ABD

ABD

En büyük ithalatçı 2023
En büyük ithalatçı 2023
Meksika 1.44Trilyon
Dolar
En büyük ihracatçı 2023
En büyük ihracatçı 2023
Kanada 937.51Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
379.11 Milyar $
2019
11.78 Milyar $
2023
Türkiye’nin ihracatı
287.30 Milyar $
2019
19.62 Milyar $
2023

Genel Görünüm

Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Amerika'da elli eyaletten oluşan bir federasyondur. Dünyanın en büyük ekonomisine sahip olan ABD, serbest piyasa ekonomisinin geçerli olduğu bir ekonomidir. Teknolojik gelişmişlik düzeyi, nitelikli işgücü, sağlam altyapısı ve doğal kaynak zenginliği ile dünya ticaretinde söz sahibi bir merkez konumundadır. Uluslararası Para Fonu'na (IMF) göre, dünyanın rezerv bakamından en zengin para birimi olan ABD doları, 2021 yılında bilinen tüm merkez bankası döviz rezervlerinin %59’unu oluşturmaktadır.

333 milyonluk nüfusu ile ABD, dünyanın en kalabalık üçüncü ülkesidir. Nüfusun %83’ü kentlerde yaşamaktadır. 2022 yılında işgücüne katılım oranı %62 olan ABD’nin aynı yıl işsizlik oranı %3,7 ile dünya ortalamasının altındadır. 2022 yılı itibariyle işgücünün %88’i hizmetler sektöründe ve %11’i sanayide istihdam edilmektedir. IMF verilerine göre, ABD’nin 2022 yılı GSYH büyüklüğü cari fiyatlarla 25 trilyon dolardır. ABD Ekonomik Analiz Bürosu verilerine göre 2022 yılında yıllık reel olarak %2,1 oranında büyüdüğü tahmin edilen ABD ekonomisinin, IMF verilerine göre 2022 yılında yıllık %2 oranında büyüdüğü tahmin edilmekte ve 2023 yılında %1,4 oranında büyüyeceği öngörülmektedir.

ABD’de, pandemi ile mücadele sonucu sürdürülen genişlemeci maliye ve para politikaları, küresel arz yönlü şoklar, petrol ve diğer emtia fiyatlarındaki yükseliş ile birleşerek, manşet enflasyonu yaklaşık 40 yılın en yüksek seviyesine taşımıştır. IMF’nin 2022 yılı Ekim ayı verilerine göre ABD’de tüketici fiyatları enflasyonu %8,1’dir.

Birleşmiş Milletler (UN) Comtrade verilerine göre, ABD 2021 yılındaki toplam 1,75 trilyon dolarlık ihracatı ile dünyada Çin’den sonra 2. sırada, 2,93 trilyon dolarlık ithalatı ile dünyada ilk sıradadır. En yakın ticari ilişkilerini Çin, Kanada ve Meksika ile kurmuştur. TÜİK verilerine göre Türkiye, 2022 yılında ABD’ye 16,9 milyar dolarlık ihracat yaparken ABD’den 15,2 milyar dolarlık ithalat yapmıştır. 2022 yılında 32,1 milyar dolarlık ikili ticaret büyüklüğü ile ABD, Türkiye’nin en büyük dördüncü ticaret ortağı konumundadır. Son 5 yılda (2018-2022) ABD’ye ihracatımız yıllık ortalama %16,8 büyürken, ithalatımızın %4 büyümesi, ticari ilişkimizdeki net ihracatın Türkiye lehine büyüdüğünün bir göstergesidir.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2022
4 / 5
Lojistik performansı-2022
3 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2022
14.13%
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2023
9.50 Trilyon $
Bir iş kurmak için gereken süre-2022
4.2 gün
Enflasyon (yıllık)-2022
8%
Gayri safi yurtiçi hasıla-2022
25.46 Trilyon $
GSYİH büyüme (yıllık)-2022
2.06%-2022
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2022
77.53 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2022
14.59%
Mal ihracatı-2023
5.44 Trilyon $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2022
6.05%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2022
46.00 Bin
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2022
60.55 Milyon
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2022
0.96%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2022
17.88%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2022
77.6%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2022
10.89%
Toplam Nüfus-2022
333.28 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2022
1.52%
Mal ticareti (% GSYİH)-2022
21.36%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2022
1
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2022
2.0 gün
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2022
2.0 gün
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20192020202120222023

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20192020202120222023
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Sektörler ve Fırsatlar

ABD’de GSYH eyaletlere göre farklılık göstermektedir. En yüksek GSYH büyüklüğü dünyanın film ve eğlence endüstrisinin merkezi olan Kaliforniya eyaletindedir. İkinci sırada petrol rafinerileri ve kimya endüstrisi ile bilinen Teksas ve üçüncü sırada finans ve profesyonel hizmetler sektörü ile öne çıkan New York eyaleti gelmektedir.

ABD GSYH’sinin yaklaşık %80’ini oluşturan hizmetler sektörü, danışmanlık, hukuk, finans gibi profesyonel hizmetlerin ülkede oldukça başarılı olması ve diğer hizmetler sektörünü desteklemesi sayesinde hem ihracat hem de ithalatta dünya lideridir. Sanayi sektöründe öne çıkan petrol üretiminde dünya lideridir ve dünyadaki petrol üretiminin yaklaşık %18’ine sahiptir. Teknolojinin oldukça gelişmiş olduğu ABD, bu teknolojileri makine ve elektrikli cihazlar üretimine başarıyla uyarlamış ve yüksek bir üretim hacmine ulaşmıştır. Tarım ve hayvancılık GSYH’nin yüzde olarak küçük bir oranına sahip görünmekle birlikte oldukça verimlidir. ABD, gıda maddeleri ve işlenmiş gıda ürünleri ihracatında önde gelen ülkeler arasındadır.

Türkiye’nin ABD’ye 2022 yılında en fazla ihracat yaptığı sektörler mücevherat, elektriksiz ve elektrikli makineler, motorlu kara taşıtları ve aksam parçaları, halılar ve yer döşemeleri, demir çelik ürünleri, doğal taş ürünleri, alüminyum ürünleri, hazır-giyim, silah ve mühimmattır. Her biri son 5 yılda artış gösteren bu sektörler arasında, mücevherat sektörünün yıllık ortalama artış oranı %52,8’dir. Ttuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento” faslında yıllık ortalama artış oranı %42,1, silah ve mühimmatta bu artış oranı %40,1’dir. Yine önemli ihraç kalemlerinden elektrikli makineler, alüminyum ürünleri, seramik mamulleri ve mobilyada son 5 yılda yıllık ortalama artış oranları sırasıyla; %29,6, %28, %27,3 ve %23,3 olmuştur.

ABD yönetiminin 2021 yılı Şubat ayında yayınlamış olduğu tedarik zinciri kararnamesinde ABD’nin şimdiye kadar yurtdışından ithalat yolu ile aldığı pek çok ürünün bundan böyle ABD içinde üretme yoluna gidecekleri, ABD içinde üretemeyecekleri ürünleri de müttefiklerinden alma yolunda politikalar geliştirecekleri belirtilmektedir. Ukrayna-Rusya savaşı kaynaklı tedarik sorunları, Çin’e karşı uygulanan Section 301 önlemleri ve yükselen enflasyon rakamları ile birlikte ABD yönetiminin halihazırda önceliği, müttefik ticaret ortakları ile çalışarak, üretimi mümkün olduğunca ABD’ye çekmektir.

Türkiye’nin ABD’den en fazla ithalat yaptığı sektörler; mineral yakıtlar ve yağlar, demir çelik (hurda), makine ve mekanik parçalar, pamuk, uçak ve uzay araçları, organik kimyasallar ve plastik mamulleridir. Bu sektörler arasından son 5 yılda en yüksek artışı yıllık ortalama %23,7 büyüme ile organik kimyasallar göstermekte ve plastic mamulleri %18,5 büyüme ile yükselişi takip etmektedir. Son 5 yılda Türkiye’nin ABD’den mineral yakıtlar ve yağlar ithalatı ortalama %12,1, demir çelik ürünleri ithlatı ortalama %11,1, pamuk ithalatı ortalama %12,4 artarken, elektriksiz makine ithalatı ortalama %1,8, hava ve uzay taşıtlarının aksam parçaları ithalatı ise ortalama %18,7 oranında azalmıştır.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri

ABD'de standartlar, sanayi ve kamu işbirliği içerisinde tesis edilmekte olup, gönüllü standartların oluşturulması ve uygulanması konusunda Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü (American National Standards Institute-ANSI), Amerikan Test ve Materyal Topluluğu (American Society of Testing and Materials) ile United Laboratories (UL) gibi şirket ve sivil toplum örgütleri yetkili kuruluşlardır.

İhracatçılarımız tarafından ürünün sevkiyatı öncesinde ülkemizde yapılan test ve analiz sonuçları ABD'nin ilgili otoriteleri ile paylaşılmaktadır. Bununla birlikte, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (U.S. Food and Drug Administration-FDA) tarafından yapılan test ve analizler belirleyici rol oynamaktadır.
Standartlar konusunda ABD düzenleme ve uygulamaları genel olarak şeffaflık arz etmektedir.

DTÖ bildirimleri dışında ihracatçılarımızın, ABD tarafından uygulanan standartlara ilişkin ayrıntılı bilgilere yukarıda yer verilen kurum ve kuruluşlar ile irtibata geçerek veya;
- IBR Standartlar Portalı: http://ibr.ansi.org/ 
- ANSI Amerikan Ulusal Standartlar Sayfası: http://publicaa.ansi.org/sites/apdl/Lists/American%20National%20Standards/AllItems.aspx 
- CPSC Web Sayfası: http://www.cpsc.gov/en/Regulations-Laws--Standards/ 
sayfalarından ulaşmaları mümkün bulunmaktadır.

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

ABD'ye yapılacak ihracatta gümrük otoritesine ibraz edilmesi zorunlu olan belgeler;
- Fatura ve paketleme listesi,
- İhraca konu ürünler metal ürünleri ise haddeleme tesisi sertifikası,
- Anti-damping veya korunma önlemi çerçevesinde gümrükte ödenecek vergi kararına temel teşkil etmek üzere, üreticinin kimlik bilgileri ve konşimento senedidir.

Zorunlu Belgelenmeye Tabi Ürünler

İhracat lisansı veya iznine tabi olabilecek ürünler genel başlıkları itibarı ile;
- Bitki, hayvan ve süt ürünleri,
- Reçeteli ilaçlar,
- Fikri mülkiyet veya telif haklarına tabi ürünler olarak sıralanabilir.

Diğer ülke belgelerinin kabulü

Diğer ülkeler tarafından verilen belgeler ABD ile ilgili ülke arasında bir karşılıklı tanıma anlaşması olması durumunda kabul edilmektedir.
ABD tarafından imzalanan karşılıklı tanıma anlaşmaları genel kapsamlı olmaktan ziyade ürün özelinde yürütülen sertifikasyon süreçlerine yöneliktir.

ABD'nin hâlihazırda, Kanada, Meksika, Japonya ve Kore gibi ülkelerin yanı sıra AB ile de telekomünikasyon ekipmanları, elektromanyetik uygunluk (EMC), elektrik güvenliği, gezi tekneleri, ilaçlarda uygulanan iyi üretim uygulamaları (GMP) ve medikal cihazlar konularını kapsayan bir ve denizcilik ekipmanlarını kapsayan bir başka karşılıklı tanıma anlaşması mevcuttur.
Ayrıca ABD, C-TPAT konusunda sadece terörizme karşı güvenlik alanında karşılıklı tanıma anlaşmaları imzalayabilmektedir. 2014 yılı Haziran ayı itibarı ile ABD'nin Yeni Zelanda, Kanada, Ürdün, Japonya, Güney Kore, AB, Tayvan ve İsrail ile bu alanda imzalanmış karşılıklı tanıma anlaşmaları bulunmaktadır.

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar

ABD ürün güvenliği ve denetimi sistemi, gerek federal seviyede gerekse Eyalet seviyesinde düzenlenen kurallar bütününden oluşmaktadır. 
ABD'ye ihraç edilen ürünlerin ilgili güvenlik şartlarına uyup uymadığına ilişkin denetimler hem ithalat aşamasında hem de ürün piyasada iken yapılmaktadır.
İthalat aşamasında yapılan güvenlik denetimleri daha ziyade ABD Gümrük ve Sınır Koruma İdaresi (Customs and Border Protection-CBP) tarafından yapılmakla birlikte, FDA tarafından kurulan bölge ofislerince de söz konusu denetimler yapılabilmektedir. Bu bağlamda, CBP tarafından ithalat aşamasında gerek CBP bölge ofisleri yolu ile ihracatçı ülkede gerekse ABD gümrüklerinde kargo güvenliği denetimleri yapılmakta ve Terörizme Karşı Gümrük-Ticaret Ortaklığı (Customs-Trade Partnership Against Terrorism-CTPAT) Programı kapsamında muayeneler yapılmaktadır.

ABD ürün güvenliği denetimlerinde belirli ürün grupları için görevlendirilen kuruluşların listesi aşağıda sunulmaktadır:
- Hava Taşıtları : Federal Havacılık İdaresi
- Alkol : Alkol ve Tütün Vergi ve Ticaret Bürosu
- Ateşli Silahlar : Alkol, Tütün ve Ateşli Silahlar Bürosu
 - Lunapark ve Eğlence Ekipmanları : Eyalet Denetimleri 
- Otomobiller : Ulusal Otoyol Trafiği Güvenlik İdaresi
- Deniz Botları : ABD Sahil Güvenliği
- Bebek Araba Koltukları : Ulusal Otoyol Trafiği Güvenlik İdaresi 
- Kozmetik Ürünler : Gıda ve İlaç İdaresi
- İlaçlar : Gıda ve İlaç İdaresi
- Radyasyonlu Elektronik Ürünler : Gıda ve İlaç İdaresi 
- Gıda : ABD Tarım Bakanlığı ve Gıda ve İlaç İdaresi
- Sınai ve Ticari Ürünler ile Tarımda Kullanılan Ekipmanlar : İş Güvenliği ve Sağlığı İdaresi 
- Medikal Ekipmanlar : Gıda ve İlaç İdaresi
- Motosikletler : Ulusal Otoyol Trafiği Güvenlik İdaresi 
- Tarım İlaçları : Çevre Koruma Ajansı
- Radyoaktif Materyaller : ABD Nükleer Düzenleme Komisyonu 
- Lastikler : Ulusal Otoyol Trafiği Güvenlik İdaresi
- Tütün ve Tütün Ürünleri : Alkol ve Tütün Vergi ve Ticaret Bürosu
- Kimyasal Ürünler : ABD Kimyasal Güvenliği ve Zarar Araştırma Yönetimi
- Yukarıda yer verilen ürünler dışında kalan tüketici ürünleri : Tüketici Ürünleri Güvenliği Komisyonu

Sevk Öncesi İnceleme

ABD'ye ihracatta zorunlu sevk öncesi inceleme uygulaması Ürün Güvenliği Denetimi a maddesinde yer verilen C-TPAT programı kapsamında yapılabilmektedir. C-TPAT'in uygulamasından sorumlu bulunan kuruluş CBP'dir. 
Öte yandan, gıda ürünleri ve medikal ürünlerin ihracatı öncesinde ihracatçı şirketlerin FDA'ye kayıt yaptırma zorunluluğu bulunmaktadır. Söz konusu şirketler, ihtiyaç duyulması halinde FDA tarafından yerinde ziyaret edilebilmektedir.

İthalat Denetimi

ABD gümrük bölgelerinde fiziki kontroller her ürün grubu için ihtiyaç duyuldukça uygulanmakla birlikte, tarım ve gıda ürünleri, kimyasallar ve patlayıcılar gibi ürün grupları daha sıkı kontrol uygulamalarına tabidir.
Bununla birlikte, ABD gümrük otoritesi tarafından uygulanan fiziki kontroller aşağıda yer verilen genel çerçevede yapılmaktadır:
- Ürünlerin gümrükleme ve tabi olacağı gümrük vergisinin belirlenebilmesi amacıyla,
- Ürünlerin menşe işaretlemesine ihtiyaç duyup duymadığının belirlenmesi, ihtiyaç duyuluyorsa menşe işaretlemesinin doğru yapılıp yapılmadığının tespiti amacıyla,
- Sevkiyatın yasaklı ürün içerip içermediğinin tespiti amacıyla,
- Faturada yer verilen miktar ile sevkiyatta bulunan ürünün miktarının uyumlu olup olmadığının tespiti amacıyla ve
- Ürünlerin doğru faturalandırılıp faturalandırılmadığının tespiti amacıyla
Tarım ve gıda ürünleri gibi hassas ürünlerin yanı sıra tekstil ve konfeksiyon ürünleri de ABD gümrük otoritesi tarafından hassas olarak değerlendirilmekte ve özellikle fikri mülkiyet hakları kapsamında gerekli görülmesi halinde daha sıkı denetimlere tabi tutulabilmektedir.

Ülke Haberleri

06/07/2022
Türkiye, ABD'ye aylık ihracat rekorunu 1,5 milyar doların üzerine taşıdı

Türkiye, ABD'ye nisan ayında 1 milyar 530 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi.

Dış Ticaret
Türkiye, ABD'ye aylık ihracat rekorunu 1,5 milyar doların üzerine taşıdı
06/07/2022
ABD'de dış ticaret açığı martta rekor seviyeye yükseldi

ABD'de dış ticaret açığı, martta aylık bazda yüzde 22,3 artarak 109,8 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı.

Dış Ticaret
ABD'de dış ticaret açığı martta rekor seviyeye yükseldi
05/18/2022
Hububat sektöründen 4 ayda 3,6 milyar dolarlık ihracat

Hububat sektörü, bu yılın ocak-nisan döneminde 2021'in aynı dönemine göre yüzde 31,65 artarak 3,6 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi.

Sektör
Hububat sektöründen 4 ayda 3,6 milyar dolarlık ihracat
03/24/2022
Türk tekstil firmaları, ABD'de ürünlerini tanıttı

Bursa tekstil firmaları, ABD'nin Los Angeles kentinde, Çin'den Güney Kore'ye, İngiltere'den Hindistan'a birçok ülkeden firmanın stant açtığı LA Textile Show Fuarı'nda ürünlerini sergiledi.

Sektör
Türk tekstil firmaları, ABD'de ürünlerini tanıttı
03/24/2022
Hazır giyim ve moda fuarı kapılarını açtı

İHKİB’in İTO iş birliği ile düzenlediği, IFCO Hazır Giyim ve Moda Fuarı törenle açıldı. 90 ülkeden 3 bin alıcının buluştuğu IFCO Fuarı’nın 23 milyar dolarlık ihracatın itici gücü olması hedefleniyor. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç,"Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe 2022’de ihracatımızın 25 milyar dolar olmasını arzuluyoruz." dedi. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe ise, "AB ve ABD’ye ihracatımız artmaya devam ediyor. Eğer bir aksilikle karşılaşmazsak bu yılı 23 milyar doların üzerinde tamamlayacağız" açıklamasında bulundu

Sektör
Hazır giyim ve moda fuarı kapılarını açtı

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

VAŞİNGTON BÜYÜKELÇİLİĞİ Elif GÜRSOY Ticaret Başmüşaviri Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor 2525 Massachusetts Avenue N.W. WASHINGTON D.C. 20008 / U.S.A
vasington@ticaret.gov.tr
00 1 202 612 67 8000 1 202 612 67 81
(IP Tel) 0 312 204 82 25
(Fax) 00 1 202 238 06 29
VAŞİNGTON BÜYÜKELÇİLİĞİ Çağrı ARICI Ticaret Müşaviri Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor 2525 Massachusetts Avenue N.W. WASHINGTON D.C. 20008 / U.S.A
vasington@ticaret.gov.tr
00 1 202 612 67 8000 1 202 612 67 81
(IP Tel) 0 312 204 82 25
(Fax) 00 1 202 238 06 29
NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU Osman Nuri GÖKBULUT Ticaret Ataşesi Turkish Consulate General Office of the Commercial Attache 605 3rd Ave 30th Floor, NEW YORK, N.Y. 10158 U.S.A
newyork@ticaret.gov.tr
00 1 212 687 15 3000 1 212 687 15 31
(IP Tel) 0 312 204 81 84
LOS ANGELES BAŞKONSOLOSLUĞU Merve TÜZER KAYA Ticaret Ataşesi Turkish Consulate General Office of the Commercial Attache 6380 Wilshire Blvd. Suite: 1710 LOS ANGELES CA 90048 U.S.A
losangeles@ticaret.gov.tr
00 1 323 852 1894
(IP Tel) 0 312 204 82 23
(Fax) 00 1 323 852 1896
ŞİKAGO BAŞKONSOLOSLUĞU Ahmet Samet TEKOĞLU Ticaret Ataşesi Turkish Consulate General Office of the Commercial Attaché 455 N Cityfront Plaza Dr. (NBC Tower) Suite:2900, CHICAGO, IL 60611 U.S.A
chicago@ticaret.gov.tr
00 1 312 410 90 0500 1 312 410 90 07
(IP Tel) 0 312 204 82 29
(Fax) 00 1 312 410 9006
MİAMİ BAŞKONSOLOSLUĞU Ömer İNCE Ticaret Ataşesi Turkish Consulate General Office of the Commercial Attache 80 SW 8th St #2700, MIAMI, FL 33130 U.S.A
miami@ticaret.gov.tr
00 1 786 431 11 84
(Fax) 00 1 786 431 18 33
NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU Filiz KÖSEYENER Ticaret Ataşesi Turkish Consulate General Office of the Commercial Attache 605 3rd Ave 30th Floor, NEW YORK, N.Y. 10158 U.S.A
newyork@ticaret.gov.tr
00 1 212 687 15 3000 1 212 687 15 31
(IP Tel) 0 312 204 81 84
LOS ANGELES BAŞKONSOLOSLUĞU Ali Said DOLU Ticaret Ataşesi Turkish Consulate General Office of the Commercial Attache 6380 Wilshire Blvd. Suite: 1710 LOS ANGELES CA 90048 U.S.A
losangeles@ticaret.gov.tr
00 1 323 852 1894
(IP Tel) 0 312 204 82 23
(Fax) 00 1 323 852 1896
NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU Bilgehan Ramazan CANER Ticaret Ataşesi Turkish Consulate General Office of the Commercial Attache 605 3rd Ave 30th Floor, NEW YORK, N.Y. 10158 U.S.A
newyork@ticaret.gov.tr
00 1 212 687 15 3000 1 212 687 15 31
(IP Tel) 0 312 204 81 84
HOUSTON BAŞKONSOLOSLUĞU Ahmet Yavuzhan ERDEM Ticaret Ataşesi Turkish Consulate General Office of the Commercial Attaché 1990 Post Oak Blvd Suite 1300 HOUSTON, TX 77056 U.S.A
houston@ticaret.gov.tr
00 1 713 622 5849
(IP Tel) 0 312 204 81 79
(Fax) 00 1 713 623 6639
BOSTON BAŞKONSOLOSLUĞU Muhammed Emin TORUNOĞLU Ticaret Ataşesi Turkish Consulate General in Boston 31 St James Ave #840, Boston, MA 02116 U.S.A
boston@ticaret.gov.tr
00 1 857 250 47 00
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot