Yunanistan

Yunanistan

En büyük ithalatçı 2023
En büyük ithalatçı 2023
Çin Halk Cumhuriyeti 39.09Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2023
En büyük ihracatçı 2023
Bulgaristan 11.22Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
47.19 Milyar $
2019
1.86 Milyar $
2023
Türkiye’nin ihracatı
71.85 Milyar $
2019
5.39 Milyar $
2023

Genel Görünüm

Dünyanın 52. büyük ekonomisi olan Yunanistan, Akdeniz ve Güneydoğu Avrupa’daki stratejik konumuna bağlı olarak çevre ülkelere tek bir lokasyondan erişim olanağına sahiptir. Yunanistan’da serbest ticarete dayalı bir dış ticaret rejimi mevcuttur. Yunan ekonomisi yüksek bütçe açığı ve kamu borçları, piyasaların düşük rekabet gücü ve ülkeye yapılan düşük seviyedeki doğrudan yabancı yatırımlar gibi sorunlarla karşı karşıya bulunmaktadır. Yunanistan, Dünya Bankası “İş Yapma Kolaylığı” endeksinde 79. sırada yer almaktadır.

Resmi dili Yunanca olan ülkenin para birimi eurodur. Yunanistan’ın 10,7 milyonluk nüfusu içerisinde işgücüne katılım oranı %52, işsizlik oranı ise %15’tür. İstihdamın %73’ü hizmetler sektöründe iken %15’i sanayide, %12’si ise tarım sektöründe çalışmaktadır.

Mayıs 2010'da Yunanistan, uluslararası sermaye piyasalarından dışlanma ve kamu borç yükü ile karşı karşıya kalması nedeniyle, Avrupa Komisyonu (EC), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) mali yardım talep etmiştir. Buna karşılık Yunanistan, mali kemer sıkma önlemleri ve yapısal reformlar uygulamayı kabul etmiştir. 2021 sonu itibariyle Yunanistan, halen AB ülkeleri arasında kamu borç yükünün milli gelire oranı en yüksek olan ülkedir.

Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre 2020 yılında COVID-19 pandemisinin etkisiyle %9 daralan Yunanistan ekonomisinin, 2021 yılında normalleşmenin etkisiyle %8,3 oranında büyüme yaşadığı görülmektedir. 2022 yılında %3,5 oranında büyümenin devam edeceği öngörülmektedir.

Birleşmiş Milletler (UN) Comtrade verilerine göre, Yunanistan 2021 yılında toplam 47,2 milyar dolarlık ihracat ve yaklaşık 76 milyar dolarlık ithalat yapmıştır. En yakın ticari ilişkilerini Almanya, İtalya, Çin ve Rusya ile kurarken en fazla ithalatı Almanya’dan yapmaktadır. Türkiye, 2021 yılında Yunanistan’a 3,12 milyar dolarlık ihracat yaparken Yunanistan’dan 2,16 milyar dolarlık ithalat yapmıştır. 2019 yılındaki 5,3 milyar dolarlık ikili ticaret büyüklüğümüz ile Yunanistan, Türkiye’nin 23. büyük ticari ortağı konumundadır.+

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2022
3 / 5
Lojistik performansı-2022
3 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2022
10.22%
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2023
265.81 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre-2022
4.0 gün
Enflasyon (yıllık)-2022
9.65%
Gayri safi yurtiçi hasıla-2022
219.06 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)-2022
5.91%-2022
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2022
36.60 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2022
58.18%
Mal ihracatı-2023
165.15 Milyar $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2022
4.88%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2022
12.46
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2022
6.06 Milyon
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2022
3.92%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2022
16.81%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2022
67.09%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2022
48.74%
Toplam Nüfus-2022
10.56 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2022
3.13%
Mal ticareti (% GSYİH)-2022
70.8%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2022
0.95
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2022
3.0 gün
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2022
3.0 gün
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20192020202120222023

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20192020202120222023
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Sektörler ve Fırsatlar

Türkiye’nin Yunanistan’a ihracatı son 5 yıl içerisinde yıllık ortalama %13 büyümüştür. İhracat değerinin en yüksek olduğu sektör son 5 yılda yıllık ortalama %22 büyüme ile 729 milyon dolara ulaşan mineral yakıtlar ve yağlar olmuştur. İhracat büyüklüğünün en yüksek olduğu ikinci sektör ise son 5 yılda yıllık ortalama %19 büyüme kaydeden ve ihracat büyüklüğü 318 milyon dolara ulaşan demir-çelik sektörü olmuştur. Otomotiv ihracatı son 5 yılda yıllık ortalama %11 oranında büyüyerek 201 milyon dolarlık ihracat büyüklüğüne ulaşmıştır.

Yunanistan’da yaşanan kriz sonrasında yeniden yapılandırılma aşamasındaki ekonomi aynı zamanda birçok fırsatı beraberinde getirmektedir. Yapısal reformlar ile Yunanistan birçok yeni yatırım için cazibe noktası haline gelmiştir. Gelecek 10 yıl içerisinde sürdürülebilir büyümenin beklendiği sektörler arasında bilgi ve iletişim teknolojileri, lojistik ve turizm yer almaktadır. Avrupa Birliği ve Yunan hükümetinin teşvikleri ile bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün büyüyeceği, Asya, Avrupa ve Afrika’ya sınırı olan Yunanistan kıyı şeridinin, lojistik olarak ülkelerin deniz taşımacılığında fırsatlar sunduğu düşünülmektedir.

Türkiye’nin Yunanistan’dan yaptığı ithalat son 5 yıl içerisinde yıllık ortalama %3 artmıştır. Türkiye’nin en çok ithal ettiği ürün mineral yakıtlar ve yağlar olmuştur. 2019 yılında 921 milyar dolarlık ithalat büyüklüğü ile Türkiye’nin Yunanistan’dan gerçekleştirdiği toplam ithalatın %43’ünü oluşturan mineral yakıtlar ve yağları, sırasıyla pamuk ve plastik ve mamülleri takip etmektedir.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri

  Standartlar

 

- Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı: http://www.mnec.gr/ 
- Maliye Bakanlığı: http://www.minfin.gr/ 
- Sağlık Bakanlığı: http://www.moh.gov.gr/ 
- Çevre ve Enerji Bakanlığı 
- Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı: www.yme.gr 
- Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanlığı
- Bağımsız Kamu Gelirleri İdaresi, Gümrükler ve Özel Tüketim Vergileri Genel Müdürlüğü:
https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/authority  
- Yunan Standardizasyon Kurumu (ELOT): http://www.elot.gr/default_en.aspx 
- Yunan Gıda Kurumu (EFET): www.efet.gr
- Yunan İlaç Kurumu (EOF): http://www.eof.gr/web/guest

Ayrıca, Avrupa Birliği’nin Yeni Yaklaşım Onaylanmış Kuruluşlar Bilgi Sistemi NANDO’da kayıtlı onaylanmış kuruluşlara ekli linkten erişim sağlanabilmektedir.
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=country.notifiedbody&cou_id=300 

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri

Serbest ticarete dayalı bir dış ticaret rejiminin bulunduğu Yunanistan’da ithalat yapabilmek için herhangi bir izne ya da lisansa gerek yoktur. Ancak bazı ürünler için Yunanistan’a giriş yapabilecekleri ihtisas gümrükleri ve limanlar belirlenmiştir. Su ürünleri, canlı hayvan ve et ürünleri ile bazı tarımsal ürünlerde ise Sağlık Bakanlığı’nın uygun görüşünün alınması gerekmektedir. Anti damping ve anti sübvansiyon tedbirleri AB düzeyinde ve AB Komisyonu kararları çerçevesinde uygulanmaktadır.

Yunanistan’da AB dışı ülkelerden yapılan ithalatta, AB’nin ortak gümrük tarifesi ile kural ve kısıtlamaları aynen uygulanmaktadır. Birlik’in Entegre Gümrük Tarifesi TARIC, AB gümrük birliğine ithal edilen ve bazı durumlarda Birlik’ten ihraç edilen belirli ürünlere uygulanan çeşitli kuralları göstermektedir.

Tüm AB üyesi ülkelerde olduğu gibi insan ve çevre sağlığı ile ürün güvenliği gerekçesiyle uyulması gereken CE işareti vb. gibi kurallar bulunmaktadır. Yunanistan standartlar konusunda da, Avrupa Birliği’nce oluşturulan düzenlemelere uyum sağlamaktadır. ISO 9000 yerel firmalardan aranırken, ayrıca hükümet ihalelerinde de istenmektedir.

Ürünlerin etiketlenmesi ve paketlenmesine ilişkin standartlarda, Yunanca dilinin kullanılması, içerik, miktar ve üretim-  son kullanım tarihlerinin belirtilmesi gibi çeşitli zorunluluklar bulunmaktadır. Ayrıca fikri ve sınai mülkiyet hakları, Yunanistan pazarında dikkat edilmesi gereken önemli bir konudur.

Teknik düzenlemelerde aşağıda yer alan Bakanlıklar ana düzenleyici kurum olarak yetkilidir:
- Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı: http://www.mnec.gr/ 
- Maliye Bakanlığı: http://www.minfin.gr/
- Sağlık Bakanlığı: http://www.moh.gov.gr/
- Çevre ve Enerji Bakanlığı
 
- Yunan Standardizasyon Kurumu (ELOT); ülke çapında standartları düzenlemeye ve duyurmaya yetkili kurumdur. ELOT’un düzenlediği standartlar ve standardizasyon dökümanları;
*Avrupa standartlarını oluşturan Standartlar için Avrupa Komitesi (CEN), Elektroteknik Standartlar için Avrupa Komitesi (CENELEC) ve Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI)’den ibaret kurumların düzenlemelerinin millileştirilmesi,
*Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) ve Uluslararası Elektroteknik Komisyon (IEC) gibi ELOT’un tam üyesi olduğu uluslararası standart kurumlarının uluslararası düzenlemelerinin adoptasyonu ya da modifikasyonu,
*Avrupa ve uluslararası bazda standartların bulunmaması halinde, milli ekonominin ihtiyaçları doğrultusunda ELOT uzmanları tarafından belirlenen standartlar esas alınarak düzenlenmektedir.

ELOT tarafından düzenlenen standartlara aşağıda belirtilen internet adresinden ulaşabilmektedir: http://www.elot.gr/default_en.aspx

İthalat denetiminde ise, Bağımsız Kamu Gelirleri İdaresi’ne bağlı Gümrükler Genel Müdürlüğü yetkili  birimdir.  Sözkonusu Kurum’a ve düzenlemelerine ekli linkten ulaşılabilmektedir (sadece Yunanca). https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/legislation/greeklegislation

- Gıda sektöründe, 2741/GG sayılı Kanun ile kurulan Yunan Gıda Kurumu (EFET), kalite standartlarını belirlemektedir. EFET, ayrıca sağlıklı gıda için üretim sistemine  dair standartları da belirlemektedir. Bahse konu Kurum 852/2004 sayılı Kanun ile diğer uluslararası ve Avrupa düzenlemeleri çerçevesinde iyi hijyen uygulamalarına ilişkin yönergeler çıkarmakta ve piyasada bu kurallara uygunluğu denetlemektedir.

EFET, taze ya da işlenmiş gıdaların üretim, işleme, paketleme, depolama, ulaşım, dağıtım, pazarlama ve tüketiciye tedarik aşamalarında denetimi gerçekleştirir. İlave olarak, gıda ile temasta olan maddelerin ve materyallerin de denetimini yapar.
Bu mahiyette sistematik kontroller AB mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirilir. Ayrıca, vatandaşların şikayeti ya da kurumların gerekli sağlık şartlarını sağladıklarına dair tespitlerin yapılması talebiyle denetimler gerçekleştirir. 

- Yunan İlaç Kurumu (EOF)’nun görevi ise, Yunan pazarına sunulacak insan sağlığı ve veterinerlik amaçlı ilaç ürünleri, tedavi amaçlı hayvan gıdaları, beslenme amaçlı kullanıma yönelik ilaçlar ve gıda destekleri, biyositler, tıbbi cihazları, kozmetik ürünlerinin kamu sağlığı ve güvenliğine uygunluğunu sağlamaktır. Bu amaçla,
*Yeni, güvenli ve etkili sağlık ürünlerini değerlendirir ve onaylar,
*Pazara sunulan malların kalite, güvenlik ve etkinlik denetimini yapar,
*Doğru üretim, labarotuvar ve klinik testlerle uyumu ve ürünlerin pazarlaması, dağıtımı, ticareti ve reklamına ilişkin hukuki düzenlemeleri yapabilmek için, üretim aşamalarını, kilinik çalışmaları ve ürünlerin pazarlama çalışmalarını gözlemler,
*Medikal ve ilaç araştırmalarını geliştirir ve destekler.
*Sağlık bilimcilere, ilgili otoritelere ve kamuya, ilaçların doğru kullanımı ve etkin fiyat tespitine ilişkin faydalı bilgiler sağlar.

Yunan İlaç Kurumu’nun sektöre ilişkin mevzuata Yunanca olarak ulaşılabilecek internet adresi aşağıda yer almaktadır. (http://www.eof.gr/web/guest/law)

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

Yunanistan’a ihracatta zorunlu belgelendirmeye tabi olan ürünlerin listesi, talep edilen belgenin mahiyeti ve belgelerin hangi kuruluşlarca verildiğine ilişkin bilgiler aşağıda ekli Tablo’da yer almaktadır. Yunanistan’da AB ülkeleri tarafından verilen ve AB Standartlarına göre akredite olan kurumlarca düzenlenen belgeler otomatik olarak kabul edilmektedir. Yunanistan’a yapılacak ihracatta gümrük otoritesine ibraz edilmesi zorunlu olan belgeler; gümrük beyannamesi, fatura, gerekli olduğu taktirde, çeki listesi, orijin belgesi, ithalat iznidir.

Yekili kurumlar, ürünler ve zorunlu belgelere ilişkin liste www.teknikengel.gov.tr/#/ulke/yunanistan sayfasında yer almaktadır.

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar

Ürünlerin ilgili güvenlik şartlarına uygunluğunun denetimi genelde ithalat aşamasında gerçekleştirilmektedir. Ancak piyasaya arzından sonra da re’sen ya da şikayet üzerine kontroller yapılabilmektedir. İthalat denetimine    ilişkin olarak, Yunan Devlet Laboratuvarı her türlü analiz için yetkilidir. Ayrıca, Yunan Standardizasyon Kurumu (ELOT), gıda ürünlerinin standartları ve piyasa güvenliği konularında Yunan Gıda Kurumu (EFET), ilaç ve ilaç benzeri mamüllerin piyasaya sunumu ve denetimi konularında Yunan İlaç Kurumu (EOF) yetkildir.

Sevk Öncesi İnceleme

İthalatta zorunlu sevk öncesi inceleme uygulaması gıda ürünleri, tarım ürünleri, kimyasal ürünler, ilaç ürünleri gibi insan vücudu ile temasa geçen her tür ürün için gerekmektedir. 

İthalat Denetimi

İthalat denetiminde, gümrük bölgelerinde fiziki kontroller ağırlıklı olarak gıda ürünlerine yapılmaktadır. Gümrükte alınan numuneler Yunan Devlet Laboratuvarı’na gönderilerek analiz edilmektedir. Örneğin ülkemizden ihraç edilen kum midyesi Selanik Devlet Laboratuvarı’nda analiz edilmektedir. Kırmızı-beyaz et ve onların yan ürünlerinin ithalinde, yalnızca AB  tarafından  onaylanmış  üçüncü ülke tesislerinden gönderilmiş ürünlerin girişine izin verilmektedir. Ülkemizden Yunanistan’a söz konusu ürünlerin ithalinde de, ancak AB tarafından onaylanmış firmaların sınırlı grup ürünlerinin girişine izin verilmektedir. Kurutulmuş gıda ithalatı, Yunan The Supreme Chemical Laboratory’nin yapmış olduğu aflatoxin testinin limitlerinin altında olması ile yapılabilmektedir. Yunanistan süt ve süt ürünlerinin ithalatında, Avrupa Komisyonu’nun 2 Temmuz 2010 tarihli ve 605/2010 sayılı Regülasyonu uyarınca hareket etmektedir. Bu kapsamda, Türkiye’den Yunanistan’a  çiğ süt ve süt ürünleri ithalatı yasak bulunmaktadır. Benzer şekilde, Türkiye’den çiğ inek, çiğ koyun, çiğ keçi ve çiğ sığır sütünden imal edilen ve şap hastalığı riski olmayan belirli süt ürünlerinin de ithalatına izin verilmemektedir.  Buna karşılık, gönderilen süt mamüllerinin adı geçen regülasyonla belirlenmiş şap hastalığı riski olan ham sütün spesifik ısıtma ve sterilizasyon işlemlerinden geçirilmiş olması halinde bu süt mamüllerinin ithalatına izin verilmektedir. Deniz ürünlerine ilişkin uygulama da ilgili AB direktifleri çerçevesinde ülkemizde kurulu tesisler AB standartlarında üretim yaptıklarına dair kontrollerde yeterli bulunarak AB listelerine alınmaları halinde AB ülkelerine bu ürünleri ihraç etmeye hak kazanmaktadırlar. Kabuklu deniz ürünlerinin ithalatında toksin tahlili yapılmaktadır.
 

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

ATİNA BÜYÜKELÇİLİĞİ Hamid TATCI Ticaret Müşaviri Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor 26, Righilis Str. 10674 ATHENS / GREECE
atina@ticaret.gov.tr
00 30 2 10 722 21 96
(IP Tel) 0 312 204 83 11
(Fax) 00 30 2 10 724 29 48
SELANİK BAŞKONSOLOSLUĞU Ahmet ERDOĞAN Ticaret Ataşesi Turkish Consulate General, Office of the Commercial Attache Tsimiski 43 Fl 3th 54623 THESSALONIKI / GREECE
selanik@ticaret.gov.tr
00 30231 025 44 60
(IP Tel) 0 312 204 83 23
(Fax) 00 30231 025 44 48
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot