Venezuela

Venezuela

Türkiye’nin ithalatı
633.55 Milyon $
2019
118.00 Milyon $
2023
Türkiye’nin ihracatı
4.23 Milyar $
2019
276.48 Milyon $
2023

Genel Görünüm

bilgilendirme-mesaji

Ülke finansal özet bilgisi bulunamamıştır.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2022
0 / 5
Lojistik performansı-2022
2 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2022
-
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-
10.10 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre-2022
230.0 gün
Enflasyon (yıllık)-2022
-
Gayri safi yurtiçi hasıla-2022
-
GSYİH büyüme (yıllık)-2022
-
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2022
-
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2022
-
Mal ihracatı-
4.75 Milyar $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2022
-
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2022
0.11
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2022
179.52 Bin
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2022
-
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2022
-
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2022
-
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2022
-
Toplam Nüfus-2022
28.30 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2022
-
Mal ticareti (% GSYİH)-2022
-
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2022
9.97
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2022
15.0 gün
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2022
12.0 gün
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20152016201720182019

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20152016201720182019
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri

Dış ticarette teknik düzenleme ve engellerle ilgili bilgiler genellikle internette yer almaktadır. Her bir rejimin şart koştuğu hususlar, konu ile ilgili bakanlık veya kamu kurumunun internet sayfasında da yer alabilmektedir. Ne var ki söz konusu internet sayfalarındaki bilgiler bazan güncel olmayabilir. Dolayısıyla, ilgili internet sayfasındaki bilginin güncel olup olmadığının ilgili kurumdan teyit edilmesi en doğru yol olacaktır.

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

Herhangi bir ürünün Venezuela’ya ihracında, aşağıdaki belgelerin gümrük yetkililerine ibrazı zorunludur:
- Yük Manifestosu
- SENIAT tarafından verilen İthalat ve Değer manifestosu
- Gümrük Beyannamesi (ilgili form SENIAT tarafından verilir.)
- Proforma Fatura ve Ticarî Fatura
- Sevk Belgesi - Konşimento
- İçindekiler Listesi
- Menşe Şehadetnamesi
- Gümrükte vergi, harçaların ödendiğine dair makbuz
- Eğer söz konusu ise, ilgili rejimin gerektirdiği diğer tüm belgeler Spesifik koşullar ürüne göre değişmektedir.
Devlet, harmonize sistem koduna (HS Code) göre her ürün için koşul listesi belirlemektedir. Kasım 2014 itibariyle, mevcut liste 15 Temmuz 2013 tarihli Cumhurbaşkanlığı    Kararı’nda yer almaktadır.
Bu karar, ithal edilen herbir ürün için ödenecek gümrük vergisi, ayrıca ürün ithali için gerekiyorsa ilgili izin ve lisansları içermektedir. Bu belge SENIAT’ın internet sayfasından indirilebilir.
Yabancı otoritlerce verilen belgelere menşe ülkede apostil şerhi düşülmelidir. Doküman İspanyolca dili dışında bir dilde düzenlendiyse, yeminli tercüman tarafından İspanyolca’ya çevrilmelidir.

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar

Ürün güvenliği ve denetimi süreçleri gibi konular, Ticaret Bakanlığı tarafından ve bu bakanlığa bağlı olan SENCAMER (Ulusal Normalizasyon, Kalite,  Metroloji  ve  Teknik Düzenlemeler Özerk Kurumu - Servicio Autonomo Nacional de Normalizacion, Calidad, Metrologia y Reglamentso Tecnicos) aracılığıyla yürütülmektedir. SENCAMER, ülkede yürürlükte olan ürün güvenliği ve kalite düzenlemelerini yayınlar. Bunlara ‘COVENIN Normları’ denir. COVENIN, FONDONORMA’nın eski adıdır. FONDONORMA adlı teşkilat (Kalite Normalizasyonu ve Sertifikasyon Fonu – Fondo para la Normalizacion y Certificacion de la Calidad), Venezuela’nın ulusal standartlar teşkilatıdır. Spesifik bir normun metin hali SENCAMER’in internet sayfasında bulunabilir.

Denetimde ürün grupları için sorumlu kuruluşlar;
- Sağlık Bakanlığı (Ministerio de Salud): www.mpps.gob.ve
- Sanayi Bakanlığı (Ministerio  de  Industrias)
- Ticaret Bakanlığı (Ministerio de Comercio)
- Tarım ve Arazi Bakanlığı (Ministerio de Agricultura y Tierras)
- Savunma Bakanlığı (Ministerio de la Defensa)
- Konut, Yaşam ve Ekososyalizm Bakanlığı (Ministerio de Vivienda, Hábitat y Ecosocialismo): www.mvh.gob.ve  (Konut Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı kısa süre önce birleştirilmiştir. Önceki her iki bakanlığa ait iki internet sayfası da halihazırda aktiftir.)
- Enerji ve Petrol Bakanlığı (Ministerio de Energía y Petróleo)
- SENCAMER (Ulusal Normalizasyon, Kalite, Metroloji ve Teknik Düzenlemeler Özerk Kurumu - Servicio Autonomo Nacional de Normalizacion, Calidad, Metrologia y Reglamentso Tecnicos): www.sencamer.gob.ve
- SENIAT (Ulusal Gümrük ve Vergi İdaresi - Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria) 
- FONDONORMA (Kalite Normalizasyonu ve Sertifikasyon Fonu – Fondo para la Normalizacion y Certificacion de la Calidad): www.fondonorma.org.ve
- FODENORCA (Normalizasyon, Kalite, Sertifikasyon ve Metrolojinin Geliştirilmesi Fonu – Fondo de Desarrollo para la Normalizacion, Calidad, Certificacion y Metrologia): fodenorca.wordpress.com

Sevk öncesi inceleme gerekmemektedir. Denetim, gümrüklerde SENIAT görevlilerince X-ray cihazları veya fiziksel muayene yoluyla  yapılmaktadır. Sevk öncesi inceleme hakkındaki mevzuat ve zorunluluklar, 2005’te yürürlükten kaldırılmıştır.

İthalat Denetimi

Denetimler, ürün pazara girmeden önce yapılmaktadır. Tüm gerekli dokümanlar ibraz edilmeden ürün gümrükten geçememektedir. Gümrükler SENIAT adlı kuruma bağlıdır. SENIAT, Devletin vergi ve gümrük ile ilgili kurumu olup, Ekonomi Finans ve Kamu Bankacılığı Bakanlığı’na bağlıdır.
Bahsedilen rejimlerden hiçbirine tabi olmayan bir ürün gümrükte ilgili vergi ve harçları ödenerek ve ilgili prosedürler tamamlanarak ithal edilebilir.
Gıda, ilaç ve kozmetik ürünlerinde, ürünün gümrükten çekilebilmesi ve satışının yapılabilmesi için, pek çok durumda Sağlık Bakanlığı’ndan sıhhî tescil belgesi alınması gerekir.
SENIAT, belli başlı tüm liman ve havalimanı gümrüklerinde ‘Müdahaleci Olmayan Kontrol Sistemi’ni (CINI – Circuitos de Inspeccion No Intrusita) uygulamaktadır. Bu sistem çerçevesinde büyük X-ray cihazlarıyla tarama yapılmakta ve fiziksel muayenenin bertaraf edilmesi amaçlanmaktadır. X-ray tarama sonucuna göre gerekirse veya güvenlik önlemi olarak rassal biçimde fiziksel muayene de yapılabilir.

Ülke Haberleri

03/04/2021
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan Meksika'ya doğal gaz tedariği teklifi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin Teksas eyaletini vuran dondurucu soğuklar nedeniyle elektrik sıkıntısı çeken Meksika'ya doğal gaz tedariği sağlama teklifinde bulundu.

Güncel
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan Meksika'ya doğal gaz tedariği teklifi
03/04/2021
Kırklareli’nde aralık ayında en çok ihracat Venezuela, en çok ithalat ise Rusya ile yapıldı

İstatistik Kurumu verilerine göre, 2020’nin Aralık ayında Kırklareli’nden gerçekleştirilen ihracat 15,8 milyon dolar oldu.

Dış Ticaret
Kırklareli’nde aralık ayında en çok ihracat Venezuela, en çok ithalat ise Rusya ile yapıldı
Makarna İhracatında Artış 10/02/2020
Pandemi makarnaya talebi artırdı, hedef 700 milyon dolar ihracat

TMSD Başkanı Abdulkadir Külahçıoğlu, "Bu yılın 8 ayındaki ihracatımız, geçen yılın aynı dönemine oranla miktar bazında yüzde 10, değer bazında da yüzde 25 arttı. Yıl sonu hedefimiz, 1 milyon 400 bin ton makarna ihraç edip 700 milyon doları geçerek yeni bir rekora imza atmak." dedi.

Sektör
Pandemi makarnaya talebi artırdı, hedef 700 milyon dolar ihracat
07/24/2020
Venezuela'nın Petrol Üretim ve İhracatı Düşmeye Devam Ediyor

Venezuela'nın ham petrol üretimi ve ihracatı 2020 yılı Haziran ayında da düşüşünü sürdürmektedir.

Dış Ticaret
Venezuela'nın Petrol Üretim ve İhracatı Düşmeye Devam Ediyor
07/07/2020
FAO'nun küresel gıda üretim tahminleri yayınlandı

Haziran’da küresel gıda emtia fiyatları bitkisel yağlar, şeker ve süt kotasyonlarındaki sıçrama ile yılın başından beri ilk kez yükseliş gösterdi. Ancak, tahıl ve et piyasalarında COVID-19 salgınıyla oluşan belirsizlikler ve aşağı yönlü baskı sebebiyle çoğu fiyat alt seviyelerde kaldı.

Sektör
FAO'nun küresel gıda üretim tahminleri yayınlandı

Yaklaşan Etkinlikler

bilgilendirme-mesaji

Yaklaşan etkinlik bulunmamaktadır.

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

KARAKAS BAŞKONSOLOSLUĞU Samet KORKUSUZ Ticaret Müşavir Yardımcısı Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Calle Kemal Atatürk No:6 Quinta Turquesa, Valle Arriba, 1061 CARACAS / VENEZUELA
karakas@ticaret.gov.tr
00 58 212 427 04 3800 58 212 427 79 8100 58 212 991 00 75
(Fax) 00 58 212 992 04 42
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot