Slovakya

Slovakya

En büyük ithalatçı 2023
En büyük ithalatçı 2023
Vietnam 39.59Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2023
En büyük ihracatçı 2023
Almanya 147.28Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
24.69 Milyar $
2019
1.65 Milyar $
2023
Türkiye’nin ihracatı
19.16 Milyar $
2019
954.06 Milyon $
2023

Genel Görünüm

Slovakya, 2022 yılında kişi başı 36.84 Bin $ ve toplam 115.46 Milyar $ gayri safi milli hasılaya sahiptir. 2023 yılında toplam 285.81 Milyar $ ithalat ve 702.37 Milyar $ ihracat gerçekleştirmiştir.

En çok ithalat yapılan başlıca ülkeler
Vietnam 39.59 Milyar $
Polonya 21.72 Milyar $
Rusya 16.77 Milyar $
ABD 16.39 Milyar $
Romanya 9.25 Milyar $
En çok ihracat yapılan başlıca ülkeler
Almanya 147.28 Milyar $
Çek Cumhuriyeti 84.69 Milyar $
Polonya 51.47 Milyar $
Macaristan 50.03 Milyar $
Fransa 37.12 Milyar $
Ülkenin en fazla ithal ettiği ürünler
85 Gümüş oksitli elektrik pilleri, bataryalar 22.30 Milyar $
85 Gümüş oksitli elektrik pilleri, bataryalar 14.75 Milyar $
85 Gümüş oksitli elektrik pilleri, bataryalar 12.59 Milyar $
84 Evlerde kullanılan bulaşık yıkama makineleri 9.36 Milyar $
27 Bitümenli taşkömürü 4.31 Milyar $
Ülkenin en fazla ihraç ettiği ürünler
87 Yük taşımaya mahsus römork ve yarı römorklar 41.34 Milyar $
8703 Hem dizel/yarı dizel hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu diğer taşıtlar; harici bir güç kaynağından şarj edilenler 33.16 Milyar $
87 Yük taşımaya mahsus römork ve yarı römorklar 26.09 Milyar $
8703 Hem dizel/yarı dizel hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu diğer taşıtlar; harici bir güç kaynağından şarj edilenler 18.76 Milyar $
85 Gümüş oksitli elektrik pilleri, bataryalar 18.38 Milyar $
Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2022
3 / 5
Lojistik performansı-2022
3 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2022
3.99%
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2022
285.81 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre-2022
21.5 gün
Enflasyon (yıllık)-2022
12.77%
Gayri safi yurtiçi hasıla-2022
115.46 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)-2022
1.67%-2022
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2022
36.84 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2022
104.83%
Mal ihracatı-2023
702.37 Milyar $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2022
2.27%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2022
0
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2022
-
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2022
2.22%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2022
28.63%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2022
58.31%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2022
99.06%
Toplam Nüfus-2022
5.43 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2022
3.51%
Mal ticareti (% GSYİH)-2022
190.74%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2022
0.95
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2022
-
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2022
-
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20192020202120222023

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20192020202120222023
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri

Slovak Standartlar Enstitüsü (the Slovak Standards Institute): Slovak Standartlar, Metroloji ve Test Ofisi (the Slovak Office of Standards, Metrology and Testing-SOSMT) tarafından, Slovak teknik standartlarının hazırlanması, kabul edilmesi (onaylanması) ve yayımlanması görevlerini yerine getirmek üzere kurulmuştur. Buna ilaveten, CEN, CENELEC, ETSI, ISO ve IEC gibi uluslararası kuruluşlarda Slovakya Cumhuriyeti'ni temsil etmektedir (www.unms.sk/?slovak-standards-institute).
Slovak Standartlar, Metroloji ve Test Ofisi (The Slovak Office of Standards, Metrology and Testing): Kamu kuruluşu olup, kalite altyapısının oluşturulması ve geliştirilmesi görevlerini yerine getirmektedir (www.unms.sk).
Slovak Ulusal Akreditasyon Kurumu (The Slovak National Accreditation Service (SNAS): Akreditasyondan sorumlu kuruluştur. 1 Ocak 2010 tarihinden beri uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmektedir (www.snas.sk).
Slovak Akreditasyon Konseyi (The Slovak Accreditation Council-SAR): Slovak Standartlar, Metroloji ve Test Kuruluşu başkanının danışma organıdır. Akreditasyon sisteminin (EC) 765/2008 direktifine uygun olarak yürütülmesine yardımcı olmaktadır. SAR, bağımsızlık, tarafsızlık ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde hareket etmekte ve SNAS’ın Denetim Kurulu’nda üyesi bulunmaktadır. Üyeleri Slovak Standartlar, Metroloji ve Test Ofisi başkanı tarafından atanmaktadır (www.unms.sk/?Slovak_Acceditation_Council).
Slovak Cumhuriyeti Kamu Sağlığı İdaresi (Public Health Authority of the Slovak Republic): Gıda, kozmetik vb. ürünlerde sağlık ve ürün güvenliği alanında denetimleri yapmaktadır (www.uvzsr.sk).
Slovak Cumhuriyeti Devlet Veterinerlik ve Gıda İdaresi (State Veterinary and Food Administration of the Slovak Republic): Gıda ürünlerinde ve veterinerlik ürünlerinde (hayvansal ve bitkisel ürünlere ilişkin denetimler) piyasa gözetimi ve denetimini yapmaktadır (www.svps.sk).
Gümrük İdareleri (Customs Directorate of The Slovak Republic): Avrupa Birliği dışında 3. ülkelerden gelen ürünlerin genel denetiminden sorumludur. İthal edilen ürünler AB pazarına sunulmadan önce gümrük kontrolüne tabidir (www.financnasprava.sk).
Slovak Ticareti Denetleme Kurumu (Slovak Trade Inspection): 128/2002 sayılı yasa çerçevesinde iç piyasada tüketiciyi koruma amaçlı piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini yerine getirmektedir. Bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir kamu kuruluşu olup, bütçesi Slovak Ekonomi Bakanlığı’na bağlıdır (www.soi.sk).
 
 

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri

Slovakya, 2004 yılında Avrupa Birliği üyesi olmuştur. Yürürlükteki teknik düzenleme ve standartları AB ile tamamen uyumludur. Genel ürün güvenliği kuralları 404/2007 sayılı yasa ile düzenlenmiş ve Avrupa Birliği’nin 2001/95 sayılı direktifine göre uyarlanmıştır. Direktif uyarınca, insan sağlığı ve güvenliği için risk taşıyan ürünlerde aynı zamanda hızlı uyarı sistemi RAPEX uygulanmaya başlamıştır. Tehlikeli maddeler, oyuncaklar ve çakmaklar gibi bazı ürünlerde özel güvenlik tedbirleri aranmaktadır.

Ülke düzenleme ve uygulamaları şeffaftır ve AB internet sayfasında yayımlanmaktadır (www.eur-lex.europa.eu). Slovak versiyonu, Slovak Adalet Bakanlığı’nın web sayfasında yayımlanmaktadır (http://jaspi.justice.gov.sk/).

Yürürlükte olan veya iptal edilen standartlara ilişkin bilgiler ile uygulama el kitapları, haberler ve diğer yayın bilgilerine (www.sutn.sk) internet sayfasından erişim sağlanabilmektedir.
Slovakya standardizasyon sistemi, ürünlere ilişkin teknik düzenlemeler ve uygunluk değerlendirmesi mevzuatı (Act No. 436/2001 Coll. Ve Act No.254/2003 Coll., (EU) 2015/1535 ve 764/2008/EC) hakkındaki bilgilere (www.unms.sk) internet sayfasından ulaşmak mümkündür.
Slovak ulusal akreditasyon sistemi Slovakya Hükümetinin 866/1993 sayılı kararnamesi çerçevesinde ve Slovakya Standartlar, Metroloji ve Test Ofisi’nin 9/1993 sayılı kararına göre kurulmuştur. Slovak Ulusal Akreditasyon Kurumu (Slovak National Accreditation Service -SNAS) tarafından ilgili mevzuatı (Act. No.264/1999, Act. No. 552/2003, Act. No. 505/2009) çerçevesinde akreditasyon faaliyetleri yürütülmektedir. Akreditasyon sistemi, akredite kuruluşlar ve rehber bilgiler vb. (www.snas.sk) adresinde yer almaktadır.
Kamu Sağlığı İdaresi’nin (www.uvzsr.sk/en) internet sayfasından gıda ve kozmetik ürün denetimlerine ilişkin genel bilgilere ulaşmak mümkündür.
İthal edilen ürünlere ilişkin kontroller hakkındaki bilgiler Slovak Ticareti Denetleme Kurumu’nun (www.soi.sk/en) internet sayfasında piyasa gözetimi ve denetimi programları altında ve gümrük kontrolüne ilişkin bilgiler (www.financnasprava.sk) internet sayfasında yer almaktadır.
Piyasa gözetimi ve denetimi 765/2008 sayılı direktif çerçevesinde yapılmakta olup, piyasa gözetimi ve denetimi mevzuatı ve programları Slovak Ticareti Denetleme Kurumu’nun internet sayfasında (www.soi.sk/en/) yer almaktadır.

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

Slovakya’nın AB üyesi olması ve mevzuatının uyumlaştırılmış olması nedeniyle, Slovak pazarına girecek yeni yaklaşım kapsamı ürünlerin AB mevzuatına uygun şekilde belgelendirilmiş ve aranan işaretleri (CE İşareti gibi) haiz olması gerekmektedir. İhracatçı ülke tarafından düzenlenen belgeler, AB tarafından yetkilendirilmiş/onaylanmış kuruluşlarca düzenlenmiş olması durumunda kabul edilmektedir.
İç piyasayı korumak amacıyla ithalat ve İhracatta bazı hassas ürünlere yönelik verilen izinler veya lisanslarda Ekonomi Bakanlığı yetkili kuruluştur. Lisans uygulamaları 15/1998 sayılı regülasyon ve onu tadil eden 163/1999 sayılı regülasyon ile düzenlenmektedir. Tehlikeli maddeler, tehlikeli kimyasallar, pestisit ve kimyasal katkı maddelerinin ithalatında ve ihracatında lisans veya izinler için 67/2010 sayılı regülasyona göre ithalat ve ihracatçının yazılı olarak başvurusu yapması gerekmektedir. Uyuşturucu ve psikotrop maddeler, prokürsörler ve kimyasal katkı maddelerinin ithalat ve ihracatında 331/2005 sayılı regülasyona göre ithalat ve ihracatçının yine yazılı olarak başvuru yapması gerekmektedir. Birden fazla amaçlı kullanılan maddeler ve teknolojilerde (askeri amaçlı veya sivil amaçlı vb.) 21/2007 sayılı regülasyona göre yine lisans/izin alınması gerekmektedir. Buna ilave olarak, silah, mühimmat ve patlayıcı maddelerde de uygulama aynıdır.
EUR.1 Dolaşım Sertifikası ve A.TR Dolaşım Belgesi tercihli ülke uygulaması çerçevesinde aranmaktadır.
Veteriner ve bitki sağlığı sertifikaları, farmakolojik ürünlerde GMP sertifikası ürünlerin niteliğine göre ithalatta aranmaktadır.
Gıda ve tarımsal ürünlerin ithalatında bitki sağlığı sertifikası aranmakta, silahlar ve mühimmat ithalatı için Polis birimlerine ön bildirim yapılmasını gerektirmekte, tıbbi malzeme ve ilaç ithalatında ise ithalatçı firmanın ön kaydının/izninin olması gerekmektedir.
 

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar

Ürünler Gümrük İdaresi tarafından ithalat aşamasında kontrol edildiği için sevk öncesi inceleme uygulanmamaktadır. İthalat aşamasında yapılan ürün güvenliği ve piyasa gözetimi denetimleri, Slovak Gümrük İdaresi tarafından Slovak Ticareti Denetleme Kurumu ile olan işbirliği anlaşması çerçevesinde yapılmaktadır.
Ürünler iç piyasaya girdikten sonra ikinci aşama piyasa gözetimi ve denetimi ise Slovak Ticareti Denetleme Kurumu tarafından yapılmaktadır.
 

İthalat Denetimi

İthalat aşamasında; fiziki denetimler üçüncü ülkelerden ithal edilen her bir ürün için gümrük idaresi tarafından yürütülmektedir. Eğer ürünlerin ithalatı ilk defa gerçekleştiriliyorsa denetimler daha kapsamlı bir şekilde yürütülmektedir. Denetimler, ürünler AB sınırları içine girdikten sonra ve serbet dolaşıma girmeden önce yapılmaktadır. Eğer ürünler diğer bir AB üyesi ülkede gümrük kontrolünden geçmiş ve serbest dolaşıma girmiş ise Slovakya pazarına ek denetime tabi olmaksızın girebilmektedir.

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

BRATİSLAVA BÜYÜKELÇİLİĞİ Nihan ODABAŞI ŞANSEVER Ticaret Müşaviri Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Panenska 18, 811 03 BRATISLAVA 1 / SLOVAK REPUBLIC
bratislava@ticaret.gov.tr
00 421 2 5443 00 43
(IP Tel) 0 312 204 80 26
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot