Portekiz

Portekiz

En büyük ithalatçı 2023
En büyük ithalatçı 2023
İspanya 115.04Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2023
En büyük ihracatçı 2023
İspanya 64.90Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
28.90 Milyar $
2019
4.64 Milyar $
2023
Türkiye’nin ihracatı
36.70 Milyar $
2019
2.56 Milyar $
2023

Genel Görünüm

Portekiz, 2022 yılında kişi başı 40.87 Bin $ ve toplam 251.94 Milyar $ gayri safi milli hasılaya sahiptir. 2023 yılında toplam 340.45 Milyar $ ithalat ve 251.72 Milyar $ ihracat gerçekleştirmiştir.

En çok ithalat yapılan başlıca ülkeler
İspanya 115.04 Milyar $
Almanya 39.43 Milyar $
Fransa 23.67 Milyar $
Hollanda 18.17 Milyar $
Çin Halk Cumhuriyeti 16.93 Milyar $
En çok ihracat yapılan başlıca ülkeler
İspanya 64.90 Milyar $
Fransa 32.76 Milyar $
Almanya 27.24 Milyar $
ABD 16.98 Milyar $
İngiltere 11.82 Milyar $
Ülkenin en fazla ithal ettiği ürünler
87 Yük taşımaya mahsus römork ve yarı römorklar 13.50 Milyar $
27 Bitümenli taşkömürü 13.21 Milyar $
85 Gümüş oksitli elektrik pilleri, bataryalar 11.12 Milyar $
84 Evlerde kullanılan bulaşık yıkama makineleri 9.31 Milyar $
8703 Hem dizel/yarı dizel hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu diğer taşıtlar; harici bir güç kaynağından şarj edilenler 7.09 Milyar $
Ülkenin en fazla ihraç ettiği ürünler
87 Yük taşımaya mahsus römork ve yarı römorklar 10.45 Milyar $
85 Gümüş oksitli elektrik pilleri, bataryalar 7.18 Milyar $
84 Evlerde kullanılan bulaşık yıkama makineleri 5.74 Milyar $
27 Bitümenli taşkömürü 5.54 Milyar $
2710 Petrol ve bitümenli yağlardan elde edilen hafif yağlar ve müstahzarları (petrol veya bitümenli yağ oranı >=%70) 4.51 Milyar $
Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2022
4 / 5
Lojistik performansı-2022
3 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2022
11.1%
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2023
340.45 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre-2022
6.5 gün
Enflasyon (yıllık)-2022
7.83%
Gayri safi yurtiçi hasıla-2022
251.94 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)-2022
6.69%-2022
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2022
40.87 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2022
52.59%
Mal ihracatı-2023
251.72 Milyar $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2022
16.71%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2022
500.44
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2022
3.27 Milyon
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2022
1.9%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2022
19.07%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2022
65.5%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2022
50.05%
Toplam Nüfus-2022
10.37 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2022
3.61%
Mal ticareti (% GSYİH)-2022
78.24%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2022
0.95
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2022
3.0 gün
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2022
3.0 gün
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20192020202120222023

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20192020202120222023
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri

  Standartlar

 

IPQ / Instituto Português da Qualidade, I.P. (Portuguese Quality Institute)/Portekiz Kalite Enstitüsü
Portekiz Kalite Sistemi içinde Ulusal Standardizasyon Kurumu olarak Portekiz pazarı için AB standartlarına tam uyumlu olacak şekilde standartların oluşturulmasını koordine eden sorumlu otoritedir. Aynı zamanda, Ulusal Metroloji Enstitüsü olarak metrolojiyi denetlemektedir. Portekiz’deki uygulamaların Topluluk mevzuatı ile uyumundan sorumludur.

 

  Teknik Düzenlemeler

 

Teknik düzenlemelere ilişkin mevzuat Portekiz’de ilgili Bakanlıklar veya ilgili Bakanlıklara bağlı kurumlar tarafından hazırlanmaktadır. İlgili Bakanlıklar ile ilgili bilgilere aşağıda belirtilen internet adresinden ulaşmak mümkündür: http://www.portugal.gov.pt/en/ministries.aspx 

2015/1535 sayılı AB Direktifi kapsamında üye ülkeler teknik düzenlemelere ilişkin mevzuat taslaklarını öncelikle Avrupa Komisyonuna bildirmek zorundadır. Portekiz’de hazırlanan teknik düzenlemelere ilişkin mevzuat taslaklarının bildirimi IPQ / Instituto Português da Qualidade(Portekiz Kalite Enstitüsü) tarafından yapılmaktadır.
- IPQ / Instituto Português da Qualidade(Portuguese Quality Institute)/Ekonomi Bakanlığı
 
Teknik Düzenlemeler Bilgi Sistemi (TRIS) aracılığıyla ülke bazında ilgili mevzuat taslaklarına ulaşmak mümkün bulunmaktadır: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/ 

Onaylanmış kuruluşlar, üçüncü taraf bağımsız test veya belgelendirme hizmeti gerektiren CE işaretli ürünlerde piyasaya arz öncesi bu hizmeti sağlamaktadır. İlgili mevzuat kapsamında uygunluk değerlendirme kuruluşu olarak belirlenen kuruluşlar aşağıda belirtilen kuruluşlar (notifying authority) tarafından yetkilendirilmektedir:
- ANACOM / Autoridade Nacional de Comunicaçoes (Ulusal İletişim Kurumu): https://www.anacom.pt/
- DGAE / Direcção Geral das Actividades Económicas (Ekonomik Faaliyetler Genel Müdürlüğü): http://www.dgae.min-economia.pt/
- Direcção / Geral de Energia e Geologia (Enerji ve Jeoloji Genel Müdürlüğü): http://www.dgeg.pt/
- IAPMEI / Agência para a Competitividade e Inovação (Rekabetçilik ve İnovasyon Kurumu): https://www.iapmei.pt/
- IMT / Instituto da Mobilidade e dos Transportes (Hareket ve Ulaştırma Kurumu): http://www.imt-ip.pt/sites/IMTT/Portugues/Paginas/IMTHome.aspx
- INFARMED / Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Ulusal İlaç ve Sağlık Ürünleri Kurumu): http://www.infarmed.pt/
- IPQ / Instituto Português da Qualidade (Portekiz Kalite Enstitüsü)
- Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos (Liman ve Deniz Taşımacılığı Kurumu) 
- Polícia de Segurança Pública (Kamu Güvenliği Polisi)

 

  Akreditasyon

 

- IPAC / Instituto Português De Acreditação (Portuguese Institute For Accreditation): http://www.ipac.pt/ 

 

  Ürün Güvenliği /Güvenilirliği

 

- DGAE / Direção-Geral das Atividades Económicas (General Directorate for Economic Activities)/Ekonomi Bakanlığı: http://www.dgae.min-economia.pt/ 
- IAPMEI / Agência para a Competitividade e Inovação, (Agency for Competitiveness and Innovation): https://www.iapmei.pt/ 

 

  İthalat Denetimi


Portekiz’e ithal edilen ürünlerin ithalat denetimi Maliye Bakanlığı bünyesinde yer alan Portekiz Vergi ve Gümrük İdaresi (AT) tarafından yapılmaktadır.
AT/ Autoridade Tributária e Aduaneira / Ministério das Finanças (Portuguese Tax and Customs Authority)/ Maliye Bakanlığı: www.portaldasfinancas.gov.pt 

 

  Piyasa Gözetim Denetimi (teknik düzenlemelere ilişkin)

 

Portekiz’de piyasa gözetimi ve denetimi alanında, ikisi Portekiz’deki otonom statüye sahip bulunan Madeira ve Azorlar adalarında olmak üzere toplam sekiz yetkili merci bulunmaktadır:
- Food and Economic Safety Authority (ASAE): www.asae.pt 
- INFARMED–National Authority of Medicines and Health Products: www.infarmed.pt 
- Mobility and Transport Institute, I. P. (IMT)
- National Directorate of the Public Security Police (DNPSP): www.psp.pt 
- National Communications Authority (ANACOM): www.anacom.pt 
- Directorate-General of Natural Resources, Security and Maritime Services (DGRM): www.dgrm.min-agricultura.pt 
- Regional Inspectorate for Economic Activities in the Madeira (IRAE Madeira)
- Regional Inspection of Economic Activities in the Azores (IRAE Açores): www.irae.azores.gov.pt 

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri

Avrupa Birliği (AB) üyesi olan Portekiz’de standartlar ve teknik düzenlemeler AB Mevzuatı ile uyumludur.

 

  Standartlar

 

AB standardizasyon politikası ile ilgili temel ilkelere aşağıda belirtilen internet adresi aracılığıyla ulaşmak mümkün bulunmaktadır: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:l21001a
AB üyesi ülkelerin uyumlaştırılmış teknik standartları uygulaması teşvik edilmektedir. Uyumlaştırılmış standartlar, üç bağımsız standardizasyon kuruluşu tarafından hazırlanmaktadır:
- European Committee for Standardisation (CEN): https://www.cen.eu/Pages/default.aspx
- European Committee for Electrotechnical Standardisation (CENELEC) : https://www.cenelec.eu/
- European Telecommunications Standards Institute (ETSI): http://www.etsi.org/

Portekiz Kalite Enstitüsü (IPQ)’nun aşağıda belirtilen internet adresinde ilgili mevzuata ulaşmak mümkün bulunmaktadır:
http://www1.ipq.pt/pt/ipq/legislacao/Pages/Legislacao_view.aspx

 

  Teknik Düzenlemeler

 

Portekiz, düzenlenmiş ve düzenlenmemiş alanda tüm gereklilikler ile AB uygunluk değerlendirme prosedürlerini uygulamaktadır. Teknik düzenlemelere ilişkin mevzuata aşağıda belirtilen internet adresleri aracılığıyla ulaşmak mümkün bulunmaktadır: 
http://www1.ipq.pt/pt/ipq/legislacao/Pages/Legislacao_view.aspx 
http://www.dgae.min-economia.pt/ 
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.main 
http://www.newapproach.org/Directives/DirectiveList.asp

Üçüncü ülkelerden AB'ye ithal edilen malların, AB teknik şartlarını karşılaması zorunludur. Söz konusu teknik düzenlemeler, temel olarak 4 ana başlık altındadır: Ürün Güvenliği, Teknik Standardizasyon, Ambalajlama, Etiketleme.
Teknik düzenlemelere ilişkin genel nitelikteki mevzuata aşağıdaki internet adresinden de ulaşmak mümkün bulunmaktadır:
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm? page=rt%2frt_TechnicalRequirements.html&docType=main&languageId=en#product_safety 

2015/1535 sayılı AB Direktifi teknik düzenlemelere ilişkin olarak bir bildirim prosedürü oluşturmuş olup, ticarette teknik engellerin önceden tespiti ve önlenmesine katkı sağlamaktadır. Söz konusu araç, üye ülkelerin sanayi, tarım ve balıkçılık ürünleri ile bilgi toplumu hizmetlerine ilişkin teknik düzenlemeler kapsamındaki mevzuat taslaklarının kabulünden önce Avrupa Komisyonu ve AB üyesi ülkeler tarafından incelenmesine imkan sağlamaktadır. Anılan uygulama, EFTA üyesi ülkeler ile ülkemiz için de geçerli bulunmaktadır. Teknik Düzenlemeler Bilgi Sistemi (TRIS) aracılığıyla ilgili mevzuat taslaklarına ulaşmak mümkün bulunmaktadır:
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/ 
http://www1.ipq.pt/PT/AssuntosEuropeus/Diretiva_2015_1535/Pages/Listas-de-Notificacoes.aspx

 

  Akreditasyon

 

Akreditasyon konusundaki mevzuata Portekiz Akreditasyon Kurumu (IPAC)’ın aşağıda belirtilen internet adresinden ulaşmak mümkün bulunmaktadır: http://www.ipac.pt/docs/documentos.asp
9 Temmuz 2008 tarihli ve 765/2008 sayılı Avrupa Komisyonu Yönetmeliği: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:218:0030:0047:en:PDF
11 Şubat 2011 tarihli ve 23/2011 sayılı Kararname (765/2008 sayılı Yönetmelik ile uyumlu olarak oluşturulan ulusal düzenleme): http://www.ipac.pt/docs/publicdocs/outros/DL_23_2011_(RegulamentaReg765).pdf
 
 

  Ürün Güvenliği/Güvenilirliği

 

Piyasaya arz edilecek her ürünün, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından asgari güvenlik koşullarını sağlaması gerekmektedir. 2001/95/EC sayılı Genel Ürün Güvenliği Direktifi (GPSD), AB pazarında sadece güvenli tüketim ürünlerinin satılmasını amaçlamaktadır. Söz konusu Direktife aşağıda belirtilen internet adresinden ulaşmak mümkün bulunmaktadır:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:l21253 
GPSD, diğer AB mevzuatı, ulusal standartlar, Komisyon tavsiyeleri veya ürün güvenliği ile ilgili uygulama kurallarının yokluğunda geçerlidir ve aynı zamanda sektörel mevzuatı da tamamlar niteliktedir. Oyuncaklar, elektrikli ve elektronik ürünler, kozmetik ürünler, kimyasallar ve diğer belirli ürün gruplarının güvenliği içinse özel kurallar mevcuttur. GPSD, ayrı düzenlemeler kapsamındaki farmasötik ürünleri, tıbbi cihazları veya gıda ürünlerini kapsamamaktadır.
Ürün güvenliği ile ilgili mevzuata ilişkin olarak aşağıda belirtilen internet adresleri incelenebilir:
http://www.dgae.min-economia.pt/ 
http://www.asae.pt/ 
http://www.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV  
http://www1.ipq.pt/pt/ipq/legislacao/Pages/Legislacao_view.aspx 

 

  İthalat Denetimi

 

AB Gümrük Mevzuatına (2913/92 sayılı Gümrük Kodu, 2454/93 sayılı Gümrük Yönetmeliği) aşağıdaki internet adresinden erişim sağlanabilir: http://ec.europa.eu/taxation_customs/legislation/tax-customs-legislation/customs-legislation_en
Portekiz Gümrük ve Vergi İdaresi (AT) ile AB’nin ilgili internet adresleri aracılığıyla ithalata konu ürünlerin tabi olduğu mevzuata (AB veya ulusal) ulaşmak mümkün bulunmaktadır.
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm? page=form/form_MyExport.html&docType=main&languageId=EN
http://pauta.dgaiec.min-financas.pt/direitosaduaneiros

 

  Piyasa Gözetim Denetimi

 

Piyasa gözetim ve denetimi ile ilgili bilgilere ve AB mevzuatına Avrupa Komisyonu’nun aşağıda belirtilen internet adresi aracılığıyla erişim sağlanabilir: https://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/building-blocks/market-surveillance_en
9 Temmuz tarihli ve 765/2008 sayılı Avrupa Komisyonu Yönetmeliği: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:218:0030:0047:en:PDF    
11 Şubat 2011 tarihli ve 23/2011 sayılı Kararname (765/2008 sayılı Yönetmelik ile uyumlu olarak oluşturulan ulusal düzenleme): http://www.ipac.pt/docs/publicdocs/outros/DL_23_2011_(RegulamentaReg765).pdf 
Ülkeler ve sektörler itibariyle piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşlarına ilişkin bilgiler AB Komisyonu’nun aşağıda belirtilen internet adresinde belirtilmektedir: http://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/building-blocks/market-surveillance/organisation_en
Ayrıca yukarıda belirtilen internet adresi aracılığıyla AB üyesi ülkelerin piyasa gözetimi faaliyetlerinin işleyişine ilişkin değerlendirme raporlarına da ulaşmak mümkün bulunmakta olup, anılan raporlarda birimler ve sürece ilişkin bilgiler de yer almaktadır.

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

Portekiz’e ihracatta talep edilen belgeler ürün ve menşe ülke gibi çeşitli unsurlara bağlı olarak değişmekte olup, söz konusu belgelerin içeriği ve hukuki dayanağına ilişkin bilgilere, ürün kodu ve ticarete konu ülkeler girilerek AB İhracatçı Yardım Masasının internet adresinden ulaşmak mümkündür.

AB’ye ve dolayısıyla Portekiz’e ihracatta aranan sağlık, çevre, teknik düzenlemeler, pazarlama standartları ve diğer hususlar ile ilgili genel şartlara ilişkin bilgiler ve ilgili belgeler de AB İhracatçı Yardım Masasının ilgili sayfasından temin edilebilir: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt%2frt_Requirements.html&docType=main&languageId=en

Portekiz’in üçüncü ülkelerden ithalatındaki gereklilikler Portekiz Vergi ve Gümrük İdaresi (AT)’nin portalı aracılığıyla da sorgulanabilir.

Avrupa Komisyonunun aşağıda belirtilen internet adresinden de ilgili ürünlerin ithalat koşulları hakkında bilgi edinilebilir: http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm

Zorunlu Belgelenmeye Tabi Ürünler

Portekiz düzenlenmiş alanda “CE işareti” gibi AB mevzuatını uygulamakta, düzenlenmemiş alanda farklı Bakanlıkların sorumluluğunda farklı ürünler için özel gereklilikler aramaktadır. CE İşareti malların serbest dolaşımını sağlayabilmek amacıyla üzerine iliştirildiği ürünün insan, hayvan ve çevre açısından sağlıklı ve güvenli olduğunu gösteren Avrupa Birliği'nin Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygunluk işaretidir. Şu an sayısı 25'i bulan Yeni Yaklaşım Direktiflerinden biri veya birkaçı kapsamına giren bir ürünün CE İşareti taşımadan AB pazarına girebilmesi mümkün bulunmamaktadır. Sözkonusu direktiflere konu aşağıda belirtilen ürün grupları arasında bulunan, üye ülkelerde veya üçüncü ülkelerde üretilmiş tüm ürünlerin CE işareti taşıması gerekmektedir.
- Gaz Yakan Aletler
- Sıcak Su Kazanları 
- Basınçlı Kaplar
- Oyuncaklar
- Asansörler
- İnşaat Malzemeleri
- Kişisel Koruyucu Donanımları 
- Makinalar
- Tıbbi Cihazlar
- In vitro Tıbbi Tanı Cihazları 
- Ölçü Aletleri
- Otomatik Olmayan Tartı Aletleri 
- Alçak Gerilim Cihazları 
- Elektromanyetik Uyumluluk
- Basit Basınçlı Kaplar
- Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar 
- Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Ekipmanlar 
- Sivil Kullanım için Patlayıcılar
- Yolcu Taşıma Amaçlı Kablo Üzerinde Hareket Eden Araçlar 
- Gezi Amaçlı Tekneler
- Radyo Cihazları 
- Piroteknikler
- Gürültü Emisyonu Yapan Ürünler
- Tehlikeli Maddelerin Kısıtlandığı Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar
- Enerji Ürünlerinin Eko-tasarımı

İlgili mevzuata aşağıda belirtilen internet adresleri aracılığıyla ulaşılabilir: 
http://www1.ipq.pt/PT/AssuntosEuropeus/MarcacaoCE/ListaDasDirectivas/Pages/ListaDirectivas.aspx
http://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/manufacturers_en

Onaylanmış kuruluşlar, üçüncü taraf bağımsız test veya belgelendirme hizmeti gerektiren CE işaretli ürünlerde piyasaya arz öncesi bu hizmeti sağlamaktadır.
 
Portekiz’deki onaylanmış kuruluşlara (notified body) dair bilgiler AB’nin Yeni Yaklaşım Onaylanmış Kuruluşlar Bilgi Sistemi (NANDO) üzerinden Avrupa Komisyonu’na iletilmektedir. Portekiz’de görev yapan onaylanmış kuruluşlar ve bu kuruluşların hangi alanlarda faaliyette bulunduğuna dair liste NANDO sisteminde yer almaktadır: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.main

Diğer taraftan, gıda, canlı hayvan ve hayvansal ürünler ile ilgili olarak yetkili kurum olan Gıda ve Veterinerlik Genel Müdürlüğü’nün (DGAV - Direção-Geral de Alimentação e Veterinária) aşağıda belirtilen internet adresinde, üçüncü ülkelerden yapılan ithalat temel olarak “canlı hayvanlar”, “hayvansal gıdalar”, “hayvansal olmayan gıdalar”, “hayvansal ürünler” ve “hayvan yemi” olmak üzere beş başlık altında ele alınmıştır. 
http://www.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV 

Avrupa Komisyonu'nun internet adresinde de konuya ilişkin bilgilere ulaşmak mümkün bulunmaktadır.

Portekiz’de canlı hayvan ithalatı veteriner kontrolleri ve uygun sağlık koşulları açısından temel olarak Topluluk mevzuatı kapsamında belirlenmiş olan kurallara tabi bulunmaktadır. Konuya ilişkin Topluluk mevzuatına aşağıda belirtilen internet adresi aracılığıyla ulaşılabilir. İthalat aşamasında ilgili ihracatçı ülkenin yetkili otoritesi tarafından düzenlenmiş “veteriner sağlık sertifikası”nın ibraz edilmesi gerekmektedir: https://ec.europa.eu/food/animals/vet-border-control/legislation_en 

Hayvansal ürünlerin ithalatında da ihracatçı üçüncü ülkenin yetkili otoritesi tarafından düzenlenmiş sağlık sertifikasının ibraz edilmesi gerekmekte olup, konuya ilişkin detaylı bilgilere AB Komisyonunun aşağıda belirtilen internet adresinden ulaşmak mümkün bulunmaktadır: https://ec.europa.eu/food/animals/animalproducts_en 

2000/29/EC sayılı Komisyon Direktifinin ekinde (EK-5i Bölüm B) belirtilen bitkiler ile bitkisel ürünlerin üçüncü ülkelerden AB’ye ithalatında ihracatçı ülkenin yetkili otoriteleri tarafından düzenlenmiş “bitki sağlığı sertifikaları”nın ibraz edilmesi gerekmektedir:
http://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/non_eu_trade
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/ph_biosec_trade-non-eu_decl_phyto_certificates.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000L0029-20090303&from=EN

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar

Portekiz’e ülkemizden ithal edilen ürünlerin güvenlik şartlarına uygunluğunun denetimi için sevk öncesi inceleme uygulaması bulunmamakta olup, ithal edilen ürünlere ilişkin denetim gerek ithalat aşamasında gerekse yurt içi piyasada (temel olarak) yapılmaktadır. Portekiz’e ithal edilen ürünlerin ithalat denetimi Maliye Bakanlığı bünyesinde yer alan Portekiz Vergi ve Gümrük İdaresi (AT) tarafından yapılmaktadır. Portekiz’in üçüncü ülkelerden ithalatında ürün bazında gereklilikler Portekiz Vergi ve Gümrük İdaresi (AT)’nin portalı aracılığıyla da sorgulanabilir.

Portekiz’de piyasa gözetimi ve denetimi alanında yetkili kuruluşlar aşağıda belirtilmektedir:
- Food and Economic Safety Authority (ASAE)
- INFARMED–National Authority of Medicines and Health Products, IP
- Mobility and Transport Institute, I. P. (IMT)
- National Directorate of the Public Security Police (DNPSP)
- National Communications Authority (ANACOM)
- Directorate-General of Natural Resources, Security and Maritime Services (DGRM)
- Regional Inspectorate for Economic Activities in the Madeira (IRAE Madeira)
- Regional Inspection of Economic Activities in the Azores (IRAE Açores)

İthalat Denetimi

Canlı hayvanlar ve hayvansal ürünler AB pazarına sadece onaylanmış Veteriner Sınır Kontrol Noktaları (Border Inspection Posts-BIPs) üzerinden girmektedir. Söz konusu ürünler ülkeye ulaştığında BIP tarafından belge kontrolü, ayniyet kontrolü ve fiziksel kontroller yapılmaktadır. Fiziki konrollerin sıklığı ürünün risk profiline ve önceki kontrollerin sonuçlarına bağlı olarak değişmektedir.

Portekiz’deki Sınır Teftiş Birimlerinin listesine AB Komisyonunun internet adresinden ulaşmak mümkün bulunmaktadır.

Hayvansal ürünlerin ithalatı ile ilgili detaylı bilgilere AB Komisyonunun aşağıda belirtilen internet adresinden ulaşmak mümkün bulunmaktadır: https://ec.europa.eu/food/animals/animalproducts_en 

Hayvansal olmayan bazı gıda ve yem ürünleri ithalatında, 669/2009 sayılı AB Yönetmeliği kapsamında artırılmış seviyede ithalat kontrolleri yapılmaktadır. Yetkili birimler tarafından %100 belge kontrolü ve tespit edilen riske bağlı sıklıkta laboratuvar analizleri dahil fiziksel kontroller gerçekleştirilmektedir. Söz konusu ürünlerin özel olarak belirlenmiş sınır giriş noktalarında kontrolü gerçekleştirilmektedir. Sınırlarda daha yüksek seviyede dikkat ve kontrole tabi ürünler söz konusu mevzuatın ekinde (EK-I) yer almakta olup, düzenli olarak güncellenmektedir.

Söz konusu mevzuat ile belirlenmiş giriş noktalarına AB Komisyonunun aşağıda belirtilen internet adresinden ulaşmak mümkün bulunmaktadır: https://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/legislation/imports/non-animal_en

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

LİZBON BÜYÜKELÇİLİĞİ Gülsüm AKTAŞ Ticaret Müşaviri Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Avenida da Liberdade No:69, 5-D. 1250-140 LISBOA / PORTUGAL
lizbon@ticaret.gov.tr
00 351 21 096 64 00
(Fax) 00 351 21 099 60 89
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot