Lübnan

Lübnan

En büyük ithalatçı 2018
En büyük ithalatçı 2018
Çin Halk Cumhuriyeti 2.04Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2018
En büyük ihracatçı 2018
Birleşik Arap Emirlikleri 457.39Milyon
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
67.22 Milyon $
2015
64.23 Milyon $
2019
Türkiye’nin ihracatı
722.64 Milyon $
2015
1.11 Milyar $
2019

Genel Görünüm

Lübnan, 2020 yılında kişi başı 14.92 Bin $ ve toplam 51.99 Milyar $ gayri safi milli hasılaya sahiptir. 2018 yılında toplam 19.98 Milyar $ ithalat ve 2.95 Milyar $ ihracat gerçekleştirmiştir.

En çok ithalat yapılan başlıca ülkeler
Çin Halk Cumhuriyeti 2.04 Milyar $
Yunanistan 1.70 Milyar $
İtalya 1.59 Milyar $
ABD 1.43 Milyar $
Almanya 1.16 Milyar $
En çok ihracat yapılan başlıca ülkeler
Birleşik Arap Emirlikleri 457.39 Milyon $
Suudi Arabistan 212.44 Milyon $
Suriye 205.38 Milyon $
Güney Afrika Cumhuriyeti 174.04 Milyon $
Irak 147.28 Milyon $
Ülkenin en fazla ithal ettiği ürünler
271019 Petrol yağları ve bitümlü minerallerden elde edilen yağlar; ağırlık% 70 veya daha fazla petrol yağı veya bitümlü minerallerden yağ içeren yağlar (hafif yağlar ve preparatlar hariç, biyodizel içeren, ham ve atık yağlar hariç) 2.37 Milyar $
271012 Petrol ve bitümenli yağlardan elde edilen hafif yağlar ve müstahzarları (petrol veya bitümenli yağ oranı >=%70) 1.42 Milyar $
300490 Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan diğer ilaçlar 826.90 Milyon $
710812 Altın (diğer işlenmemiş şekillerde olanlar, para yerine kullanılmayan) 687.63 Milyon $
870323 Araçlar; sadece kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorla, silindir kapasitesi 1500'ten fazla 3000cc'den az 553.18 Milyon $
Ülkenin en fazla ihraç ettiği ürünler
710812 Altın (diğer işlenmemiş şekillerde olanlar, para yerine kullanılmayan) 289.45 Milyon $
710231 Elmaslar (sanayide kullanılmayanlar); işlenmemiş veya basit bir şekilde kesilmiş,yarılmış veya yontulmuş 203.17 Milyon $
720410 Dökme demir döküntü ve hurdaları 113.40 Milyon $
740400 Bakır hurda ve döküntüler 88.28 Milyon $
710239 Diğer elmaslar (sanayide kullanılmayan) 81.61 Milyon $
Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu
1 / 5
Lojistik performansı
2 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)
-9.2%
Vizesiz Geçiş
VAR
Mal ithalatı 2018
19.98 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre
15.0 gün
Enflasyon (yıllık)
3.01%
Gayri safi yurtiçi hasıla
51.99 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)
-6.7%
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)
14.92 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)
60.68%
Mal ihracatı 2018
2.95 Milyar $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)
-1.2%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)
51.7
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)
1.22 Milyon
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)
3.07%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)
12.76%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)
78.85%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)
35.36%
Toplam Nüfus
6.85 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)
4.28%
Mal ticareti (% GSYİH)
47.07%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)
1,507.5
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi
1.0 gün
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi
1.0 gün
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20152016201720182019

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20152016201720182019
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

{{countryImportPotentialList[1].gtipNumber}}
{{countryImportPotentialList[0].gtipNumber}}
{{countryImportPotentialList[2].gtipNumber}}
  • {{index + 1}}
    GTİP {{item.gtipNumber}}
    {{item.potential}}/1000
  • {{index + 6}}
    GTİP {{item.gtipNumber}}
    {{item.potential}}/1000

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri

- Lübnan Ekonomi Bakanlığı: www.economy.gov.lb
- Lübnan Sanayi Bakanlığı: www.industry.gov.lb 
- Lübnan Sağlık Bakanlığı: www.moph.gov.lb
- Lübnan Tarım Bakanlığı: www.agriculture.gov.lb
- Lübnan Çevre Bakanlığı: www.moe.gov.lb 
- Lübnan Standartlar Enstitüsü: www.libnor.gov.lb 
- Lübnan Akreditasyon Konseyi: www.qualeb.com/services/accreditation/ 
 

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

Lübnan’a yapılacak olan ihracatta gümrük otoritesine ibraz edilmesi zorunlu belgeler genel olarak: Proforma fatura, Fatura, Menşe şahadetnamesi, sağlık sertifikaları, bazı sanayi ürünler için analiz raporları ve konşimento istenmektedir.

Zorunlu Belgelenmeye Tabi Ürünler

Lübnan’a yapılacak olan ihracatta zorunlu belgelendirmeye tabi olan ürünlerin listesi mevcut değildir.

Diğer ülke belgelerinin kabulü

Avrupa Birliği üyesi ülkelerince, Türkiye ve gelişmiş ülkelerden verilen belgeler kabul edilmektedir.

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar

Lübnan’da zorunlu sevk öncesi inceleme uygulaması yoktur. 

Lübnan’da ürün güvenliği denetimleri temel olarak ithalat aşamasında gümrük kapılarında yapılmaktadır. İthalat denetimi yapan kurum ve kuruluşlar; Tarım Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı'dır. 

Piyasa denetimi ve gözetimi sistemi mevcuttur. Bu konuda, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Çevre Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı tarafından ilgili alanlarında denetim ve gözetim yürütülmektedir.

İthalat Denetimi

Ürünler: 
İlaçlar, vitaminler, medikal müstahzarları ve bazı gıda - içecekler için Sağlık Bakanlığı, canlı hayvanlar, taze balık, zirai ve tarım ürünleri için Tarım Bakanlığı, sanayi ürünler için Sanayi Bakanlığı ve işlenmiş veya paketlenmiş gıda ürünleri ve tüketim maddeleri alanında ise Ekonomi Bakanlığı denetimde bulunmaktadır.

Denetim Şartları: 
Her parti için fiziki ve Labarotuvar tahlilleri.

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

BEYRUT BÜYÜKELÇİLİĞİ Ümit SEZER Ticaret Müşaviri Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Riad El Solh Str. Abdel Razzak Bldg 1st Floor, Central District BEIRUT / LEBANON
beyrut@ticaret.gov.tr
00 961 1 991 981
(IP Tel) 0 312 204 83 25
(Fax) 00 961 1 991 982
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot