürünler olarak nitelendirilen “tüketici ürünleri”nin piyasa gözetimi ve denetiminde İspanya Sağlık, Sosyal Hizmetler ve Eşitlik Bakanlığı’na bağlı “İspanya Tüketici İşleri, Sağlık ve Beslenme Ajansı (AECOSAN) bir çatı kuruluş olarak etkin bir koordinasyon mekanizması ve teknik altyapı desteği sağlayıcı olarak hizmet vermektedir. AECOSAN ayrıca SOIVRE ve gümrüklerle işbirliği içinde çalışmaktadır.

İthalat Denetimi

Ürünler: 
İthalata konu gıda maddeleri tarım ürünleri, deniz ürünleri, zeytinyağı vb), oyuncaklar, koruma ekipmanları, elektrikli aletler, tekstil ürünleri ve ayakkabılar çeşitli kontrollere tabi olmaktadırlar.

Denetim Şartları: 
İspanya gümrüklerinin elektronik sistemi malları üç ana gruba ayırmaktadır:
*Yeşil hat: Doğrudan sevk edilebilecek ürünler 
*Turuncu hat: Evraklarının kontrolü gereken ürünler 
*Kırmızı hat: Muayeneye tabi ürünler

Sistem malları bu üç gruba temel olarak rastgele biçimde ayırmakla birlikte şu unsurları da gözönünde bulundurmaktadır: İhracatçı/ithalatçı firmanın yüksek riskli firma grubunda olup olmadığı, malın geliş sıklığı, malın türü (gıda, bitki, sanayi ürünü vb.) Bu kontroller mallar İspanya’daki tüketicilere sunulmadan önce sınırdan girişte yapılmaktadır.

Sınır kapılarında ithalat için gerekli belgelerin olup olmadığına, malın menşeine, tarife kodu ile ürünün uyuşup uyuşmadığına da bakılmaktadır.

Ülke Haberleri

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

MADRİD BÜYÜKELÇİLİĞİ Savaş TARHAN Ticaret Müşaviri Embajada de Turquia Consejeria Commercial Calle Covarrubias,9 4-D 28010  MADRID / ESPANA
madrid@ticaret.gov.tr
00 34 91 310 49 99
(IP Tel) 0 312 204 83 22
MADRİD BÜYÜKELÇİLİĞİ Nazlı Seza ONAT Ticaret Müşaviri Embajada de Turquia Consejeria Commercial Calle Covarrubias,9 4-D 28010  MADRID / ESPANA
madrid@ticaret.gov.tr
00 34 91 310 49 99
(IP Tel) 0 312 204 83 22
BARSELONA BAŞKONSOLOSLUĞU Nurdan ÇAMLIBEL AYDIN Ticaret Ataşesi Turkish Consulate General Office of the Commercial Attache Paseo De Gracia, 46, 3-1 08007 BARCELONA / SPAIN
barselona@ticaret.gov.tr
00 34 932 157 811
(IP Tel) 0 312 204 81 17
(Fax) 00 34 932 151 301
BARSELONA BAŞKONSOLOSLUĞU Mehmet ÖRNEK Ticaret Ataşesi Turkish Consulate General Office of the Commercial Attache Paseo De Gracia, 46, 3-1 08007 BARCELONA / SPAIN
barselona@ticaret.gov.tr
00 34 932 157 811
(IP Tel) 0 312 204 81 17
(Fax) 00 34 932 151 301
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot